All language subtitles for Štrafbat 03

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese
pa Punjabi
ro Romanian Download
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:02,150 --> 00:00:05,620 TRE�A EPIZODA 2 00:00:32,850 --> 00:00:38,070 - Umirem od gladi, snage nemam. - �ta misli�, ho�emo li uskoro sti�i? 3 00:00:38,390 --> 00:00:42,600 - Da�e nam ne�to da jedemo. - Ho�e, na kukovo leto. 4 00:00:42,870 --> 00:00:50,920 - Samo idemo i idemo. Ne mogu vi�e. - Tri dana! A hranu su dovezli samo jednom. 5 00:00:51,210 --> 00:00:55,300 - Misli na domovinu, mom�e. - Bolje na �ene. 6 00:00:55,580 --> 00:01:00,160 - Kome se �ta vi�e savi�a. - Meni se svi�a figura tu�ioca. 7 00:01:00,430 --> 00:01:05,200 Tra�io je deset godina. Krv mi uzavri kada se setim. 8 00:01:05,430 --> 00:01:08,270 A sada si kao pokisao mi�. 9 00:01:10,560 --> 00:01:15,620 �ujte, zemljaci. Jednom sam na groblju, na nekom spomeniku, video natpis: 10 00:01:15,850 --> 00:01:20,110 Sara, a ti nisi verovala da sam stvarno bolestan. 11 00:01:20,480 --> 00:01:24,900 A zna� li ovaj? Zvoni telefon: Je li Rabinovi� kod ku�e? Ne. 12 00:01:25,070 --> 00:01:30,330 Na poslu? Ne. Na slu�benom putu? Ne. Jesam li vas dobro razumeo? Da! 13 00:01:32,070 --> 00:01:36,480 Ima i ovakav. Sretnu se 37-me Bu�oni i Voro�ilov. 14 00:01:36,780 --> 00:01:41,600 Semjon, ka�e Voro�ilov, sve su redom pohapsili, samo nas nisu. 15 00:01:41,950 --> 00:01:47,840 A Bu�oni: Nas i ne�e. Hapse samo pametne. 16 00:01:48,490 --> 00:01:53,420 - Za taj vic si dobio deset godina? - Ne, za drugi. 17 00:01:55,840 --> 00:02:01,090 - Gledaj, �ta oni tamo kopaju? - Krompir. Pe�en je ba� dobar. 18 00:02:06,630 --> 00:02:10,840 Pun profil rovova. Napravite i skloni�ta. 19 00:02:11,580 --> 00:02:15,820 Daske i grede mo�ete da uzmete iz izgorelog sela. 20 00:02:16,310 --> 00:02:21,020 I bez lenjosti, za sebe pravite. Ovde �emo du�e ostati. 21 00:02:58,700 --> 00:03:01,810 Malo po malo, pa se obogatismo. 22 00:03:03,660 --> 00:03:07,340 Da oprobamo sre�u? �eli li jo� neko? 23 00:03:12,480 --> 00:03:17,040 Hajde, gra�ani! Igrajte za domovinu, za Staljina. 24 00:03:20,280 --> 00:03:26,000 - Dobro, daj karte. - �ta je ulog? U �ta igra�? 25 00:03:34,420 --> 00:03:36,700 �isto zlato. 26 00:03:37,120 --> 00:03:40,840 - Lep posao, Vitunja. - Daj odmah dve. 27 00:03:44,780 --> 00:03:48,160 - Jo� jednu. - Za tebe, uvek. 28 00:03:49,170 --> 00:03:52,690 - Uzmi jo�, Vitja. - Za�to ga u�i�? 29 00:03:53,010 --> 00:03:56,050 Vitja nije glup, zna �ta radi. 30 00:03:56,770 --> 00:04:01,970 - Mo�da i ho�u jo�. - Ko ne�e kada mo�e, ne�e mo�i kada ho�e. 31 00:04:02,300 --> 00:04:08,100 Eh, Vitja, nisi se pla�io da izgubi� �ivot, a sada se pla�i�. 32 00:04:08,400 --> 00:04:11,310 Zlato ljude kvari. 33 00:04:12,240 --> 00:04:14,380 Ne�u vi�e. 34 00:04:16,170 --> 00:04:19,130 - Kako �eli�. - Dama. 35 00:04:20,780 --> 00:04:24,690 - Kec. Sedmica. - Dobio te. 36 00:04:24,990 --> 00:04:26,990 Ne�e te. 37 00:04:28,010 --> 00:04:30,640 Vara�, video sam. 38 00:04:31,410 --> 00:04:37,380 - �ta si video, �ta! Doka�i! - Video sam! Vara. Vrati lanac! 39 00:04:37,670 --> 00:04:39,430 Doka�i! 40 00:04:40,230 --> 00:04:43,490 Ljuti� se, Vitja. To nije dobro! 41 00:04:46,240 --> 00:04:48,990 Varao je. Vrati lanac! 42 00:04:49,110 --> 00:04:52,670 Ku�kin sine, na koga o�ti� zube? 43 00:04:53,720 --> 00:04:58,610 Napi�i �albu NKVD-u, Vitja. Izgubio sam na kartama, pomozite. 44 00:05:00,880 --> 00:05:02,850 Daj lanac! 45 00:05:03,010 --> 00:05:07,180 - �ta vam je, prekinite! - Organizujte dvoboj! 46 00:05:07,370 --> 00:05:12,390 - Jeste li poludeli, momci? - Takav je obi�aj! 47 00:05:13,340 --> 00:05:17,080 Cipa, Redkin! Vi kao da ste u logoru? 48 00:05:44,710 --> 00:05:47,000 Redkin kaput. 49 00:05:59,280 --> 00:06:02,080 Eh, Cipa, Cipa... 50 00:06:14,040 --> 00:06:16,910 Vidite koliko vas je ostalo! 51 00:06:17,180 --> 00:06:20,060 Jedva dvesta da se sakupi. 52 00:06:23,720 --> 00:06:26,730 A kada smo krenuli u boj, 53 00:06:28,020 --> 00:06:30,630 bilo vas je 700. 54 00:06:30,850 --> 00:06:34,910 Petsto ljudi je palo. 55 00:06:35,740 --> 00:06:37,830 Malo li je? 56 00:06:42,480 --> 00:06:46,280 Po�eli ste me�usobno da se koljete! 57 00:06:47,450 --> 00:06:50,690 Banditske duele organizujete! 58 00:06:51,860 --> 00:06:54,640 Zapamtite moje re�i. 59 00:06:56,970 --> 00:06:59,760 Toga vi�e ne�e biti. 60 00:07:01,830 --> 00:07:04,360 Ne dozvoljavam! 61 00:07:05,990 --> 00:07:08,530 Dok sam ja �iv! 62 00:07:23,710 --> 00:07:28,210 Za�to me vu�e�? Kombat, �ta ti je, pusti me! 63 00:07:40,400 --> 00:07:43,170 Komandir �ete Glimov! 64 00:07:49,750 --> 00:07:54,150 - Da se strelja! - �ta? Za�to streljanje? 65 00:07:55,380 --> 00:08:00,560 Za�to? Pa on je mene prvi napao. Ja �ak nisam ni igrao karte. 66 00:08:00,800 --> 00:08:03,580 A on je izvadio no�. 67 00:08:03,740 --> 00:08:10,550 - �ta ti je, kombat, nisi valjda poludeo? - Ne cvili, Cipa. Umri kao mu�karac. 68 00:08:12,430 --> 00:08:15,490 Ti... �efe, majku mu... 69 00:08:15,830 --> 00:08:20,680 Pandurima si se prodao? Misli� da �e� da postane� general? 70 00:09:05,310 --> 00:09:10,540 Ko ti je dozvolio da uzima� zakon u svoje ruke? Udario si skroz u stranu! 71 00:09:11,270 --> 00:09:18,520 - Za to se oduzima... Do�avola! - Za sud. Jedan bi da menja trojicu. 72 00:09:18,750 --> 00:09:22,770 Stvarno, Vasilije Stepanovi�u, kojim pravom? 73 00:09:24,420 --> 00:09:29,040 - Imam to pravo tokom borbe. - Streljao si �oveka posle borbe. 74 00:09:29,430 --> 00:09:34,090 U borbenim uslovima. Zakoni kriminala su smrt za armiju. 75 00:09:34,470 --> 00:09:42,590 A Va�i ljudi su, gra�anine majore, ubili 97 ljudi bez suda. Polovina su bili ranjenici. 76 00:09:42,870 --> 00:09:46,790 Kako to pri�a� sa mnom, �ubre ka�njeni�ko? 77 00:09:47,020 --> 00:09:52,030 Zato �to si dozvolio da bude 97 dezertera iz tvog bataljona i tebe bih streljao, 78 00:09:52,200 --> 00:09:57,640 uop�te se ne bih premi�ljao! - Ranjenici, krvlju su iskupili... - Ustani! 79 00:09:58,870 --> 00:10:00,540 Mirno! 80 00:10:00,700 --> 00:10:07,930 - Dosta je, majore, ne ljuti se uzalud. - Utuvi ovo u glavu. Odlete�e� za Kolimu. 81 00:10:09,730 --> 00:10:16,280 - Ne verujem da je tamo gore nego ovde. - Ovde je smrt brza, a na Kolimi spora. 82 00:10:16,640 --> 00:10:22,440 - Tamo �e� shvatiti razliku. - Napi�i izve�taj i objasni kako i za�to. 83 00:10:22,700 --> 00:10:25,300 Ve� sam napisao. 84 00:10:40,360 --> 00:10:44,690 Dobro, zaboravimo to. �ta jo� ima, Vasilije Stepanovi�u? 85 00:10:45,670 --> 00:10:51,140 - Drugi dan nam ne donose toplu hranu. - Svuda je tako. Nisi ti jedini nesre�nik. 86 00:10:51,590 --> 00:10:53,700 Strpite se. 87 00:10:54,810 --> 00:10:58,850 - Koristite suvi obrok. - Nismo ga dobili. 88 00:11:02,030 --> 00:11:03,940 �ta jo�? 89 00:11:09,920 --> 00:11:12,690 - Evo. - �ta je to? 90 00:11:13,920 --> 00:11:18,170 Spisak boraca �ije slu�ajeve predla�em za reviziju 91 00:11:18,360 --> 00:11:22,400 ili povratak u armiju u prethodnim zvanjima. 92 00:11:22,620 --> 00:11:26,820 Heroizmom u borbi i krvlju, iskupili su krivicu. 93 00:11:27,060 --> 00:11:32,130 - Sedi, kombat, dosta si stajao. - Po tebi su veoma brzo iskupili krivicu. 94 00:11:32,370 --> 00:11:35,340 �iroke si ruke, Tverdohlebov. 95 00:11:38,300 --> 00:11:45,430 - Na primer Dronski, Semjon Jakovljevi�, koji �lan? - 58. Stav 8, 10 i 11. 96 00:11:46,430 --> 00:11:48,430 Pun buket! 97 00:11:48,660 --> 00:11:52,970 - Do hap�enja 1938. bio je komandant puka. - I �ta? 98 00:11:53,400 --> 00:11:56,990 Predla�e� da opet komanduje pukom? 99 00:11:57,260 --> 00:12:04,580 - Pokazao se odli�no u borbi. Bez straha za �ivot. - A ovaj Glimov, Antip Petrovi�? 100 00:12:05,380 --> 00:12:08,730 �lan 59, stav 3, 101 00:12:09,420 --> 00:12:12,960 160 stav 7, �lan 136... 102 00:12:13,650 --> 00:12:17,670 - �ta zna�e? - Banditizam, plja�ke, ubistva. 103 00:12:18,040 --> 00:12:22,800 - Ko ga je uop�te pustio iz logora? - Imenovao sam ga komandirom �ete. 104 00:12:22,970 --> 00:12:28,550 Odli�no se dr�ao u borbi. Podigao je ljude na juri� onda kada su zalegli jer su po�eli 105 00:12:28,720 --> 00:12:35,010 da ginu od eksplozija mina u minskom polju. - Mnogo je stradalo od mina? - Vi�e od sto. 106 00:12:35,310 --> 00:12:40,400 Ljudi su zalegli, Glimov ih je podigao i prvi krenuo kroz minsko polje. 107 00:12:40,820 --> 00:12:43,460 - Poginuo? - �iv je. 108 00:12:44,080 --> 00:12:47,930 Takvom �oveku je da ubije kao da pljune. 109 00:12:48,180 --> 00:12:53,030 - Pusti ga na slobodu, ubija�e i plja�ka�e ponovo. - Ne sla�em se. 110 00:12:57,230 --> 00:13:01,040 Muranov, Aleksandar Andrejevi�. �lan 58. 111 00:13:01,290 --> 00:13:05,960 Bio je partijski sekretar fabrike kugli�nih le�ajeva u Moskvi. 112 00:13:06,120 --> 00:13:12,330 Znam unapred �ta �e� re�i. Posla�emo spisak u �tab armije, neka tamo odlu�e. 113 00:13:13,390 --> 00:13:17,260 Kona�nu odluku �e doneti komisija NKVD. 114 00:13:19,950 --> 00:13:25,520 Vorobjov, Iljin, Bergman... Kakav Bergman? 115 00:13:25,970 --> 00:13:30,060 Ne znate ko je Bergman? Jevrej. 116 00:13:35,180 --> 00:13:38,070 Svaka �ast drugu Bergmanu. 117 00:13:38,390 --> 00:13:42,760 Poginuo je. U borbi prsa u prsa, u Nema�kim rovovima. 118 00:13:43,300 --> 00:13:45,940 Tukao se juna�ki. 119 00:13:46,210 --> 00:13:50,780 �avo te odneo, Vasilije Stepanovi�u, za�to si upisivao i mrtve? 120 00:13:51,020 --> 00:13:56,020 - Da budu rehabilitovani posmrtno. - Svejedno mu je ho�e li biti rehabilitovan. 121 00:13:56,530 --> 00:14:00,040 Njemu da. Njegovim ro�acima nije. 122 00:14:00,950 --> 00:14:06,940 Ima �erku i �enu, ostarelu majku i oca. �ak ni kupone za hranu ne dobijaju. 123 00:14:07,460 --> 00:14:12,960 Duga�ak si spisak napravio. Celu no� �emo da ga razmatramo? 124 00:14:13,940 --> 00:14:20,840 To nije spisak, gra�anine general-majore. To su ljudi. �ivi ljudi. 125 00:14:30,150 --> 00:14:35,800 Gladan sam, snage vi�e nemam. Drugi dan pijem samo vodu. A Vi niste? 126 00:14:37,690 --> 00:14:43,230 - Kako si dospeo me�u ka�njenike? - Niste videli moj dosije? - Jesam. 127 00:14:43,670 --> 00:14:48,830 - Vas je mnogo, a ja jedan. Zaboravio sam. - Zavede me �ena komandanta divizije. 128 00:14:49,090 --> 00:14:52,280 Komdiv je saznao i ja nagrbusih. 129 00:14:52,560 --> 00:14:56,020 Veliko si tele, Stjopa! Stvarno. 130 00:14:56,700 --> 00:15:02,440 Da, tele... Kao krpelj se prilepila uz mene, nisam mogao da mrdnem. 131 00:15:03,450 --> 00:15:10,080 - Posilni komandanta si bio, �ini mi se? - Ne, kurir u �tabu. I prevodilac. 132 00:15:10,540 --> 00:15:15,390 - Zna� Nema�ki? - Natucam po malo. Ta komandantova �ena je bila na�elnik 133 00:15:15,660 --> 00:15:20,530 �ifrantskog odeljenja i stalno se motala po �tabu. Momci su mi govorili: 134 00:15:20,700 --> 00:15:24,090 Pazi se, mnogo trza na mlade momke. 135 00:15:24,640 --> 00:15:29,270 A ja: Za�to da se pla�im, ima dovoljno mladih radista. 136 00:15:29,570 --> 00:15:35,610 Da, Stjopa, gadno si se pre�ao. Sada mora� krvlju da iskupi� krivicu pred domovinom. 137 00:15:35,810 --> 00:15:39,650 Iskupi�u je, ali �ta domovina ima sa tim? 138 00:15:44,890 --> 00:15:51,910 Ne treba da ide� sa udatim �enama, mom�e. Ko udate �ene gleda, i domovinu �e prodati. 139 00:15:52,170 --> 00:15:58,860 Nisam gledao. Sama me je zgrabila kao gladna �tuka, nisam mogao da se otrgnem. 140 00:15:59,030 --> 00:16:04,070 A zadovoljstvo nikakvo. Kao kada odradim smenu u fabrici. 141 00:16:16,750 --> 00:16:20,960 Sasvim jednostavan posao. Dvojica su na uzvi�enju. 142 00:16:21,160 --> 00:16:25,700 Ne�e sti�i ni da pisnu. Do kuhinje je samo sto metara. 143 00:16:25,930 --> 00:16:29,270 Mitraljesci u rovovima ve� spavaju. 144 00:16:29,500 --> 00:16:32,820 Panduri se kriju u bunkerima. 145 00:16:33,120 --> 00:16:37,170 - Za�to �uti�, reci im. - Ti si im sve rekao. 146 00:16:37,500 --> 00:16:41,970 Zar da umrem od gladi? Policajci jedu i piju za trojicu. 147 00:16:42,230 --> 00:16:47,820 - Mi ratujemo, a oni... - Oni nas �uvaju. Nije to lak posao. 148 00:16:48,840 --> 00:16:53,420 Bog je rekao da delimo. Ako neko ne �eli milom, onda mi oprosti. 149 00:16:53,590 --> 00:16:59,210 Ako nas uhvate? Nemojte biti glupi. Ubi�e nas smesta. Mo�da �e Tverdohlebov ne�to doneti? 150 00:16:59,440 --> 00:17:04,820 - Smrtni je greh ne ukrasti pandurima hranu. - Ako nas i ne ubiju, napravi�e uzbunu. 151 00:17:05,090 --> 00:17:09,290 Nagrnu�e ovamo. Ne moraju dugo da istra�uju. 152 00:17:09,530 --> 00:17:14,120 Uze�e petnaestoricu i strelja�e ih. Dakle, i ne pomi�ljajte na to. 153 00:17:14,390 --> 00:17:18,820 Dru�i se malo sa politi�kim, takve strahote �e ti opisati... 154 00:17:19,090 --> 00:17:23,730 Vama mo�da glad ne smeta, ali ja ne�u gladan da idem u borbu. 155 00:17:24,060 --> 00:17:28,390 Ho�u da umrem sit. Vi ste u zatvoru �trajkovali gla�u. 156 00:17:28,570 --> 00:17:32,910 - A ja sam obi�an kriminalac. - Mo�da �e da dovezu jelo. 157 00:17:33,170 --> 00:17:35,880 Done�e ti na tanjiru. 158 00:17:36,050 --> 00:17:41,900 - Na kraju krajeva, jesmo li mi ljudi ili nismo? - To �e biti kriminalni prestup. 159 00:17:42,210 --> 00:17:46,500 Jedan manje-vi�e. Spisak nam je poprili�no dug. 160 00:17:46,680 --> 00:17:50,460 Ukratko, odemo no�u i ujutru smo siti. 161 00:17:50,670 --> 00:17:55,110 Dok ne nastupi sutra, ne zna� koliko je danas dobro. 162 00:18:00,680 --> 00:18:04,230 - A da odemo kao �vabe? - �ta? 163 00:18:04,900 --> 00:18:09,390 Imam Nema�ku uniformu. To�ilin, tako�e, a i Vitja Kobilkin. 164 00:18:09,600 --> 00:18:13,630 - Uze�emo i od drugih. - A Nema�ki govorite? 165 00:18:13,800 --> 00:18:18,080 �ta ima da govorimo? Hende hoh! I zavr�en posao. 166 00:18:38,460 --> 00:18:45,390 - Tim mitraljezima su pobili na�e �to su be�ali nazad. - Nije trebalo da be�e. 167 00:18:45,950 --> 00:18:50,880 - Da ih onesvestimo? - Puza�emo pored njih. - Gde pored? 168 00:18:52,580 --> 00:18:55,280 Onda ih onesposobimo. 169 00:18:55,480 --> 00:18:58,450 Sa�ekajte malo, posle puzite. 170 00:19:23,550 --> 00:19:29,060 - Za�to to uzima�? - �ao ti pandura? Za jalovu ovcu se najmanje brine. 171 00:19:30,610 --> 00:19:32,370 Do�ite! 172 00:19:38,120 --> 00:19:41,020 Koja li je od njih kuhinja? 173 00:19:41,810 --> 00:19:47,920 - Sigurno ono tamo. - Za�to? - Ka�u da je poljska kuhinja do bunkera. 174 00:20:06,230 --> 00:20:12,020 - Ako se ne�to desi, pucamo li? - Jesi li lud, ni u kom slu�aju. - Ako oni po�nu prvi? 175 00:20:18,730 --> 00:20:22,390 Kada �e doneti hranu za ka�njenike? 176 00:20:22,630 --> 00:20:25,820 Neka sa�ekaju malo, ne�e umreti. 177 00:20:42,550 --> 00:20:44,730 Hende hoh! 178 00:20:47,060 --> 00:20:50,510 - In kuhen... ka�a ima? - Ja, ja. 179 00:21:32,690 --> 00:21:36,740 Momci, zahvaljujem. Obradovali ste nas. 180 00:21:38,490 --> 00:21:44,470 - Od 38-me nisam jeo ovako ukusno. Du�a mi peva. - Ne bih odbio jo� jednu porciju. 181 00:21:44,840 --> 00:21:47,760 Sve mora da se pojede, bra�o. 182 00:21:48,720 --> 00:21:53,990 Konzerve treba da se zakopaju. Ne mogu sve da pojedem, pu�i �u. 183 00:22:10,300 --> 00:22:15,000 Vasilije Stepanovi�u, mili, probaj paprika� sa mesom. 184 00:22:15,560 --> 00:22:21,040 �ta radite to, majke li vam va�e? Ko je izvr�io plja�ku? 185 00:22:21,520 --> 00:22:24,380 Pitam, ko je to uradio? 186 00:22:28,930 --> 00:22:36,940 - Mislite samo na jelo, a posle vas potop? - Da, kombat. Samo na jelo, posle mo�e potop. 187 00:22:41,300 --> 00:22:44,430 Shvatate li �ta �e sada da bude? 188 00:22:46,710 --> 00:22:50,660 - �ta bude, bi�e. - Gore ne mo�e da bude. 189 00:23:07,580 --> 00:23:10,830 - Postroj bataljon. - Razumem. 190 00:23:11,100 --> 00:23:14,660 Silazite, izrodi nedora�eni! 191 00:23:23,950 --> 00:23:28,760 Gra�anine pukovni�e, ka�njeni�ki bataljon je postrojen po Va�em nare�enju. 192 00:23:28,970 --> 00:23:31,820 Da vidimo te tvoje borce. 193 00:23:32,040 --> 00:23:33,910 Mahnovci! 194 00:23:34,890 --> 00:23:39,480 - Banditi, jednom re�ju. - Nisu svi, polovina su politi�ki. 195 00:23:41,270 --> 00:23:47,380 - Neprijatelji naroda? - Da, tako je. Trgovci, doma�ini, ra�unovo�e... 196 00:23:47,630 --> 00:23:52,580 Ubice iz ljubomore, neuspe�ni ljubavnici, �ak i falsifikatori. 197 00:23:52,840 --> 00:23:57,560 - Od svake vrste, bar dvojica. - Ne mislim na to. Kako su ovo obu�eni? 198 00:23:57,820 --> 00:24:02,700 Nije zbog dobrog �ivota. Nismo dobili uniforme. Dva puta sam pismeno tra�io. 199 00:24:02,880 --> 00:24:05,560 Zar goli da ratuju? 200 00:24:10,190 --> 00:24:14,990 - Sve prevrnite. Na izvr�enje! - Razumem. Za mnom. 201 00:24:16,500 --> 00:24:19,190 Do�ite, pogledajte! 202 00:24:19,710 --> 00:24:23,930 Dobro pogledajte, ina�e odoste i vi u ka�njenike. 203 00:24:26,510 --> 00:24:30,750 A za�to vi stojite kao ovnovi? 204 00:24:40,440 --> 00:24:43,300 Velika usta imate, momci. 205 00:24:43,740 --> 00:24:46,910 Narod salbi, a vi debljate. 206 00:24:57,620 --> 00:25:02,030 - Produ�i, ne stoj tu! - �ta je? Je li on? 207 00:25:02,570 --> 00:25:08,730 - Govori, �avo da te nosi, za�to treplje�? - Samo je jedna lampa gorela, bilo je tamno. 208 00:25:09,330 --> 00:25:13,980 - Dobro pogledaj. Je li on? - Sigurno nije, dru�e majore. 209 00:25:15,760 --> 00:25:18,460 Dobro, gledaj dalje. 210 00:25:45,250 --> 00:25:49,820 Prvi red, dva koraka napred. Korakom mar�! 211 00:26:03,660 --> 00:26:06,350 Dakle? Je li on? 212 00:26:07,340 --> 00:26:10,500 Ka�i ne�to, konju! Govori! 213 00:26:10,870 --> 00:26:15,870 - Ne prepoznaju nikoga, gra�anine pukovni�e. - Pla�e se tvojih glavose�a. 214 00:26:16,770 --> 00:26:21,280 - Mo�da su kom�ije do�le po hranu. - Ko? - Iz puka Biljanova. 215 00:26:21,440 --> 00:26:26,180 Bataljoni nam se grani�e, rovovi su samo sto metara jedni od drugih. 216 00:26:26,350 --> 00:26:32,620 - Gluposti. Ne me�aj zdravo i bolesno. - Dakle? Oplja�kali ste skladi�te, 217 00:26:32,940 --> 00:26:38,070 i mislite da �e to tek tako pro�i? Da se na frontu sve opra�ta? 218 00:26:40,150 --> 00:26:44,260 Da �e u Crvenoj armiji da procveta kriminal? 219 00:26:45,030 --> 00:26:46,860 Gre�ite. 220 00:26:49,980 --> 00:26:53,570 Usijanim gvo��em �emo ga spaliti. 221 00:26:55,210 --> 00:26:59,800 - Prezime! - �ije, moje? - Tvoje! - Jakovenko, Fjodor Andrejevi�. 222 00:27:00,000 --> 00:27:05,570 - Korak napred. Prezime? - Bovajan, A�ot. - Korak napred. 223 00:27:05,810 --> 00:27:10,400 - Prezime? - Filimonov, Sergej. - Korak napred. - �ta on to radi? 224 00:27:10,630 --> 00:27:14,250 - Nikiladze Vahtang. - Korak napred. 225 00:27:16,670 --> 00:27:21,120 - Gra�anine majore! - Mo�da �e� ti da poka�e� prestupnike? 226 00:27:21,570 --> 00:27:25,870 Otkuda ja znam, u �tabu divizije sam svu no� presedeo. 227 00:27:26,060 --> 00:27:32,920 - Sve smo pretra�ili. Svuda gledali. Nema tragova. - Sakrili su, jasno je. 228 00:27:42,690 --> 00:27:47,540 Ti! Korak napred. I ti, tri koraka napred. 229 00:27:50,470 --> 00:27:52,750 Uhapsite ih! 230 00:27:57,880 --> 00:28:00,710 Predajte oru�je i u kamion. 231 00:28:16,720 --> 00:28:21,440 - Ne brini, kombat, probi�emo se. - Vrati�emo se, Vasilij Stepanovi�. 232 00:28:21,600 --> 00:28:25,980 - Dr�ite se, momci! Oni nisu krivi. - Imenuj krivce. 233 00:28:26,620 --> 00:28:32,130 - Niko od mojih nije u�estvovao u plja�ki skladi�ta. - Onda �emo nevine da streljamo, 234 00:28:32,390 --> 00:28:37,350 i o svemu obavestimo Specijalno odeljenje armije. Kre�i! 235 00:28:40,950 --> 00:28:45,220 Eto tako, Tverdohlebov, do�i u �tab ta�no u 18:00. 236 00:28:45,460 --> 00:28:48,990 - Razumem, u �tab u 18:00. - Kre�i. 237 00:28:53,400 --> 00:28:59,260 Ubi�e ih, momci. Za doga�aj se ve� saznalo u �tabu armije. 238 00:28:59,670 --> 00:29:04,920 Ovaj Har�enko �eli samo da se istakne Preduzeo je mere, krivci su ka�njeni. 239 00:29:05,180 --> 00:29:10,660 - Bolje da su naleteli na mine. - Uradili su to za sve. Lo�e je ispalo. 240 00:29:10,880 --> 00:29:16,360 - Pobi�e ih kao ze�eve. - Za�to da ih pobiju? Samo su dvojica od njih krivi, a ostali? 241 00:29:16,540 --> 00:29:24,520 - Anatolij Petrovi�, po kom ste �lanu? - 58. stav 8. Terorizam. Atentat na Staljina. 242 00:29:24,800 --> 00:29:28,800 - Stvarno? - �ta stvarno, jesi li lud? 243 00:29:29,350 --> 00:29:37,800 Eto vidite! Dobili ste deset godina. I Vi jo� pominjete nevinost. Mogli su i da nas pobiju. 244 00:29:39,280 --> 00:29:44,870 Nismo deca. Nema potrebe za glupostima. Ne mo�emo im pomo�i. 245 00:29:45,090 --> 00:29:51,900 - Ve� su ih odvezli dalje. NKVD deluje bez otezanja. - A ako nisu? - Da gledamo u bob? 246 00:29:53,310 --> 00:29:57,590 �ta mo�emo da uradimo? Da kleknemo pred Har�enkom? 247 00:29:58,170 --> 00:30:02,550 Svi �ivimo do kraja sa nadom. Glimov, za�to �uti�? 248 00:30:03,210 --> 00:30:07,540 �ivot lopova je kratak. I ne treba ga sa�aljevati. 249 00:30:07,990 --> 00:30:12,770 - Lako ti ja da to ka�e�, ne odnosi se na tebe. - Odnosi�e se i na mene. 250 00:30:12,930 --> 00:30:17,230 Danas �e� umreti ti, sutra ja. Takav je zatvorski zakon. 251 00:30:17,490 --> 00:30:21,760 Te�ak si ti �ovek, Glimov. Ni za koga te nije �ao. 252 00:30:21,980 --> 00:30:27,070 A ko �e mene da �ali? Koliko sam godina �iveo, a takvog nisam sreo. 253 00:30:27,430 --> 00:30:31,670 Tebe ne treba �aliti, od tebe se treba pla�iti. 254 00:30:31,900 --> 00:30:38,860 - Za�to sa�aljevati? Bolje je pla�iti se. - Mnogo diskutujemo. �ta da radimo, recite? 255 00:30:39,880 --> 00:30:44,650 Sejnikov! Sejnikov, probudi se. Ho�e� da te po�aljem u rov? 256 00:30:45,420 --> 00:30:48,410 Pove�i me sa �tabom divizije. 257 00:30:51,720 --> 00:30:53,850 Prvi, prvi! 258 00:30:54,860 --> 00:30:57,500 Sedmi zove prvog. 259 00:30:58,370 --> 00:31:01,770 Prvi, ti li si? Odgovori sedmom. 260 00:31:02,030 --> 00:31:05,790 Vasilij Stepanovi�, prvi je na liniji. 261 00:31:06,450 --> 00:31:09,270 Prvi, Tverdohlebov ovde. 262 00:31:10,240 --> 00:31:15,120 �uj, budi drug. Kako su moji? Jesu li jo� tamo, ili su poslati dalje? 263 00:31:16,040 --> 00:31:22,090 �to, da ne�e� da dobije� otkaz ako mi ka�e�? Oh, kakva tajna! 264 00:31:24,600 --> 00:31:30,990 Ne zna� ili la�e� da ne zna�? Razumem. Uskoro �u do�i tamo. 265 00:31:31,620 --> 00:31:34,730 Ne, ne. Na�elnik �taba me zove. 266 00:31:36,570 --> 00:31:38,290 Kraj. 267 00:31:39,880 --> 00:31:42,090 Jo� su tamo. 268 00:31:49,070 --> 00:31:53,940 Heroju ljubavni�ki, pa�ljivije sa tim volanom! Komandanta vozi�. 269 00:31:54,130 --> 00:31:56,990 Izvinite, put je takav. 270 00:32:14,610 --> 00:32:19,050 Na� �ivot postaje sve bolji i sre�niji. 271 00:32:20,580 --> 00:32:25,450 Sa poverenjem gledamo u budu�nost. �irom otvorenih o�iju. 272 00:32:26,840 --> 00:32:32,810 Ali, da ne bi neki neprijatelj posegao za plodovima na�eg rada, 273 00:32:33,850 --> 00:32:39,410 mi, vojnici Radni�ko-selja�ke Crvene armije, dr�imo spremno oru�je u rukama. 274 00:32:40,300 --> 00:32:46,910 I uni�ti�emo svakog agresora, koji zapreti na�em �ivotu i slobodi. 275 00:32:48,260 --> 00:32:52,710 Mi verujemo u komunizam, i mi �emo ga izgraditi! 276 00:32:53,620 --> 00:32:59,570 Zato �to po tom svetlom putu nas vodi na�a ro�ena Komunisti�ka partija. 277 00:33:00,550 --> 00:33:05,180 I veliki vo�a i u�itelj trudbenika celog sveta, 278 00:33:05,590 --> 00:33:10,970 drug Staljin! Sre�an Prvi maj. Ura drugovi! 279 00:33:55,350 --> 00:34:00,830 - Gra�anine, general-majore... - Sedi, Vasilije Stepanovi�u. Popij �aj. 280 00:34:01,280 --> 00:34:05,220 �aj nije votka. Ne mo�e da se popije mnogo. 281 00:34:05,390 --> 00:34:11,680 - A na� kombat vi�e voli votku. - �alite se, gra�anine majore? - Ko se �ali? 282 00:34:13,020 --> 00:34:19,030 - Tvoji banditi su ukrali 20 fla�a votke. - Ne znam, nisam video pijane u bataljonu. 283 00:34:19,250 --> 00:34:22,370 Sipaj �aj, Vasilije Stepanovi�u. 284 00:34:38,020 --> 00:34:42,950 Otac mi je bio poznati dirigent. Cela Gruzija ga je znala. 285 00:34:44,950 --> 00:34:50,910 Nastupao je i u Lenjingradu i u Moskvi. Uhapsili su ga jer je hteo da ubije Staljina. 286 00:34:51,620 --> 00:34:55,960 Za�to bi poznati dirigent hteo da ubije druga Staljina? 287 00:34:56,200 --> 00:35:01,760 Berija mu je metalnom �ipkom probio bubne opne. Uhapsili su i pobili mi celu porodicu. 288 00:35:02,080 --> 00:35:04,960 Majku, �etiri brata, sestru. 289 00:35:05,270 --> 00:35:09,020 Samo su mene ostavili, ne znam za�to. 290 00:35:09,900 --> 00:35:15,710 �esto se pitam, za�to? Za�to ubijaju nedu�ne ljude? Ne znam. 291 00:35:17,160 --> 00:35:22,490 - Uni�tavaju neprijatelje socijalizma. - Za�to ih nisu ubili u gra�anskom ratu? 292 00:35:22,760 --> 00:35:28,340 Ko je pre�iveo, oti�ao je preko granice. Pro�lo je deset godina, pa po�elo ponovo. 293 00:35:28,560 --> 00:35:34,280 - Mnogi su izgleda postali neprijatelji. - Politika... kako u njoj da se sna�e�? 294 00:35:34,530 --> 00:35:38,900 Ma, sve je jasno. Udri svoje da te se tu�i pla�e. 295 00:36:03,150 --> 00:36:08,070 Pa, ho�emo li mirno da sedimo, kao telad u klanici? Sutra �e da nas streljaju. 296 00:36:08,260 --> 00:36:10,740 �ta predla�e�? 297 00:36:11,180 --> 00:36:16,350 - Mislim da treba da zbri�emo. - Da pobegnemo? Gde? 298 00:36:16,750 --> 00:36:21,020 U Bo�ji svet. Rusija je velika. 299 00:36:23,200 --> 00:36:28,920 - Ispred vrata je stra�a. - Mo�e da im se odvu�e pa�nja. 300 00:36:29,150 --> 00:36:32,720 Kamenom u tikvu, pa put pod noge. 301 00:36:33,780 --> 00:36:42,670 - Nisi uspeo da otkrije� inicijatore, kombat? - Kakve inicijatore? Ne�e svoj svoga odati. 302 00:36:43,160 --> 00:36:45,720 Kru�na odbrana. 303 00:36:46,000 --> 00:36:50,600 Ljudi su pre�li sto kilometara za tri dana i no�i. 304 00:36:51,240 --> 00:36:58,520 Pojeli su suvu hranu prvog dana. Posle su i�li gladni. Onda su kopali rovove i bunkere. 305 00:36:59,510 --> 00:37:05,810 - I ljudske snage imaju granicu, gra�anine generale. - �uo si za blokadu Lenjingrada? 306 00:37:06,440 --> 00:37:13,770 - �uo sam. Iz vesti Sovinformbiroa. - Ljudi tamo umiru od gladi, rade, ratuju. 307 00:37:14,170 --> 00:37:21,500 - I ne plja�kaju skladi�ta sa hranom! Razume� li �ta ti govorim? - Razumem. 308 00:37:22,480 --> 00:37:28,750 Lo�e razume�! Da razume� pravilno, ne bi opravdavao plja�ka�e. 309 00:37:29,040 --> 00:37:33,920 Molim Vas, gra�anine general-majore, da pustite uhap�ene. 310 00:37:34,370 --> 00:37:39,790 Sud treba da sudi meni. Ja sam odgovoran za bataljon, zato treba meni da se sudi. 311 00:37:40,060 --> 00:37:46,350 Kakva plemenitost! Kombatu da se sudi, a plja�ka�i neka se �etkaju na slobodi. 312 00:37:46,540 --> 00:37:53,410 - Ja smatram da kombat treba da ide na sud zajedno sa plja�ka�ima. - Ne preteruj. 313 00:37:53,840 --> 00:37:58,230 - Po zakonima u vreme rata... - Gra�anin major je u pravu. 314 00:37:58,440 --> 00:38:03,250 Ja sam odgovoran za povereni mi bataljon. Samo ja treba da odgovaram. 315 00:38:03,450 --> 00:38:09,440 - Uhap�eni nisu krivi. - Onda nam daj krivce! - Ne znam ih. 316 00:38:09,640 --> 00:38:14,360 - Ne zna�? Sprovedi istragu, saznaj. - Nisam istra�ni sudija, ne umem. 317 00:38:14,620 --> 00:38:18,610 - Zato ja umem! - Dosta sva�e. 318 00:38:19,090 --> 00:38:24,280 Obavestio sam o svemu Specijalno odeljenje. Sada moram da na�em i kaznim krivce. 319 00:38:24,540 --> 00:38:29,630 Suvi�e brzopleto, majore. Zgrabio si prve �to su ti dopali �aka i odmah izvestio! 320 00:38:29,800 --> 00:38:34,670 Za�to prve? Trojica su sigurno u�estvovali u plja�ki. 321 00:38:34,950 --> 00:38:39,910 - Za�to samo trojica? - Zato �to su kriminalci. - Politi�ki nisu sumnjivi? 322 00:38:40,270 --> 00:38:43,140 Te�ko bi se na to odlu�ili. 323 00:38:43,750 --> 00:38:48,100 Politi�ki su navikli na gladovanje, dok kriminalci... 324 00:38:48,880 --> 00:38:51,690 Dru�e general-majore, dozvolite da izvestim! 325 00:38:52,720 --> 00:38:56,480 - �ta je sad? - Zatvorenici su pobegli. 326 00:38:56,710 --> 00:39:00,710 Vezali su dva vojnika na stra�i u grobnici. 327 00:39:01,670 --> 00:39:07,920 - Uzeli su i dva automata. - U grobnici si ih dr�ao? - Ovde nemam posebne �elije! 328 00:39:09,090 --> 00:39:11,060 Za mnom! 329 00:39:11,250 --> 00:39:15,580 Sedi, sna�i �e se i bez tebe! Ne mo�e� im ni�ta pomo�i. 330 00:39:15,740 --> 00:39:21,420 - Sve �e ih pobiti. - Nije trebalo da be�e! I nije trebalo da plja�kaju! 331 00:40:13,580 --> 00:40:16,880 Filimonov! Pucaj u farove. 332 00:40:24,850 --> 00:40:27,960 Filimonov! Hej, Serjo�a! 333 00:40:32,060 --> 00:40:34,860 Oslobodio se Filimonov! 334 00:40:37,490 --> 00:40:41,520 Prekini paljbu! Uhvatimo jednog �ivog! 335 00:40:43,080 --> 00:40:47,400 Predaj se! Ina�e �emo ubiti i tebe. 336 00:40:50,070 --> 00:40:52,530 Eh, Vitjunja... 337 00:40:55,230 --> 00:40:57,770 Dosta si be�ao! 338 00:41:17,970 --> 00:41:20,770 Srpski titl: tplc 339 00:41:21,770 --> 00:41:27,070 KRAJ TRE�E EPIZODE 31457

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.