All language subtitles for Longstreet 101 Way Of The Intercepting Fist

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew Download
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:44,329 --> 00:00:47,529 Co chcete? 2 00:00:47,928 --> 00:00:48,928 Po�kejte! 3 00:00:49,796 --> 00:00:52,796 Dr� se d�l od dok�! 4 00:00:54,131 --> 00:00:57,131 Ned�lejte...! 5 00:01:19,276 --> 00:01:22,276 Jste v po��dku? 6 00:01:22,848 --> 00:01:25,848 Pou�ijte va�e nevidom� o�i m�sto b�icha. O�i uvoln� bolest. 7 00:01:27,057 --> 00:01:29,057 Co jste jim... Co jste jim ud�lal? 8 00:01:29,681 --> 00:01:30,781 Ud�lali si to sami. 9 00:01:31,835 --> 00:01:32,835 Kdo jste? 10 00:01:33,512 --> 00:01:35,512 Li... Li Tsung. 11 00:01:36,230 --> 00:01:38,230 Nech� se v�m da��! 12 00:02:17,818 --> 00:02:22,818 LONGSTREET S01E01 13 00:02:45,502 --> 00:02:50,502 CESTA P�ERU�UJ�C� P�STI 14 00:02:52,420 --> 00:02:57,420 P�elo�il: Kooha 15 00:03:31,938 --> 00:03:33,139 Pen�ze dop�edu. 16 00:03:33,507 --> 00:03:35,207 Firemn� pravidla. 17 00:03:35,638 --> 00:03:40,638 Pro ka�d�ho z�vozn�ka. 18 00:03:50,671 --> 00:03:53,671 D�ky k�mo. 19 00:04:03,589 --> 00:04:07,589 Detektivn� odd�len�. 20 00:04:11,271 --> 00:04:14,750 Nem�l bys b�t doma v posteli? Nebo alespo� na trakci... - Je to prvn� pr�lom, Duku. 21 00:04:14,963 --> 00:04:17,700 Nu�e, m�m dojem �e sis u��val b�t bouchac�m pytlem. Dobr�. 22 00:04:17,748 --> 00:04:18,748 Je to prvn� pr�lom. 23 00:04:18,845 --> 00:04:23,845 Dote� jsme m�li jen p�r st��pk�, ale ��dnou po��dnou stopu, kter� se chytit. 24 00:04:23,996 --> 00:04:24,420 Hmmm... 25 00:04:24,754 --> 00:04:28,600 Ty si mysl�, �e jedin� co mus�me ud�lat, je spojit Arvina s t�ma najat�mi rana�i, co t� v�era p�epadli. 26 00:04:28,630 --> 00:04:31,630 Jak v�, �e je poslal Arvin? 27 00:04:31,746 --> 00:04:36,502 Tyhle lidi jsou v pohod�. V�echno co mus� ud�lat, je na n� tla�it. 28 00:04:36,502 --> 00:04:39,502 A tohle je ten chlap, ten Li Tsung? Dobr� den. 29 00:04:39,573 --> 00:04:41,573 Nevypad� na tvr��ka. 30 00:04:41,697 --> 00:04:42,500 Ne. 31 00:04:42,646 --> 00:04:44,000 ��dn� z nich. 32 00:04:44,108 --> 00:04:46,400 Nu�e, to je cel� ZOO. 33 00:04:46,507 --> 00:04:49,107 Ka�dou gorilu, co jsme chytili s n�silnick�mi sklony na lidi. 34 00:04:52,164 --> 00:04:54,664 Po�li sem Jaden se skic�kem, bude malovat. 35 00:04:55,063 --> 00:04:56,900 Vy jste jedin� sv�dek, pane Tsung. 36 00:04:56,924 --> 00:04:58,600 Mohl byste p�ij�t k docela nep��jemn�mu probl�mu. 37 00:04:58,622 --> 00:05:00,622 N�koho k v�m p�id�l�m, aby na v�s dohl�dnul. 38 00:05:00,648 --> 00:05:02,700 D�kuji, ale to si nemysl�m. 39 00:05:02,793 --> 00:05:05,350 V�te v�bec, co je za t�mhle cel�m p��padem? 40 00:05:05,852 --> 00:05:06,546 Ne. 41 00:05:07,201 --> 00:05:11,789 Je to p��znak celon�rodn� nemoci. Je to nehospod�rnost a korupce. 42 00:05:11,895 --> 00:05:14,556 M�me tady druh� nejv�t�� p��stav v zemi. 43 00:05:14,625 --> 00:05:19,525 S milionem babek za zbo��, co se z n�ho ka�d� m�s�c ukradne. 44 00:05:19,535 --> 00:05:22,321 Pro� tedy nezatknete odpov�dn� osoby? - Dobr� ot�zka. 45 00:05:22,480 --> 00:05:25,540 Jo ka�d� na n� uk�e prsten. Ka�d� bude dozajista vypov�dat. 46 00:05:25,573 --> 00:05:29,185 Ka�d� je nevinn�, ml�� nebo oboj�. 47 00:05:29,555 --> 00:05:31,555 Moment�ln� mu� jm�nem Arvin je na�im hlavn�m podez�el�m. 48 00:05:32,069 --> 00:05:33,200 ��d� firmu s n�kla��kama. 49 00:05:33,285 --> 00:05:36,985 Ale jaksi ho nem��eme p��mo spojit s t�mi kr�de�emi. 50 00:05:37,374 --> 00:05:38,429 Dobr�, pane Tsung. 51 00:05:38,749 --> 00:05:41,467 Pod�v�me se te� na jednoho z t�ch mu�� a zkuste je nyn� popsat. 52 00:05:41,567 --> 00:05:43,000 A bu�te co nejkonkr�tn�j��. 53 00:05:43,009 --> 00:05:49,300 Mezit�m, Miku. Dej na radu, co ti ten chlap �ekl. Dr� se d�l od dok�! 54 00:05:50,854 --> 00:05:54,187 Miku, mohl bys pros�m p�estat pou��vat sv�j nos a za��t pou��vat hlavu. 55 00:05:54,418 --> 00:05:55,781 Pro� jsi tak pali�at�? 56 00:05:55,852 --> 00:05:57,309 Dobr�, mo�n� si p�eju zem��t. 57 00:05:57,639 --> 00:06:00,492 Jasn�. V�, nebo bych ti mohl zru�it tvoji pojistku. 58 00:06:00,778 --> 00:06:03,607 Mus� mi sl�bit, �e si d� pohov z t�hle z�le�itosti. - U� jsem bl�zko. 59 00:06:03,909 --> 00:06:05,600 Jinak by na m� neposlali tu v�pravu. 60 00:06:05,691 --> 00:06:09,691 Posly�, Miku. Dostal jsi se v t�hle v�ci d�l, ne� mi moje sv�dom� dovol� t� nechat. 61 00:06:09,804 --> 00:06:13,500 T�m chce� ��ct, abych pokra�oval d�l ve spolupr�ci s polici� a ochrankou dok�? 62 00:06:13,524 --> 00:06:14,524 P�esn� tak! 63 00:06:14,550 --> 00:06:17,386 Nu�e a j� ��k�m: "Pro co?" Abych dohl�el a kibicoval? 64 00:06:17,553 --> 00:06:20,895 Je mi l�to, Duku. Ale ta mal� party v�era v noci mi jen zvedla chu� 65 00:06:20,895 --> 00:06:22,434 p�iv�st Arvina, aby kone�n� narazil. 66 00:06:22,660 --> 00:06:26,438 P�iznej si to. Tohle pot�ebuje chlapy s o�ima i vzadu. 67 00:06:27,002 --> 00:06:30,002 Nezvykl� m�sto pro tvoje o�i, pokud hodl� vyrazit kup�edu. 68 00:06:52,482 --> 00:06:55,231 J� miz�m. Zajisti ale, �e to rozd�l� mezi hochy, Justine. 69 00:06:55,787 --> 00:06:57,376 Dob�e, pane Arvine. 70 00:07:13,225 --> 00:07:15,868 Sr�t na to. M�m fotky, abych to dok�zal. 71 00:07:16,505 --> 00:07:20,047 Pro tebe. - Jasn�. Co to je? 72 00:07:20,135 --> 00:07:21,814 Tis�c babek. 73 00:07:22,346 --> 00:07:23,460 Koho si t�m chce� koupit? 74 00:07:28,003 --> 00:07:29,762 R�d bych, kdybys n�s popsal. 75 00:07:30,018 --> 00:07:32,429 Jak to ud�l�? - Jak chce�, abych to ud�lal? 76 00:07:33,437 --> 00:07:36,200 �ekni pravdu. - Mus�m zm�nit i tohle za tis�c babek? 77 00:07:36,727 --> 00:07:39,727 O to se tak n�jak neboj�m, nebo ano? 78 00:07:44,878 --> 00:07:46,402 Zm�nil se Li Tsung, pro� m� nechce u�it? 79 00:07:46,665 --> 00:07:50,409 "Prosp�nost ��lku je v jeho pr�zdnot�." Cituji ho. 80 00:07:50,605 --> 00:07:53,350 M�m dojem, �e to je n�co, co bys �ekla ty. 81 00:07:59,777 --> 00:08:02,521 Pomohl led? - Pomohl na mod�iny, ale dostal jsem omrzliny. 82 00:08:02,894 --> 00:08:05,520 Li, cht�l bych, kdybyste m� nau�il tomu, co jste ud�lal tu minulou noc. 83 00:08:07,256 --> 00:08:09,388 Ji� jsem �ekl pan� Bellov�, �e nem��u. 84 00:08:10,798 --> 00:08:13,798 Jsem ochoten vypr�zdnit m�j ��lek, abych mohl ochutnat v� �aj. 85 00:08:15,749 --> 00:08:19,302 Va�e otev�en� mysl je super, ale na v�ci to nic nem�n�. 86 00:08:19,667 --> 00:08:23,320 J� nev���m na syst�m, pane Longstreet. Nebo metody. 87 00:08:23,330 --> 00:08:27,166 A bez syst�mu...bez metod... co potom u�it...? 88 00:08:27,499 --> 00:08:28,685 Ale vy jste se musel u�it. 89 00:08:28,938 --> 00:08:31,778 Nenarodil jste se s t�m, �e slo��te t�i chlapy na zem, b�hem vte�iny. 90 00:08:31,884 --> 00:08:35,180 Pravda. J� jsem ale na�el dr�hu m� nevzd�lanosti. 91 00:08:35,808 --> 00:08:37,369 Tak mi pomozte nal�zt tu moj�. 92 00:09:00,778 --> 00:09:01,778 Je tu Mike? 93 00:09:04,541 --> 00:09:06,962 Co se tady d�je? 94 00:09:08,849 --> 00:09:10,803 Kdo vyhr�l bitvu u Azincourtu? 95 00:09:10,903 --> 00:09:14,750 Mysl�m, �e Angli�an�. Jasn�, byli to Angli�an�. 96 00:09:15,333 --> 00:09:18,516 Lu�i�tn�ci zdecimovali vlnu francouzsk� j�zdy. 97 00:09:18,635 --> 00:09:19,944 Pokud se moje pam� neplete. 98 00:09:20,333 --> 00:09:23,550 Nu�e, jak je tedy mo�n�, �e poka�d�, kdy� hraji Azincourt s panem Longstreetem, 99 00:09:23,550 --> 00:09:24,580 on prohraje...? 100 00:09:24,733 --> 00:09:28,339 Nu�e, pokud hraje za Francouze, tak v�cem�n� mus�. 101 00:09:28,984 --> 00:09:32,721 V�ech t�chto lu�i��n�k� se mus�te zbavit. 102 00:09:32,866 --> 00:09:36,532 Ale j� hraji za Francouze, on hraje za Angli�any. 103 00:09:37,073 --> 00:09:39,566 Oh, u� to nen� ten sam� mu�, pane Paige. 104 00:09:39,666 --> 00:09:41,169 Od t� doby, co ho zml�tili. 105 00:09:41,614 --> 00:09:45,863 Vypad� mo�n� stejn�, ale ne kdy�, kdy� si mysl�, �e ho nikdo nepozoruje. 106 00:09:47,005 --> 00:09:48,659 M�m o n�j strach. 107 00:09:48,858 --> 00:09:52,007 Nu�e, to �e prohr�v� v Azincourtu, pan� Kingstonov�... 108 00:09:53,182 --> 00:09:58,182 To neznamen�, �e prohraje New Orleans. 109 00:09:58,213 --> 00:10:00,213 Kopni m� do b�icha nejsiln�ji, jak dok�e�. 110 00:10:00,222 --> 00:10:02,057 Po�kej p�eci, j� ti nechci ubl�it. 111 00:10:02,336 --> 00:10:05,344 Dr��m v ruce chr�ni�. No tak! - Stejn� tak t� p�ev�lcuju, ne? 112 00:10:05,344 --> 00:10:06,594 J� to risknu. 113 00:10:06,694 --> 00:10:08,594 Dobr� tedy. 114 00:10:14,211 --> 00:10:14,711 Poj� sem. 115 00:10:16,733 --> 00:10:18,568 A te�...sem dej ruce. 116 00:10:20,543 --> 00:10:22,204 Dr� to proti tv� bo�n� stran�. 117 00:10:23,395 --> 00:10:24,664 P�iprav se. 118 00:10:24,764 --> 00:10:28,522 J� chci, abys poc�til ten rozd�l, kdy� provedu ten kop j�. 119 00:10:28,983 --> 00:10:31,787 A� napo��t�m do t��, vydechni! D�razn�! 120 00:10:32,244 --> 00:10:33,800 V ten moment t� kopnu. 121 00:10:34,190 --> 00:10:35,190 Dob�e. 122 00:10:35,803 --> 00:10:37,270 M��ete se postavit za n�j. 123 00:10:37,488 --> 00:10:38,488 Kdo je tam? 124 00:10:38,585 --> 00:10:40,343 Kdo to je? - To jsem j�, zlato. 125 00:10:40,345 --> 00:10:41,942 Pr�v� v�as, abych t� sesb�ral po kousk�ch. 126 00:10:42,289 --> 00:10:44,150 Oh, jen po�kej. - P�ipraven?! 127 00:10:44,250 --> 00:10:45,720 P�ipraven. - Jedna! 128 00:10:46,419 --> 00:10:48,519 Dva! T�i! 129 00:10:56,800 --> 00:11:00,800 Miku, jsi v po��dku? �eknu v�m, ten chlap je ��asnej! 130 00:11:02,448 --> 00:11:06,448 Paxi. Klid, hochu, ti�e! On je p��tel. 131 00:11:06,841 --> 00:11:08,767 Jasn�, je fantastickej. 132 00:11:08,767 --> 00:11:11,767 Co to je? Co to je, to co d�l�te? 133 00:11:11,889 --> 00:11:14,184 V Kanton�tin� "JEET KUNE DO." 134 00:11:14,583 --> 00:11:16,583 Cesta p�eru�uj�c� p�sti. 135 00:11:16,672 --> 00:11:18,100 P�eru�uj�c� p�sti, jo? 136 00:11:18,164 --> 00:11:20,164 Nebo nohy. No tak, dotkn�te se m�. 137 00:11:20,258 --> 00:11:21,258 Jakkoli chcete. 138 00:11:25,841 --> 00:11:26,770 Vid�te...? 139 00:11:26,770 --> 00:11:28,870 K tomu, abyste na m� dos�hnul, se mus�te ke m� p�ibl�it. 140 00:11:29,229 --> 00:11:32,229 V� �tok mi d�v� p��le�itost v�m to p�eru�it. 141 00:11:32,396 --> 00:11:35,896 V tomto p��pad� pou��v�m moj� nejdel�� zbra�. M�j bo�n� kop. 142 00:11:36,367 --> 00:11:38,867 Proti nejbli���mu c�li. Va�emu koleni. 143 00:11:38,906 --> 00:11:41,206 To je proti va�emu lev�mu boxersk�mu �deru. 144 00:11:41,274 --> 00:11:43,600 S t�m rozd�lem, �e m�j �der je o mnoho v�c devastuj�c�. 145 00:11:43,652 --> 00:11:44,552 Rozum�m. 146 00:11:44,792 --> 00:11:47,250 Kdy� u� mluv�me o lev�m jabu... - Oooouuu... 147 00:11:47,321 --> 00:11:49,921 Tentokr�t jsem v�m p�eru�il va�� citovou nervozitu. 148 00:11:50,006 --> 00:11:53,706 Vid�te kolik �asu bylo ztraceno od va�� my�lenky k va�� p�sti...? 149 00:11:53,813 --> 00:11:54,813 Ne zase tolik. 150 00:11:55,620 --> 00:11:57,220 Vid�, a Li m� to tohle v�echno nau��. 151 00:11:57,407 --> 00:12:01,407 Nem��u t� to nau�it. Jen ti pomoci poznat s�m sebe, nic v�c. 152 00:12:01,427 --> 00:12:04,170 - Dobr�... poj�me prob�dat p�r t�ch kop�. 153 00:12:04,334 --> 00:12:07,334 Zapoj se taky, Duku. N��emu se p�iu��. - Hele, Miku. Posly�. 154 00:12:08,388 --> 00:12:11,388 N�kdo akor�t p�epadnul a ukradl dod�vku l�k�. 155 00:12:11,430 --> 00:12:14,390 P�edev��m vitam�ny a Aspirin. V cen� sto tis�c. 156 00:12:14,428 --> 00:12:16,928 N�koho musela po��dn�.... - ...bolet hlava. Jo, j� v�m. 157 00:12:16,930 --> 00:12:17,830 Z jak�ho mola? 158 00:12:17,845 --> 00:12:18,445 �est. 159 00:12:18,677 --> 00:12:20,540 Jak �e se jmenuje? - Li Tsung. 160 00:12:20,679 --> 00:12:21,779 Li. - Ano. 161 00:12:21,898 --> 00:12:24,398 Ser�ant Cory m� pro v�s skicu, abyste se pod�val. 162 00:12:24,462 --> 00:12:26,062 Asi z toho nic nebude, 163 00:12:26,073 --> 00:12:27,873 ale co kdybyste se tam zastavil, a� odtud p�jdete? 164 00:12:28,155 --> 00:12:28,555 Dob�e. 165 00:12:29,302 --> 00:12:32,302 Dobr�, Miku. Dob�e se bav. Dobr�, d�ky. 166 00:12:33,316 --> 00:12:35,716 Nikki, vyprovodila bys m� ven, pros�m? - Jist�. 167 00:12:36,488 --> 00:12:38,488 Omluv mne na moment, Li. - Jist�. 168 00:12:48,065 --> 00:12:51,865 To je oper�tor? R�d bych zavolal panu Mallhansonovi ze St. Paul. 169 00:12:52,119 --> 00:12:53,148 A� mi zavol� zp�tky. 170 00:12:53,395 --> 00:12:54,595 Co to do n�j vjelo? 171 00:12:54,777 --> 00:12:56,350 Tyto lekce? - Jo. 172 00:12:56,893 --> 00:13:00,893 Nikdy by se do n��eho takov�ho nevlo�il, pakli�e s t�m n�co p��mo nezam��l�. 173 00:13:01,689 --> 00:13:06,289 Co ho tr�p� je, �e nechce b�t p��t� tak bezmocn�, a� ho zase n�kdo napadne. 174 00:13:06,991 --> 00:13:09,091 Mus� tady b�t jin� zp�sob jak ��t. 175 00:13:09,229 --> 00:13:14,329 Ne pro n�ho. Jen se sna�� si s�m sob� dok�zat, �e se t�m dok�e vyrovnat. 176 00:13:20,712 --> 00:13:23,312 J� jen douf�m, �e se p�i tom zkou�en� nezabije. 177 00:13:41,682 --> 00:13:45,682 Hej, kam to jede�? �ekl jsem na parkovi�t�, tak sebou hni! 178 00:13:52,186 --> 00:13:54,800 No tak, no tak, vypadn�te u�! 179 00:13:55,062 --> 00:13:57,862 Ano. - Jste si jist�? 180 00:13:58,786 --> 00:14:01,586 Dobr�. - Mohu se v�s na n�co zeptat? 181 00:14:01,788 --> 00:14:03,188 Hm... - Co se te� bude d�t? 182 00:14:03,622 --> 00:14:05,522 Kr�m se zav�r�... 183 00:14:05,890 --> 00:14:09,490 Budeme ho nep�etr�it� sledovat. Kam p�jde, p�jdeme i my. 184 00:14:09,497 --> 00:14:12,097 Jen to zat�m nev�. Mysl�m, �e jsme v pohod�. 185 00:14:12,155 --> 00:14:15,955 Mysl�m, �e jste. - My oba. 186 00:14:17,868 --> 00:14:19,830 P��li� zkostnat�l�. A te� poslouchej ten rytmus. 187 00:14:19,848 --> 00:14:21,448 A poslouchej m�j pohyb, dob�e?! 188 00:14:34,146 --> 00:14:37,846 A te�, spoj si to s t�m, h�bej se! Ne, ne, ne!! 189 00:14:37,964 --> 00:14:39,760 Ty se h�b�, jen kdy� na to mysl�. 190 00:14:39,760 --> 00:14:42,211 Spoj si to dohromady! Souvzta�nost, souvzta�nost. 191 00:14:42,922 --> 00:14:44,822 Ani n�pad! Dob�e! 192 00:14:45,515 --> 00:14:46,615 �elist. 193 00:14:46,638 --> 00:14:50,138 Otev�i to trochu! C�t� ten z�van vzduchu? 194 00:14:50,707 --> 00:14:53,407 Pt�ci. Sly�� ty pt�ky jak �t�betaj�? - Ano. 195 00:14:54,362 --> 00:14:58,462 Dob�e, velmi dob�e. A te�, nech to plynout! 196 00:14:58,986 --> 00:15:01,290 Otev�i to! Kopni spolu s t�m! 197 00:15:03,253 --> 00:15:04,653 Ano! A jsi se c�til? 198 00:15:04,672 --> 00:15:08,272 Jako bych nekopl, on kopl. - Ohromn�! Tak te� je�t� jednou. 199 00:15:08,291 --> 00:15:09,791 Po�kej na vte�inu, mus�m si to promyslet. 200 00:15:09,799 --> 00:15:12,060 Pokud bude� p�em��let, tak tomu st�le nerozum�. 201 00:15:12,080 --> 00:15:14,261 Po�kej, ale dok�zal jsem to p�eci, ne? - Mysl� si, �e boj je o jedn� r�n�? 202 00:15:14,407 --> 00:15:15,118 O jednom kopu? 203 00:15:15,397 --> 00:15:17,997 Mus� to nejd��v spojit oboj� dohromady bez toho abys na to myslel! 204 00:15:18,144 --> 00:15:21,244 A nau� se st�le h�bat a vydr�! 205 00:15:21,274 --> 00:15:23,574 Lep�� bodyguard nebo povede� m�n� agresivn� �ivot? 206 00:15:24,202 --> 00:15:27,370 Nedot�kej se ho poslepu! Mus� naslouchat! 207 00:15:27,644 --> 00:15:29,444 Naslouchat. 208 00:15:29,566 --> 00:15:31,566 Ty nesly�� ty pt�ky, co? - Ne. 209 00:15:31,682 --> 00:15:34,882 Ha. Pokud nesly�� pt�ka, nem��e� sly�et sv�ho soupe�e. 210 00:15:36,400 --> 00:15:37,700 A te�. Kde jsem? 211 00:15:51,740 --> 00:15:53,340 Tam. - Ne! 212 00:15:54,295 --> 00:15:56,395 Tvoje my�lenky jsou �patn�. 213 00:15:56,449 --> 00:15:58,449 Pod�vej. J� se sna��m nau�it, jak bojovat a ne jak p�em��let. 214 00:16:00,393 --> 00:16:02,693 A� se ti da��, Miku. 215 00:16:03,224 --> 00:16:04,824 Po�kej, moment, kam jde�? Kam jde�? 216 00:16:04,869 --> 00:16:06,669 Ty kon��? 217 00:16:10,881 --> 00:16:11,981 St�le v jednom kuse? 218 00:16:12,254 --> 00:16:14,154 Zlep�uje se dob�e. Nech�m ho te� j�t. 219 00:16:14,290 --> 00:16:17,902 To r�da sly��m. Doch�z� n�m tady zmrzlina. 220 00:16:17,963 --> 00:16:20,610 Pokud ale mluv�me o lekc�ch... D�vaj� mu n�co, �e ano? 221 00:16:20,665 --> 00:16:22,465 Je na tom o mnoho l�pe, ne� byl po t� nehod� s o�ima. 222 00:16:22,514 --> 00:16:24,514 Nen� nic temn�j��ho, ne� jasn� m�s�c. 223 00:16:24,744 --> 00:16:26,144 Rozum�m v�m. 224 00:16:26,433 --> 00:16:28,433 Nashle. - Nashle. 225 00:16:33,864 --> 00:16:36,164 Pokud byl m�l Josh ten z�znam v Jerichu, 226 00:16:36,865 --> 00:16:40,065 ty zdi by spadnuly b�hem 7 minut a ne za sedm dn�. 227 00:16:41,754 --> 00:16:43,154 Co je to za druh t�chto pt�k�? 228 00:16:43,468 --> 00:16:44,868 Kde? 229 00:16:44,986 --> 00:16:48,086 Mus�m se nau�it rozd�l mezi pt�ky. - Ou. 230 00:16:48,676 --> 00:16:51,276 Potkala jsem Liho na cest� sem. Vypadal celkem pot�en�. 231 00:16:51,342 --> 00:16:52,842 A pro� ne? Je to sadista. 232 00:16:52,884 --> 00:16:55,184 O�ividn� si mysl�, �e jsi se o hodn� zlep�il. 233 00:16:55,605 --> 00:16:58,025 Co kdyby jste si zamykal p�edn� vchod, pane Longstreet? 234 00:16:58,080 --> 00:16:59,680 Zdrav�m ser�ante. Ser�ant Cory, Nikki Bell. 235 00:16:59,695 --> 00:17:00,300 Zdrav�m. 236 00:17:00,635 --> 00:17:01,335 Zdrav�m. 237 00:17:02,164 --> 00:17:03,490 Nikki je moje asistentka. 238 00:17:03,846 --> 00:17:05,552 V� trumf, Miku. 239 00:17:05,929 --> 00:17:08,269 Chl�pek, co se jmenuje Jim Bolte. 240 00:17:08,549 --> 00:17:11,145 ��dn� z�znam, proto jsme ho taky hned nena�li v policejn�ch z�znamech. 241 00:17:11,225 --> 00:17:12,525 Jasn�. Li mi �ekl, �e jste ho na�li. 242 00:17:12,555 --> 00:17:13,555 Molo �. 6? - Ano. 243 00:17:13,666 --> 00:17:15,566 ��fuje tam p��stavn�m d�ln�k�m. 244 00:17:15,859 --> 00:17:17,259 Tak�e pracuje pro Arvina? 245 00:17:17,267 --> 00:17:18,567 Ne zcela navenek. 246 00:17:18,786 --> 00:17:20,486 Za��n�me kolem n�ho stahovat smy�ku. 247 00:17:20,496 --> 00:17:23,896 Jakmile se chytne n�vnady, tak mu p�i�ijeme spolupr�ci. To v�m mohu sl�bit. 248 00:17:23,902 --> 00:17:26,002 Ale on u� se chytil...? - Je�t� ne. 249 00:17:26,070 --> 00:17:29,870 Nap�chnuli jsme tel. budku na molu �. 6. Ten chlap nen� ��dn� hlup�k. 250 00:17:32,148 --> 00:17:34,048 Mo�n� by pot�eboval trochu popostr�it. 251 00:17:35,489 --> 00:17:37,489 Popostr�it? - Motivovat. 252 00:17:38,037 --> 00:17:40,337 Pokra�ujte. - To je v�e, jen n�pad. 253 00:17:40,730 --> 00:17:43,430 Poslouchejte Miku. Pokud m�te n�jakou skv�lou my�lenku... 254 00:17:43,473 --> 00:17:46,473 J� jsem ne�ekl, �e to je skv�l� my�lenka. 255 00:17:46,876 --> 00:17:48,876 T�ilo m�. 256 00:17:52,833 --> 00:17:56,033 Mluvili jste anglicky, �e ano? Oba dva...�e ano? 257 00:17:56,165 --> 00:17:58,465 M� tady na rtu zbytek z koktailu, co jsi m�la, �e ano? 258 00:17:58,757 --> 00:18:03,557 Dobr�. Pan� Kingstonov�. P�ipravte se, j� v�s odvezu. 259 00:18:03,658 --> 00:18:04,658 Hned tam budu. 260 00:18:05,691 --> 00:18:07,891 Miku.! - M�m dnes ve�er rande. 261 00:18:07,930 --> 00:18:11,430 S Jimem Boltem? - Mo�n� tam bude. 262 00:18:11,474 --> 00:18:13,674 A p�edpokl�dejme, �e tam bude. - Tak pak mu koup�m drink. 263 00:18:16,525 --> 00:18:19,225 Vzala jsem v�m kabelku. - D�kuji. 264 00:18:23,635 --> 00:18:26,235 J� v�s...bude to jen minutka. Auto je hned venku. 265 00:18:26,499 --> 00:18:28,499 Dob�e. Dobrou noc pane Longstreet. 266 00:18:36,166 --> 00:18:37,466 Obraz u� nen� napravo. 267 00:18:38,168 --> 00:18:40,268 Pan� Kingstonov� p�endala zrcadlo dnes odpoledne. 268 00:18:43,764 --> 00:18:44,564 Pro�? 269 00:18:44,686 --> 00:18:46,986 Naru�ovalo to jej� cit pro nevidomost, 270 00:18:47,018 --> 00:18:49,118 �e v�echno v tomhle dom� mus� p�i�roubov�no. 271 00:18:49,629 --> 00:18:52,200 To mn� �tve v�c je to, kdy� se o n�co bouchnu do tv��e. 272 00:18:52,206 --> 00:18:55,106 Myslela, �e zrcadlo byla jedin� bezpe�n� v�c, se kterou mohla hnout. 273 00:18:55,782 --> 00:18:58,982 Musel jsem vypadat docela ujet� jak tady stoj�m a civ�m na obraz. 274 00:19:08,078 --> 00:19:11,078 Co vid�, kdy� se pod�v� do zrcadla? 275 00:19:11,714 --> 00:19:14,114 Vzpom�nky. Co vid� ty? 276 00:19:18,740 --> 00:19:20,440 Alenku v ��i div�. 277 00:19:21,387 --> 00:19:23,887 Sn�m o tob�, v� to? 278 00:19:25,404 --> 00:19:27,204 P�em��lela jsem, jestli ano. 279 00:19:27,252 --> 00:19:31,352 M� v�bec pon�t� o tom, jak frustruj�c� to je, sn�t o n�kom, koho jsi nikdy nevid�la. 280 00:19:31,950 --> 00:19:34,750 Ano, m�m. 281 00:19:34,912 --> 00:19:39,012 Jsem expert v nejistot� a stavu z�vislosti na n�kom. 282 00:19:40,223 --> 00:19:42,523 Miku, necho� tam. Nen� to zrovna chytr� v�c. 283 00:19:42,935 --> 00:19:47,935 Nem� pravdu Nikki. Je to v�c pro dobro v�ci ne� n�co co bych cht�l. 284 00:19:52,215 --> 00:19:55,515 Dobrou noc Miku. - Dobrou noc. 285 00:20:44,978 --> 00:20:46,378 Je tady Jim Bolte? 286 00:20:48,206 --> 00:20:50,206 Tady...k�mo. 287 00:20:54,305 --> 00:20:56,905 Bolte. Pov�z mi. Byl jsi to ty, ta gorila? 288 00:20:56,972 --> 00:20:59,256 J� nesouhlas�m. Do�lo mi, �e se hod� v�c pro mistrovsk� titul. 289 00:20:59,256 --> 00:21:00,856 Co na to ��k�? 290 00:21:00,866 --> 00:21:05,866 J� si o sob� v�dy myslel, �e jsem prohnan�. 291 00:21:06,286 --> 00:21:07,386 Co takhle drink? 292 00:21:07,421 --> 00:21:11,221 Bolte, p�esn� za t�den p�ijdu na molo �. 6, ve 12:00. 293 00:21:12,142 --> 00:21:13,942 A osobn� t� skopnu do �eky. 294 00:21:20,002 --> 00:21:25,402 U� se nem��u do�kat. Jasn�. Mo�n� bych m�l trochu potr�novat. 295 00:21:25,830 --> 00:21:28,630 Koupit si psa. 296 00:21:32,921 --> 00:21:34,821 Hej Macu, pivo pro v�echny. 297 00:21:34,866 --> 00:21:39,866 A tady pro k�mo�e do jeho plechov�ho poh�ru. 298 00:22:20,909 --> 00:22:23,109 Arvinova p�epravn� spole�nost. - Pana Arvina. 299 00:22:23,109 --> 00:22:26,704 Moment vydr�te, pros�m. Zkus�m, jestli je je�t� v kancel��i. 300 00:22:26,781 --> 00:22:28,581 Pane Arvin, Jim Bolte. 301 00:22:28,581 --> 00:22:31,776 Je mi l�to pane Bolte, m�m dojem, �e se nezn�me. 302 00:22:31,777 --> 00:22:35,770 No ta, no tak, tohle je tel. budka. Nikdo nev�, �e vol�m. 303 00:22:35,775 --> 00:22:37,475 Pr�v� sem p�i�el Longstreet. 304 00:22:37,492 --> 00:22:42,492 �ekl bl�znivou v�c, �e p�ijde do dok� p��t� t�den, a �e m� skopne do vody. 305 00:22:42,550 --> 00:22:45,350 Dobr�. Dostal se k tob�. 306 00:22:45,560 --> 00:22:49,760 On ale nic nev� a nic nezm��e, pokud ty se nespoj� se mnou. 307 00:22:49,766 --> 00:22:51,766 U� mi znovu nevolej. 308 00:22:52,085 --> 00:22:54,131 Pokud se t� ten bl�zen pokus� v doc�ch napadnout, 309 00:22:54,131 --> 00:22:57,545 norm�ln� se bude� br�nit, jak jen to p�jde. 310 00:22:57,938 --> 00:22:59,538 Rozum�? 311 00:23:00,777 --> 00:23:05,377 Jasn�. Rozum�m. 312 00:23:48,823 --> 00:23:51,323 Dobr� r�no. - Dobr� r�no. 313 00:23:52,266 --> 00:23:54,719 Li...Promi� mi za tu v�erej�� h�dku. 314 00:23:54,719 --> 00:23:56,619 Mohli bychom pokra�ovat v tom, kde jsme p�estali? 315 00:23:57,285 --> 00:24:02,285 Je to te� ot�zkou p�e�it�. Mluvil jsem s Jimem Boltem. 316 00:24:02,793 --> 00:24:03,893 Ty jsi za n�m �el? 317 00:24:03,953 --> 00:24:07,153 Sna�il jsem to �e�it v poklidu, ale nefungovalo to. 318 00:24:07,465 --> 00:24:10,365 A te� mus�m za n�m j�t do dok� a poprat se s n�m. 319 00:24:10,403 --> 00:24:13,360 Vy m�te obrovskou mysl, pane Longstreet. 320 00:24:13,664 --> 00:24:16,000 Pokud se nenau��te spr�vn� se vyjad�ovat, 321 00:24:16,020 --> 00:24:18,620 nikdy nepochop�te tu druhou stranu. 322 00:24:18,673 --> 00:24:21,173 Jen mi �ekni, co mus�m ud�lat, abych t� z�skal zp�t. 323 00:24:21,174 --> 00:24:22,700 Nic co byste mohl ud�lat. 324 00:24:23,635 --> 00:24:27,435 Dobr� tedy, pak se s n�m budu muset utkat s�m. 325 00:24:30,883 --> 00:24:35,183 Li. Chci, abys mi v��il, �e to pro m� je v�c ne� se nau�it br�nit se. 326 00:24:35,539 --> 00:24:38,639 Bylo tam p�r moment�, kdy� jsi m� u�il, 327 00:24:38,707 --> 00:24:43,407 kdy� jsem c�til, �e moje t�lo a moje hlava spolu opravdu pracovala. 328 00:24:43,896 --> 00:24:48,096 Je to...Je to vtipn�, �e z bojov�ch um�n�, �e ze souboje... 329 00:24:48,792 --> 00:24:52,592 �e c�t�m...c�t�m n�co pokojn�ho. 330 00:24:53,499 --> 00:24:55,160 N�co co postr�d� projev nep��telstv�. 331 00:24:55,624 --> 00:24:59,324 Skoro jako...Nu�e, kdyby um�l Jeet Kune Do, 332 00:24:59,324 --> 00:25:01,161 sta�ilo by to jednodu�e k tomu, 333 00:25:01,195 --> 00:25:03,895 �e bych v�d�l, �e to nemus�m nikdy pou��t. 334 00:25:04,241 --> 00:25:06,241 To poka�d� v�te, jak to spr�vn� podat? 335 00:25:07,638 --> 00:25:08,938 �ekl jsem to spr�vn�? 336 00:25:18,672 --> 00:25:20,672 Hele, Jime. Poslouchej. Omlouv�m se. 337 00:25:21,084 --> 00:25:23,620 Harv je ten, co si mysl�, �e m� ten slepej m��e sundat. 338 00:25:23,620 --> 00:25:24,710 Ne�ekl jsem, �e t� m��e sundat, Jime. 339 00:25:24,710 --> 00:25:26,250 Jen jsem se ptal Spila, jak tvrd� na to p�jde�, 340 00:25:26,250 --> 00:25:28,749 pokud se ten chlap uk�e. - Nikdo se neuk�e. 341 00:25:28,782 --> 00:25:30,282 Hlavn� pl�n z�st�v�, to je v�e. 342 00:25:30,487 --> 00:25:33,113 Kdo je ten chlap a co od tebe chce, Jime? - Jak to m�m v�d�t? 343 00:25:33,113 --> 00:25:36,313 A vy chlapi, zp�tky do pr�ce! No tak, m�te pr�ci! 344 00:26:01,013 --> 00:26:04,713 Dob�e! Nep�est�vej! Vn�mavost. 345 00:26:04,757 --> 00:26:08,157 To je ono. Dob�e! 346 00:26:08,485 --> 00:26:10,898 Dob�e!! - Pane Longstreet. 347 00:26:11,133 --> 00:26:13,533 Telefon. Vol� St. Paul. 348 00:26:13,638 --> 00:26:16,008 Dobr�, d�ky. Omluv mne na moment, Li. 349 00:26:16,046 --> 00:26:17,646 To m�sto St. Paul, ne ten Svat� Paul. 350 00:26:17,746 --> 00:26:19,526 Tak to je zl�, hodila by se n�m pomoc. 351 00:26:19,531 --> 00:26:21,731 Mysl�te si, �e byste mi mohla sehnat Nikki? - Dob�e. 352 00:26:26,992 --> 00:26:28,892 Hal�. 353 00:26:29,245 --> 00:26:30,445 Oh, jasn�. Nazdar chlape, jak se m�? 354 00:26:30,537 --> 00:26:31,737 Sna�il jsem se t� sehnat cel� t�den. 355 00:26:31,786 --> 00:26:34,208 Posly�, �ekla ti sekret��ka co pot�ebuju? 356 00:26:34,208 --> 00:26:35,708 Hmm. Po�kej moment. 357 00:26:38,595 --> 00:26:39,795 Dobr�, pov�dej! 358 00:26:40,967 --> 00:26:46,067 J, O, 1, 5, 4, 2...co? 359 00:26:46,067 --> 00:26:52,270 T, 9, 7, 3, 8 a to je v�e? Kompletn� z�silka? 360 00:26:53,703 --> 00:26:57,403 Dobr�. D�ky a posly�, vy�i� pozdravy Betty, jo? 361 00:26:57,641 --> 00:26:59,641 Jasn�. 362 00:27:06,151 --> 00:27:08,551 Pan� Kingstonov�...! - J� v�m to ��kala. 363 00:27:08,652 --> 00:27:11,652 Tohle je Spar�ansk� bojovn�k. - Poslouch�m. 364 00:27:12,521 --> 00:27:16,521 A Persk�, kde jsme k nim p�i�li? - Od jednoho m�ho p��tele. 365 00:27:16,728 --> 00:27:19,428 Sly�el jsem, �e jsou cenn�. - Mo�n� jsem m�la d�vod. 366 00:27:19,627 --> 00:27:21,627 Nikki, mluvil jsem s Mellhansonem ze St. Paul. 367 00:27:21,823 --> 00:27:23,755 Tady jsou s�riov� ��sla. - Miku. 368 00:27:23,800 --> 00:27:27,246 Dej dohromady seznam l�k�ren a a� ti to netrv� d�le, ne� tady skon��m s Liem. 369 00:27:34,200 --> 00:27:36,720 Prost� jsem se ho jen zeptala, jestli to je nej�erstv�j�� dod�vka. 370 00:27:36,945 --> 00:27:38,345 M�l jsi vid�t jeho v�raz, Miku. 371 00:27:38,364 --> 00:27:42,764 D�mo, aspirin nen� jako ch�est. Nechod�me pro n�j ka�d� den. 372 00:27:43,079 --> 00:27:46,479 No a j� kouk�m na l�k�rnu, jako kdyby tam byl cel� z�hon ch�estu. 373 00:27:46,497 --> 00:27:50,897 A j� mu po�eptala. Pros�m, p�edstavte si, �e tole je z�hon ch�estu. Pros�m... 374 00:27:50,921 --> 00:27:53,721 A zabalte mi deset bal��ku va�eho nej�erstv�j��ho produktu. 375 00:27:53,916 --> 00:27:56,605 Deset balen�...? D�mo, to je deset tis�c tablet. 376 00:27:56,605 --> 00:27:59,905 Pokud byste brala dv� ka�d� �ty�i hodiny, vysta�ila byste i se dv�ma balen�mi. 377 00:28:14,611 --> 00:28:17,111 Co za kousek historick� bitvy to m� b�t? 378 00:28:18,057 --> 00:28:21,357 Ahoj Duku. Kone�n� jsem se dovolal Mellhansonovi ze St. Paul. 379 00:28:21,426 --> 00:28:23,889 Oh, skv�l�! Kdo je Mellhanson? 380 00:28:23,989 --> 00:28:25,689 Tak a dost! 381 00:28:25,756 --> 00:28:27,700 To je nezvratn� d�kaz, co? - �ekla bych. 382 00:28:27,717 --> 00:28:29,807 Je mana�erem dod�vek importovan�ch l�k�, 383 00:28:29,820 --> 00:28:32,245 t� z�silky medikament�. 384 00:28:32,526 --> 00:28:34,482 Poprosil jsem ho o seznam s�riov�ch ��sel. 385 00:28:34,482 --> 00:28:36,795 V�d�ls, �e ka�d� z�silka obsahuje na dn� ka�d� lahvi�ky s�riov� ��slo, 386 00:28:36,795 --> 00:28:38,862 kter� indikuje z kter�ho m�sta poch�z�? 387 00:28:38,933 --> 00:28:40,100 Oh, to je fascinuj�c�! 388 00:28:40,155 --> 00:28:42,445 S t�m rozd�lem, �e tentokr�t ��sla na origin�l faktu�e jsou jin�, 389 00:28:42,445 --> 00:28:43,945 ne� ty na etiket�ch. 390 00:28:45,506 --> 00:28:48,406 Chce� ��ct, �e je n�kdo vym�nil? 391 00:28:48,574 --> 00:28:49,974 Hm, pravd�podobn� zam�stnanec. 392 00:28:50,106 --> 00:28:52,306 Zam�stnanec provokat�r a j� nesn��m tyhle provokat�ry. 393 00:28:52,912 --> 00:28:55,712 Spolu s Nikki jsme za�li skoro do v�ech l�k�ren ve m�st�. 394 00:28:55,969 --> 00:28:58,662 D�lali jsme ���ru na ty ukraden� l�ky v�ude mo�n�. 395 00:28:58,737 --> 00:29:00,037 Jo, jako na ch�est. 396 00:29:00,787 --> 00:29:02,787 Zn� to vzru�uj�c. Kde? 397 00:29:03,216 --> 00:29:06,416 Vedeme z�tahy p��mo tady na rohu, kde je l�k�rna. 398 00:29:06,420 --> 00:29:09,009 M��e� se zeptat Liho, Lakefront, Uptown. 399 00:29:09,644 --> 00:29:10,644 Pokud bys na to dal p�r lid�. 400 00:29:10,980 --> 00:29:13,980 Ud�lal bych to s�m, kdyby m� tak nebolelo t�lo. 401 00:29:15,135 --> 00:29:16,735 Bol� m� ka�d� sval. 402 00:29:16,745 --> 00:29:18,245 Ty to st�le d�l�, co? 403 00:29:19,259 --> 00:29:22,659 Jak tomu ��k�? - Jeet Kune Do. Jasn�, st�le d�l�m. 404 00:29:22,869 --> 00:29:24,169 Pro�, Miku? 405 00:29:25,183 --> 00:29:28,383 Proto�e jsi dostal trochu na budku? 406 00:29:28,942 --> 00:29:30,342 N�co takov�ho. 407 00:29:32,253 --> 00:29:35,753 Dobr�, Miku. D�m ti na ty lek�rny p�r lid�. 408 00:29:35,810 --> 00:29:38,610 Nem�lo by to b�t tak t�k� naj�t, kter� l�karna nakoupila to kraden� zbo��. 409 00:29:38,652 --> 00:29:39,752 Na to bych nespol�hal. 410 00:29:39,752 --> 00:29:44,642 Nem��ete jen tak chodit m�stem s ukraden�mi medikamenty za 100k, 411 00:29:44,642 --> 00:29:47,105 a� to prod�te poctiv�m prodejc�m a p�itom nezanech�te stopy. 412 00:29:48,917 --> 00:29:50,450 Kdo ��k�, �e jsou v�ichni poctiv�? 413 00:29:50,993 --> 00:29:53,193 Jm�no t�hle hry je: "Tajn� domluva." 414 00:29:53,979 --> 00:29:56,237 Ka�d� m� ruce v n��� kapse. 415 00:29:56,557 --> 00:29:57,857 A ne�ekne ani slovo. 416 00:29:58,160 --> 00:29:59,960 Jinak hra zamrzne. 417 00:30:00,425 --> 00:30:03,625 Zvy�uje� hlas. - Jo a jsem taky na�tvanej. 418 00:30:03,728 --> 00:30:05,628 A ��m d�l v�ce otr�venej. 419 00:30:05,915 --> 00:30:07,315 My nebudeme m�t kapsy, Miku. 420 00:30:07,498 --> 00:30:10,098 J� jen nem�m r�d n��� ruce v m�ch. 421 00:30:10,406 --> 00:30:12,106 Ne v t�ch spole�nostech, ale m�ch. 422 00:30:12,801 --> 00:30:15,101 A v tv�ch a v�ech ostatn�ch. 423 00:30:15,662 --> 00:30:17,862 Opravdu nen�vid�m b�t ��fem. 424 00:30:19,275 --> 00:30:23,775 Nicm�n�, v�echny tyhle pr�ky n�s zavedou zp�tky tam, kde jsme byli. 425 00:30:23,977 --> 00:30:27,577 Arvinovov� p�epravn� spole�nosti a t�eskut�ho ticha. 426 00:30:27,677 --> 00:30:30,677 Do doby, ne� spoj�me Arvina s t�m chlapem, kter�ho na m� poslal. 427 00:30:30,936 --> 00:30:34,636 Jimem Boltem. Do doby, ne� je zastihneme pohromad�. 428 00:30:34,671 --> 00:30:38,840 Deset babek na to, �e ten slepej se pod�l� a ute�e. 429 00:30:38,880 --> 00:30:42,576 Pod�vejte, jasn� d�vody. Ten chl�pek je slepej, �e? 430 00:30:43,163 --> 00:30:48,263 Ale sem nakr��el, prost� sem p�i�el a plival Jimovi do tv��e. 431 00:30:49,910 --> 00:30:52,160 A te�. Pro m� nevypad� jako hlup�k, v�te. 432 00:30:52,691 --> 00:30:55,991 Tak�e ��k�m, �e mu mus� o n�co j�t. 433 00:30:56,918 --> 00:30:58,818 Dobr�, no tak. 434 00:30:59,048 --> 00:31:02,848 D�m v�m kurz 5:1 na �ern�ho kon�. Co na to ��k�te? 435 00:31:03,517 --> 00:31:06,717 Dobr�, j� vsad�m pades�t na to, �e ho Bolte poh�b�. 436 00:31:06,717 --> 00:31:07,717 M� to m�t. 437 00:31:10,689 --> 00:31:12,789 Vy chlapi zkr�tka nenech�te b�t, co? 438 00:31:18,324 --> 00:31:20,124 Nic osobn�ho, Jime. 439 00:31:28,945 --> 00:31:35,245 Skon�eme to. J� u� o tom nechci nic v�c sly�et. 440 00:31:36,767 --> 00:31:38,867 Nikdy. 441 00:31:46,822 --> 00:31:49,300 Kde m�m o�i, dotkni se jich. 442 00:31:56,947 --> 00:31:58,711 P�chni m� do nich! - Co? 443 00:31:58,721 --> 00:32:00,467 Jab prstem. - Ne! 444 00:32:00,570 --> 00:32:03,067 Neboj se, zakryl jsem si je. - Je mi l�to, nem��u to ud�lat. 445 00:32:03,467 --> 00:32:05,867 Kv�li tv� slepot�? - J� to prost� nem��u ud�lat. 446 00:32:06,266 --> 00:32:09,366 Poslouchej. Jab prstem je nejefektivn�j��m �tokem. 447 00:32:09,511 --> 00:32:11,411 Tak na tenhle �tok prost� zapomeneme, dob�e? 448 00:32:12,836 --> 00:32:14,736 Ten mu�, co t� tu noc napadnul... 449 00:32:15,396 --> 00:32:19,745 V�hal by on ti vybodnout o�i? - To je jeho probl�m. 450 00:32:19,745 --> 00:32:21,945 Pt�k nebo ko�ka by to ud�laly bez p�emy�len�. 451 00:32:21,991 --> 00:32:24,291 J� nejsem pt�k, j� nejsem ko�ka a j� p�em��l�m. 452 00:32:24,345 --> 00:32:25,345 To je tv�j probl�m. 453 00:32:25,375 --> 00:32:27,300 Dobr�, zapome� na jab do oka. 454 00:32:27,308 --> 00:32:29,308 M��e� ��ct, kde jsou moje o�i, �e? 455 00:32:32,180 --> 00:32:34,980 Uvolni se, uvolni se! 456 00:32:35,311 --> 00:32:38,311 To je o�n� pr�sknut�. 457 00:32:39,180 --> 00:32:40,180 Bo�n� kop. 458 00:32:40,643 --> 00:32:43,343 Dobr�, poslouchej m�! Poslouchej m�j pohyb, jasn�!? 459 00:32:45,910 --> 00:32:48,910 Dr�et v pohybu, pr�sk a kop. 460 00:32:49,976 --> 00:32:52,976 A te�, dva pohyby jsou sou�asn� jedn�m pohybem. 461 00:32:53,682 --> 00:32:55,682 A te� to zkus ty! 462 00:33:00,229 --> 00:33:02,229 Rychleji! 463 00:33:03,999 --> 00:33:05,999 Trochu plynuleji. 464 00:33:08,161 --> 00:33:09,361 Nu�e. 465 00:33:09,593 --> 00:33:12,093 Tv� hlava a t�lo st�le nejsou spojeny. 466 00:33:13,225 --> 00:33:14,725 Nu�e, kdy tedy budou spojeny? 467 00:33:14,954 --> 00:33:16,554 Znova! 468 00:33:22,552 --> 00:33:26,352 Co se d�je, Jime? - Kdo to posral? 469 00:33:26,707 --> 00:33:28,507 Co? - Ty zrcadlovky. 470 00:33:28,777 --> 00:33:34,977 Ou. Nemyslel jsem to tak. To to slunce, v�... 471 00:33:45,347 --> 00:33:47,347 Hod�m t� do �eky. 472 00:34:07,656 --> 00:34:09,756 Dobr� r�no. Arvinova p�epravn� spole�nost. 473 00:34:09,838 --> 00:34:12,938 Pana Arvina. - Chvilku strpen�, pros�m. 474 00:34:13,999 --> 00:34:15,399 Kancel�� pana Arvina. 475 00:34:15,475 --> 00:34:19,247 Tady je Jim Bolt. Mus�m mluvit s panem Arvinem. - Pod�v�m se, jestli u� p�i�el. 476 00:34:19,247 --> 00:34:23,047 V�, kvuli �emu vol�te? - Jasn�, v�. 477 00:34:27,443 --> 00:34:29,843 Promi�te pane, pane Arvin ��k�, �e v�s nezn�. 478 00:34:30,022 --> 00:34:32,022 Poslouchejte, �ekn�te mu... 479 00:34:38,366 --> 00:34:40,866 Jak� je tv�j instinkt? - Modlit se. 480 00:34:41,067 --> 00:34:43,167 V t�to pozici jsou tvoje ruce nepou�iteln�. 481 00:34:43,190 --> 00:34:44,190 Jasn�. 482 00:34:44,336 --> 00:34:46,336 M��e� m� kopnout nebo dupnout? 483 00:34:48,284 --> 00:34:49,684 Ne. 484 00:34:49,771 --> 00:34:53,071 Tak pak, pokud chce� p�e��t, co bys ud�lal? 485 00:34:54,356 --> 00:34:55,456 J� nev�m. 486 00:34:55,966 --> 00:34:58,466 Kousne�! 487 00:34:59,116 --> 00:35:01,516 Kousnu? - Copak nejsme zv��ata? 488 00:35:06,091 --> 00:35:07,391 Jsi v po��dku? 489 00:35:08,273 --> 00:35:12,900 Docela si nedovedu p�edstavit svoji �elist jako zbra�. Kousnout? 490 00:35:13,115 --> 00:35:16,673 Kous�n� je efektivn�, kdy� jsi v konc�ch. 491 00:35:17,089 --> 00:35:19,850 Ale kous�n� si nepl�nuj. 492 00:35:20,306 --> 00:35:23,306 To je velice dobr� zp�sob, jak p�ij�t o svoje zuby. 493 00:35:23,587 --> 00:35:25,587 P��li� tolik k zapamatov�n�. 494 00:35:25,593 --> 00:35:29,493 Pokud se pokus� zapamatovat, prohraje�. 495 00:35:29,529 --> 00:35:30,929 Vypr�zdni svoji mysl! 496 00:35:31,161 --> 00:35:33,661 Bu� neforemn�, beztvar�! 497 00:35:33,695 --> 00:35:35,050 Jako voda. 498 00:35:35,069 --> 00:35:37,100 Te� nalij vodu do poh�ru. 499 00:35:37,159 --> 00:35:38,859 A ona se stane poh�rem. 500 00:35:38,913 --> 00:35:42,613 Nalij j� do konvice na �aj a ona se stane konvic� 501 00:35:42,649 --> 00:35:47,549 Te�, voda m��e proudit nebo plazit, nebo kapat nebo bo�it. 502 00:35:47,566 --> 00:35:50,466 Bu� vodou, m�j p��teli! 503 00:35:50,481 --> 00:35:55,100 dh 504 00:35:55,171 --> 00:36:00,171 Kdy se to kon�? - Z�tra. 505 00:36:00,236 --> 00:36:03,597 Nejsi p�ipraven. - J� v�m. 506 00:36:03,620 --> 00:36:08,397 Jako v�ichni ostatn�. Chce� se nau�it zp�sob jak vyhr�t. 507 00:36:09,085 --> 00:36:11,585 Ale nikdy nep�ipust� mo�nost, �e prohraje�. 508 00:36:13,003 --> 00:36:14,503 P�ijmout prohru. 509 00:36:14,517 --> 00:36:17,217 Zp�sob jak zem��t a osvobodit se od toho. 510 00:36:17,551 --> 00:36:22,351 Tak�e z�tra mus� oprostit svoj� cti��dostivou mysl 511 00:36:22,357 --> 00:36:25,757 a nau�it se um�n� um�rat. 512 00:36:28,099 --> 00:36:33,099 A� se ti da�� dob�e, Miku. 513 00:36:36,304 --> 00:36:39,760 Tak�e zat�m to vypad� Miku, �e Bolte zavolal, ale Arvin mu to zav�sil. 514 00:36:39,842 --> 00:36:41,891 P�ivedli jsme �idi�e a uk�zali mu fotku Arvina. 515 00:36:41,891 --> 00:36:44,791 �ekl: "Ani n�hodou. To nebyl ten, co vyloupil ten n�klad." 516 00:36:45,048 --> 00:36:46,648 M�m pocit, �e l�e. 517 00:36:47,045 --> 00:36:48,645 J� bych mu pravd�podobn� zaplatil. 518 00:36:48,768 --> 00:36:51,468 St�le sledujeme Arvina a Bolta taky, ale... 519 00:36:51,698 --> 00:36:53,698 B�t v�mi, tak bych to z�tra zdvojn�sobil, ser�ante. 520 00:36:53,698 --> 00:36:55,877 Tolika lidmi, kolik m��ete postr�dat, aby hl�dalo Bolta. 521 00:36:55,877 --> 00:36:58,256 Mo�n� si to nam��� p��mo za Arvinem. 522 00:36:58,256 --> 00:37:00,856 Kdy z�tra? - Kdykoli po dvan�ct�. 523 00:37:04,877 --> 00:37:07,877 Tak�e. Co se bude d�t z�tra? 524 00:37:07,910 --> 00:37:11,525 Jak ��k� Li Tsung. "A� se zada��." 525 00:37:11,525 --> 00:37:13,477 Vy se ale nem��ete rovnat. 526 00:37:16,305 --> 00:37:20,380 Dobr� Miku. Tak�e zat�m si stoj�me. Z�staneme v kontaktu. 527 00:37:20,388 --> 00:37:21,988 Dob�e ser�ante. D�ky. 528 00:37:22,974 --> 00:37:24,574 Dobrou noc sle�no Bell. - Dobrou noc. Dobrou noc. 529 00:37:28,502 --> 00:37:30,202 Dobr�, Miku. 530 00:37:30,257 --> 00:37:33,976 Uvid�me, co v�echno m��e� ud�lat s t�mi Spar�any, co tady Nikki m�. 531 00:37:33,976 --> 00:37:35,176 Jasn�. M�m je v�echny p�ipraveny? 532 00:37:39,980 --> 00:37:40,580 ��, tady jsou moji Per�an�. 533 00:37:44,414 --> 00:37:48,014 Oh, po�kejte ale. M�l by tady b�t ten mal� pr�smyk. 534 00:37:48,149 --> 00:37:50,349 M�l bych b�t schopen se dostat za tvoje Spar�any. 535 00:37:51,122 --> 00:37:54,522 Mal� �prava mapy, je to jinak Miku. 536 00:37:55,105 --> 00:38:00,505 Popravili jsme zr�dce je�t� p�edt�m, ne� by ti mohli uk�zat skrytou cestu p�es hory. 537 00:38:02,464 --> 00:38:06,864 Bude� muset za�to�it ze p�edu, takov� jsou pravidla hry. 538 00:38:07,049 --> 00:38:10,549 Po�kej! Ty chce�, aby Per�an� prohr�li? 539 00:38:10,582 --> 00:38:14,982 Ne. J� chci, aby se st�hli, Miku. 540 00:38:15,260 --> 00:38:18,060 J� chci, aby se vzdali toho souboje. 541 00:38:19,039 --> 00:38:21,639 A odep��t Spar�an�m �anci se utkat se s protivn�kem tv��� v tv��? 542 00:38:21,759 --> 00:38:24,959 Chce� ��ct, uk�zat sv�tu, jak state�n� jsou? 543 00:38:25,626 --> 00:38:28,226 Jak to bylo, co �ekl...? Ta v�c... 544 00:38:28,265 --> 00:38:30,565 Mysl�m, �e kr�l Leonidas �ekl: 545 00:38:30,568 --> 00:38:37,068 "Jdi, poutn��e, a zv�stuj Lakedaimonsk�m, �e my tu mrtvi le��me, jak z�kony k�zaly n�m." 546 00:38:37,916 --> 00:38:41,916 Kr�l Leonidas zem�el. To je �ern� na b�l�m, Miku. 547 00:38:51,330 --> 00:38:52,830 Zdrav�m, pane Longstreet. - Dobr� r�no, Jesse. 548 00:38:53,291 --> 00:38:55,557 Nepopral jste se s n�k�m p�ed p�r t�dny? 549 00:38:55,818 --> 00:38:58,818 Jasn�, odpov�� je led, Jesse. Hodn� ledu. 550 00:39:02,642 --> 00:39:03,942 Ne�ekla jsi ani slovo. 551 00:39:03,945 --> 00:39:05,845 Ani to nem�m v �myslu. 552 00:39:05,847 --> 00:39:08,140 Ch�pe�, pro� to mus�m ud�lat? - Ne. 553 00:39:08,143 --> 00:39:12,117 Pod�vej Nikki. Pokud vydr��m alespo�... Alespo� minutu, dv� minuty... 554 00:39:12,120 --> 00:39:15,964 P�ed jeho mu�i. On m� tu povahu, �e to neunese. 555 00:39:16,215 --> 00:39:18,815 Tak�e se se mnou bude cht�t vyrovnat pozd�ji, kdy� se nikdo nebude d�vat. 556 00:39:19,920 --> 00:39:21,920 K tomu, aby to ud�lal se pot�ebuje poradit s Arvinem. 557 00:39:22,298 --> 00:39:24,298 Napadlo m�, �e p�jde p��mo za Arvinem. 558 00:39:24,796 --> 00:39:26,396 A to bude na ser�antu Corym. 559 00:39:26,921 --> 00:39:31,421 J� si jen p�edstavuji, kolik stovek mili�n� �en, matek, man�elek, mil��k�... 560 00:39:31,587 --> 00:39:36,287 Sly�ely to sam�, hloup� od�vodn�n� jednoho mu�e, �e se jde pr�t s druh�m. 561 00:39:36,447 --> 00:39:38,647 Co bychom m�li ud�lat? To bychom je m�li nechat jen tak kr�st d�l? 562 00:39:38,813 --> 00:39:40,513 Nikdo se nepostav� p�ed ty n�kla��ky. 563 00:39:41,487 --> 00:39:43,887 Z�ejm� se v�dy najde n�kdo, kdo mus�. 564 00:39:44,938 --> 00:39:48,120 V�, on ti tentokr�t m��e v�n� ubl�it. Pro� nemysl� na tohle? 565 00:39:48,144 --> 00:39:49,844 Zkou��m na to nemyslet. 566 00:39:50,217 --> 00:39:52,557 Molo �. 6. U� to vid�? 567 00:39:52,572 --> 00:39:54,272 Vid�m. - Dobr�, zastav tady! 568 00:39:57,990 --> 00:40:01,490 Vid� Bolteho? - Jo, na deseti hodin�ch, 20 metr�. 569 00:40:01,926 --> 00:40:03,926 V �rovni zem�, cesta je bez p�ek�ek. 570 00:40:24,322 --> 00:40:25,822 Dej to stranou k t�m ostatn�m! 571 00:40:33,201 --> 00:40:34,801 Bolte? 572 00:40:35,457 --> 00:40:37,157 Jo. 573 00:40:42,771 --> 00:40:46,371 Je poledne. - Jo. 574 00:40:47,014 --> 00:40:48,414 Rad�i odtud vypadni. 575 00:40:50,125 --> 00:40:52,125 �ekni jim, pro� jsem p�i�el. 576 00:40:53,111 --> 00:40:54,211 Proto�e jsi bl�zen. 577 00:40:54,292 --> 00:40:56,992 �ekni jim, �e ty a p�r tv�ch p��tel na m� sko�ili. 578 00:40:56,994 --> 00:41:01,250 Jeden mi dr�el pravou ruku, druhej chlap levou a tys m� ml�til do b�icha. 579 00:41:01,300 --> 00:41:04,206 Nen� to zrovna t�k� Bolte, co? - L�e�! 580 00:41:04,233 --> 00:41:05,933 �ekni jim pro�! 581 00:41:06,793 --> 00:41:08,793 Kaz� pracovn�k�m v doc�ch pov�st. 582 00:41:09,316 --> 00:41:10,616 Sklapni! 583 00:41:10,770 --> 00:41:12,019 �eknu jim to jim s�m. 584 00:41:12,319 --> 00:41:17,819 P�i�el by nevidom� a� sem a dokonce se cht�l pr�t, kdyby nem�l dobr� d�vod? 585 00:41:19,717 --> 00:41:22,117 No tak, Bolte. Uka� jim, jak jsi dobr�! 586 00:41:23,529 --> 00:41:24,829 No t�k! 587 00:42:24,692 --> 00:42:27,470 Tv� hlava a t�lo st�le nejsou spojeny. 588 00:42:27,497 --> 00:42:28,997 Nu�e, kdy tedy budou spojeny? 589 00:42:29,842 --> 00:42:33,342 Nedot�kej se ho poslepu! Mus� naslouchat! 590 00:42:34,004 --> 00:42:35,604 Naslouchat. 591 00:42:35,900 --> 00:42:39,700 Velmi dob�e. A te�, nech to plynout! 592 00:42:39,772 --> 00:42:42,472 Dob�e! Otev�i to trochu! 593 00:42:42,910 --> 00:42:44,510 C�t� ten z�van vzduchu? 594 00:42:45,776 --> 00:42:48,276 Mus� oprostit svoj� cti��dostivou mysl 595 00:42:48,607 --> 00:42:51,307 a nau�it se um�n� um�rat. 596 00:44:05,850 --> 00:44:07,650 A te�. Kde jsem? 597 00:44:07,703 --> 00:44:09,103 Vypr�zdni svoji mysl! 598 00:44:09,259 --> 00:44:13,659 Bu� neforemn�, beztvar�! Jako voda. 599 00:45:27,471 --> 00:45:28,471 Miku. 600 00:45:39,182 --> 00:45:40,182 Miku. 601 00:45:56,261 --> 00:45:59,961 T�ce se to sledovalo, Miku. Cel� v�c byla na tob�. 602 00:46:01,193 --> 00:46:04,920 P�jde za Arvinem. P�jde te�. J� to v�m. 603 00:46:04,920 --> 00:46:07,720 Z�staneme s n�m, neboj se. Z�staneme s n�m v�ichni. 604 00:46:08,066 --> 00:46:12,191 M�m tu�en�, �e to Bolte posere. Te�, kdy� jsi jim �ekl, 605 00:46:12,191 --> 00:46:13,691 �e gorily jsou pouze lidi. 606 00:46:13,943 --> 00:46:16,443 Hej, kde jsi se nau�il tak pr�t? 607 00:46:17,537 --> 00:46:21,537 Pit�m �aje z...Z pr�zdn�ho ��lku. 608 00:46:36,384 --> 00:46:41,384 Z odposlechu p�elo�il a na�asoval: Kooha 51545

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.