All language subtitles for Mission.Impossible.Fallout.2018.720p.WEB-DL.XviD.AC3-FGT

af Afrikaans
sq Albanian Download
am Amharic
ar Arabic Download
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian Download
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch Download
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa Download
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam Download
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian Download
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili Download
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai Download
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:32,200 --> 00:00:36,200 www.titlovi.com 2 00:00:39,200 --> 00:00:42,874 Da li ti, Itane, uzima� D�uliju za svoju zakonitu �enu? 3 00:00:43,410 --> 00:00:49,058 - Da. - Da je voli�, po�tuje�, slavi� i �titi�? 4 00:00:49,059 --> 00:00:50,159 Da. 5 00:00:50,733 --> 00:00:58,060 Da je �titi� od svakog zla? Da la�e�, da vara�. 6 00:00:58,099 --> 00:01:01,534 Da vodi� dvostruki �ivot? Da spre�i� njenu otmicu? 7 00:01:01,535 --> 00:01:03,735 Izbri�e� njen identitet? 8 00:01:03,745 --> 00:01:07,077 Prislili� je da se skriva? Odvoji� je od njenog �ivota? 9 00:01:07,078 --> 00:01:08,054 Stani! 10 00:01:08,055 --> 00:01:11,110 - U sebi�nom poku�aju... - Stani! 11 00:01:11,111 --> 00:01:15,126 - da pobegne� od sebe samog? - Molim te, stani! 12 00:01:15,127 --> 00:01:18,649 - Da li ti, D�ulija, prihvata�... - Nemoj! 13 00:01:18,724 --> 00:01:19,824 Pristajem. 14 00:01:20,427 --> 00:01:21,527 Ne! 15 00:01:22,864 --> 00:01:24,564 Trebalo je da me ubije�. 16 00:01:32,763 --> 00:01:35,071 BELFAST 17 00:01:53,265 --> 00:01:55,189 Sudbina �apu�e ratniku. 18 00:01:56,250 --> 00:01:57,561 Dolazi oluja. 19 00:01:58,443 --> 00:02:00,277 A ratnik odgovara? 20 00:02:02,618 --> 00:02:04,220 Ja sam oluja. 21 00:02:35,350 --> 00:02:37,123 IDENTITET POTVR�EN HANT, ITAN 22 00:02:38,813 --> 00:02:42,918 Dobro ve�e, gdine. Hant. Anarhista Solomon Lejn. 23 00:02:43,240 --> 00:02:45,765 Otkada ste ga uhvatili pre dve godine 24 00:02:45,766 --> 00:02:48,945 njegovo odsustvo sa ovog sveta imalo je ne�eljene posledice. 25 00:02:49,118 --> 00:02:53,712 Sindikat njegovih tajnih la�nih operativaca pusto�i po celom svetu. 26 00:02:53,713 --> 00:02:57,533 Odeljenje CIA za specijalne aktivnosti neumorno je lovilo 27 00:02:57,534 --> 00:02:58,866 Lejnovu neprijateljsku mre�u. 28 00:02:58,903 --> 00:03:01,235 Ali mnogi su ostali nepoznati i na slobodi. 29 00:03:01,540 --> 00:03:06,613 Jedna od �elija ekstremista nazivala je sebe Apostli. 30 00:03:07,523 --> 00:03:09,894 Njihova vodilja je da su oni teroristi za unajmljivanje. 31 00:03:09,895 --> 00:03:12,368 �to ih �ini jo� ve�om pretnjom. 32 00:03:12,628 --> 00:03:16,660 Odgovorni su za epidemiju velikih boginja u Indijskom Ka�miru 33 00:03:16,661 --> 00:03:18,867 na trome�i sa Kinom i Pakistanom. 34 00:03:18,868 --> 00:03:21,680 Pretnja za tre�inu svetske populacije. 35 00:03:21,688 --> 00:03:25,309 Epidemija je suzbijena ali podaci govore 36 00:03:25,310 --> 00:03:29,344 da je novi klijent unajmio Apostle za jo� ve�u operaciju. 37 00:03:29,495 --> 00:03:31,708 Kontaktirao ih je ovaj �ovek. 38 00:03:31,709 --> 00:03:35,143 Neidentifikovan ekstremista poznat samo po tajnom imenu D�on Lark. 39 00:03:35,144 --> 00:03:37,357 Autor ovog apokalipti�nog proglasa koji poziva 40 00:03:37,358 --> 00:03:39,321 na uni�tenje sada�njeg svetskog poretka. 41 00:03:39,322 --> 00:03:41,484 NIKADA NIJE POSTOJAO MIR KOJEM NIJE PRETHODILA VELIKA PATNJA 42 00:03:41,485 --> 00:03:43,672 Lark je odgovoran za nestanak 43 00:03:43,673 --> 00:03:46,927 norve�kog specijaliste za nuklearno oru�je, Nilsa Delbruka. 44 00:03:46,928 --> 00:03:49,453 Bezbedonosni pristup Dr Delbruka je povu�en odmah nakon 45 00:03:49,454 --> 00:03:52,021 �to je iskazao svoja atntireligijska uverenja. 46 00:03:52,164 --> 00:03:54,413 Apostoli su u me�uvremenu bili u kontaktu sa ljudima 47 00:03:54,414 --> 00:03:56,836 iz isto�no-evropskog podzemlja 48 00:03:56,837 --> 00:03:58,938 koji poseduju tri jezgra plutonijuma 49 00:03:58,939 --> 00:04:01,629 ukradena iz vojne baze u isto�noj Rusiji. 50 00:04:02,760 --> 00:04:05,534 Ovo ukazuje da D�on Lark i Apostoli 51 00:04:05,535 --> 00:04:08,897 zajedni�ki rade na pravljenju operativnog nuklearnog oru�ja. 52 00:04:09,369 --> 00:04:13,130 NAST procenjuje da je sa Delbrukovim znanjem, koriste�i ove materijale, 53 00:04:13,131 --> 00:04:17,068 mogu�e napraviti tri nuklearna oru�ja za manje od 72 sata. 54 00:04:17,704 --> 00:04:22,471 Ovi ure�aji bi bili malih dimenzija i mogli bi ih postaviti bilo gde na svetu. 55 00:04:22,736 --> 00:04:26,762 U rukama D�ona Larka i Apostola ovo oru�je predstavlja 56 00:04:26,763 --> 00:04:29,489 pretnju za milione ljudi. 57 00:04:29,496 --> 00:04:31,645 Tvoja misija, ako je prihvati�, 58 00:04:31,674 --> 00:04:37,162 jeste da po savku cenu spre�i� Apostole da pribave plutonijum. 59 00:04:37,204 --> 00:04:40,604 Ako ti ili �lan tvog IMF tima bude uhva�en ili ubijen 60 00:04:40,605 --> 00:04:43,934 dr�avni sekretar �e pore�i bilo kakvo znanje o tim akcijama. 61 00:04:43,935 --> 00:04:47,799 Sre�no, Itane. Poruka �e biti uni�tena za pet sekundi. 62 00:04:59,587 --> 00:05:02,501 BERLIN 63 00:05:03,279 --> 00:05:04,379 Kasni. 64 00:05:04,748 --> 00:05:05,848 On nikad ne kasni. 65 00:05:06,459 --> 00:05:07,559 Do�i �e. 66 00:05:07,794 --> 00:05:08,894 Ne svi�a mi se to. 67 00:05:09,525 --> 00:05:11,749 Ima ne�to u tom �oveku, od njega... 68 00:05:11,750 --> 00:05:14,378 - Je�im se od njega. - Sve je u redu, opusti se. 69 00:05:14,848 --> 00:05:15,948 Opu�ten sam. 70 00:05:16,459 --> 00:05:19,792 Ne zvu�i� opu�teno. Luteru, da li ti on zvu�i opu�teno? 71 00:05:19,793 --> 00:05:21,108 Zvu�u prestarvljeno. 72 00:05:21,109 --> 00:05:23,908 Nisam prestravljen samo imam lo� predose�aj. 73 00:05:23,909 --> 00:05:25,680 Zar ne re�e da si opu�ten? 74 00:05:25,681 --> 00:05:29,294 Sasvim je mogu�e da si opu�ten i veoma uznemiren u isto vreme. 75 00:05:29,295 --> 00:05:31,322 - Ne, nije mogu�e. - Ti si takav sve vreme. 76 00:05:31,323 --> 00:05:32,622 - Nisam. - Jesi! 77 00:05:32,623 --> 00:05:33,408 Nije. 78 00:05:33,409 --> 00:05:37,383 Treba da verujem da si potpuno opu�ten? Sada i ovde? 79 00:05:37,384 --> 00:05:40,728 �ekaju�i u mra�noj uli�ici da kupi� plutonijum od psihopate? 80 00:05:40,729 --> 00:05:43,217 Ne�u dozvoliti da ti se bilo �ta desi. 81 00:05:43,393 --> 00:05:44,964 Vidi�, Bend�i, savr�eno si bezbedan. 82 00:05:44,965 --> 00:05:47,128 Lako je tebi da ka�e�, ti si u kombiju. 83 00:05:47,129 --> 00:05:51,327 - Pa, hteo si na teren, ljudino. - No�as bi da budem u kombiju! 84 00:05:51,328 --> 00:05:52,428 Stigao je. 85 00:05:53,107 --> 00:05:54,207 Bo�e. 86 00:06:09,789 --> 00:06:12,696 - Pripremi novac, Luteru. - Spremno. 87 00:06:17,428 --> 00:06:19,932 Itane, prijem? Prijem? 88 00:06:33,048 --> 00:06:35,310 Ho�emo li zavr�iti sa ovim ili ne? 89 00:06:41,227 --> 00:06:45,596 Glas u glavi mi je pomogao da opstanem u ovom poslu. 90 00:06:47,247 --> 00:06:51,263 Taj glas niikad ne gre�i. Svaki put kada te sretnem... 91 00:06:51,274 --> 00:06:53,185 Ka�e mi isto. 92 00:06:53,934 --> 00:06:55,034 �ta? 93 00:06:56,002 --> 00:06:57,102 Ni�ta. 94 00:07:02,348 --> 00:07:05,771 Ovde sam zbog posla. Ka�i glasu da se odlu�i. 95 00:07:37,688 --> 00:07:38,788 �ta je to? 96 00:07:38,849 --> 00:07:43,956 �ipka od berilijuma koja izaziva reakciju u jezgru sa plutonijumom. 97 00:07:52,784 --> 00:07:53,884 To je to. 98 00:07:57,160 --> 00:07:58,260 Novac? 99 00:07:59,610 --> 00:08:00,710 Novac. 100 00:08:03,694 --> 00:08:04,794 Donesi novac. 101 00:08:17,347 --> 00:08:18,877 Luteru, donesi novac. 102 00:08:27,974 --> 00:08:30,114 Treba nam taj novac, Luteru. 103 00:08:30,392 --> 00:08:31,492 Ubij ih! 104 00:08:37,153 --> 00:08:38,253 Imam ga! 105 00:08:42,993 --> 00:08:44,705 Luteru, prijem? Luteru? 106 00:08:45,127 --> 00:08:46,227 Luteru, javi se. 107 00:08:46,481 --> 00:08:50,891 Luter trenutno nije ovde. �ta Apostoli mogu da urade za tebe? 108 00:08:50,892 --> 00:08:53,128 - Hante? - �ta ho�e�? 109 00:08:53,344 --> 00:08:56,282 Ne�e� pobe�i, Hante. Daj nam putonijum. 110 00:08:56,468 --> 00:08:59,161 - I odlazi odavde. - Bend�i, dovezi kola! 111 00:08:59,751 --> 00:09:03,178 - Mislim da ne mogu. - Bend�i, dovezi kola. 112 00:09:23,542 --> 00:09:25,524 Nudimo ti dogovor, Hante. 113 00:09:25,778 --> 00:09:29,070 Daj nam plutonijum i ne�emo ubiti tvog prijatelja. 114 00:09:32,584 --> 00:09:34,846 Nemoj, Itane! Ne zbog mene! 115 00:09:48,347 --> 00:09:49,631 Brojim do tri. 116 00:09:50,577 --> 00:09:51,677 Jedan... 117 00:09:53,053 --> 00:09:56,600 - Dva.. - Luteru, �ao mi je. 118 00:09:56,601 --> 00:09:57,701 Tri! 119 00:10:12,398 --> 00:10:15,827 - �ao mi je, nisam znao �ta drugo da uradim. - U redu je. 120 00:10:19,691 --> 00:10:22,086 - Dobro si? - Trebalo bi da sam mrtav. 121 00:10:22,271 --> 00:10:23,905 Trebalo bi da smo svi mrtvi! 122 00:10:25,472 --> 00:10:26,572 Za�to nismo? 123 00:10:27,875 --> 00:10:29,220 Gde je plutonijum? 124 00:10:41,506 --> 00:10:42,606 Nestao. 125 00:10:47,326 --> 00:10:51,486 Ako ste se sada uklju�ili, dogodile su se tri eksplozije 126 00:10:51,487 --> 00:10:55,732 istovremeno �to ukazuje na koordinisani napad. 127 00:10:55,733 --> 00:10:58,295 U�ivo iz Rima, gledamo u Vatikan. 128 00:10:58,296 --> 00:11:01,203 Najvi�e �to kamera mo�e da pribli�i. 129 00:11:01,417 --> 00:11:05,674 Veruje se da je Papa bio u rezidenciji u vreme eksplozije. 130 00:11:05,675 --> 00:11:10,135 Jerusalim, tako�e u�ivo, snimano izvan grada. 131 00:11:10,136 --> 00:11:14,206 U�ivo sveti grad Meka. Sa nosa�a USS Ronald Regan 132 00:11:14,207 --> 00:11:16,988 u Crvenom moru, sa obale Saudijske Arabije. 133 00:11:17,287 --> 00:11:20,651 Detektovana je radijacija koja ukazuje da je koro��eno 134 00:11:20,652 --> 00:11:24,028 nuklearno oru�je u ovim napadima. 135 00:11:24,029 --> 00:11:25,090 Itane. 136 00:11:25,091 --> 00:11:27,513 - Jo� nema vesti o �rtvama.... - Vreme je. 137 00:11:27,514 --> 00:11:29,991 ali mo�emo pretpostaviti da je katastrofalno. 138 00:11:29,992 --> 00:11:33,130 Rani izve�taji sugeri�u da kori��eno oru�je zahteva 139 00:11:33,131 --> 00:11:36,804 visoko specijalizovano znanje koje poseduje samo nekolicina ljudi. 140 00:11:37,302 --> 00:11:41,954 Pitanje je ko bi napao ova tri sveta grada i za�to? 141 00:11:42,153 --> 00:11:48,277 Napadi su se dogodili u istom trenutku pre jednog sata, u 4 ujutro. 142 00:11:48,278 --> 00:11:51,178 Odmah nakon napada Kongres je proglasio 143 00:11:51,179 --> 00:11:54,386 vanredno stanje i Kapitol je evakuisan. 144 00:11:54,387 --> 00:11:59,536 Predsednik je odobrio... Bela ku�a je proglasila vanredno stanje. 145 00:11:59,537 --> 00:12:02,002 Vojska je na najvi�em stepenu uzbune. 146 00:12:02,003 --> 00:12:03,934 Izvinite nas, molim. 147 00:12:05,761 --> 00:12:07,558 Dr Delbruk... 148 00:12:09,028 --> 00:12:12,878 Znamo ko ste, pro�itali smo proglas iz va�e laboratorije. 149 00:12:24,084 --> 00:12:26,989 Nikada nije postojao mir kojem nije prethodila velika patnja. 150 00:12:26,990 --> 00:12:29,924 �to je ve�a patnja ve�i je i mir. 151 00:12:29,926 --> 00:12:32,033 Ovo �e ih ujediniti. 152 00:12:33,500 --> 00:12:36,020 Razume�e kada pro�itaju proglas. 153 00:12:36,021 --> 00:12:38,465 Niko nikada ne�e pro�itati taj proglas! 154 00:12:38,664 --> 00:12:40,302 Obe�avam. 155 00:12:40,731 --> 00:12:43,529 Koji je danas dan? Koliko dugo sam ovde? 156 00:12:43,654 --> 00:12:45,794 �ta je poslednje �ega se se�ate? 157 00:12:46,691 --> 00:12:47,791 Vozio sam... 158 00:12:51,007 --> 00:12:53,391 - Neko me je udario. - To je bilo pre dve nedelje. 159 00:12:54,188 --> 00:12:57,305 - Dve nedelje? - Dve. - Ovo je va�e, zar ne? 160 00:12:57,593 --> 00:12:59,969 Ovako Lark komunicira sa vama. 161 00:13:00,436 --> 00:13:03,283 - Lark? - D�on Lark. Sve znamo o njemu. 162 00:13:03,474 --> 00:13:06,216 - Ni�ta vi ne znate! - Informacije u ovom telefonu 163 00:13:06,217 --> 00:13:09,064 mogu nas odvesti do njega a vi imate �ifru. 164 00:13:09,065 --> 00:13:10,715 Mislite da je Lark neprijatelj? 165 00:13:12,189 --> 00:13:17,040 Vi, ko god da ste, vi ste neprijatelj. 166 00:13:17,041 --> 00:13:20,106 Sistem pre�ivljva zbog vas, zato se patnja produ�ava! 167 00:13:20,107 --> 00:13:21,569 Ti�ina! 168 00:13:21,570 --> 00:13:24,156 Nije nas briga za vas, ho�emo Larka! 169 00:13:24,157 --> 00:13:27,374 - Da se nagodimo? - Ne, nema nagodbe, Luteru. 170 00:13:27,375 --> 00:13:28,475 Iza�i! 171 00:13:29,806 --> 00:13:32,705 - Daj mi pet minuta sa njim! - Ne mogu to da dozvolim. 172 00:13:32,706 --> 00:13:36,129 - Mi nismo takvi. - Mo�da to treba preispitati. 173 00:13:36,568 --> 00:13:40,147 - �ta ako pro�itaju proglas na televiziji? - �ta? Mo�ete to da uradite? 174 00:13:40,148 --> 00:13:42,336 Samo treba da pozovemo. 175 00:13:43,530 --> 00:13:48,905 - Pa, ako pro�itaju proglas... - Ne! - Da�u vam �ifru. 176 00:13:49,300 --> 00:13:50,789 Itane! Itane! 177 00:13:51,498 --> 00:13:56,177 - Razmisli o dobrobiti, molim te. - Da, razmisli. 178 00:14:03,839 --> 00:14:04,939 Dobro. 179 00:14:10,016 --> 00:14:11,116 Gospodine. 180 00:14:11,441 --> 00:14:12,847 Ne�e da sara�uje. 181 00:14:13,890 --> 00:14:14,990 Da, gospodine. 182 00:14:15,017 --> 00:14:17,381 Ako pro�itamo proglas. 183 00:14:18,222 --> 00:14:19,542 Na televiziji. 184 00:14:22,035 --> 00:14:23,135 �ao mi je. 185 00:14:30,746 --> 00:14:34,209 ...pad globalnog tr�i�ta. Ostanite s nama, 186 00:14:34,210 --> 00:14:38,218 re�eno mi je da imamo dodatne informacije. 187 00:14:39,246 --> 00:14:45,191 Dat mi je dokument od Nilsa Delbruka, specijaliste za nuklearno oru�je, 188 00:14:45,192 --> 00:14:48,893 koji tvrdi da je napravio oru�je kori��eno u ovim napadima. 189 00:14:48,894 --> 00:14:53,336 Re�eno mi je da pro�itam ovaj proglas u celini. 190 00:14:53,354 --> 00:14:56,829 Nikada nije postojao mir kojem nije prethodila velika patnja. 191 00:14:56,830 --> 00:14:59,669 �to je ve�a patnja ve�i je i mir. 192 00:14:59,670 --> 00:15:04,567 Ljuski rod ide ka samouni�tenju kao komarac ka sijalici. 193 00:15:04,568 --> 00:15:09,309 Takozvani za�titnici mira: crkva, dr�avne vlade, zakon, 194 00:15:09,310 --> 00:15:12,605 neumorno rade da spasu �ove�anstvo od samog sebe. 195 00:15:12,730 --> 00:15:14,540 To vam sada ne�e biti od pomo�i. 196 00:15:14,541 --> 00:15:17,719 Spre�avaju�i katastrofu oni odla�u mir... 197 00:15:17,727 --> 00:15:18,950 �ta je u�injeno, u�injeno je. 198 00:15:18,962 --> 00:15:21,988 koji mo�e do�i samo kroz vatreno kr�tenje. 199 00:15:21,989 --> 00:15:24,127 Patnja donosi uzajamno razumevanje... 200 00:15:28,357 --> 00:15:29,677 Imamo ih? 201 00:15:33,613 --> 00:15:34,933 Imamo! 202 00:15:38,844 --> 00:15:39,944 Idemo. 203 00:15:53,561 --> 00:15:54,821 Imamo ih? 204 00:15:54,822 --> 00:15:56,485 Naravno da ih imamo! 205 00:16:04,990 --> 00:16:06,836 Rekoh ti da �emo ih dobiti. 206 00:16:07,552 --> 00:16:08,714 Ne razumem? 207 00:16:09,084 --> 00:16:10,674 Napadi se nisu dogodili? 208 00:16:11,180 --> 00:16:14,422 Saobra�ajka koji ste imali je bila pre jednog sata. 209 00:16:14,799 --> 00:16:16,900 Ja sam vozio druga kola. 210 00:16:17,594 --> 00:16:20,933 �ta je u�injeno, u�injeno je. Kada mi to ka�emo. 211 00:17:03,924 --> 00:17:10,362 NEMOGU�A MISIJA - RAZILA�ENJE - 212 00:17:10,501 --> 00:17:14,945 Prevod: zorduki 213 00:17:21,286 --> 00:17:26,980 RAM�TAJN VAZDU�NA BAZA, NEMA�KA 214 00:17:35,308 --> 00:17:36,408 Gospodine. 215 00:17:37,233 --> 00:17:40,654 Otklju�ani telefon nas je odveo da servera u Islandu ali uspeli smo 216 00:17:40,655 --> 00:17:44,261 da de�ifrujemo komunikaciju izme�u Larka i ove �ene. 217 00:17:44,381 --> 00:17:46,738 Alana Mitsopolis, aktivista i filantrop, 218 00:17:46,739 --> 00:17:49,311 kojoj je humanitarni rad doneo nadimak Bela udovica. 219 00:17:49,312 --> 00:17:52,733 �to je maska za njen stvarni posao: trgovina oru�jem, pranje novca. 220 00:17:52,734 --> 00:17:55,921 Jake politi�e veze obezbedile su joj za�titu. 221 00:17:55,922 --> 00:17:58,098 Lark i Udovica se nalaze ve�eras 222 00:17:58,099 --> 00:18:00,520 da pregovaraju o isporuci neodre�enog paketa. 223 00:18:00,521 --> 00:18:03,433 Mo�emo samo pretpostaviti da je to nestali plutonijumu. 224 00:18:03,434 --> 00:18:06,242 Sasta�e se u privatnom salonu "Grand Palasa" u Parizu. 225 00:18:06,243 --> 00:18:09,274 Za vreme njenog godi�njeg prikupljanja sredstava. Detalji su unutra. 226 00:18:09,275 --> 00:18:12,515 Ako Lark ne do�e do pono�i Udovica �e oti�i. 227 00:18:12,525 --> 00:18:15,981 I proda�e paket najboljem ponu�a�u, �to ti daje... 228 00:18:15,982 --> 00:18:18,072 Dva sata da prona�e� Larka. 229 00:18:18,180 --> 00:18:20,518 Gospodine, mislim da ne�to morate znati. 230 00:18:20,519 --> 00:18:24,903 Moram odmah da te zaustavim. Bio si pred te�kim izborom u Berlinu. 231 00:18:24,904 --> 00:18:27,128 Povratiti plutonijum ili spasiti svoj tim. 232 00:18:27,129 --> 00:18:29,879 Izabrao si svoj tim i sada je svet na kocki. 233 00:18:29,880 --> 00:18:32,699 Neki nedostatak duboko u tebi 234 00:18:32,700 --> 00:18:36,244 ne dozvoljava ti da izabere� izme�u �ivota pojedinca i miliona. 235 00:18:36,273 --> 00:18:40,520 Vidi� to kao znak slabosti. Za mene je to tvoja najja�a osobina. 236 00:18:40,521 --> 00:18:43,529 Tako�e to zna�i da mogu ra�unati da �e� da �titi� moju guzicu. 237 00:18:43,530 --> 00:18:46,610 Moj dolazak ovamo iz CIA neki tuma�e kao stepenicu nani�e. 238 00:18:46,611 --> 00:18:49,807 Ali uradio sam to zbog tebe. 239 00:18:50,751 --> 00:18:52,438 Nemoj da za�alim. 240 00:19:04,573 --> 00:19:05,673 Pozovi! 241 00:19:09,419 --> 00:19:10,519 Isklju�i ih. 242 00:19:21,786 --> 00:19:22,815 �ta to radi�, Erika? 243 00:19:22,871 --> 00:19:26,544 Mo�da je to tvoja misija ali ovo je CIA avion. 244 00:19:26,554 --> 00:19:29,227 - Ne�e leteti dok ja ne odobrim. - Nemamo vremena za ovo. 245 00:19:29,228 --> 00:19:32,910 Imam spreman tim u Parizu da uhvate Larka �im se pojavi u hotelu. 246 00:19:32,911 --> 00:19:37,235 G5 �eka da ga odvede u Gvantanamo na kupanje. 247 00:19:37,236 --> 00:19:40,239 Potro�iti 24 sata koja nemamo da bi izvukli priznanje 248 00:19:40,240 --> 00:19:43,323 koje nije pouzdano od �oveka koji nije pozitivno identifikovan? 249 00:19:43,324 --> 00:19:46,920 Ne. Trebaju nam pouzdane informacije i to odmah. 250 00:19:47,095 --> 00:19:49,619 IMF postoji upravo zbog ovakvog scenarija! 251 00:19:49,620 --> 00:19:51,636 IMF je No� ve�tica, Alene. 252 00:19:51,677 --> 00:19:55,894 Gomila odraslih mu�karaca sa gumenim maskama koji se igraju "Pogodi ko sam". 253 00:19:55,895 --> 00:20:00,750 Da je sa�uvao plutonijum u Berlinu mi ne bismo vodili ovaj razgovor. 254 00:20:00,751 --> 00:20:03,828 - A njegov tim bi bio mrtav. - Da, bio bi. 255 00:20:04,075 --> 00:20:08,617 Takav je posao. I zato ho�u svog �oveka na terenu. 256 00:20:08,618 --> 00:20:11,347 Da proceni situaciju. 257 00:20:11,511 --> 00:20:13,476 Agent Voker, specijalne akcije. 258 00:20:13,931 --> 00:20:16,420 Reputacija ga presti�e. 259 00:20:16,496 --> 00:20:17,939 Ti koristi� skalpel. 260 00:20:18,852 --> 00:20:20,502 Meni je dra�i �eki�. 261 00:20:20,950 --> 00:20:23,604 Moj odgovor je ne. Ja imam operativnu nadle�nosti. 262 00:20:23,605 --> 00:20:26,353 Direktno od predsednika. Raspravi to sa njim ako ti smeta. 263 00:20:26,354 --> 00:20:29,349 Ve� jesam i slo�io se sa mnom, moj �ovek ide. 264 00:20:29,689 --> 00:20:31,876 Ili niko ne ide. 265 00:20:39,728 --> 00:20:42,069 Niko ne�e stati izme�u tebe i plutonijuma. 266 00:20:42,070 --> 00:20:45,262 Ni Hant, ni njegov tim, niko. 267 00:21:03,649 --> 00:21:06,294 Bela udovica ima �pijune u svakom nivou vlasti. 268 00:21:06,695 --> 00:21:11,645 Ovaj avion je navodno komercijalni tako da u Francusku ulazimo neprime�eni. 269 00:21:11,679 --> 00:21:14,545 Udovica �e se u pono� na�i sa Larkom u VIP salonu. 270 00:21:14,546 --> 00:21:18,083 Niko ne mo�e biti ponu�a� bez elektronske ID trake. 271 00:21:18,084 --> 00:21:22,552 Otkrili smo ID broj za Larkovu traku pa �emo mo�i da ga lociramo. 272 00:21:22,553 --> 00:21:26,906 Sa ovim. Kada na�e� ID traku, na�ao si Larka. 273 00:21:27,499 --> 00:21:28,599 �ta onda? 274 00:21:30,779 --> 00:21:31,879 Onda... 275 00:21:33,460 --> 00:21:38,351 Uzimam njegov identitet, kontaktiram Udovicu, ona nas vodi do paketa. 276 00:21:39,429 --> 00:21:41,507 Ljudi padaju na ovakva stranja? 277 00:21:42,820 --> 00:21:45,485 Kako �e� naterati Larka da sara�uje? 278 00:21:47,207 --> 00:21:49,150 Zasko�im ga u rulju. 279 00:21:49,628 --> 00:21:51,902 Za 10 sekundi �e izgledati kao svaki pijanac na zabavi. 280 00:21:51,903 --> 00:21:54,323 Nepovezan, potpuno prijem�iv. 281 00:21:54,324 --> 00:21:56,648 Nakon �to pozajmim njegovo lice ti ga vodi� do izlaza 282 00:21:56,649 --> 00:21:58,721 i predaje� ga Slounovom timu za izvla�enje. 283 00:21:58,722 --> 00:22:02,097 - Ne�e� me se tako lako osloboditi. - Ne radi se ovde o tome. 284 00:22:02,098 --> 00:22:04,152 Naravno da se radi. 285 00:22:04,385 --> 00:22:06,769 Znam da me ne �eli� ovde. 286 00:22:06,935 --> 00:22:08,328 Ali tako je. 287 00:22:08,580 --> 00:22:12,243 Da si napravio te�i izbor u Berlin ja ne bih bio ovde. 288 00:22:12,433 --> 00:22:15,878 Da nisi ubio svog agenta dvojnika koji te je na�ao 289 00:22:15,879 --> 00:22:17,225 ja ne bih bio ovde. 290 00:22:18,199 --> 00:22:19,621 Tako je, znam sve o tebi. 291 00:22:19,622 --> 00:22:24,491 Zbog tebe nemamo svedoka koji mo�e prepoznati Larka niti Apostole. 292 00:22:24,492 --> 00:22:28,770 Ako ima� problem sa mojim metodama uvek mo�e� odstupiti. 293 00:22:29,018 --> 00:22:34,360 Tvoja misija, ti bira� �ta prihvata�. Zar nije tako? 294 00:22:36,276 --> 00:22:38,148 Dva minuta do dekompresije. 295 00:22:38,343 --> 00:22:39,443 Obla�enje! 296 00:22:39,631 --> 00:22:42,270 Udovica se nalazi sa Larkom za 30 minuta. 297 00:22:58,526 --> 00:23:00,354 Deset sekundi do dekompresije. 298 00:23:03,928 --> 00:23:05,453 Da li ti je kiseonik otvoren? 299 00:23:07,452 --> 00:23:12,036 Na ovoj visini nema atmosfere, ne bih da se onesvesti�. 300 00:23:14,407 --> 00:23:17,977 Displej u �lemu ima sistem za navo�enje, vodi�e te do mete. 301 00:23:17,978 --> 00:23:22,218 Otvori ventil kada sistem signalizira, ni ranije ni kasnije. 302 00:23:22,219 --> 00:23:25,590 Ili �e ti posednja misao biti da se upuca�, jasno? 303 00:23:25,591 --> 00:23:26,691 Kristalno. 304 00:23:49,366 --> 00:23:51,506 Moramo da razgovaramao, treba da preispitamo ovo. 305 00:23:51,537 --> 00:23:55,540 - Sklanjan se! - Vokeru, imamo problem, dole je oluja... 306 00:23:55,541 --> 00:23:58,162 Dosta pri�e, vidimo se u Parizu! 307 00:23:58,601 --> 00:23:59,701 Sranje! 308 00:24:04,397 --> 00:24:05,497 Idemo! 309 00:24:19,099 --> 00:24:21,918 Visina, 7.500 metara. 310 00:24:28,322 --> 00:24:32,050 - Vokeru! - �ta je, pla�i� se grmljavine? 311 00:24:41,278 --> 00:24:43,806 Visina, 6.000 metara. 312 00:24:44,212 --> 00:24:45,312 Ku�ko! 313 00:24:46,487 --> 00:24:47,587 Vokeru? 314 00:24:50,123 --> 00:24:51,223 �uje� li? 315 00:24:52,926 --> 00:24:54,026 Vokeru? 316 00:24:55,992 --> 00:24:58,134 Dr�i se. 317 00:24:59,288 --> 00:25:00,388 Vokeru? 318 00:25:06,919 --> 00:25:07,619 Hajde! 319 00:25:07,720 --> 00:25:10,281 Visina, 4.500 metara. 320 00:25:13,943 --> 00:25:15,043 Vokeru. 321 00:25:15,863 --> 00:25:16,963 Vokeru! 322 00:25:28,070 --> 00:25:29,170 Vokeru! 323 00:25:30,227 --> 00:25:31,327 Vokeru. 324 00:25:31,618 --> 00:25:34,334 Visina, 3.000 metara. 325 00:25:37,830 --> 00:25:38,930 2.700. 326 00:25:39,108 --> 00:25:40,208 Sranje! 327 00:25:42,754 --> 00:25:43,854 2.500. 328 00:25:46,963 --> 00:25:48,063 2.100. 329 00:25:52,096 --> 00:25:53,196 1.800. 330 00:25:56,688 --> 00:25:57,788 1.500. 331 00:26:01,149 --> 00:26:02,249 1.200. 332 00:26:02,427 --> 00:26:03,527 Vokeru! 333 00:26:03,680 --> 00:26:04,780 Vokeru! 334 00:26:05,899 --> 00:26:06,918 900. 335 00:26:06,919 --> 00:26:12,190 Otvaranje, otvaranje! 336 00:26:27,127 --> 00:26:28,563 Bo�e! 337 00:26:49,920 --> 00:26:51,876 Izgleda da si ostao bez kiseonika. 338 00:27:14,617 --> 00:27:17,001 Tamo �e se Udovica sresti sa Larkom. 339 00:28:01,041 --> 00:28:02,482 Vokeru! 340 00:28:05,082 --> 00:28:06,182 Ponovi! 341 00:30:03,615 --> 00:30:05,363 - Gde je igla? - Nije potrebna. 342 00:30:06,441 --> 00:30:07,541 Di�i ga! 343 00:30:57,139 --> 00:30:59,293 Ne stidite se, �to vi�e to bolje. 344 00:30:59,294 --> 00:31:04,017 - Hajde, nismo mi lo�i. - Mo�emo li da se pridru�imo? 345 00:32:59,321 --> 00:33:00,421 Sranje. 346 00:33:20,025 --> 00:33:23,204 - Mo�e� li ipak napraviti masku? - Za masku mi je potrebno lice. 347 00:33:23,205 --> 00:33:24,305 �ao mi je. 348 00:33:24,624 --> 00:33:26,274 Ciljala sam u grudi. 349 00:33:28,378 --> 00:33:30,285 - �ta �e� ti ovde? - I meni je drago da te vidim. 350 00:33:30,286 --> 00:33:32,526 Zbunjen sam, ko si ti? 351 00:33:35,103 --> 00:33:36,203 Stari prijatelj. 352 00:33:49,393 --> 00:33:51,803 Otka�i izvla�enje, �ifra Plava. 353 00:33:52,147 --> 00:33:54,294 Po�alji sanitarce. 354 00:33:55,366 --> 00:33:57,210 Mu�ki wc. 355 00:33:59,320 --> 00:34:02,620 Nisi mi odgovorila. �ta radi� ovde? 356 00:34:04,043 --> 00:34:06,047 To je to, opusti se. 357 00:34:06,048 --> 00:34:08,026 Zabaci glavu unazad dok krvarenje ne prestane. 358 00:34:08,027 --> 00:34:11,645 �ta je? Ho�ete malo? 359 00:34:13,367 --> 00:34:15,873 Nisi ovde slu�ajno, ko te je poslao? 360 00:34:15,921 --> 00:34:18,115 - Ne mogu ti re�i. - �ta radi�? 361 00:34:18,116 --> 00:34:19,676 Imam sastanak sa Udovicom. 362 00:34:19,677 --> 00:34:22,593 On ima sastanak sa Udovicom. Ti uop�te ne li�i� na njega. 363 00:34:22,952 --> 00:34:24,686 Nadajmo se da se nikada nisu sreli. 364 00:34:24,687 --> 00:34:27,597 - Nada nije strategija! - Ti mora da si nov. 365 00:34:28,007 --> 00:34:30,799 Nemamo izbora. 366 00:34:30,800 --> 00:34:32,989 - Moram se maskirati za pet minuta. - Ne �ini to. 367 00:34:32,990 --> 00:34:36,038 �ta? �ta je? 368 00:34:36,388 --> 00:34:38,760 - �ta mi pre�utkuje�? - Ne shvata� u �ta si ume�an. 369 00:34:38,761 --> 00:34:43,711 Ne shvatam u �ta sam ume�an? Ne shvatam u �ta sam ume�an? 370 00:34:45,762 --> 00:34:50,407 - U �ta sam ume�an? - Udovica odlazi za tri minute. 371 00:34:51,762 --> 00:34:53,251 - Itane! - Uspe�u! 372 00:34:53,252 --> 00:34:55,526 - Itane! - Uspe�u! 373 00:34:57,778 --> 00:35:01,273 - Ja sam Voker. - Jel? Dobrodo�ao. 374 00:35:20,669 --> 00:35:22,664 - �ta misli� da radi�? - Idem sa tobom. 375 00:35:22,665 --> 00:35:24,782 - Nema �anse! - Poslata je ekipa da ubije Larka. 376 00:35:24,783 --> 00:35:27,878 - Ne seri. - Nisam ja, ugovor, pla�enici. 377 00:35:28,123 --> 00:35:31,042 Ne znaju kako on izgleda osim da se sastaje u pono� sa Udovicom. 378 00:35:31,043 --> 00:35:34,922 Ako ti ovo pro�e poverova�e da si ti Lark i ubi�e te. 379 00:35:34,923 --> 00:35:36,707 Otkud zna� sve to? 380 00:35:37,981 --> 00:35:39,557 Ne mogu ti re�i. 381 00:35:42,053 --> 00:35:44,253 Trebalo je da ostane� van igre. 382 00:35:46,165 --> 00:35:48,154 Trebalo je da po�e� sa mnom. 383 00:35:57,242 --> 00:36:00,458 Ovaj dobrotvorni fond je osnovan u �ast moje majke. 384 00:36:01,245 --> 00:36:03,894 Oni koji su je znali razumeli su njenu snagu. 385 00:36:03,895 --> 00:36:07,063 Njeno strpljenje. Njena saznanja. 386 00:36:08,273 --> 00:36:10,563 Ali ona je imala i drugu stranu. 387 00:36:11,093 --> 00:36:13,269 Stranu koju ve�ina nikada nije videla. 388 00:36:13,611 --> 00:36:18,501 To je staza njenog duha koja nas je ve�eras okupila ovde. 389 00:36:19,419 --> 00:36:22,255 Maks je pomalo bila paradoks. 390 00:36:24,695 --> 00:36:27,711 Bila je op�injena paradoksima. 391 00:36:28,035 --> 00:36:30,808 Tu op�injenost je prenela na mene. 392 00:36:32,791 --> 00:36:36,988 Maks nije gajila iluzije o svetu u kojme danas �ivimo. 393 00:36:37,511 --> 00:36:40,952 Ali, imala je snove o sasvim druga�ijoj budu�nosti. 394 00:36:41,655 --> 00:36:45,403 Onoj u kojoj njeni jedinstveni talenti ne�e biti potrebni. 395 00:36:45,984 --> 00:36:48,627 Sve �to je dobila od sveta kakav jeste 396 00:36:48,628 --> 00:36:52,191 oti�lo je na stvaranje sveta kakav bi jednom trebalo da bude. 397 00:36:53,140 --> 00:36:55,617 Ta budu�nost jo� uvek nije ovde. 398 00:36:56,890 --> 00:37:01,861 Va�i no�a�nji prilozi dove��e je malo bli�e. 399 00:37:05,201 --> 00:37:08,654 Uhvatite priliku. U�ivajte u zabavi. 400 00:37:28,914 --> 00:37:32,129 Nemogu�e da ste vi D�on Lark? 401 00:37:35,641 --> 00:37:37,661 Zapravo, nisam. 402 00:37:38,612 --> 00:37:40,836 To je pseudonim. 403 00:37:42,589 --> 00:37:45,928 Bolje nego da ste D�on Do. Da li vam je dra�e neko drugo ime? 404 00:37:45,929 --> 00:37:50,205 - Mo�emo li negde pri�ati nasamo? - Svi�a mi se Lark. Nekako zvoni. 405 00:37:50,206 --> 00:37:52,930 - Nemamo mnogo vremena. - Bi�u iskrena sa vama. 406 00:37:52,931 --> 00:37:55,996 Osoba va�e reputacije, o�ekivala sam nekog... 407 00:37:55,997 --> 00:37:58,189 Ru�nijeg. 408 00:37:58,516 --> 00:38:02,020 Nemojte da vas izgled zavara, ja �u bi�u iskren sa vama. 409 00:38:02,021 --> 00:38:04,009 �ivot vam je u opasnosti. 410 00:38:05,238 --> 00:38:08,591 - Ne doti�i je! - Opu�teno, to mi je brat. 411 00:38:09,490 --> 00:38:11,752 Grub si prema gostu, Zola. 412 00:38:11,798 --> 00:38:13,228 Vreme za odlazak. 413 00:38:13,454 --> 00:38:15,310 Nemoj da pravi� scenu. 414 00:38:17,448 --> 00:38:19,219 Ne �eli� da si sa njim. 415 00:38:25,735 --> 00:38:28,296 - �ta ste rekli? - �ivot vam je u opasnosti. 416 00:38:29,160 --> 00:38:32,460 - Ko �eli da me ubije? - Amerikanci za po�etak. 417 00:38:32,621 --> 00:38:36,961 - Zabele�eno. - Mislite da samo vi imate �pijune u vladi? 418 00:38:36,979 --> 00:38:40,183 Ovde su ljudi koji ne �ele da se odr�i ovaj sastanak. 419 00:38:40,184 --> 00:38:41,874 Ne verujete mi? 420 00:38:42,261 --> 00:38:43,797 Osvrnite se okolo. 421 00:38:55,811 --> 00:38:57,529 Znam �ta mislite. 422 00:38:58,031 --> 00:39:01,821 Mo�da nisu ovde zbog mene. Mo�da su ovde zbog tebe. 423 00:39:01,995 --> 00:39:04,242 Spremni ste na taj rizik? 424 00:39:04,937 --> 00:39:06,973 Imate ne�to �to mi treba. 425 00:39:07,190 --> 00:39:11,814 Zbog toga sam jedina osoba kojoj mo�ete verovati da �e vas izvu�i �ivu odavde. 426 00:39:11,815 --> 00:39:14,627 Ili bi to radije prepustili svom bratu? 427 00:39:18,719 --> 00:39:21,849 Sada bih da krenem ku�i, gdine. Lark. 428 00:41:37,467 --> 00:41:40,411 Francuska vlada �e danas dobiti sredstvo. 429 00:41:40,412 --> 00:41:44,232 Slete�e na ministarstvo finansija sutra do 8:00 ujutro. 430 00:41:44,309 --> 00:41:48,365 Blindirana kola sa policijskom pratnjom �e ga prevesti po ovoj trasi. 431 00:41:48,366 --> 00:41:52,014 Na ovoj raskrsnici �emo napraviti diverziju, ovde. 432 00:41:52,015 --> 00:41:56,232 Kola �e automatski nastaviti ve� isplaniranom trasom do ovog mesta. 433 00:41:56,233 --> 00:41:58,067 Gde �emo izvu�i sredstvo. 434 00:41:59,130 --> 00:42:01,471 Izvu�i sredstvo? 435 00:42:12,530 --> 00:42:13,630 Sredstvo? 436 00:42:16,021 --> 00:42:18,644 Mnogo smo platili za ovu informaciju. 437 00:42:18,645 --> 00:42:21,212 Sve su nam dali osim imena ove osobe. 438 00:42:21,760 --> 00:42:24,327 Mo�da slu�ajno znate ko je to? 439 00:42:25,129 --> 00:42:29,371 Zove se Solomon Lejn, britanski agent koji je postao anarhista. 440 00:42:30,415 --> 00:42:35,243 Koristio je la�ne operativce da stvori mre�u zvanu Sindikat. 441 00:42:36,062 --> 00:42:39,001 Sabota�e, likvidacije, masovna ubistva... 442 00:42:39,343 --> 00:42:41,574 Gadan skot. 443 00:42:42,021 --> 00:42:44,964 Ameri�ki agenti su ga uhvatili pre dve godine. 444 00:42:45,481 --> 00:42:48,649 Od tada ga neprekidno ispitiju. 445 00:42:48,650 --> 00:42:51,411 Prebacuju ga od jedne do druge vlade. 446 00:42:52,257 --> 00:42:54,342 Da odgovara za svoje zlo�ine. 447 00:42:57,435 --> 00:42:59,672 Nije vam to drago, Lark? 448 00:42:59,790 --> 00:43:02,733 Mo�da nisam bio jasan. 449 00:43:03,360 --> 00:43:06,119 Do�ao sam u Pariz po plutonijum. 450 00:43:06,120 --> 00:43:08,561 Onda je do�lo do nesporazuma. 451 00:43:08,761 --> 00:43:12,878 Ja sam samo posrednik, povezujem kupce i prodavce. 452 00:43:13,246 --> 00:43:17,280 Mog prodavaca ne zanima novac, tako da ako �elite plutonijum... 453 00:43:17,966 --> 00:43:21,622 Izvu�emo Lejna i obavimo razmenu. 454 00:43:22,430 --> 00:43:23,530 Tako je. 455 00:43:28,423 --> 00:43:30,929 Kako da znam da prodavac ima ono �to �elim? 456 00:43:49,910 --> 00:43:51,622 Avans kao znak dobre volje. 457 00:43:52,674 --> 00:43:55,972 U roku od 48 sati kurir �e iporu�iti jo� dve. 458 00:43:55,973 --> 00:43:59,133 U zamenu za njega. 459 00:44:07,121 --> 00:44:08,221 U redu. 460 00:44:08,514 --> 00:44:10,448 �ta nakon diverzije? 461 00:45:44,302 --> 00:45:45,732 Pobiti sve? 462 00:45:46,147 --> 00:45:47,577 To je plan? 463 00:45:47,694 --> 00:45:49,588 Ne�e biti svedoka. 464 00:45:49,976 --> 00:45:52,966 �ta mi garantuje da �e Lejn iz ovoga iza�i �iv? 465 00:45:52,967 --> 00:45:54,913 On je u blindiranoj kutiji. 466 00:45:55,097 --> 00:45:57,334 Izvla�imo ga kada bude bezbedno. 467 00:45:57,658 --> 00:45:59,460 �elite li plutonijum? 468 00:45:59,628 --> 00:46:01,389 Ovo je cena. 469 00:46:03,288 --> 00:46:05,893 Ili povla�ite liniju kada treba ubiti pandure? 470 00:46:05,894 --> 00:46:08,045 Pri�a� sa gdinom. Larkom. 471 00:46:10,922 --> 00:46:14,298 Ubio sam �ene i decu sa velikom boginjama. 472 00:46:16,404 --> 00:46:18,203 Nemam linije. 473 00:46:22,494 --> 00:46:23,594 Tako je. 474 00:46:23,900 --> 00:46:27,186 Dobro se naspavajte, sutra �e biti naporan dan. 475 00:46:47,251 --> 00:46:49,138 Mora da me zeza�? 476 00:46:49,423 --> 00:46:52,238 Ako �eli� Lejna vam zatvora ovo je na�in. 477 00:46:52,239 --> 00:46:54,957 �elela sam da ga Lark izvu�e a ne Itan Hant. 478 00:46:54,958 --> 00:46:59,236 �elela sam Larka na razmeni a ne Itana Hanta. 479 00:46:59,434 --> 00:47:03,834 �elela sam da nas Lark odvede do plutonijuma i Apostola. 480 00:47:04,109 --> 00:47:05,808 Jo� uvek ima� �ansu. 481 00:47:05,809 --> 00:47:09,374 Zaboravio si na le�eve koji smo izvukli iz toaleta hotela? 482 00:47:09,375 --> 00:47:10,930 Mislim da to nije bio Lark. 483 00:47:11,013 --> 00:47:14,952 - Verovatno njegov regrut. - Ne po na�im podacima. 484 00:47:15,353 --> 00:47:17,187 Podacima od koga? 485 00:47:19,602 --> 00:47:20,702 Hanta. 486 00:47:21,742 --> 00:47:25,165 Ve� dugo sumnja� da je Lark bio ameri�ki agent. 487 00:47:25,190 --> 00:47:29,774 Neko ko zna sve na�e poteze. Neko ko dolazi i odlazi kao duh. 488 00:47:30,632 --> 00:47:33,638 Sugeri�e� da je Hant zapravo D�on Lark? 489 00:47:34,381 --> 00:47:38,574 Mulja�, Vokeru, poku�ava� da spase� svoju guzicu. 490 00:47:38,803 --> 00:47:40,123 Ne�e mo�i. 491 00:47:40,459 --> 00:47:45,718 Razmisli. Da li bi �ovek oprezan kao Lark tako isturio svoju glavu? 492 00:47:45,719 --> 00:47:48,225 Da bi se video licem u lice sa Udovicom? 493 00:47:48,332 --> 00:47:50,884 - Poslao je zastupnika. - Mamac. 494 00:47:51,023 --> 00:47:54,343 Da je zaista pametan pustio bi svoju prijateljicu 495 00:47:54,344 --> 00:47:57,419 da ubije mamac pred pouzdanim svedokom. 496 00:47:57,461 --> 00:47:58,891 Preda mnom. 497 00:47:58,980 --> 00:48:02,257 Mre�u �emo ugasiti na osnovu njegovog teroristi�kog ega. 498 00:48:02,258 --> 00:48:06,390 Platio je �oveka da odglumi Larka i onda ga ubije. 499 00:48:06,875 --> 00:48:09,173 A pod maskom da slu�i zemlji... 500 00:48:09,174 --> 00:48:12,388 Zadr�ava svoj tajni identitet. 501 00:48:12,419 --> 00:48:16,034 Slobodan da radi �ta �eli uz punu podr�ku US vlade. 502 00:48:16,035 --> 00:48:19,165 Za�to? Za�to bi se Hant preobratio? 503 00:48:19,559 --> 00:48:22,669 Za�to je to Lejn uradio? Bilo ko od njegovih Apostola? 504 00:48:23,086 --> 00:48:26,217 Oni su verovali u cilj. 505 00:48:26,608 --> 00:48:31,253 Kada se ispostavilo da je cilj la� okrenuli su se protiv gospodara. 506 00:48:31,286 --> 00:48:36,834 Koliko puta je vlada izdala Hatna, odbacila ga, gurnula u zape�ak? 507 00:48:36,835 --> 00:48:41,084 Koliko je potrebno da takvom �oveku bude dosta? 508 00:48:42,053 --> 00:48:44,739 To je ozbiljna optu�ba. 509 00:48:46,395 --> 00:48:47,750 Mo�e� li je dokazati? 510 00:48:51,793 --> 00:48:55,705 Ovaj telefon smo uzeli od mrtvaca iz hotela. 511 00:49:00,380 --> 00:49:02,947 Naga�am da ima sve dokaze koji ti trebaju. 512 00:51:06,953 --> 00:51:09,887 Da li je istina da je Lejn gasom ubio 2.000 ljudi? 513 00:51:12,229 --> 00:51:13,229 Da. 514 00:51:13,230 --> 00:51:17,630 Istina je da je oborio avion pun putnika da bi ubio jednog �oveka? 515 00:51:18,250 --> 00:51:19,350 Da. 516 00:51:20,619 --> 00:51:24,030 - Da li je istina... - Vokeru, �ta god da si �uo. 517 00:51:24,031 --> 00:51:27,296 Ako ti se je�i ko�a, verovatno je istina. 518 00:51:33,663 --> 00:51:35,093 Koje sranje! 519 00:51:36,676 --> 00:51:39,243 Ti si ga uhvatio, zar ne? 520 00:51:41,311 --> 00:51:44,881 �ta misli� koliko dugo �e to zadr�ati za sebe? 521 00:51:47,996 --> 00:51:50,441 Taj most �emo spaliti kada do�emo do njega. 522 00:52:39,964 --> 00:52:41,064 Zatvaraj. 523 00:54:18,397 --> 00:54:20,028 �ta ovaj radi? 524 00:55:51,295 --> 00:55:53,405 NEMA SIGNALA 525 00:56:33,400 --> 00:56:35,784 - Hante, gde si? - Ne �ekaj me! 526 00:56:36,741 --> 00:56:38,277 �ta ne valja? 527 00:56:39,797 --> 00:56:42,191 Na�emo se u gara�i! 528 00:56:50,773 --> 00:56:52,277 Bend�i, da li �uje�? 529 00:56:52,637 --> 00:56:56,905 - �ujem, reci! - Zaglavljen sam, potrebno izvla�enje! 530 00:56:57,115 --> 00:56:58,215 Na putu smo! 531 00:57:13,161 --> 00:57:15,419 Kre�e se od Notr Dama do mosta Svetog Luja. 532 00:57:15,538 --> 00:57:17,348 Patrole ga prate. 533 01:01:38,680 --> 01:01:39,890 Stani! 534 01:01:40,150 --> 01:01:41,589 Ne mrdaj! 535 01:01:42,611 --> 01:01:43,931 U�ite u kola. 536 01:01:44,505 --> 01:01:45,825 Ne mrdajte! 537 01:01:49,062 --> 01:01:50,444 Ruke u vis! 538 01:01:52,295 --> 01:01:54,362 Idi, molim te. 539 01:01:54,567 --> 01:01:56,318 Ruke u vis! 540 01:02:00,276 --> 01:02:02,079 Ne brini, molim te. 541 01:02:02,545 --> 01:02:05,192 Idi... 542 01:02:06,202 --> 01:02:08,298 Idi, molim te. 543 01:02:14,271 --> 01:02:16,286 Zola ho�e da popri�ate. 544 01:02:20,267 --> 01:02:22,685 - �ta �emo sa njom? - Ubij je. 545 01:02:53,229 --> 01:02:54,619 Bi�e� dobro. 546 01:03:01,460 --> 01:03:02,893 Bi�e� dobro. 547 01:03:03,120 --> 01:03:04,440 Moramo da idemo! 548 01:03:05,443 --> 01:03:07,567 - Mnogo mi je �ao. - Hajde! 549 01:03:44,890 --> 01:03:46,541 Ja sam Voker. 550 01:03:46,542 --> 01:03:48,587 Mali auto je tvoja ideja? 551 01:03:58,893 --> 01:03:59,993 Isuse! 552 01:04:00,959 --> 01:04:03,048 �ta to bi? 553 01:04:08,967 --> 01:04:10,922 - Svi napolje! - Idemo, idemo! 554 01:06:49,000 --> 01:06:50,100 To je Ilsa. 555 01:06:50,597 --> 01:06:51,697 Umukni! 556 01:06:52,335 --> 01:06:53,765 Veoma zanimljivo. 557 01:06:57,455 --> 01:06:59,793 Lepo je �to se opet vidimo, Itane. 558 01:07:37,400 --> 01:07:39,423 Vidi ko je jo� uvek �iv. 559 01:07:43,299 --> 01:07:46,771 - Ima traga� u vratu. - Dobro, zna� �ta treba uraditi. 560 01:07:46,772 --> 01:07:50,316 Uveravam te da te ovo ne�e boleti... dovoljno. 561 01:07:52,591 --> 01:07:53,911 Devedeset sekundi. 562 01:07:55,134 --> 01:07:58,962 Ti i Apostoli mislite da �emo te zameniti za nestali plutonijum. 563 01:07:58,963 --> 01:08:01,611 Ka�em ti da se to nikada ne�e dogoditi. 564 01:08:01,612 --> 01:08:04,558 Tvoja misija, ako je prihvata�... 565 01:08:05,977 --> 01:08:09,498 Pitam se Itane da li si ikada rekao ne�u? 566 01:08:10,158 --> 01:08:14,394 Da li si ikada stao i zapitao se ko i za�to ti daje nare�enja? 567 01:08:15,374 --> 01:08:20,017 Kada je svakim danom gospodar kojem slu�i� jedan korak bli�e uni�tenju sveta. 568 01:08:20,018 --> 01:08:22,427 �udne optu�be od teroriste. 569 01:08:22,428 --> 01:08:25,322 - �ezdeset sekundi. - Teroriste cu deca �eljna pa�nje. 570 01:08:25,323 --> 01:08:28,596 Nadaju se oblikovanju javnog mi�ljenja kroz strah. 571 01:08:29,323 --> 01:08:32,511 Meni nije stalo do toga �ta ljudi misle ili ose�aju. 572 01:08:32,912 --> 01:08:35,737 Moje iskustvo ka�e da ni jedno ne rade dovoljno dugo. 573 01:08:35,738 --> 01:08:39,652 Time opravdava� bombardovanje fabrika i obaranje civilnog aviona? 574 01:08:39,653 --> 01:08:41,793 Vezivanje ekspolozivnog prsluka oko mene? 575 01:08:42,080 --> 01:08:45,388 Smatraj to nedovr�enim poslom, moj mali, sme�ni prijatelju. 576 01:08:45,389 --> 01:08:46,673 - Luteru? - Uskoro. 577 01:08:46,969 --> 01:08:49,270 Ti vidi� kraj jednako jasno ka i ja, Itane. 578 01:08:49,271 --> 01:08:52,442 Vlade �irom sveta padaju u ludilo. 579 01:08:52,443 --> 01:08:56,591 Sindikat je stvoren da ih rasturi, ciglu po ciglu. 580 01:08:56,592 --> 01:08:58,473 Sindikat je gomila kukavi�kih ubica! 581 01:08:58,474 --> 01:09:01,386 Sindikat je bio poslednja nada �ove�anstva! 582 01:09:01,999 --> 01:09:05,152 �ansa da uni�te stari svetski poredak. 583 01:09:05,964 --> 01:09:10,823 Ta nada je sada nestala zahvaljuju�i tebi i tvom jadnom moralu. 584 01:09:12,601 --> 01:09:14,956 Trebalo je da me ubije�, Itane. 585 01:09:17,104 --> 01:09:20,987 Dolazi kraj kojeg si se uvek pla�io. 586 01:09:23,826 --> 01:09:26,008 Dolazi. 587 01:09:26,742 --> 01:09:29,617 Njena krv bi�e na tvojim rukama 588 01:09:32,009 --> 01:09:36,891 Razila�enje. Za sve tvoje dobre namere. 589 01:09:43,508 --> 01:09:45,662 - Vreme. - Gotovo! 590 01:10:10,353 --> 01:10:11,453 Di�i ga! 591 01:10:14,345 --> 01:10:15,445 Sada si moj. 592 01:10:24,857 --> 01:10:29,658 - Puni ste iznena�enja, Lark. - Plan va�eg brata je bio lo� za svet. 593 01:10:29,659 --> 01:10:33,693 Izgubio bi sve ljude a Lejn bi bio ubijen u unakrsnoj vatri. 594 01:10:34,528 --> 01:10:36,127 Morao sam da improvizujem. 595 01:10:36,980 --> 01:10:39,120 Za�to to niste odmah rekli? 596 01:10:39,529 --> 01:10:43,319 Nisam verovao va�im ljudima. Posebno ne va�em bratu. 597 01:10:47,276 --> 01:10:49,766 Porodica, �ta se tu mo�e? 598 01:10:53,158 --> 01:10:54,974 Pa, gde je Lejn? 599 01:10:55,373 --> 01:10:57,818 Svakako nije na dnu Sene. 600 01:10:57,899 --> 01:10:59,731 Kod mene je. Siguran je. 601 01:11:00,321 --> 01:11:02,181 Gde se nalazim sa kurirom? 602 01:11:03,727 --> 01:11:05,550 Da pri�amo o �eni. 603 01:11:07,359 --> 01:11:08,459 �eni? 604 01:11:08,695 --> 01:11:11,794 Bila je sa vama u hotelu. Zola je danas opet video. 605 01:11:11,795 --> 01:11:15,890 Poku�ala je da ubije Lejna. Mogla je i vas ali nije. 606 01:11:16,201 --> 01:11:17,301 Za�to? 607 01:11:20,957 --> 01:11:22,653 Zajedni�ka pro�lost. 608 01:11:23,839 --> 01:11:24,939 Komplikovano. 609 01:11:27,149 --> 01:11:29,777 Ja �u vam jo� vi�e iskoplikovati. 610 01:11:30,026 --> 01:11:31,683 Moja cena je porasla. 611 01:11:32,286 --> 01:11:35,709 Neko je ubio �etvoro mojih ljudi, pretpostavljam da je ona. 612 01:11:42,506 --> 01:11:44,145 �elim je, Lark. 613 01:11:45,040 --> 01:11:46,996 A vi �ete da mi je dovedete. 614 01:11:48,061 --> 01:11:53,011 U suprotnom ne�ete sresti kurira a plutonijum ide najboljem ponu�a�u. 615 01:11:53,398 --> 01:11:55,752 Bilo bi mi mrsko da se ona ispre�i izme�u nas. 616 01:12:00,164 --> 01:12:01,264 Va�a je. 617 01:12:02,451 --> 01:12:04,851 Kada se sretnemo, ne ranije. 618 01:12:17,154 --> 01:12:18,654 Idete u London. 619 01:12:19,482 --> 01:12:21,331 Uputstva slede. 620 01:14:02,917 --> 01:14:05,711 Znala sam da �e� se negde pojaviti ako nju pratim. 621 01:14:06,112 --> 01:14:07,322 Dobro si? 622 01:14:10,213 --> 01:14:13,086 - Ilsa, nikada ne bih... - Znam da ima� svoje razloge. 623 01:14:14,154 --> 01:14:15,254 Znam. 624 01:14:19,390 --> 01:14:22,220 - Mora� da odstupi�. - Ne mogu. 625 01:14:23,910 --> 01:14:26,233 Ti nisi bila u hotelu da ubije� Larka. 626 01:14:26,477 --> 01:14:27,577 Ne. 627 01:14:29,509 --> 01:14:31,343 Bila si tamo da ga za�titi�. 628 01:14:31,693 --> 01:14:32,793 Da. 629 01:14:33,170 --> 01:14:35,645 A ubila si njega da bi za�titila mene. 630 01:14:37,118 --> 01:14:39,575 Htela si da Lark izvu�e Lejna napolje. 631 01:14:41,002 --> 01:14:44,339 Ne, njemu je trebalo da izvu�e Lejna napolje. 632 01:14:45,012 --> 01:14:46,938 Jer ti si morala da ubije� Lejna. 633 01:14:48,542 --> 01:14:50,357 Ko ti je to naredio? 634 01:14:52,077 --> 01:14:53,990 MI6. 635 01:14:56,397 --> 01:14:57,497 Za�to? 636 01:14:57,653 --> 01:14:59,522 Nakon �to smo ga uhvatili u Londonu 637 01:14:59,576 --> 01:15:02,704 poku�ao je diplomatskim kanalima da vrati Lejna ku�i. 638 01:15:02,705 --> 01:15:05,481 Ali previ�e zemalja ga je �elelo. 639 01:15:05,482 --> 01:15:09,382 �ovek koji je sva�ta video, koji previ�e zna o britanskoj Obave�tajnoj. 640 01:15:09,383 --> 01:15:12,575 Nisu mogu da dozvole da pri�a stranim vladama, nikada. 641 01:15:12,576 --> 01:15:14,303 Nisam to pitao. 642 01:15:15,368 --> 01:15:17,278 Za�to su tebe poslali? 643 01:15:17,653 --> 01:15:19,936 Tako dokazujem lojalnost. 644 01:15:21,042 --> 01:15:23,832 - Tako se vra�am ku�i. - Ali ti si iza�la! 645 01:15:24,275 --> 01:15:27,238 - Bila si slobodna! - Mi nikada nismo slobodni. 646 01:15:28,250 --> 01:15:31,358 Dve godine sam bila sa Lejnom na tajnom zadatku. 647 01:15:31,359 --> 01:15:33,559 Za nijh sam podjednaka pretnja kao i on. 648 01:15:34,933 --> 01:15:38,868 Ubila sam ga jer nikada ne bih prestala da be�im. 649 01:15:40,567 --> 01:15:43,189 Sada mi reci gde je? 650 01:15:47,923 --> 01:15:52,810 - Ne mogu ti pomo�i. - Do�i �u do njega ovako ili onako. 651 01:15:53,387 --> 01:15:56,223 Molim te, nemoj da to bude preko tebe. 652 01:16:52,259 --> 01:16:53,359 Da? 653 01:16:53,426 --> 01:16:55,726 - U Londonu si? - Jesam. 654 01:16:56,393 --> 01:16:58,471 Spreman si da se vidi� sa kurirom? 655 01:16:59,133 --> 01:17:01,108 Da. Gde da idem? 656 01:17:01,722 --> 01:17:03,959 Gde bi �eleo da se na�ete? 657 01:17:06,357 --> 01:17:07,787 LOCIRANJE POZIVA 658 01:17:41,722 --> 01:17:43,042 Gdine. Sekretaru? 659 01:17:43,638 --> 01:17:45,847 Molio sam se bogu da to nije istina. 660 01:17:45,848 --> 01:17:50,587 U njegovu odbranu, da Itan nije intervenisao mnogo ljudi bi bilo ubijeno. 661 01:17:50,588 --> 01:17:56,389 Siguran sam da �e dobri ljudi Pariza i francuska nacija uzeti to u obzir. 662 01:17:56,990 --> 01:17:59,095 �ta se dovarga dogodilo? 663 01:18:17,980 --> 01:18:20,730 Tada nam je re�eno da do�emo u London. 664 01:18:21,305 --> 01:18:24,545 - I da �ekamo dalja uputstva. - I �ta sada? 665 01:18:24,973 --> 01:18:26,073 Sada? 666 01:18:27,269 --> 01:18:29,068 Sre��emo Udovicu za 20 minuta. 667 01:18:29,069 --> 01:18:31,228 Odve��e nas do kurira koji �e nam predati 668 01:18:31,229 --> 01:18:33,474 nestali plutonijum u zamenu za Solomona Lejna. 669 01:18:33,475 --> 01:18:35,153 Ili, u na�em scenariju... 670 01:18:36,715 --> 01:18:37,925 Bend�i. 671 01:18:38,101 --> 01:18:39,311 Isuse! 672 01:18:39,489 --> 01:18:40,809 Molim? 673 01:18:40,818 --> 01:18:42,238 Luter i ja te vodimo do kurira. 674 01:18:42,239 --> 01:18:45,089 - Voker ostaje ovde i �uva Lejna. - Apsolutno ne! 675 01:18:45,090 --> 01:18:47,780 - �ekaj! Za�to ja da budem Lejn? - Bend�i. 676 01:18:47,849 --> 01:18:52,713 Na�a misija, moja misija je da vratimo plutonijum i uradi�u to po svaku cenu! 677 01:18:52,714 --> 01:18:55,924 �ak iako budem morao da dam Lejna, stvarnog Lejna! 678 01:18:56,050 --> 01:18:57,817 A ja ga nikada ne�u pustiti! 679 01:18:57,995 --> 01:19:01,051 Kada Apostoli shvate da igra� igrice 680 01:19:01,054 --> 01:19:03,557 izgubi�e� plutonijum. Opet! 681 01:19:03,710 --> 01:19:05,471 Pusti nas da brinemo o Apostolima. 682 01:19:05,472 --> 01:19:08,180 Sada imamo ve�i problem. 683 01:19:08,283 --> 01:19:09,603 Ve�i problem? 684 01:19:10,454 --> 01:19:11,432 Ilsa. 685 01:19:11,433 --> 01:19:14,832 Ilsa? Na�a Ilsa? Ilsa Faust? Kako je ona ume�ana u sve ovo? 686 01:19:14,833 --> 01:19:17,442 Nare�eno joj je da ubije Lejna, direktno od MI6. 687 01:19:17,443 --> 01:19:20,833 �ekaj. To je ona bila u Parizu? Na motoru? 688 01:19:20,834 --> 01:19:21,478 Da. 689 01:19:21,479 --> 01:19:23,320 Itane, poku�ala je da nas ubije! 690 01:19:23,321 --> 01:19:25,329 Ne nas, Lejna. Poku�ala je da ubije Lejna. 691 01:19:25,330 --> 01:19:27,563 - Nije imala izbora. - Ubila bi mene! 692 01:19:27,564 --> 01:19:31,817 - Ne�u to dozvoliti! - Kako �e� to da spre�i�? 693 01:19:32,923 --> 01:19:35,009 - Radim na tome. - Aha, radi� na tome. 694 01:19:35,043 --> 01:19:38,093 Sada nemamo mnogo vremena, moramo se pripremiti za sastanak. 695 01:19:38,094 --> 01:19:39,576 Sastanak je zamka. 696 01:19:40,704 --> 01:19:45,152 Udovica radi sa CIA od samog po�etka. 697 01:19:45,153 --> 01:19:47,957 Pogodba za imunitet je njena trgovina. 698 01:19:47,958 --> 01:19:50,700 Pribavljanje plutonijuma i hvatanje Apostola i Larka 699 01:19:50,701 --> 01:19:52,963 done�e joj mnogo dobre volje kod amerikanaca. 700 01:19:52,964 --> 01:19:56,388 Ako je Slounova znala da je sastanak zamka za�to nam nije rekla? 701 01:19:56,389 --> 01:20:00,484 Jer za nju svako mo�e biti Lark, uklju�uju�i i nas. 702 01:20:01,539 --> 01:20:03,739 A sad su njene sumnje potvr�ene. 703 01:20:06,037 --> 01:20:09,255 Prema tom dosijeu elektronski trag 704 01:20:09,256 --> 01:20:12,522 povezuje Hanta sa kra�om velikih boginja iz CDC. 705 01:20:13,116 --> 01:20:15,389 Tako�e ga povezuje sa prepiskom 706 01:20:15,390 --> 01:20:17,917 kojom se regrutuje Dr Delbruk. 707 01:20:17,918 --> 01:20:21,830 I naravno, Hant li�no predaje plutonijum Apostlima. 708 01:20:22,137 --> 01:20:27,148 Ove �injenice povezane sa dugom istorjom neprimerenog pona�anja 709 01:20:27,182 --> 01:20:30,437 odgovaraju tvrdnjama CIA 710 01:20:30,800 --> 01:20:32,484 da je Hant pukao. 711 01:20:33,291 --> 01:20:37,875 I da je potraga za Larkom samo maska da sakrije �injenicu da je Lark... 712 01:20:38,500 --> 01:20:39,600 Ja. 713 01:20:41,643 --> 01:20:43,293 Moram ti �estitati, Itane. 714 01:20:43,867 --> 01:20:48,609 Smatralo se da je jezi�ka fraza da si sam sebi najgori neprijatelj. 715 01:20:52,615 --> 01:20:55,671 Bojim se da i Slounova ima neka svoja pitanja. 716 01:20:55,936 --> 01:20:58,846 Udovica joj je ponudila ne�to bez naplate. 717 01:20:59,335 --> 01:21:02,000 A kako je Slounova dobila ove informacije? 718 01:21:02,242 --> 01:21:03,980 Nije rekla. 719 01:21:04,447 --> 01:21:09,011 Ponudila mi je da te predam pod uslovom da prekinem ovu misiju. 720 01:21:09,012 --> 01:21:11,533 Kao i da predam Solomona Lejna. 721 01:21:12,124 --> 01:21:13,707 Ne mo�ete to da uradite! 722 01:21:13,708 --> 01:21:16,607 Znam Lejna, on nema nameru da se vrati nazad! 723 01:21:16,608 --> 01:21:21,770 - Zato ga i vra�amo nazad! - Upravo ono �to on �eli da uradimo. 724 01:21:21,771 --> 01:21:23,731 Gdine, mislite da je ovo slu�ajnost? 725 01:21:23,732 --> 01:21:26,065 Da je Slounova ovo slu�ajno na�la? Lejn joj je to poslao! 726 01:21:26,066 --> 01:21:30,608 Znao je kako �e da reaguje, kao i da �e nas Udovica izdati. Zar ne vidite? 727 01:21:30,609 --> 01:21:34,154 Ovo, gospodine. Ovo je zamka! 728 01:21:34,434 --> 01:21:39,096 Upravljaju sa nama! Jo� uvek su dva jezgra plutonijuma na otvoreneom! 729 01:21:39,097 --> 01:21:41,189 A ti si h izgubio! 730 01:21:43,296 --> 01:21:46,292 Da budemo fer, svi smo ih izgubili. 731 01:21:46,357 --> 01:21:49,391 Uz po�tovanje, gdine. Vi niste bili tamo. 732 01:21:49,392 --> 01:21:52,802 Sada ga svi opravdavate, to vam je novi posao? 733 01:21:53,158 --> 01:21:56,497 Pobogu, Itane, ne �ini ovo te�im nego �to jeste. 734 01:21:56,498 --> 01:21:59,489 Vi�e ne mogu da te �titim! Kako to ne razume�? 735 01:21:59,490 --> 01:22:02,467 Ovo je najbli�e �to si pri�ao plutonijumu! 736 01:22:02,468 --> 01:22:05,792 - Da li vi stvarno verujete u ovo? - Verujem da mi data �ansa 737 01:22:05,793 --> 01:22:09,477 da za�titim ili tebe ili IMF i zato �u da te predam. 738 01:22:10,243 --> 01:22:13,913 - �ta ako odbijem? - �ta misli� za�to je on ovde? 739 01:22:14,037 --> 01:22:16,849 Misli� da je posmatra�? On je ubica! 740 01:22:17,022 --> 01:22:19,745 On je broj jedan Erike Sloun. 741 01:22:19,746 --> 01:22:22,680 Ako pobegne� on je ovla��en da te goni... 742 01:22:22,830 --> 01:22:24,440 I da te ubije. 743 01:22:27,823 --> 01:22:29,028 To je posao. 744 01:22:29,029 --> 01:22:30,349 Ni�ta li�no. 745 01:22:30,781 --> 01:22:34,607 Urazumi se, Itane, izgubio si. �ta je u�injeno, u�injeno je. 746 01:22:36,098 --> 01:22:37,198 Ne, gospodine. 747 01:22:37,734 --> 01:22:38,834 Ne. 748 01:22:39,111 --> 01:22:44,411 Ne molim te, nare�ujem ti, ova misija je okon�ana. 749 01:22:45,220 --> 01:22:46,320 Sada! 750 01:22:49,155 --> 01:22:53,372 Stikl, on je tvoj prijatelj. Molm te, urazumi ga. 751 01:22:54,949 --> 01:22:57,455 �ao mi je, gospodine, niste mi dali izbor. 752 01:22:59,892 --> 01:23:02,540 Za 15 minuta se sastajemo sa Udovicom. Da li �elte plutonijum? 753 01:23:02,541 --> 01:23:04,413 Mi smo jedini koji ga mogu pribaviti za vas. 754 01:23:04,414 --> 01:23:06,294 Da li si za ili ne? 755 01:23:07,301 --> 01:23:08,238 Za. 756 01:23:08,239 --> 01:23:10,737 - �ta to radi�? - Bend�i mora da se pripremi. 757 01:23:10,738 --> 01:23:14,466 - Ne! Itane... - Nemamo vremena, Luteru, mora� mi verovati. 758 01:23:31,338 --> 01:23:32,438 Da li si dobro? 759 01:23:32,903 --> 01:23:34,003 Da, samo... 760 01:23:34,757 --> 01:23:37,019 Imam lo� predose�aj u vezi ovoga. 761 01:24:02,725 --> 01:24:04,437 Ako se ne javimo... 762 01:24:04,699 --> 01:24:06,239 Uradi�u to na svoj na�in. 763 01:24:10,207 --> 01:24:11,980 Ne skidaj pogled sa njega. 764 01:24:48,591 --> 01:24:50,612 Dosta igranja, vadim te odavde. 765 01:24:50,613 --> 01:24:52,145 Gde je Hant? 766 01:24:52,438 --> 01:24:55,671 - Oti�ao na sastanak sa tvojom kopijom. - Smiri se. 767 01:24:55,672 --> 01:24:59,189 - Nazovi Apostole, upozori ih. - Ne�u ih kontaktirati. 768 01:24:59,190 --> 01:25:00,951 Zbog njhove i moje bezbednosti. 769 01:25:01,168 --> 01:25:05,081 Ali imam tim za izvla�enje i satelit koji nadzire ugovoreno mesto sastanka. 770 01:25:05,082 --> 01:25:07,488 - Zna�e �im napustimo zgradu. - Ne. 771 01:25:07,489 --> 01:25:11,076 Ostajem ovde, jo� nisam zavr�io sa Hantom. 772 01:25:15,179 --> 01:25:18,832 Za�to mora� da komplikuje� stvari? 773 01:25:19,164 --> 01:25:22,456 - Kako to misli�? - Dogovor je jednostavan. 774 01:25:22,457 --> 01:25:25,823 Pomognem ti da namesti� Hantu a ti mi da� plutonijum. 775 01:25:25,824 --> 01:25:27,565 Tra�i� vreme! 776 01:25:27,931 --> 01:25:31,339 Nikada nije postojao mir kojem nije prethodila velika patnja. 777 01:25:31,340 --> 01:25:34,274 �to je ve�a patnja ve�i je i mir. 778 01:25:34,370 --> 01:25:39,668 Kada sam napisao te re�i nisam mislio na tvoj mir niti Hantovu patnju. 779 01:25:40,063 --> 01:25:43,999 Stari svetski poredak mora biti demotiran a mi imamo sredstva da ga rastavimo. 780 01:25:44,000 --> 01:25:48,440 Jedino �to tebe zanima je da Hant bude osramo�en. 781 01:25:48,580 --> 01:25:51,607 To nije anarhija, to je osveta. 782 01:25:51,929 --> 01:25:53,582 Da, jeste. 783 01:25:54,049 --> 01:25:58,679 I kada dobijem �ta �elim Apostoli �e dobiti plutonijum. 784 01:26:02,900 --> 01:26:04,803 Hant je tvoj jedini prijatelj. 785 01:26:04,854 --> 01:26:07,690 Danas si �iv samo zato �to nije imao muda da te ubije! 786 01:26:07,691 --> 01:26:10,594 Slounova je u pravu, IMF je No� ve�tica. 787 01:26:10,631 --> 01:26:12,908 Ni�ta �to odrasli �ovek nosi... 788 01:26:20,237 --> 01:26:21,337 �ta? 789 01:26:27,501 --> 01:26:30,593 To je samo posao, ni�ta li�no. 790 01:26:34,749 --> 01:26:36,828 Upropastio sam ti dan, zar ne? 791 01:26:40,295 --> 01:26:42,865 Odli�no ti je i�lo sve do sada. 792 01:26:43,232 --> 01:26:45,450 Mislim da je ovaj napunjen. 793 01:26:45,786 --> 01:26:47,609 Ho�e� da sazna�? 794 01:27:29,686 --> 01:27:32,131 - Pa, kakav sam bio? - Nikad nisam sumnjao. 795 01:27:34,023 --> 01:27:36,700 Po�injem da shvatam za�to u�ivate u ovome. 796 01:27:36,701 --> 01:27:39,876 - Dalje ruke, gdine. Sekretaru. - �ovek je talenat. 797 01:27:39,877 --> 01:27:41,650 Dobrodo�li u tim. 798 01:27:42,092 --> 01:27:43,559 Gre�ite. 799 01:27:43,908 --> 01:27:48,227 Ne, ja sam pogre�io kada sam ti spasao �ivot u Parizu. 800 01:27:48,497 --> 01:27:50,881 Ovo ni�ta ne dokazuje, ja igram ulogu. 801 01:27:50,899 --> 01:27:53,417 Isto kao i ti, poku�avam da povratim plutonijum. 802 01:27:53,418 --> 01:27:57,139 To ne obja�njava za�to si Slounovoj dao dosije i poku�ao da namesti� Hantu. 803 01:27:57,140 --> 01:28:00,046 Dobro re�eno, Lark. 804 01:28:00,556 --> 01:28:04,909 On je paranoi�an, pogubljen. Kao �to pi�e u dosijeu. 805 01:28:04,910 --> 01:28:08,333 - I od koga je Slounova dobila dosije? - Nemam pojma. 806 01:28:08,594 --> 01:28:09,914 Ja imam. 807 01:28:12,826 --> 01:28:15,714 - Sve si �ula, Erika? - Jesam. 808 01:28:16,280 --> 01:28:18,981 Ne volim da me iskori��avaju, Vokeru. 809 01:28:20,403 --> 01:28:22,407 Nevaljal�e. 810 01:28:23,380 --> 01:28:26,620 - Gde da ga isporu�imo? - Do�i �u ja do vas. 811 01:28:29,540 --> 01:28:33,127 Niko da nije mrdnuo! Baci oru�je, baci! 812 01:28:33,590 --> 01:28:35,824 Ruke u vis! Oru�je dole! 813 01:28:36,152 --> 01:28:37,871 Baci ga! Baci ga! 814 01:28:38,334 --> 01:28:40,658 - Oru�je dole! - Dobro. 815 01:28:40,659 --> 01:28:43,296 - Dobro. - Tebi govorim! 816 01:28:43,297 --> 01:28:47,309 - Mislio sam da imamo dogovor? - Imali smo a sada vi�e namamo. 817 01:28:47,769 --> 01:28:51,123 Prevelik je ovde ulog za mene da bih rizikovala. 818 01:28:51,124 --> 01:28:54,245 Sve �u da vas privedem zajedno sa Vokerom. 819 01:28:54,348 --> 01:28:55,908 Plutonijum je jo� uvek napolju! 820 01:28:55,909 --> 01:28:58,481 A ja ne verujem nikome u toj sobi da �e ga doneti. 821 01:28:58,482 --> 01:29:01,569 U Va�ingtonu �emo utvrditi koje ko. 822 01:29:02,184 --> 01:29:03,931 - Erika! - Gospodine. 823 01:29:04,415 --> 01:29:07,043 U redu je, uradimo kako ona ka�e. 824 01:29:07,732 --> 01:29:11,094 Jedina stvarna pretnja je u ovoj sobi i mi je imamo. 825 01:29:13,396 --> 01:29:14,496 Imate li je? 826 01:29:15,862 --> 01:29:16,962 Idemo! 827 01:29:37,006 --> 01:29:38,106 Gde su? 828 01:30:08,990 --> 01:30:10,090 Itane! 829 01:30:34,293 --> 01:30:36,188 Prvi tim je pao, po�alji poja�anje. 830 01:30:39,618 --> 01:30:40,718 Gospodine! 831 01:30:41,485 --> 01:30:43,499 �ovek ranjen! 832 01:30:46,476 --> 01:30:48,074 U pomo�! 833 01:30:57,168 --> 01:30:58,268 Gospodine. 834 01:31:02,889 --> 01:31:06,617 Itane, obele�io sam Vokera ali u bekstvu je, mora� ga uhvatiti. 835 01:31:11,992 --> 01:31:13,092 Idite. 836 01:31:14,400 --> 01:31:15,500 �ao mi je, gospodine. 837 01:31:17,811 --> 01:31:18,911 Idite. 838 01:31:29,770 --> 01:31:30,870 Itane. 839 01:31:35,123 --> 01:31:36,223 �ekaj! 840 01:31:37,734 --> 01:31:39,201 Uhvati kurvinog sina! 841 01:32:08,212 --> 01:32:09,760 Idemo, idemo! 842 01:32:10,091 --> 01:32:11,435 Da, imam ga! 843 01:32:18,074 --> 01:32:19,174 Nazad! 844 01:32:22,686 --> 01:32:23,786 �ao mi je. 845 01:32:24,688 --> 01:32:26,735 Reci, Bend�i. Gde je Voker? 846 01:32:26,892 --> 01:32:31,292 - Oko 400 metara zapadno, skreni desno. - U kom pravcu, moje desno? 847 01:32:33,631 --> 01:32:34,731 Ne mogu. 848 01:32:35,006 --> 01:32:36,106 Za�to ne? 849 01:32:37,134 --> 01:32:40,434 - Prate me. - Kako, ko? 850 01:32:41,063 --> 01:32:44,032 Otkud znam. CIA, Apostli, kakva je razlika? 851 01:32:44,033 --> 01:32:47,244 Dobro, iza�i odatle i onda idi desno. 852 01:32:55,148 --> 01:32:56,738 Mnogo mi je �ao. 853 01:32:57,354 --> 01:32:58,454 Izvinite. 854 01:33:15,791 --> 01:33:17,503 Za�to tr�u u krug? 855 01:33:44,382 --> 01:33:48,294 Mora� �to pre da pre�e� ulicu na levoj strani. 856 01:33:53,382 --> 01:33:54,805 - �ije� me? - Da. 857 01:33:54,806 --> 01:33:57,006 - Levo, sada! - Radim na tome! 858 01:34:07,928 --> 01:34:11,045 Sad pre�i ulicu pravo ispred tebe. 859 01:34:17,421 --> 01:34:21,394 Itane, udaljava se od tebe, mora� da bude� br�i! 860 01:34:51,342 --> 01:34:53,420 Sti�e� ga! Idi pravo. 861 01:34:55,744 --> 01:34:57,578 Pravo? Ka�e� pravo? 862 01:34:57,933 --> 01:35:00,623 Pravo! Pravo! Pravo! 863 01:35:01,366 --> 01:35:03,501 - Sad skreni desno. - Desno? 864 01:35:04,699 --> 01:35:07,436 - Sada? - Da, desno! - Siguran si? 865 01:35:07,879 --> 01:35:09,159 Da, ja... 866 01:35:09,767 --> 01:35:12,627 Ne, levo! Skreni levo! Izvini, okrenuo sam ekran. 867 01:35:16,648 --> 01:35:17,748 Levo? 868 01:35:21,776 --> 01:35:22,876 Hvala. 869 01:35:29,350 --> 01:35:32,392 - �ta �eka�? - Ska�em kroz prozor! 870 01:35:32,393 --> 01:35:34,581 Kakvo skakanje kroz...? 871 01:35:35,992 --> 01:35:38,955 Izvini, bilo mi je u dve dimenzije. Sre�no! 872 01:36:14,002 --> 01:36:17,486 Na kraju mosta skreni levo! Jo� malo pa ga ima�. 873 01:36:20,286 --> 01:36:25,053 Idemo, idemo Itane! Mora� ga sti�i! 874 01:36:38,662 --> 01:36:42,024 To je to, ispred tebe je! Hvataj ga, hvataj ga! 875 01:37:16,893 --> 01:37:18,840 Ne mo�e� to da uradi�, zar ne? 876 01:37:18,841 --> 01:37:20,902 Ne dok ne dobije� plutonijum. 877 01:37:21,350 --> 01:37:24,667 Ne, on jo� uvek ima planove za tebe. 878 01:37:25,462 --> 01:37:28,837 Preda�e� se i prizna�e� da si ti D�on Lark. 879 01:37:28,838 --> 01:37:31,980 A onda �e� iz male, mar�ne �elije gledati kako se svet raspada. 880 01:37:31,981 --> 01:37:33,426 A ako ne�u? 881 01:37:46,694 --> 01:37:48,685 Ja sam njen an�eo �uvar, Hante. 882 01:37:49,842 --> 01:37:52,590 Ako te opet vidim, ona umire. 883 01:37:52,676 --> 01:37:55,477 Ako poku�a� da je upozori�, ona umire. 884 01:37:55,935 --> 01:37:57,522 Prihvati poraz. 885 01:39:08,776 --> 01:39:12,472 Ovo su nacrti Dr Delbruka iz berlinske laboratorije. 886 01:39:12,473 --> 01:39:14,761 Nuklerana naprava od pet megatona. 887 01:39:14,945 --> 01:39:17,541 To je vi�e od svog ekspolziva u Drugom svetskom ratu. 888 01:39:17,542 --> 01:39:21,007 Da bi ga deaktivirali obi�no bi sekli ovu �icu. 889 01:39:22,110 --> 01:39:23,096 Obi�no? 890 01:39:23,097 --> 01:39:25,957 Voker i Lejn imaju dva jezgra plutonijuma. 891 01:39:26,068 --> 01:39:27,526 �to zna�i dve bombe. 892 01:39:27,617 --> 01:39:31,707 Obe su povezane na sigurnosni okida� koji je precizan u desetinu sekunde. 893 01:39:31,708 --> 01:39:35,946 Poku�aj deaktivacije jedne bombe zna�i aktiviranje druge. 894 01:39:35,973 --> 01:39:39,240 Ako su aktivirane ne mo�emo ih deaktivirati. 895 01:39:39,241 --> 01:39:43,752 Odbrojavanje pokre�e daljinski ure�aj koji je tako�e vezan za sigurnosni okida�. 896 01:39:43,753 --> 01:39:46,482 �to zna�i ako odbrojavanje po�ne... 897 01:39:46,483 --> 01:39:48,155 ne mo�e biti zaustavljeno. 898 01:39:50,064 --> 01:39:52,230 �ta je re�enje? 899 01:39:54,748 --> 01:39:56,324 Radimo na tome. 900 01:39:57,897 --> 01:39:58,997 Dakle... 901 01:39:59,593 --> 01:40:02,442 Tehni�ki, ovo je samoubila�ka misija. 902 01:40:13,347 --> 01:40:14,447 �ta je? 903 01:40:14,544 --> 01:40:16,851 Do�i i vidi, molim te. 904 01:40:20,938 --> 01:40:26,211 Za sve ove godine koliko znam Itana on je bio ozbiljan samo u vezi dve �ene. 905 01:40:26,974 --> 01:40:28,777 Jedna je njegova supruga. 906 01:40:29,768 --> 01:40:33,030 - On je o�enjen? - Ne, bio je. 907 01:40:33,473 --> 01:40:35,430 Bio? �ta joj se desilo? 908 01:40:35,773 --> 01:40:39,787 Oteli su je ljudi koji su hteli da se domognu Itana. 909 01:40:39,983 --> 01:40:42,614 U redu je, vratio ju je �ivu i zdravu. 910 01:40:43,348 --> 01:40:45,544 Onda je napustio igru. 911 01:40:45,882 --> 01:40:47,872 Bili su sre�ni neko vreme. 912 01:40:48,548 --> 01:40:51,264 Ali svaki put kada se u svetu desi ne�to lo�e 913 01:40:51,265 --> 01:40:53,893 Itan bi pomislio: "Trebalo je budem tamo". 914 01:40:54,253 --> 01:40:59,207 A ona se pitala: "Ko pazi na svet dok Itan pazi na mene?" 915 01:40:59,481 --> 01:41:02,490 Oboje su znali da �e se jednog dana, nekako, 916 01:41:02,491 --> 01:41:05,636 desiti ne�to zaista stra�no. 917 01:41:07,168 --> 01:41:09,617 Samo zato �to su zajedno. 918 01:41:10,507 --> 01:41:11,607 Zato... 919 01:41:14,021 --> 01:41:17,923 - Gde je ona sada? - Ona je duh, dobra je u tome. 920 01:41:18,692 --> 01:41:20,363 Ja sam je u�io. 921 01:41:20,928 --> 01:41:24,547 Povremeno po�alje signal Itanu da zna da je bezbedna. 922 01:41:24,548 --> 01:41:26,454 I to ga odr�ava. 923 01:41:28,137 --> 01:41:29,849 Za�to mi ovo pri�a�? 924 01:41:33,763 --> 01:41:37,161 Mi smo u ovoj zbrci jer Itan nije dozvolio da umrem. 925 01:41:39,364 --> 01:41:41,498 On je dobar �ovek. 926 01:41:41,845 --> 01:41:45,940 I stalo mu je do tebe. Vi�e nego �to bi priznao. 927 01:41:46,619 --> 01:41:50,399 To je jo� jedna briga vi�e nego �to je sada potrebno. 928 01:41:52,838 --> 01:41:55,161 Ako ti je stalo do njega... 929 01:41:55,774 --> 01:41:57,424 Trebalo bi da ode�. 930 01:42:00,705 --> 01:42:01,805 Samo da... 931 01:42:02,031 --> 01:42:03,131 Sla�em se. 932 01:42:15,984 --> 01:42:17,268 Idem sa tobom. 933 01:42:26,424 --> 01:42:27,524 Znam. 934 01:42:31,838 --> 01:42:33,244 Kako �emo da ga na�emo? 935 01:42:34,670 --> 01:42:39,280 Mikrotalasni oda�ilja�. Mo�e� ga satelitski pratiti po celom svetu. 936 01:42:39,488 --> 01:42:42,238 Lejn je imao takav u svom vratu. 937 01:42:42,361 --> 01:42:43,697 Uklonili smo ga u Parizu. 938 01:42:43,698 --> 01:42:46,700 Istvoremeno smo ubacili na� oda�ilja�. 939 01:42:49,022 --> 01:42:53,923 Odlo�ena aktivacija od 36 sati. Ako Apostoli skeniraju Lejna. 940 01:42:54,823 --> 01:42:58,972 - Plan ti je bio da ga pusti�? - Jeste ali ne ne ovaj na�in. 941 01:42:59,381 --> 01:43:02,662 - Odve��e nas do plutonijuma. - Za�to si siguran? 942 01:43:02,663 --> 01:43:05,169 Propao mu je plan da me baci u zatvor. 943 01:43:06,032 --> 01:43:08,477 Sada �e me �eleti tamo za kraj. 944 01:43:08,915 --> 01:43:12,035 - Dakle, kada oda�ilja�... - Imam ga, imam ga! 945 01:43:12,036 --> 01:43:14,561 Putuje na istok preko Evrope brzinom od 800 km/h. 946 01:43:14,585 --> 01:43:16,957 - U avionu je. - Da javimo CIA? 947 01:43:17,352 --> 01:43:21,325 CIA se infiltrirala, ne verujem nikome van ove sobe. 948 01:43:21,618 --> 01:43:23,591 Moramo sami da idemo. 949 01:43:26,242 --> 01:43:27,617 Kada kre�emo? 950 01:43:47,720 --> 01:43:49,126 Kako nam ide, Bend�i? 951 01:43:49,484 --> 01:43:52,405 Ako postoji na�in da deaktiviram ove bombe ja �u ga na�i. 952 01:43:52,406 --> 01:43:54,668 Na�i �e� ti na�in, znam da ho�e�. 953 01:43:56,012 --> 01:43:58,157 Do�avola, Itane, izgubili smo signal! 954 01:43:58,845 --> 01:44:00,976 Mora da je Lejn na�ao oda�ilja�. 955 01:44:00,977 --> 01:44:04,155 - �ta je poslednja pozicija? - Oko 50 km severnoisto�no. 956 01:44:04,316 --> 01:44:06,456 Onda on �eli da odemo tamo. 957 01:44:06,782 --> 01:44:07,722 �ta je tamo? 958 01:44:07,746 --> 01:44:10,146 Dolina reke Nubra. Neki medicinski kamp. 959 01:44:10,223 --> 01:44:12,255 Humanitarna pomo�. 960 01:44:12,995 --> 01:44:15,545 Za�to bi Lejn i�ao u medicinski kamp? 961 01:44:16,557 --> 01:44:17,657 Velike boginje. 962 01:44:19,052 --> 01:44:20,435 - �ta? - Velike boginje. 963 01:44:20,559 --> 01:44:22,759 Apostoli su pokrenuli epidemiju velikih boginja u Ka�miru. 964 01:44:22,936 --> 01:44:25,870 Lejn sigurno ide u taj kamp sa razlogom. 965 01:44:25,922 --> 01:44:29,538 - Ali sa kojim? - Bo�e? - �ta? 966 01:44:30,466 --> 01:44:33,828 Reka Nubra je kod osnove Sai�en gle�era. 967 01:44:33,983 --> 01:44:36,110 Nuklearna ekspolzija bi tamo ozra�ila 968 01:44:36,111 --> 01:44:38,923 najve�i prirodni sistem za navodnjavanje na svetu. 969 01:44:39,283 --> 01:44:43,447 Sve�a voda sa granice Kine do Indije i Pakistana. 970 01:44:44,518 --> 01:44:46,724 Izgladne�e tre�inu svetske poulacije! 971 01:44:46,725 --> 01:44:48,760 �to je ve�a patnja 972 01:44:48,761 --> 01:44:50,793 ve�i je i mir. 973 01:44:51,441 --> 01:44:54,240 I dalje ne razumem �ta �e Lejn u medicinskom kampu? 974 01:44:54,241 --> 01:44:58,457 Neva�no je. Jedino je va�no da na�emo na�in da deaktiviramo bombe. 975 01:44:58,458 --> 01:45:00,243 Mislim da sam ga na�ao. 976 01:45:00,642 --> 01:45:04,639 Mo�da, izgleda da postoji mana u operativnom sistemu bombe. 977 01:45:04,640 --> 01:45:08,114 Daljinski okida� zahteva aktivacioni klju�. Ako uklonimo klju� 978 01:45:08,115 --> 01:45:11,962 to bi ugasilo okida� i omogu�ilo nam da deaktiviramo bombe. 979 01:45:11,963 --> 01:45:14,956 Jedan od nas mora da ukloni klju� iz detonatora. 980 01:45:15,357 --> 01:45:18,711 Dok ostali uklanjaju okida�e na bombama. 981 01:45:18,712 --> 01:45:21,085 - Jednostavno. - Da, ali... 982 01:45:21,563 --> 01:45:22,663 Ali �ta? 983 01:45:22,798 --> 01:45:26,254 Da bi ovo uspelo ne mo�emo izvu�i klju� 984 01:45:26,255 --> 01:45:29,693 ili ise�i okida� sve dok ne po�ne odbrojavanje. 985 01:45:30,914 --> 01:45:32,455 �ekaj! Da razjasnimo! 986 01:45:32,856 --> 01:45:35,224 Jedina �ansa da bezbeno deaktiviramo obe bombe 987 01:45:35,248 --> 01:45:37,448 jeste da dozvolimo odbrojavanje? 988 01:45:38,052 --> 01:45:40,593 I onda da uklonimo klju�. 989 01:45:49,234 --> 01:45:50,334 Dobro. 990 01:46:08,259 --> 01:46:11,243 Obe naprave su povezane na detonator. 991 01:46:12,666 --> 01:46:16,883 Ima�e� 15 minuta vremena da stigne� na bezbednu udaljenost. 992 01:46:19,108 --> 01:46:21,150 Dani mog be�anja su zavr�eni. 993 01:46:22,279 --> 01:46:24,164 Ovde se sve zavr�ava za mene. 994 01:46:53,428 --> 01:46:55,492 Primam signale sa celog prostora. 995 01:46:55,493 --> 01:46:56,651 Zato je medicinski kamp. 996 01:46:56,752 --> 01:47:00,610 Rendgenski ure�aji, CAT skeneri, radiografski tragovi svuda naokolo. 997 01:47:00,711 --> 01:47:03,041 - Igla u plastu sena. - Proces eliminacije. 998 01:47:03,042 --> 01:47:06,224 Jedno po jedno. Podelimo se, budite na vezi. 999 01:47:16,290 --> 01:47:17,390 Itane? 1000 01:47:23,248 --> 01:47:24,348 D�ulija? 1001 01:47:29,257 --> 01:47:30,357 Da li je to...? 1002 01:47:34,604 --> 01:47:35,704 D�ulija! 1003 01:47:37,561 --> 01:47:38,661 Da li on zna? 1004 01:47:40,470 --> 01:47:43,471 - Hej. - Moj mu�, Erik. 1005 01:47:44,049 --> 01:47:47,087 - Ovo je... - Rob Torn, Dr Rob Torn. 1006 01:47:47,542 --> 01:47:51,313 - Radio sam sa D�ulija na... - Op�ta Mas bolnica, pre Njujorka. 1007 01:47:51,452 --> 01:47:56,003 Ma, �ali� se? Koja slu�ajnost! �ta vas je dovelo ovde? 1008 01:47:56,004 --> 01:47:58,510 Bio sam u Turtuku, nedaleko odavde. 1009 01:47:58,902 --> 01:48:01,401 �uo sam da vam je potrebna pomo�. 1010 01:48:01,753 --> 01:48:04,569 Zapravo, mi upravo zavr�avamo ovde. 1011 01:48:04,570 --> 01:48:07,510 Celo selo je vakcinisano... 1012 01:48:08,040 --> 01:48:09,874 �ta ste radili u Turtuku? 1013 01:48:10,357 --> 01:48:11,934 Rob ja na odmoru. 1014 01:48:12,273 --> 01:48:14,891 Ne... Ne, ja radim. 1015 01:48:17,169 --> 01:48:18,881 Daleko ste od ku�e. 1016 01:48:19,242 --> 01:48:21,873 Da, zahvalju�i na�em an�elu �uvaru. 1017 01:48:22,108 --> 01:48:23,173 �uvaru? 1018 01:48:23,174 --> 01:48:27,350 Da, vodili smo poljsku bolnicu izvan Darfura kada je ovde probilo. 1019 01:48:27,351 --> 01:48:30,628 Odjednom, poziv od anonimnog donatora. 1020 01:48:30,629 --> 01:48:33,352 Re�e da je spreman da plati celokupnu operaciju. 1021 01:48:33,576 --> 01:48:34,876 Samo jedan uslov... 1022 01:48:35,439 --> 01:48:37,503 Da je mi vodimo. 1023 01:48:37,834 --> 01:48:39,118 Mo�ete li verovati? 1024 01:48:40,025 --> 01:48:41,563 Naravno da mogu. 1025 01:48:42,740 --> 01:48:45,273 - Odjednom. - Odjednom. 1026 01:48:47,578 --> 01:48:48,890 Ispunjen �ivot. 1027 01:48:49,314 --> 01:48:51,414 Da, nikad nisam putovao pre D�ulije. 1028 01:48:51,891 --> 01:48:53,268 �ak nikad nisam napustio Njijork. 1029 01:48:53,269 --> 01:48:57,335 Nikada nisam oti�ao iz bolnice. Sedam dana nedeljno, bez odmora. 1030 01:48:57,452 --> 01:48:59,351 Itane, mislim da sam na�ao ne�to. 1031 01:48:59,352 --> 01:49:02,833 Ba� sam pregledao pacijenta. Otkucaji srca na 55. 1032 01:49:02,834 --> 01:49:05,598 Ubedila me je da sve napustimo. 1033 01:49:06,224 --> 01:49:10,074 Da pomognemo gde je najpotrebnije, od tada smo na terenu. 1034 01:49:10,312 --> 01:49:12,207 Nikada nisam bio zadovoljniji. 1035 01:49:13,564 --> 01:49:15,059 Drago mi je zbog vas. 1036 01:49:16,280 --> 01:49:17,380 Tamo. 1037 01:49:19,326 --> 01:49:22,810 Pa, moramo da krenemo, �eka nas veliko pakovanje. 1038 01:49:22,900 --> 01:49:24,803 Neka, ja �u to obaviti, vi se mo�ete dru�iti. 1039 01:49:24,804 --> 01:49:26,521 Ne, moram da krenem. 1040 01:49:26,522 --> 01:49:28,796 �alite se? Ostanite ovde. 1041 01:49:28,797 --> 01:49:31,731 �ao mi je �to ste pre�li toliko put niza�ta. 1042 01:49:33,023 --> 01:49:37,653 Predla�em da se spakujemo i da vas povezemo u Turtuk. 1043 01:49:37,654 --> 01:49:39,610 Mo�ete se ispri�ati u kolima. 1044 01:49:39,610 --> 01:49:40,710 Da? 1045 01:49:40,873 --> 01:49:41,973 Vrlo ste ljubazni. 1046 01:49:43,129 --> 01:49:44,229 Dogovoreno. 1047 01:49:44,494 --> 01:49:45,594 Vidimo se ubrzo. 1048 01:49:47,414 --> 01:49:48,820 Drago mi je da te vidim. 1049 01:49:49,931 --> 01:49:52,937 Izvini, D�ulija. Mnogo mi je �ao. 1050 01:50:14,375 --> 01:50:15,976 Uzmi oba helikopera. 1051 01:50:17,130 --> 01:50:19,047 Niko drugi ne odlazi. 1052 01:50:27,248 --> 01:50:28,498 Pa�ljivo, pa�ljivo. 1053 01:50:33,496 --> 01:50:35,939 Aktivirana je ali odbrojavanje jo� nije po�elo. 1054 01:50:35,940 --> 01:50:39,888 Mre�ni signal je jak �to zna�i da je druga u blizini kao i detonator. 1055 01:50:40,289 --> 01:50:42,447 Pola kilometra u tom pravcu. 1056 01:50:43,417 --> 01:50:45,191 Jo� uvek su ovde. 1057 01:50:46,076 --> 01:50:49,316 Luteru, nastavi da radi� na ovome! Vas dvoje, za mnom! 1058 01:50:50,183 --> 01:50:52,155 Naravno, sve pod kontrolom. 1059 01:50:52,913 --> 01:50:54,686 Ne brini ti za starog Lutera. 1060 01:51:18,320 --> 01:51:20,300 SKENIRANJE 1061 01:51:28,941 --> 01:51:30,041 Voker. 1062 01:51:31,039 --> 01:51:34,193 POVEZANO AKTIVIRANO 1063 01:51:36,408 --> 01:51:39,476 Itane, odbrojavanje je po�elo! Imamo 15 minuta! 1064 01:51:39,528 --> 01:51:41,256 Detonator je kod Vokera! 1065 01:51:51,843 --> 01:51:52,943 Idemo! 1066 01:51:54,551 --> 01:51:56,983 - Moramo evakuisati ljude! - Nemamo vremena! 1067 01:51:56,984 --> 01:52:00,346 Cela dolina �e biti spaljena za 15 minuta! 1068 01:52:03,689 --> 01:52:04,789 Prekasno je! 1069 01:52:04,912 --> 01:52:06,012 Ne. 1070 01:52:06,343 --> 01:52:08,788 - Do�i �u do detonatora! - Kako? 1071 01:52:08,800 --> 01:52:09,962 Smisli�u ne�to! 1072 01:52:10,782 --> 01:52:13,044 Ti na�i Lejna i drugu bombu. 1073 01:52:14,072 --> 01:52:17,495 - �ta on to radi? - Najbolje da ne gleda�. 1074 01:52:52,091 --> 01:52:55,208 - Kako nam ide, Luteru? - Svuda zamke, nemam dovoljno ruku. 1075 01:52:55,209 --> 01:52:58,841 - Samo to zavr�i! - Gde je Itan? - Ide za detonatorom. 1076 01:52:58,842 --> 01:53:00,554 Gde je detonator? 1077 01:53:38,530 --> 01:53:39,630 Luteru. 1078 01:53:40,290 --> 01:53:41,390 D�ulija. 1079 01:53:41,425 --> 01:53:43,442 - Ne bi trebalo da si ovde. - Pobogu! 1080 01:53:43,973 --> 01:53:45,446 Pobogu! 1081 01:53:45,968 --> 01:53:48,774 - Da li je to ono �to mislim da jeste? - Luteru, teraj je odatle! 1082 01:53:48,775 --> 01:53:50,219 A gde �e da ode? 1083 01:53:51,437 --> 01:53:53,517 U redu. �ta mogu da uradim? 1084 01:53:55,813 --> 01:53:59,026 - Kle�ta sa crvenom ru�kom. - Da li si poludeo? 1085 01:53:59,027 --> 01:54:01,961 - Gledaj svoja posla, Bend�i! - Ovo je moj posao! 1086 01:55:45,312 --> 01:55:46,902 - Bend�i, da li me �uje�? - Itane? 1087 01:55:48,051 --> 01:55:51,333 - Itane, gde si? - Pratim Vokera u helikopteru. 1088 01:55:51,334 --> 01:55:53,388 Otkud ti u helikopteru? 1089 01:55:53,389 --> 01:55:56,057 - Zna� da leti� helikopterom? - Rekao si helikopter? 1090 01:55:56,058 --> 01:55:57,808 �ta do�avola radi� u helikopteru? 1091 01:55:57,809 --> 01:55:59,151 Da li si... 1092 01:55:59,175 --> 01:56:01,151 Da li si na�ao drugu bombu? 1093 01:56:01,152 --> 01:56:02,191 Jo� uvek tra�imo, 1094 01:56:02,292 --> 01:56:04,683 ali to ne�e imati zna�aj ako ne budemo imali detonator. 1095 01:56:04,884 --> 01:56:07,329 Znam, znam! Nabavi�u ga! 1096 01:56:07,414 --> 01:56:09,711 Ako je on u drugom helikopteru... 1097 01:56:09,960 --> 01:56:12,101 - Kako �e� ga uzeti? - Smisli�u. 1098 01:56:12,102 --> 01:56:15,952 Ti na�i bombu, ja �u detonator, ne�u vas izneveriti. 1099 01:56:17,082 --> 01:56:18,366 Ne�u vas izneveriti. 1100 01:56:18,802 --> 01:56:23,672 - Spremi se. - Itane! Itane, javi se! 1101 01:56:23,673 --> 01:56:26,246 - Bend�i! - Javi se! - Bend�i! Luteru! 1102 01:56:26,770 --> 01:56:27,870 Bilo ko? 1103 01:56:29,543 --> 01:56:31,288 Mogu ja ovo! Mogu ja ovo! 1104 01:56:31,726 --> 01:56:34,345 �ta imamo ovde? Vazdu�na brzina. 1105 01:56:34,682 --> 01:56:36,325 Vazdu�na brzina. 1106 01:56:36,649 --> 01:56:38,949 Dobro, snaga. Ovde je snaga. 1107 01:56:45,264 --> 01:56:47,770 Teret! Kako se osloba�am tereta? 1108 01:56:49,634 --> 01:56:50,734 TERET 1109 01:56:56,437 --> 01:56:57,732 Snaga! 1110 01:57:12,164 --> 01:57:14,591 - Kle�ta za izolaciju. - Ja sam doktor, nisam elektri�ar. 1111 01:57:14,692 --> 01:57:16,938 Izvini, stvar sa zelenom dr�kom. 1112 01:57:17,255 --> 01:57:19,795 - �ica u mojoj levoj ruci. - Crna? 1113 01:57:19,796 --> 01:57:21,995 - Moja leva ruka. - To ti je leva ruka. 1114 01:57:22,019 --> 01:57:23,495 Izvini, druga �ica! 1115 01:57:23,496 --> 01:57:25,946 - Crvena? - Da, crvena, u desnoj ruci. 1116 01:57:26,170 --> 01:57:27,504 Samo proveravam. 1117 01:57:27,505 --> 01:57:28,993 Svi�a mi se. 1118 01:57:42,389 --> 01:57:44,039 Primi ovo, ho�e�? 1119 01:57:46,864 --> 01:57:47,964 Sranje! 1120 01:57:52,244 --> 01:57:53,344 Do�avola! 1121 01:57:54,380 --> 01:57:55,480 Di�i se gore! 1122 01:58:04,267 --> 01:58:05,367 Tako je. 1123 01:58:06,081 --> 01:58:07,181 Drkad�ijo. 1124 01:58:16,760 --> 01:58:17,860 Sranje! 1125 01:58:23,905 --> 01:58:25,005 Kurvin sine! 1126 01:58:28,189 --> 01:58:29,289 Imam te! 1127 01:58:37,993 --> 01:58:39,558 Uradi to! Uradi! 1128 01:58:40,493 --> 01:58:41,493 Sranje! 1129 01:58:41,494 --> 01:58:44,520 Di�i se! Di�i se! 1130 01:58:44,887 --> 01:58:49,023 Uspori, uspori! Di�i se, di�i se! 1131 01:58:49,507 --> 01:58:53,400 Poku�avam! Uspori, uspori! 1132 01:59:10,470 --> 01:59:13,797 Ni�ta ne mogu da prona�em, mislim da gledamo na pogre�nom mestu. 1133 01:59:13,798 --> 01:59:16,582 Trag je svuda naokolo, ovo je savr�eno mesto za sakrivanje. 1134 01:59:16,583 --> 01:59:17,967 U tome i jeste fora, znam Lejna. 1135 01:59:17,968 --> 01:59:19,435 Ako tra�imo ovde... 1136 01:59:20,344 --> 01:59:22,243 To je zato jer on tako ho�e. 1137 01:59:25,186 --> 01:59:28,303 - Idem u selo. - Sa�ekaj mene, u redu? 1138 01:59:31,742 --> 01:59:33,910 Ilsa, mislim da sam na�ao ne�to. 1139 01:59:37,640 --> 01:59:40,064 Ovu �icu iseci ovde. 1140 01:59:40,991 --> 01:59:45,442 Lagano okreni taj �raf, suprotno od skazaljki sata. 1141 01:59:48,146 --> 01:59:49,246 Pa... 1142 01:59:51,287 --> 01:59:52,382 Kako je on? 1143 01:59:52,383 --> 01:59:55,417 Ma zna�... isti, stari Itan. 1144 02:00:04,998 --> 02:00:06,098 Isuse! 1145 02:00:09,793 --> 02:00:10,893 Sranje! 1146 02:00:11,021 --> 02:00:12,790 Ne, ne, ne! 1147 02:00:21,199 --> 02:00:22,440 Bend�i, vidim Lejna. 1148 02:00:22,441 --> 02:00:25,361 - �ta, gde? - Ku�a u selu. 1149 02:00:25,362 --> 02:00:27,257 Dobro, �ekaj me! 1150 02:00:27,665 --> 02:00:28,843 Ilsa, �ekaj me! 1151 02:00:39,198 --> 02:00:40,298 Ne! 1152 02:00:45,742 --> 02:00:46,842 Nuklearna bomba. 1153 02:00:58,052 --> 02:00:59,152 Do�avola! 1154 02:01:42,284 --> 02:01:44,118 Bend�i, na�la sam drugu bombu. 1155 02:01:44,594 --> 02:01:46,978 - Ilsa, gde si? - U ku�i... 1156 02:02:10,046 --> 02:02:12,063 Hej, �ta to radi� do�avola?! 1157 02:02:12,216 --> 02:02:15,578 Ti si poludeo! Ne znam �ta je dole! 1158 02:02:19,722 --> 02:02:20,976 Di�i ga! Di�i ga! 1159 02:02:31,067 --> 02:02:34,283 Ovaj ludak je poku�ao da nas udari, idemo! 1160 02:02:52,074 --> 02:02:53,174 Sranje! 1161 02:02:53,691 --> 02:02:58,458 Bend�i, javi se, skoro smo kod okida�a, moramo odmah da na�emo drugu bombu! 1162 02:02:59,441 --> 02:03:02,568 - Rekao si drugu bombu? - Bend�i, da li me �uje�? 1163 02:03:02,697 --> 02:03:03,984 Radim na tome! 1164 02:03:04,501 --> 02:03:06,130 Ilsa, gde si? 1165 02:03:24,270 --> 02:03:29,592 Ne mo�ete ih zaustaviti. Ni�ta ne mo�ete da uradite. 1166 02:03:29,593 --> 02:03:33,138 Kada sat otkuca kraj Itan Hant �e sve izgubiti. 1167 02:03:33,984 --> 02:03:35,525 I svakoga... 1168 02:03:36,683 --> 02:03:38,642 Do koga mu je stalo. 1169 02:03:40,121 --> 02:03:42,103 - Ilsa, Ilsa! - Bend�i! 1170 02:03:42,702 --> 02:03:44,974 - Bend�i! - Ilsa, gde si? 1171 02:03:46,564 --> 02:03:48,352 Ne �eli� ovo da vidi�. 1172 02:03:50,183 --> 02:03:51,283 Bend�i! 1173 02:03:51,796 --> 02:03:52,896 - Ilsa? - Bend�i! 1174 02:03:53,370 --> 02:03:54,993 Bend�i, slobodi me! 1175 02:03:55,905 --> 02:03:57,159 Ne, ne! 1176 02:04:24,874 --> 02:04:25,974 Bend�i! 1177 02:04:50,776 --> 02:04:53,523 Ne, ne, ne! 1178 02:05:32,786 --> 02:05:34,376 Ne daj se! Ne daj se! 1179 02:05:37,475 --> 02:05:40,753 Ne kad sam ovako blizu! Idemo, idemo! 1180 02:05:42,454 --> 02:05:43,554 To! 1181 02:07:27,607 --> 02:07:29,655 - Hvala. - Ve�i ga. 1182 02:08:33,478 --> 02:08:36,050 Za�to ne umre�? 1183 02:08:58,483 --> 02:09:00,739 Vi�e ni�ta ne mo�e� da uradi�. 1184 02:09:02,174 --> 02:09:04,077 Idi kod svog mu�a. 1185 02:09:05,328 --> 02:09:06,428 Luteru... 1186 02:09:07,188 --> 02:09:08,288 Idi. 1187 02:09:21,908 --> 02:09:23,192 Bend�i, gde si? 1188 02:09:23,264 --> 02:09:24,887 Luteru, unutra smo, reci �ta da radimo. 1189 02:09:24,888 --> 02:09:27,556 Vide�e� crvenu �icu zalemljenu za mati�nu plo�u. 1190 02:09:27,557 --> 02:09:31,530 Mora� istovremeno da ise�e� crvenu i zelenu �icu. 1191 02:09:32,024 --> 02:09:34,467 Dobro, spremna? Se�em. 1192 02:09:36,579 --> 02:09:37,766 Rekao sam vam... 1193 02:09:37,790 --> 02:09:41,090 ne mo�e biti zaustavljano, ni�ta ne mo�ete da uradite. 1194 02:12:59,209 --> 02:13:03,029 Bend�i, okreni �raf suprotno od kazaljki na satu. 1195 02:13:04,476 --> 02:13:09,075 Skloni poklopac i vide�e� �ice za okida�, napon i zemlja. 1196 02:13:09,076 --> 02:13:12,799 Kada do�e trenutak iseci zelenu, ali jo� uvek ne! 1197 02:13:12,823 --> 02:13:13,923 Razumeo. 1198 02:13:19,559 --> 02:13:22,844 Itane, ako me �uje�, spremni smo za se�enje. 1199 02:13:22,845 --> 02:13:23,945 Itane, javi se! 1200 02:13:24,409 --> 02:13:27,308 Bend�i, kako �emo da znamo da ima klju�? 1201 02:13:27,664 --> 02:13:28,905 Ima�e ga. 1202 02:13:28,929 --> 02:13:31,329 - Kako �emo znati? - Zavr�i�e on to! 1203 02:13:37,776 --> 02:13:39,545 Vreme nam isti�e, samo se nadajmo da ga ima! 1204 02:13:39,546 --> 02:13:42,402 - Dobro, spremni smo. - Se�emo dve sekunde pre kraja! 1205 02:13:42,403 --> 02:13:44,528 - Za�to na dve a ne na jednu? - Ho�e� da bude tako blizu? 1206 02:13:44,529 --> 02:13:46,116 Nikada ne�emo vratiti tu sekundu! 1207 02:13:46,117 --> 02:13:48,773 - Ho�emo li se dogovoriti? - Uredu, neka bude na jednu! 1208 02:13:48,774 --> 02:13:51,464 - Se�emo na jednu? - Da, jedna! Pripremi se. 1209 02:13:53,853 --> 02:13:57,414 3, 2, 1, sada! 1210 02:14:36,268 --> 02:14:37,368 Dobro je. 1211 02:14:48,857 --> 02:14:49,957 Moj �ovek. 1212 02:15:43,561 --> 02:15:44,661 Itane? 1213 02:15:48,515 --> 02:15:49,615 Da li me �uje�? 1214 02:15:53,600 --> 02:15:55,214 Ne, nemojte. 1215 02:15:56,045 --> 02:15:57,145 Ne mrdajte. 1216 02:15:57,777 --> 02:15:58,838 Ne pomerajte se. 1217 02:15:58,839 --> 02:16:00,306 Prili�no ste ugruvani. 1218 02:16:03,487 --> 02:16:04,649 Vi ste sre�an �ovek. 1219 02:16:04,770 --> 02:16:07,734 Pravo �udo da vas pad nije ubio Dr Torn. 1220 02:16:07,735 --> 02:16:10,934 Da vas je va� prijatelji na�ao sat kasnije vi bi ste umrli. 1221 02:16:10,935 --> 02:16:12,817 - Prijatelji? - Da. 1222 02:16:15,425 --> 02:16:17,625 Stigla je ovde malo nakon �to ste oti�li. 1223 02:16:18,069 --> 02:16:20,392 Na �elu polovine indijske vojske. 1224 02:16:21,119 --> 02:16:23,686 Mo�emo li ostati nasamo, molim? 1225 02:16:25,475 --> 02:16:26,828 Vidimo se. 1226 02:16:34,069 --> 02:16:35,169 D�ulija... 1227 02:16:36,731 --> 02:16:37,831 �ao mi je. 1228 02:16:38,708 --> 02:16:41,227 - Nema razloga. - Nemoj. 1229 02:16:41,600 --> 02:16:42,700 �ao mi je. 1230 02:16:44,372 --> 02:16:45,717 Za sve. 1231 02:16:48,044 --> 02:16:49,144 Pogledaj me. 1232 02:16:50,355 --> 02:16:51,455 Pogledaj me. 1233 02:16:52,207 --> 02:16:54,197 Vidi moj �ivot. 1234 02:16:55,620 --> 02:17:01,338 Volim ovo �to radim i nikada to ne bi na�la da nije bilo tebe. 1235 02:17:02,084 --> 02:17:04,490 Sve �to se dogodilo... 1236 02:17:05,026 --> 02:17:09,823 Ti si me nau�io i pokazao mi za �ta sam sve sposobna. 1237 02:17:11,124 --> 02:17:13,338 Ja sam borac. 1238 02:17:13,931 --> 02:17:16,209 Ali ono �to se ovde desilo... 1239 02:17:16,662 --> 02:17:18,754 - To je moj... - Ni�ta se nije desilo. 1240 02:17:18,878 --> 02:17:20,678 Jer si ti bio ovde. 1241 02:17:22,805 --> 02:17:27,390 I mirno spavam no�u jer znam da �e� uvek biti. 1242 02:17:35,581 --> 02:17:36,681 Jesi li sre�na? 1243 02:17:37,020 --> 02:17:38,120 Veoma. 1244 02:17:41,672 --> 02:17:44,080 Tamo sam gde treba da budem. 1245 02:17:46,188 --> 02:17:48,781 Kao i ti. 1246 02:18:27,333 --> 02:18:28,789 Po tvom zahtevu. 1247 02:18:30,100 --> 02:18:33,509 Vrati�u Solomona Lejna nazad u MI6. 1248 02:18:38,179 --> 02:18:40,475 Preko posrednika, naravno. 1249 02:18:42,503 --> 02:18:45,254 Deo teku�eg aran�mana. 1250 02:18:50,525 --> 02:18:52,320 Nakon doga�aja u Parizu 1251 02:18:53,098 --> 02:18:55,902 radije bi da budemo neprime�eni. 1252 02:18:58,050 --> 02:19:03,307 To zatvara pri�u tvojih prijatelja sa britanskom Obave�tajnom. 1253 02:19:04,335 --> 02:19:06,941 Rebra, pazi na rebra. 1254 02:19:07,272 --> 02:19:10,517 Sada razumem za�to je Hanli verovao u tebe. 1255 02:19:11,037 --> 02:19:13,760 IMF je potreban svetu. 1256 02:19:14,181 --> 02:19:16,362 Potrebni su nam ljudi kao ti. 1257 02:19:16,464 --> 02:19:18,701 Koji brinu o jednom �ivotu 1258 02:19:19,334 --> 02:19:22,680 podjednako kao i o milionima. 1259 02:19:24,027 --> 02:19:27,388 Tako da ja ne moram. 1260 02:19:28,236 --> 02:19:29,336 Dobro si? 1261 02:19:30,579 --> 02:19:33,002 - Nikad nisi izgledao bolje. - Nemoj! 1262 02:19:35,373 --> 02:19:37,536 Koliko smo bili blizu? 1263 02:19:39,806 --> 02:19:40,906 Uobi�ajeno. 1264 02:19:45,390 --> 02:19:46,490 Uobi�ajeno? 1265 02:19:48,433 --> 02:19:50,447 Molim te, ne zasmejavaj me! 1266 02:19:53,447 --> 02:19:57,447 Preuzeto sa www.titlovi.com 95310

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.