All language subtitles for A.Town.Called.Hell.1971

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch Download
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese Download
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:01:03,104 --> 00:01:09,319 �o�nierze, chc� doceni� wasz� odwag�, kt�r� okazali�cie w bitwie. 2 00:01:11,696 --> 00:01:17,994 Wype�nili�cie sw�j obowi�zek, bronili�cie prawa i sprawiedliwo�ci. 3 00:01:23,833 --> 00:01:25,377 Aguila. 4 00:01:33,051 --> 00:01:38,932 Pochowamy tych biednych ludzi w nadziei, �e B�g im przebaczy. 5 00:01:41,267 --> 00:01:45,063 Tutaj, na ziemi, ju� ponie�li kar�. 6 00:01:47,232 --> 00:01:49,693 Niech �yje Meksyk. 7 00:03:03,141 --> 00:03:05,810 Niech �yje rewolucja! 8 00:03:37,425 --> 00:03:39,636 Niech �yje lud! 9 00:03:54,150 --> 00:03:57,320 - Irlandczyku... - Ojcze... 10 00:04:08,540 --> 00:04:12,502 Jeste� w �wi�tym miejscu. Uszanuj to. 11 00:06:10,620 --> 00:06:12,247 Pobudka. 12 00:06:22,215 --> 00:06:25,385 Prawie jeste�my na miejscu. 13 00:06:26,177 --> 00:06:29,973 Spr�buj zrobi�, co ci powiedzia�em. 14 00:08:07,696 --> 00:08:11,574 Amerykanie twierdz�, �e si� zgubili. 15 00:08:57,037 --> 00:08:59,622 Mo�esz je zatrzyma�. 16 00:09:00,999 --> 00:09:02,709 Dzi�kuj�. 17 00:09:03,835 --> 00:09:06,338 Bardzo ci dzi�kuj�. 18 00:09:10,175 --> 00:09:13,511 Bombo... zdejmij im kajdanki. 19 00:09:26,608 --> 00:09:28,818 Przeszukaj ich. 20 00:09:38,995 --> 00:09:40,330 Nic. 21 00:09:40,622 --> 00:09:42,499 Za paskami. 22 00:10:28,962 --> 00:10:30,588 Co to jest? 23 00:10:30,630 --> 00:10:32,382 Tylko kawa�ek papieru. 24 00:10:32,424 --> 00:10:36,052 Dokument to�samo�ci. Nic wa�nego. 25 00:11:23,099 --> 00:11:24,809 Dzi�kuj�. 26 00:11:46,414 --> 00:11:49,668 Nie s�ysza�e� dzwonu, ksi�e? 27 00:11:55,632 --> 00:11:57,759 Przeczytaj to! 28 00:12:05,016 --> 00:12:06,643 Na g�os. 29 00:12:08,144 --> 00:12:09,688 Co to ma by�? 30 00:12:09,729 --> 00:12:13,274 Przekonamy si�, kiedy to przeczytasz. 31 00:12:14,025 --> 00:12:17,946 "Posiadaczem tego dokumentu jest oficer armii Stan�w Zjednoczonych 32 00:12:17,987 --> 00:12:22,200 upowa�niony i b�d�cy na oficjalnej misji, 33 00:12:24,077 --> 00:12:27,622 zleconej przez meksyka�ski rz�d prezydenta Porfirio Diaza". 34 00:12:27,664 --> 00:12:30,041 Rz�d meksyka�ski? 35 00:12:32,669 --> 00:12:34,838 Nic z tego nie rozumiem. 36 00:12:34,879 --> 00:12:38,216 Chc� wys�a� tu �o�nierzy, �eby nas zabili? 37 00:12:38,258 --> 00:12:40,218 Czy macie z nimi jakie� uk�ady? 38 00:12:40,260 --> 00:12:43,221 Poradzimy sobie z ka�dym. Pr�bujemy tylko pom�c. 39 00:12:43,263 --> 00:12:47,475 S�ysza�e�, ksi�e? Amerykanie nam pomog�. 40 00:12:50,770 --> 00:12:53,106 No dobrze, witajcie zatem, dranie. 41 00:12:53,148 --> 00:12:55,275 Perl, Carmina! 42 00:12:55,567 --> 00:12:56,776 Tak, panie Carlos? 43 00:12:56,818 --> 00:13:00,238 Bombo, zadbaj o naszych go�ci. 44 00:13:13,460 --> 00:13:18,465 Widz�, �e ci si� to nie podoba. Daj spok�j, ksi�e. 45 00:13:20,258 --> 00:13:26,473 Ka�dy zas�uguje na to, by m�c cieszy� si� kobiet� przed �mierci�. 46 00:13:30,060 --> 00:13:32,729 Nie wszystkie kobiety s� �wi�te. 47 00:13:32,771 --> 00:13:38,151 Udzieli�by� Pearl lub Carminie ostatniego namaszczenia? 48 00:13:38,193 --> 00:13:40,695 Hipokryta! Judaszu! 49 00:15:22,839 --> 00:15:27,052 Przyjecha�am odwiedzi� gr�b mojego m�a. 50 00:15:30,138 --> 00:15:32,599 Trumna jest pusta. 51 00:15:43,234 --> 00:15:47,739 Nie mo�esz wykopa� ukochanej osoby za darmo. 52 00:15:47,947 --> 00:15:50,075 Mog� zap�aci�. 53 00:15:50,158 --> 00:15:53,870 Bombo, eskortuj pani� na cmentarz. 54 00:16:06,883 --> 00:16:09,386 W porz�dku, ksi�e. 55 00:16:12,180 --> 00:16:16,059 Ka�dy �yje �yciem pe�nym cierpienia. 56 00:16:16,434 --> 00:16:23,149 W �rodku naszego �ycia, w godzinie �mierci, b��dzimy jak zagubione owce, 57 00:16:23,191 --> 00:16:30,281 i nie mamy ju� czasu na doko�czenie spraw, kt�re zostawili�my nieza�atwione. 58 00:16:30,824 --> 00:16:34,953 Spraw, kt�rych nie widzimy, kiedy On... 59 00:16:52,679 --> 00:16:55,265 Prosz�, kontynuuj... 60 00:16:57,017 --> 00:17:02,397 W�o�yli�my to cia�o do grobu, aby si� w proch obr�ci�o, 61 00:17:03,940 --> 00:17:11,197 w oczekiwaniu na zmartwychwstanie cia�a, kiedy ziemia wyda pogrzebanych. Amen. 62 00:17:19,164 --> 00:17:20,582 Amen. 63 00:17:29,382 --> 00:17:31,885 M�j m��, jak umar�? 64 00:17:31,926 --> 00:17:34,429 Nie pami�tam, Seniora. 65 00:17:34,471 --> 00:17:38,808 - Pani sobie nie przypomina? - Nie, to by�o tak dawno. 66 00:17:38,850 --> 00:17:40,977 Czy to nie on? 67 00:17:41,015 --> 00:17:46,116 Nie... Nie przysz�am po niego. 68 00:17:46,441 --> 00:17:48,193 To dlaczego tu przyby�a�, pani? 69 00:17:48,234 --> 00:17:52,906 Aby przekaza� miastu 20 ty�. dolar�w w z�ocie. 70 00:17:53,114 --> 00:17:56,910 Czym zas�u�y�em na tyle szcz�cia i co mam zrobi�? 71 00:17:56,951 --> 00:18:00,538 Wystarczy, �e powiesz mi jedno s�owo. 72 00:18:00,580 --> 00:18:04,125 Nazwisko cz�owieka, kt�ry zabi� mojego m�a. 73 00:18:04,167 --> 00:18:07,671 - Czy to ci wystarczy? - Nie jestem taka naiwna... 74 00:18:07,712 --> 00:18:13,677 Kwota zostanie przekazana po przekroczeniu granicy ze Stanami. 75 00:18:16,137 --> 00:18:19,516 Zatem nie pami�tasz, kto zabi� mojego m�a? 76 00:18:19,557 --> 00:18:22,310 Nie martw si�, dowiem si�. 77 00:18:22,352 --> 00:18:24,562 - Bombo? - Tak? 78 00:18:24,729 --> 00:18:30,276 Zabierz pani� do hotelu i zadbaj o porz�dek w jej pokoju. 79 00:18:37,323 --> 00:18:40,078 To m�j przyjaciel. 80 00:18:40,614 --> 00:18:43,957 Halo, przyjacielu! 81 00:18:44,207 --> 00:18:46,584 Jest g�uchoniemy. 82 00:19:24,205 --> 00:19:30,503 Jose, dlaczego chowasz si� przed swoim przyjacielem, Don Carlosem? 83 00:19:31,963 --> 00:19:33,673 Id�, id�! 84 00:19:35,300 --> 00:19:38,636 Jose, zapominasz o butelkach. 85 00:19:39,304 --> 00:19:43,183 Culebro, Jose zapomnia� o butelkach. 86 00:19:44,059 --> 00:19:48,730 Ale dzisiaj jest gor�co. Chcia�oby si� cienia. 87 00:19:55,403 --> 00:19:57,113 Co ja widz�? 88 00:19:57,155 --> 00:20:01,117 Kupi�em je. Za twoj� cz�� pieni�dzy. 89 00:20:01,368 --> 00:20:03,453 - Ile kosztowa�o? - Dziesi�� peso. 90 00:20:03,495 --> 00:20:06,790 Przysi�gam, Don Carlos, znalaz�em je pod sto�em. 91 00:20:06,831 --> 00:20:08,625 Powie� go. 92 00:20:24,182 --> 00:20:28,436 Bombo, Culebro, jeste�cie moimi przyjaci�mi, co robicie? 93 00:20:28,478 --> 00:20:31,231 Jose, napij si� teraz. 94 00:20:34,025 --> 00:20:35,652 Potrz��nij z nim. 95 00:20:35,694 --> 00:20:39,823 Nie r�b tego, Culebro. Bombo, pom� mi! 96 00:20:40,073 --> 00:20:43,618 Powiedz mi prawd� albo zostawi� ci� tak wisz�cego, a� zgnijesz. 97 00:20:43,660 --> 00:20:46,371 Moja siostra. S� od mojej siostry, Pearl. 98 00:20:46,413 --> 00:20:51,418 Da�a mi pieni�dze, nie ukrad�em, m�wi� ci, jak by�o. 99 00:20:51,459 --> 00:20:54,504 Teraz m�wisz prawd�, nie masz pieni�dzy. 100 00:20:54,546 --> 00:20:56,923 Przyprowad� Perl. 101 00:21:00,176 --> 00:21:02,887 Przysi�gam, nie wzi��em �adnych pieni�dzy. 102 00:21:02,929 --> 00:21:06,975 A co na to twoja siostra? Da�a� mu je? 103 00:21:08,893 --> 00:21:14,274 Nie wiem, sk�d wzi�� te pieni�dze. My�l�, �e je ukrad�. 104 00:21:16,192 --> 00:21:21,281 Ty k�amliwa kurwo! Jak si� uwolni�, sam ci� zabij�! 105 00:21:34,627 --> 00:21:39,883 Rozwi�� mnie... prosz�... Culebro. Zrobi� co powiesz. 106 00:21:43,303 --> 00:21:47,182 Pami�tasz, co powiedzia� Don Carlos? 107 00:21:48,767 --> 00:21:51,227 Wystarczy, draniu! 108 00:21:54,564 --> 00:21:58,109 Hej, Amigo, jest tu twoja matka. 109 00:22:13,792 --> 00:22:15,251 Pedro! 110 00:22:55,333 --> 00:22:59,379 S� pi�kne. M�j ulubiony kolor, czarny. 111 00:23:10,640 --> 00:23:16,187 W porz�dku... teraz powiedz Seniorze, co mi powiedzia�e�. 112 00:23:23,528 --> 00:23:27,115 Powiem to, Don Carlos. Ona nie powie niczego, �eby uratowa� mi �ycie. 113 00:23:27,157 --> 00:23:30,076 Ale ja powiem. Wszystko. 114 00:23:31,286 --> 00:23:37,000 - Seniora, ona zabi�a pani m�a. - Ty k�amco! - Zabi�a� go! 115 00:23:39,836 --> 00:23:45,091 Teraz mo�esz j� zabi� tak, jak chcia�e�. Popchnij j�. 116 00:23:45,300 --> 00:23:48,136 Prosz� ci�, Don Carlos. 117 00:23:48,303 --> 00:23:52,098 Zatem ty. Zabij go. Dalej, popchnij go. 118 00:23:52,140 --> 00:23:55,393 Nie, nie, prosz�. Zrobi� to. 119 00:24:18,333 --> 00:24:20,377 Ojcze! Ojcze! 120 00:24:20,585 --> 00:24:22,962 - Czego? - Ojcze! 121 00:24:26,299 --> 00:24:30,804 Nie mam takiej mocy, aby wskrzesi� zmar�ych. 122 00:24:36,226 --> 00:24:38,895 Powiedz mi, Jose. Ile os�b zabi�e�? 123 00:24:38,937 --> 00:24:43,066 Dziesi��. Mo�e dwana�cie. Nie pami�tam. 124 00:24:43,149 --> 00:24:48,321 - Wykonywa�em rozkazy, Don Carlos... - Wiem, Jose... 125 00:24:48,822 --> 00:24:51,991 I pomog�e� swojej siostrze zabi� m�a tej pani? 126 00:24:52,033 --> 00:24:55,704 - Tak by�o, ale... - Nie chc� usprawiedliwie�. 127 00:24:55,745 --> 00:25:00,041 Odpowiedz tak lub nie. Pomog�e� go zabi�? 128 00:25:02,502 --> 00:25:05,588 Tak. Pomog�em... go zabi�. 129 00:25:19,060 --> 00:25:22,605 Seniora, jeste� pani zadowolona? 130 00:25:24,899 --> 00:25:29,654 Zrobili to razem. Znalaz�a� to, czego szuka�a�? 131 00:25:30,280 --> 00:25:35,201 Bandyta! Kryminalista! Obieca�e� mi lepsze �ycie! 132 00:25:38,538 --> 00:25:42,000 - Ona jest szalona. - Morderca! 133 00:25:43,293 --> 00:25:46,629 Wiem, kto zabi� twojego m�a. 134 00:25:48,631 --> 00:25:50,425 To Aguila! 135 00:25:55,930 --> 00:26:01,394 - Aguila? - Nikt taki nie istnieje, ta kobieta oszala�a. 136 00:26:06,024 --> 00:26:10,070 - Teraz musisz j� zabi�. - Najpierw z�oto. 137 00:26:10,111 --> 00:26:14,491 Nie widzia�em �adnego z�ota, tylko trumn�. 138 00:26:26,336 --> 00:26:28,838 Zna�e� mojego m�a? 139 00:26:29,673 --> 00:26:31,257 Znam ciebie. 140 00:26:31,299 --> 00:26:32,634 Czy kiedykolwiek si� spotkali�my? 141 00:26:32,676 --> 00:26:34,594 Sk�d� ci� znam. 142 00:26:34,636 --> 00:26:38,431 Dziewczyna przyzna�a, �e zabi�a mojego m�a. 143 00:26:38,473 --> 00:26:42,435 Ka�dy rewolucjonista jest zdecydowany zachowa� milczenie do ko�ca. 144 00:26:42,477 --> 00:26:45,230 Sk�d mnie znasz, ojcze? 145 00:26:45,271 --> 00:26:48,775 Mam sny. Coraz bardziej przera�aj�ce. 146 00:26:48,817 --> 00:26:50,402 Co ci si� �ni? 147 00:26:50,443 --> 00:26:55,031 Masz w r�ku n�. Wchodzisz do mojej sypialni. 148 00:27:04,040 --> 00:27:06,793 I d�gasz mnie w plecy. 149 00:27:15,093 --> 00:27:17,178 Dlaczego mia�abym ci� zabi�? 150 00:27:17,220 --> 00:27:21,808 Powiedz mi to, a b�d� m�g� si� dobrze wyspa�. 151 00:27:22,142 --> 00:27:25,520 Czy wiesz, dlaczego tu jestem? 152 00:27:25,562 --> 00:27:29,691 Chcesz, �eby tw�j m�� spocz�� w pokoju. 153 00:27:30,233 --> 00:27:33,987 I jak sko�cz�? Powiedz mi! W jaki spos�b? 154 00:27:34,029 --> 00:27:37,282 Nie wiem. Powinna� wyjecha�. 155 00:27:38,825 --> 00:27:43,913 Wyjad�, kiedy zabior� ze sob� jego cia�o w trumnie. 156 00:27:44,372 --> 00:27:47,292 Uwa�aj, aby nie to nie by�o twoje. 157 00:27:47,334 --> 00:27:52,589 Wszyscy obcy, kt�rzy przyjechali do tego miasta, wyl�dowali na cmentarzu. 158 00:27:52,630 --> 00:27:56,426 - Opr�cz ciebie? - Jestem ksi�dzem. 159 00:27:59,721 --> 00:28:02,223 Czy aby na pewno... 160 00:28:06,394 --> 00:28:08,271 nim jeste�? 161 00:31:14,416 --> 00:31:17,252 Teraz zabijemy wied�m�. 162 00:32:46,466 --> 00:32:49,052 Czeka�e� zbyt d�ugo. 163 00:32:59,479 --> 00:33:03,274 - Hej, klecho! Czy Seniora jest z tob�? - Tak. 164 00:33:03,316 --> 00:33:07,362 - Bronisz jej? - Za nikogo nie walcz�. 165 00:33:07,612 --> 00:33:10,615 W porz�dku, otw�rz drzwi. 166 00:33:11,282 --> 00:33:15,245 Powiedzia�em, �e o nikogo nie walcz�. 167 00:33:17,914 --> 00:33:19,457 Idioto. 168 00:33:21,126 --> 00:33:23,712 Wybacz mi, To by� b��d. To by� Bombo. 169 00:33:23,753 --> 00:33:28,133 - Nadal jestem twoim przyjacielem, s�yszysz mnie? - S�ysz�. 170 00:33:28,174 --> 00:33:33,763 S�uchaj. Nie masz wody. Nie masz jedzenia, tylko troch� naboi. 171 00:33:33,805 --> 00:33:39,310 Jak Seniora sobie z tym poradzi? Dam ci pieni�dze, kiedy otworzysz. 172 00:33:39,352 --> 00:33:44,524 Seniora zaoferowa�a 20 tys. w z�ocie za zmar�ego cz�owieka. 173 00:33:44,566 --> 00:33:49,571 Pozwol� jej �y� za t� sam� cen�. Czy tak mo�e by�? 174 00:33:50,488 --> 00:33:54,909 Nie musisz si� �pieszy�. Porozmawiaj z ni�. 175 00:33:55,076 --> 00:34:02,083 W mi�dzyczasie mo�emy zawrze� rozejm. I cieszy� si� chwil� spokoju, prawda? 176 00:34:03,543 --> 00:34:05,920 S�yszysz mnie, klecho? 177 00:34:05,962 --> 00:34:08,131 Kim jest Aguila? 178 00:34:08,173 --> 00:34:12,677 - Aguila... to tylko rewolucja. - M�w dalej. 179 00:34:29,944 --> 00:34:34,074 Idioto, zosta� na stra�y. Os�aniaj nas. 180 00:35:39,931 --> 00:35:42,851 Nie s�ysza�e�, �e musisz obserwowa�, g�upcze? 181 00:35:42,892 --> 00:35:47,564 Francisco jest na warcie i to on jest g�upcem. 182 00:35:52,027 --> 00:35:54,320 Co teraz robisz? 183 00:36:50,627 --> 00:36:52,420 Seniora.... 184 00:36:57,425 --> 00:36:59,302 Powiedz Seniorze kim jest Aguila. 185 00:36:59,344 --> 00:37:02,806 - Powiedz jej! - Aguila jest... 186 00:37:04,724 --> 00:37:07,894 Nie s�ysz� ci�, Don Carlos. 187 00:37:08,561 --> 00:37:10,689 Aguila jest... 188 00:37:13,441 --> 00:37:14,901 Umar�. 189 00:38:13,877 --> 00:38:18,965 Cokolwiek si� stanie, nie ruszaj si�. Zosta� tutaj. 190 00:38:37,484 --> 00:38:39,444 Irlandczyku! 191 00:38:43,656 --> 00:38:48,828 - Benito! - Mi�o ci� pozna� po d�ugim czasie, Amigo. 192 00:38:54,626 --> 00:38:57,671 Dlaczego nosisz ten str�j? Zamierzasz kogo� pochowa�? 193 00:38:57,712 --> 00:38:59,506 Oszala�e�? 194 00:39:00,298 --> 00:39:05,929 To chyba dlatego, �e ukry�em si� tutaj przed przesz�o�ci�. 195 00:39:09,391 --> 00:39:12,519 Wi�c za�� sw�j mundur i chod� ze mn�. 196 00:39:12,560 --> 00:39:15,647 Jeste� porucznikiem armii. 197 00:39:15,730 --> 00:39:19,401 Za dwa lata mo�esz zosta� prezydentem i rz�dzi� Meksykiem. 198 00:39:19,442 --> 00:39:20,985 Dzi�ki. 199 00:39:30,620 --> 00:39:33,206 Czy to ostatni ko�ci�, kt�ry wyzwolili�my? 200 00:39:33,248 --> 00:39:35,041 W�a�nie tak. 201 00:39:35,083 --> 00:39:39,587 Nie m�w mi, �e zosta�e� �wi�tym cz�owiekiem. 202 00:39:40,088 --> 00:39:42,841 Ty... kt�ry zabija�e�. 203 00:39:45,885 --> 00:39:47,929 No, no, no... 204 00:39:52,434 --> 00:39:56,730 Czy naprawd� jeste� szalony, przyjacielu? 205 00:39:57,939 --> 00:40:01,401 Czy s�u�y�e� w parafii w Irlandii lub innym kraju? 206 00:40:01,443 --> 00:40:04,112 Gdzie ci� wy�wi�cili? 207 00:40:04,988 --> 00:40:08,324 To jest m�j pierwszy ko�ci�. 208 00:40:09,784 --> 00:40:13,121 Ja te� wyznaj� pewn� religi�. 209 00:40:15,457 --> 00:40:19,002 Stoj� po stronie bogatych ludzi. 210 00:40:20,462 --> 00:40:23,590 Jeste�my uprzywilejowani, zawsze wygrywamy. 211 00:40:23,631 --> 00:40:27,510 Dlatego przeszed�em na drug� stron�. 212 00:40:29,679 --> 00:40:32,432 - Co robisz? - Naprawiam. 213 00:40:32,474 --> 00:40:34,351 Naprawiasz? 214 00:40:35,224 --> 00:40:39,189 Irlandczyku, stary przyjacielu, mo�e mo�esz mi pom�c. 215 00:40:39,230 --> 00:40:41,566 Je�li mog�, czemu nie? 216 00:40:41,608 --> 00:40:45,236 Gdzie jest Aguila? Gdzie on jest? 217 00:40:49,824 --> 00:40:53,078 - Nigdy ci nie powiem. - Co? 218 00:40:54,329 --> 00:40:58,124 M�wi�, �e nigdy ci tego nie powiem. 219 00:40:58,166 --> 00:41:02,212 Widz�, �e pr�bujesz... wr�ci� do Boga. 220 00:41:06,508 --> 00:41:11,179 Zrobi�bym to, gdybym wiedzia� gdzie go szuka�. 221 00:41:12,430 --> 00:41:19,277 Przyjaciel... brat, przyjaciel, towarzysz broni, Irlandczyk... 222 00:41:24,651 --> 00:41:30,448 Jeste� tak daleko od swojej ojczyzny, od rodzinnej Irlandii. 223 00:41:30,740 --> 00:41:33,284 Wiem, jak ci� uleczy�. 224 00:41:33,326 --> 00:41:36,496 - Poniewa� ci� znam. - Ale? 225 00:41:36,705 --> 00:41:41,710 Ale... mo�na si� te� wiele nauczy� od innych os�b. 226 00:41:47,173 --> 00:41:49,634 Gdzie jest Aguila? 227 00:41:51,553 --> 00:41:56,808 Powiedzia�em ci jasno. Tego si� ode mnie nie dowiesz. 228 00:41:57,392 --> 00:42:01,271 Nie? Wi�c powiesz� ich, �eby� m�wi�. 229 00:42:04,482 --> 00:42:07,736 M�czyzn, kobiety, starych i m�odych. 230 00:42:07,777 --> 00:42:13,116 B�dziesz musia� na to spojrze� z okna. B�dziesz m�wi�! 231 00:42:14,743 --> 00:42:18,830 R�b, jak uwa�asz, ale ja ci nic nie powiem. 232 00:42:18,872 --> 00:42:22,375 Nie b�d� mia� lito�ci, przyjacielu. 233 00:42:22,417 --> 00:42:27,005 Straci�em ostatni� kropl� wzajemnych uczu�... 234 00:42:27,672 --> 00:42:34,179 wi�c nie polegaj na starych czasach, poniewa� by�y wystarczaj�co z�e. 235 00:42:35,096 --> 00:42:40,477 By�em wtedy biedny... ale teraz szcz�cie si� zmieni�o. 236 00:42:43,897 --> 00:42:46,483 Jestem teraz bogaty. 237 00:42:48,568 --> 00:42:51,237 Przy��cz si� do mnie. 238 00:42:51,571 --> 00:42:56,159 Mo�esz cieszy� si�, ile chcesz, lub cierpie�. 239 00:42:59,120 --> 00:43:03,500 Ju� ci odpowiedzia�em. Nie zmieni� zdania. 240 00:43:04,876 --> 00:43:07,712 Wi�c wyjrzyj przez okno! 241 00:43:07,754 --> 00:43:10,048 - Benito! - Tak? 242 00:43:10,965 --> 00:43:15,553 - Upewnij si�, �e si� zestarzejesz. - Ty te�. 243 00:43:43,456 --> 00:43:46,918 To jest burmistrz, prosz� pana. 244 00:44:12,569 --> 00:44:17,240 - Wi�c jeste� burmistrzem? - Tak, Ekscelencjo. 245 00:44:19,784 --> 00:44:22,162 A kto ci� wybra�? 246 00:44:23,329 --> 00:44:25,999 Wybory nie by�y oficjalne. 247 00:44:26,041 --> 00:44:29,294 - Nie? - Nie. - A czemu nie? 248 00:44:31,463 --> 00:44:35,842 - Nie by�o wybor�w. - To nie ma znaczenia. 249 00:44:48,438 --> 00:44:52,275 S�uchaj, szukam m�czyzny znanego jako Aguila. 250 00:44:52,317 --> 00:44:55,278 Mam powody, by wierzy�, �e jest tutaj w mie�cie. 251 00:44:55,320 --> 00:44:59,199 A ty jeste� burmistrzem. Zgadza si�? 252 00:45:01,743 --> 00:45:05,538 Tak. Przywi�za�em go do s�upa. Tam. 253 00:45:06,790 --> 00:45:09,626 Z�apa�em go dla ciebie. 254 00:45:14,923 --> 00:45:20,261 - Na pewno to on? - Jasne. Znam go jako swojego brata. 255 00:45:25,600 --> 00:45:30,105 Jeste� pewny, �e to nie Don Carlos, bandyto? 256 00:45:37,612 --> 00:45:44,536 Ekscelencjo, jestem burmistrzem tylko przez jeden dzie�. Powiedzieli mi... 257 00:45:48,998 --> 00:45:52,335 Chcia�by� otrzyma� sto bat�w? 258 00:45:53,294 --> 00:45:54,921 O nie... 259 00:45:54,963 --> 00:46:00,677 Burmistrz przykuty �a�cuchem do pala jak parszywy wie�niak. 260 00:46:04,889 --> 00:46:08,435 Przyprowad� mi jutro rano Aguil�. 261 00:46:10,687 --> 00:46:12,480 Znajd� go. 262 00:46:21,072 --> 00:46:23,283 Bardzo smaczne. 263 00:47:06,159 --> 00:47:08,912 Jestem twoim przyjacielem. Czy tak jest, Paco? 264 00:47:08,953 --> 00:47:13,625 Rozmawia�em z nim. Obieca� wszystkich uwolni�. 265 00:47:14,000 --> 00:47:17,462 Nikt nie b�dzie musia� umiera�. 266 00:47:17,629 --> 00:47:19,339 Aguila... 267 00:47:20,340 --> 00:47:24,052 Wszyscy b�dziemy wolni. Zaufaj mi. 268 00:47:27,472 --> 00:47:32,143 Musisz mnie pos�ucha�, Paco. Prosz�... Paco... 269 00:47:43,446 --> 00:47:45,532 Dzisiaj jest z�y dzie�, Carmino. 270 00:47:45,573 --> 00:47:49,035 - A co? - Powinna� wiedzie�... 271 00:47:51,329 --> 00:47:55,625 �e pu�kownik dotrzymuje s�owa. Carmino... 272 00:48:03,341 --> 00:48:08,972 Manuel i Luis patrz� na nas, s� zazdro�ni. Nienawidz� nas. 273 00:48:12,017 --> 00:48:17,731 Nie mo�emy d�u�ej ukrywa�, �e ich ojciec to Aguila, prawda? 274 00:48:28,992 --> 00:48:33,496 Manuel, Luis, pom�cie mi, a b�dziemy wolni. 275 00:48:34,122 --> 00:48:39,461 Nie mo�emy ukrywa� przed pu�kownikiem kim jest Aguila. 276 00:49:00,732 --> 00:49:03,735 Wszyscy b�dziecie wisie�. 277 00:49:04,069 --> 00:49:07,947 Tylko jedna rzecz mo�e was uratowa�. 278 00:49:09,240 --> 00:49:11,576 Je�li powiecie pu�kownikowi, kim jest Aguila. 279 00:49:11,618 --> 00:49:14,704 Niekt�rzy z was musz� wiedzie�, kim on jest. 280 00:49:14,746 --> 00:49:16,456 Zabi� go! 281 00:49:17,624 --> 00:49:22,003 Zostawcie mnie. Pu�kownik prosi� mnie o przys�ug�. 282 00:49:22,045 --> 00:49:26,007 Musz� znale�� Aguil�. Musz� go znale��. 283 00:49:26,049 --> 00:49:30,178 Jak mam go znale�� je�li mnie zabijesz! 284 00:49:44,484 --> 00:49:46,361 Do szeregu! 285 00:50:36,536 --> 00:50:40,498 Niech teraz Aguila wyst�pi z szeregu. 286 00:51:03,021 --> 00:51:06,983 Jest tch�rzem. Powinien si� wstydzi�. 287 00:51:11,321 --> 00:51:14,491 Jeden z was mu to przeka�e. 288 00:51:30,632 --> 00:51:36,846 O si�dmej rano pi�ciu z was spotka los swojego by�ego burmistrza. 289 00:51:37,222 --> 00:51:41,017 Pi�ciu z was zostanie powieszonych. 290 00:51:41,893 --> 00:51:47,524 B�dzie tak co cztery godziny, dop�ki nie wydacie Aguili. 291 00:52:41,286 --> 00:52:44,706 Sta�! Przyprowad�cie go tutaj. 292 00:52:50,462 --> 00:52:52,339 Twoje imi�? 293 00:52:53,965 --> 00:52:57,761 Jeste� odwa�ny. Doceniam odwa�nych. 294 00:52:58,928 --> 00:53:01,890 Ale straci�e� ju� swoj� okazj�. 295 00:53:01,931 --> 00:53:05,185 Aguila tak�e ceni odwa�nych. 296 00:54:14,379 --> 00:54:16,256 Podejd� tu! 297 00:54:20,552 --> 00:54:22,512 W t� stron�! 298 00:54:27,350 --> 00:54:31,563 Pu�kowniku, zabi�e� mojego syna, Luisa, i zosta� mi tylko jeden syn, 299 00:54:31,604 --> 00:54:34,357 kt�ry nie mo�e jutro umrze�. 300 00:54:34,399 --> 00:54:36,651 Dlatego przyszed�em, �eby go uratowa�. 301 00:54:36,693 --> 00:54:40,947 Nie mam nikogo innego. B�g mnie nie pob�ogos�awi�. 302 00:54:40,989 --> 00:54:44,784 Boga to nie obchodzi. Tylko Aguil�. 303 00:54:45,827 --> 00:54:49,330 M�w dalej, �ebym dowiedzia� si� czego potrzebuj�. 304 00:54:49,372 --> 00:54:51,875 Uratujesz mu �ycie. 305 00:54:52,000 --> 00:54:57,172 Poniewa� m�j syn widzi zamiast mnie, zna te� Aguil�. 306 00:54:57,714 --> 00:55:02,552 - Jak on ma na imi�? Nazwisko? - Manuel Sanchez. 307 00:55:04,971 --> 00:55:09,392 - Manuel... - Sanchez. - Sanchez. - Tak, panie. 308 00:55:09,434 --> 00:55:12,354 Przyprowad�cie go tutaj! 309 00:55:17,567 --> 00:55:19,361 A teraz... 310 00:55:24,032 --> 00:55:26,117 powiedz mi wszystko, co wiesz o Aguili. 311 00:55:26,159 --> 00:55:31,664 By�em jednym z pierwszych, kt�rzy do��czyli do niego 15 lat temu. 312 00:55:31,706 --> 00:55:35,794 Nikt by tego teraz nie powiedzia�, ale by�em dobrym �o�nierzem. 313 00:55:35,835 --> 00:55:38,546 Tak, sp�jrz na swoj� twarz. 314 00:55:38,588 --> 00:55:42,842 Kiedy� by�em jednym z jego zaufanych ludzi. 315 00:55:42,884 --> 00:55:45,053 By� wielkim cz�owiekiem. 316 00:55:45,095 --> 00:55:50,392 Gdyby wygra�, nie by�oby ju� biednych ludzi w tym kraju. 317 00:55:50,433 --> 00:55:55,647 Nie obchodzi mnie co by�o wtedy. Interesuje mnie tylko tera�niejszo��. 318 00:55:55,689 --> 00:55:57,565 Tak, prosz� pana. 319 00:55:57,607 --> 00:56:02,278 Przygotowanie do powstania by�o bardzo trudne. 320 00:56:02,445 --> 00:56:06,950 Si�y rz�dowe wsz�dzie mia�y swoich szpieg�w. 321 00:56:07,492 --> 00:56:10,704 Nie m�g� si� ujawni� z obawy przed zdrad�... 322 00:56:10,745 --> 00:56:14,040 M�g� zaufa� tylko kilku m�czyznom. 323 00:56:14,082 --> 00:56:18,753 Pojawia� si� noc�, dlatego nazywano go Aguila. 324 00:56:19,504 --> 00:56:24,467 Jak orze�, nagle pojawia� si� i r�wnie� nagle znika�. 325 00:56:24,509 --> 00:56:29,848 Wygrali�my cztery bitwy, a potem zostali�my zdradzeni. 326 00:56:30,140 --> 00:56:32,434 Straci�em wzrok. 327 00:56:32,517 --> 00:56:35,228 Ukryli�my si� w g�rach. 328 00:56:35,270 --> 00:56:40,275 Rozdzielili�my si� a niekt�rzy znale�li schronienie w tym zrujnowanym mie�cie. 329 00:56:40,316 --> 00:56:43,945 Nigdy potem nie widzia�em Aguili. 330 00:56:44,654 --> 00:56:48,033 By�em wystarczaj�co cierpliwy, staruszku. 331 00:56:48,074 --> 00:56:53,955 A teraz powiedz mi, jak poznasz Aguil�. Jak chcesz to zrobi�? 332 00:56:54,664 --> 00:57:00,462 R�ce. Pozw�l mi dotkn�� twarzy podejrzanych i poznam Aguil�. 333 00:57:27,906 --> 00:57:31,785 Stara kobieta krzycza�a, �e Aguila zabi�a mojego m�a. 334 00:57:31,826 --> 00:57:35,163 Pu�kownik m�wi, �e go zna�e�. 335 00:57:38,792 --> 00:57:41,628 M�wi�, �e walczy�e� przeciwko niemu. 336 00:57:41,670 --> 00:57:45,382 Ale pu�kownik twierdzi, �e nie zna� mojego m�a. 337 00:57:45,423 --> 00:57:47,884 Gdzie jest prawda? 338 00:57:48,927 --> 00:57:52,097 Nie chcesz mi odpowiedzie�? 339 00:57:52,847 --> 00:58:00,730 Odpowiedz albo upewni� si�, �e �o�nierze pu�kownika ograbi� ko�ci� a ciebie powiesz�. 340 00:58:02,774 --> 00:58:05,610 Jeszcze nie sko�czy�em. 341 00:59:07,297 --> 00:59:09,007 Wchodzi�! 342 00:59:32,280 --> 00:59:35,158 Wszystko gotowe, Ekscelencjo. 343 00:59:35,200 --> 00:59:38,745 M�wcie, a unikniecie szubienicy. 344 01:00:21,204 --> 01:00:25,875 - My�lisz, �e powinienem im powiedzie�? - Tak. 345 01:00:36,261 --> 01:00:40,932 �ycie ludzkie jest kr�tkie i pe�ne cierpienia. 346 01:00:48,023 --> 01:00:52,152 W �rodku naszego �ycia, w godzinie �mierci, 347 01:00:52,193 --> 01:00:55,447 b��dzimy jak zagubione owce, 348 01:00:59,701 --> 01:01:05,790 i nie mamy ju� czasu na doko�czenie spraw, kt�re zostawili�my nieza�atwione. 349 01:01:05,832 --> 01:01:10,754 Nasze �ycie dobiega ko�ca i nie mo�emy dalej �y�. 350 01:01:13,882 --> 01:01:20,889 Mamy nadziej� na zmartwychwstanie cia�, kiedy ziemia zwr�ci to, co zabra�a. 351 01:01:42,619 --> 01:01:44,162 Aguila. 352 01:07:02,647 --> 01:07:06,276 Wr�ci�bym, gdybym mia� pieni�dze. 353 01:07:08,403 --> 01:07:11,531 �wietnie si� bawi�e�, prawda, Paco? 354 01:07:11,573 --> 01:07:17,037 Tak, �wietnie. Warto by�o sp�dzi� te trzy dni w El Paso. 355 01:07:19,622 --> 01:07:24,627 A teraz mog� umrze�, poniewa� cieszy�em si� przez trzy dni. 356 01:07:24,669 --> 01:07:28,590 Potrzebujemy pieni�dzy na bro�, a nie na wino i na kobiety. 357 01:07:28,631 --> 01:07:32,510 Jeste� morderc�, a tak�e z�odziejem. 358 01:07:37,932 --> 01:07:42,312 Ukradli mi ca�e �ycie, nie tylko trzy dni. 359 01:07:56,659 --> 01:07:59,245 Jeste�my na miejscu. 360 01:08:19,182 --> 01:08:24,813 Je�li kiedykolwiek ci� zobacz�, przysi�gam, �e ci� zabij�. 361 01:09:38,053 --> 01:09:41,389 Prosz� o rozmow� z genera�em. 362 01:09:45,352 --> 01:09:48,521 Na to za p�no, gitarzysto. 363 01:09:53,068 --> 01:09:55,820 Nie jestem gitarzyst�. 364 01:09:58,615 --> 01:10:01,368 Nie, wygl�dasz bardziej na bandyt�. 365 01:10:01,409 --> 01:10:05,789 Tydzie� temu by�em oficerem Armii Ludowej. 366 01:10:06,998 --> 01:10:09,918 Co to jest Armia Ludowa? 367 01:10:12,045 --> 01:10:13,755 Rewolucja. 368 01:10:13,797 --> 01:10:18,176 I przyszed�e� tutaj, �eby ci� zastrzelono? 369 01:10:20,845 --> 01:10:23,264 - Zastrzel go! - Nie. 370 01:10:23,306 --> 01:10:28,269 Zrobisz powa�ny b��d, je�li nie pozwolisz mi rozmawia� z genera�em. 371 01:10:28,311 --> 01:10:31,606 - Genera� nie rozmawia z takimi jak ty. - My�l�, �e porozmawia. 372 01:10:31,648 --> 01:10:36,027 Id� mu powiedz, �e chc� z nim porozmawia�. 373 01:11:03,263 --> 01:11:07,350 Ten m�czyzna twierdzi, �e za nagrod� zdradzi Aguil�. 374 01:11:07,392 --> 01:11:10,353 W porz�dku, kapitanie. Przes�uchaj go. 375 01:11:10,395 --> 01:11:14,774 Chce rozmawia� tylko z panem, Ekscelencjo. 376 01:11:15,525 --> 01:11:19,821 - Ty porozmawiaj z nim, kapitanie. Dowiedz si�, co si� dzieje. - Tak jest. 377 01:11:19,863 --> 01:11:21,865 - Idziemy. - Nie. 378 01:11:21,906 --> 01:11:27,537 To jest bardzo wa�na informacja. Tylko dla pana, generale. 379 01:11:30,457 --> 01:11:33,293 Powiedz mu, �e s�ucham. 380 01:11:35,337 --> 01:11:36,671 M�w! 381 01:11:42,886 --> 01:11:46,765 Je�li pan genera� chce mnie s�ucha�, 382 01:11:47,015 --> 01:11:51,853 nie jestem jakim� karaluchem, mam imi� jak inni. 383 01:11:54,481 --> 01:11:59,819 Aguila to najlepsza osoba, jak� kiedykolwiek zna�em... 384 01:12:00,987 --> 01:12:04,157 ale on nie mo�e mnie upokarza�, nikt nie mo�e. 385 01:12:04,199 --> 01:12:08,578 Bycie biednym w Meksyku, to to samo co �mier�. 386 01:12:08,620 --> 01:12:13,458 - Aguila, gdzie on jest? - Odpowiedz genera�owi. 387 01:12:14,250 --> 01:12:16,252 Odpowiem, kiedy na mnie popatrzy. 388 01:12:16,294 --> 01:12:20,674 Ekscelencjo, pozw�l, �e zako�cz� to z nim. 389 01:12:21,966 --> 01:12:27,263 Strzel� kul� w jego cia�o, ale tak �eby umiera� bardzo d�ugo. 390 01:12:27,305 --> 01:12:31,101 Potem powie nam, gdzie jest Aguila. 391 01:12:32,477 --> 01:12:37,148 W porz�dku, kapitanie. Zabij mnie! Strzelaj... 392 01:12:37,357 --> 01:12:40,360 - No dalej! - Zostaw nas. 393 01:12:47,534 --> 01:12:51,162 Zatem, gdzie mog� znale�� Aguil�? 394 01:12:53,081 --> 01:12:56,001 Zrobi�em, o co prosi�e�. 395 01:12:58,753 --> 01:13:01,423 Nie musisz go szuka�. 396 01:13:01,756 --> 01:13:04,009 Pojawi si� tu dzi� wieczorem. 397 01:13:04,050 --> 01:13:07,595 Pojawia od dawna podczas fiesty. 398 01:13:08,722 --> 01:13:12,851 Potrzebuje broni i pieni�dzy na zakup broni. 399 01:13:12,892 --> 01:13:16,229 Pojawi si� tu dzi� wieczorem. 400 01:14:55,412 --> 01:14:57,914 Musimy si� wycofa�. 401 01:15:52,344 --> 01:15:56,931 Mam nadziej�, �e go uratuj�. Wskocz na konia! 402 01:16:15,075 --> 01:16:18,244 Dok�d uciekli? Wiesz o tym! 403 01:16:20,246 --> 01:16:23,958 Wiesz bardzo dobrze dok�d uciekli. 404 01:17:24,936 --> 01:17:26,896 Kto to jest? 405 01:17:34,029 --> 01:17:37,657 - Federalni nas �cigaj�. - Chod�. 406 01:18:16,780 --> 01:18:20,325 Otoczy� wszystko, wywa�y� drzwi! 407 01:18:48,978 --> 01:18:52,857 Otoczyli nas. Nie ma innego wyj�cia. 408 01:18:54,901 --> 01:18:57,362 Id�, otw�rz drzwi! 409 01:19:19,676 --> 01:19:24,055 Nie pozw�lcie mu uciec. Ruszajcie, szybko! 410 01:19:24,639 --> 01:19:26,599 Schwyta� go! 411 01:19:53,835 --> 01:19:55,545 Aguila... 412 01:20:00,967 --> 01:20:03,345 Ty jeste� Aguila. 413 01:20:07,724 --> 01:20:10,101 Nie wierz� w to. Sprawiasz mi k�opoty. 414 01:20:10,143 --> 01:20:14,147 Powiedz co�, co nigdy wcze�niej nie s�ysza�em o Aguili. 415 01:20:14,189 --> 01:20:16,858 Jasne, nie by�o tego. 416 01:20:18,151 --> 01:20:22,197 Nic dziwnego, �e nikt nie m�g� go znale��. Aguila nigdy nie istnia�. 417 01:20:22,238 --> 01:20:27,285 Ukrywasz si� w ko�ciele? Sprytna sztuczka, Irlandczyku. 418 01:20:27,327 --> 01:20:31,623 Musz� ci� zabra� do stolicy ze mn�. Dosta�em rozkazy. 419 01:20:31,664 --> 01:20:34,250 �ywego lub umar�ego. 420 01:20:34,876 --> 01:20:38,213 Wiesz dobrze, �e zw�ok nie szanuje si� dobrze. 421 01:20:38,254 --> 01:20:42,467 Albo �ywy, albo martwy. Musz� to zrobi�. 422 01:20:44,886 --> 01:20:47,138 Szkoda, �e nie zabawimy si� w Mexico City. 423 01:20:47,180 --> 01:20:50,183 Jedzenie, picie, kobiety. 424 01:20:51,059 --> 01:20:53,269 W rzeczy samej. 425 01:20:56,231 --> 01:21:01,111 Dlaczego nie przyznasz si� do tego i nie przestaniesz si� tak g�upio zachowywa�? 426 01:21:01,152 --> 01:21:03,905 Dlaczego tobie mam si� przyzna�? 427 01:21:03,947 --> 01:21:06,950 Z powodu mojego sumienia. 428 01:21:07,826 --> 01:21:11,371 Nie wierz� ci. Nie masz �adnego. 429 01:21:22,132 --> 01:21:23,383 Wezwa� mnie pan? 430 01:21:23,425 --> 01:21:27,220 Kaza�em ci przyj��. To jest Aguila. 431 01:21:30,807 --> 01:21:34,769 - Czy si� przyzna�? - Nie zaprzeczy�. 432 01:21:35,395 --> 01:21:37,689 Nie wierz� panu. 433 01:21:38,064 --> 01:21:41,860 Nie wierzysz mi? Ach, nie ufasz mi. 434 01:21:42,318 --> 01:21:44,779 Czy jestem k�amc�? 435 01:21:45,488 --> 01:21:47,699 Jeste� g�upcem. 436 01:21:48,867 --> 01:21:51,077 Wyno� si� st�d! 437 01:21:59,377 --> 01:22:02,714 Czy uwolnisz innych wi�ni�w? 438 01:22:05,675 --> 01:22:09,888 - Nie. - Nie ufasz Aguili? - Powinienem? 439 01:22:15,018 --> 01:22:16,603 Jak mo�esz by� tego taki pewien? 440 01:22:16,644 --> 01:22:19,314 Leczy�em go, kiedy dozna� urazu g�owy. 441 01:22:19,356 --> 01:22:21,816 Dotyka�em go wiele razy. 442 01:22:21,858 --> 01:22:25,195 Jestem pewien, prosz� pani. Pewny. 443 01:22:25,236 --> 01:22:27,364 By�o dw�ch m�czyzn, ojcze. 444 01:22:27,405 --> 01:22:31,284 - Dw�ch? - Aguila i jego przyjaciel. 445 01:22:31,826 --> 01:22:34,454 A sk�d wiesz, �e rannym by� Aguila? 446 01:22:34,496 --> 01:22:37,540 Je�li ksi�dz nie jest Aguil�, 447 01:22:37,582 --> 01:22:42,671 to musi to by� ten drugi cz�owiek. Jego przyjaciel. 448 01:23:11,741 --> 01:23:15,078 M�j ojciec jest chory. Umrze. 449 01:23:15,245 --> 01:23:18,581 Musz� mu przynie�� lekarstwo. 450 01:23:23,003 --> 01:23:25,672 Bardzo prosz�, senior. 451 01:25:01,976 --> 01:25:06,272 Ojcze, jeste�my wolni. Prosz�, pom� nam. 452 01:27:06,559 --> 01:27:09,813 Ubiegam si� o prawo do azylu. 453 01:27:09,854 --> 01:27:14,359 - Nie ma takiej mo�liwo�ci. - Tak, pami�tam. 454 01:27:20,907 --> 01:27:24,160 Masz chwil�? Starzejemy si�. 455 01:27:28,164 --> 01:27:34,754 Mo�e si� myl�, ale potrzeba czego� wi�cej, �eby doj�� do porozumienia. 456 01:27:36,923 --> 01:27:40,802 Je�li wygramy, znowu w�o�ysz mundur. 457 01:27:42,053 --> 01:27:45,849 Je�li wygramy, za�� moj� sutann�. 458 01:27:50,103 --> 01:27:51,479 Co si� tam dzieje? 459 01:27:51,521 --> 01:27:56,026 Dlaczego nie p�jdziesz zobaczy�, pu�kowniku? 460 01:27:59,070 --> 01:28:02,782 Nie, wola�bym zosta� tutaj z tob�. 461 01:28:06,327 --> 01:28:12,125 - Czy wierzysz, �e zap�acimy za nasze grzechy? - Oczywi�cie. 462 01:28:14,711 --> 01:28:17,339 Czy musimy pokutowa�? 463 01:28:17,380 --> 01:28:21,134 �atwiej jest odpokutowa� za pope�nione grzechy, 464 01:28:21,176 --> 01:28:25,138 ni� za te, kt�re zamierzamy pope�ni�. 465 01:28:27,974 --> 01:28:32,103 Je�li wygramy, pope�ni� wiele grzech�w. 466 01:28:42,113 --> 01:28:45,033 To koniec. Za�o�ymy si�? 467 01:28:50,830 --> 01:28:53,750 - O co? - O nasze dusze. 468 01:28:57,462 --> 01:28:59,923 Nie chc� przewagi. 469 01:31:10,762 --> 01:31:13,598 Aguila by� twoim m�em. 470 01:31:14,349 --> 01:31:17,018 Nie m�g� kontynuowa�. 471 01:31:17,060 --> 01:31:19,896 Nie m�g� dalej walczy�. 472 01:31:21,356 --> 01:31:23,400 Kto go zabi�? 473 01:31:23,900 --> 01:31:26,820 Tw�j m�� by� niesprawny. 474 01:31:26,945 --> 01:31:29,698 M�g� powr�ci� do mnie. 475 01:31:30,448 --> 01:31:33,535 Nie chcia� czego� takiego. 476 01:31:34,452 --> 01:31:38,248 Chcia� umrze�, �eby inni mogli �y�. 477 01:31:39,833 --> 01:31:44,129 Sk�d wiesz, czego chcia�? On mnie kocha�. 478 01:31:52,762 --> 01:31:55,056 On kocha� ludzi. 479 01:31:58,977 --> 01:32:04,941 Powiedzia�: pozw�l mojemu cia�u umrze�, aby m�j duch m�g� �y�. 480 01:32:06,484 --> 01:32:07,986 M�j duch! 481 01:32:08,028 --> 01:32:10,321 Ukl�kn�� z trudem... 482 01:32:10,363 --> 01:32:15,535 w�o�y� mi bro� do r�ki i krzykn��, �ebym go s�ysza�. 483 01:32:16,870 --> 01:32:22,375 Wycelowa� pistolet w swoj� skro� i poprosi�, �ebym go zastrzeli�. 484 01:32:22,417 --> 01:32:24,919 Powiedzia�, �e kiedy wr�ci jak orze�... 485 01:32:24,961 --> 01:32:29,883 ca�y Meksyk powstanie i krzyknie: Aguila, Aguila. 486 01:32:32,719 --> 01:32:39,059 Potem poci�gn�� za spust, poczu�em ciep�o jego d�oni w mojej d�oni. 487 01:32:40,352 --> 01:32:46,858 Najgorsze jest to, �e od tamtej pory czuj� si� zupe�nie bezu�yteczny. 488 01:32:47,275 --> 01:32:50,195 Mia�em te� swoje idea�y. 489 01:32:50,779 --> 01:32:54,991 Straci�em je wszystkie, kiedy on zgin��. 490 01:32:55,075 --> 01:33:00,330 Wcale nie interesuje mnie sprawiedliwo�� ani wolno��. 491 01:33:01,706 --> 01:33:04,709 Interesuje mnie tylko to. 492 01:33:05,960 --> 01:33:08,797 Chc� to tylko naprawi�. 493 01:33:11,549 --> 01:33:14,886 Tylko to ma sens... dla mnie. 494 01:33:23,687 --> 01:33:26,147 - Morderca! - Tak! 495 01:33:29,025 --> 01:33:32,862 S�aby cz�owiek zawsze chce wygra�, aby pozosta� przy �yciu. 496 01:33:32,904 --> 01:33:36,157 S�abi zawsze mog� spr�bowa�. 497 01:34:50,815 --> 01:34:52,359 Aguila. 40145

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.