All language subtitles for La.Grande.Vadrouille.1966.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX]

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch Download
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French Download
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek Download
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew Download
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese Download
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian Download
so Somali
es Spanish Download
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:00:06,000 --> 00:00:12,074 Umiestnite Va�u reklamu priamo tu. Kontaktujte www.OpenSubtitles.org 2 00:00:33,037 --> 00:00:36,558 Bombard�r Kr�lovsk�ho letectva Letka 261 3 00:00:36,703 --> 00:00:46,367 No�n� mise: P�elet nad N�meckem K�dov� ozna�en� operace: "Tea For Two" 4 00:01:11,655 --> 00:01:14,163 Vpravo, je�t� v�c vpravo. 5 00:01:16,518 --> 00:01:20,722 - Dr�et kurz. - Rozkaz! - P�ipravit... 6 00:01:20,906 --> 00:01:23,041 Pozor... te�! 7 00:01:23,501 --> 00:01:25,139 Sed� to. 8 00:01:25,527 --> 00:01:27,529 HOLLYWOOD CLASSIC uv�d� 9 00:01:37,678 --> 00:01:42,259 VELK� FL�M 10 00:01:49,005 --> 00:01:50,565 Ztr�c�me v��ku. 11 00:02:41,232 --> 00:02:43,256 Co se vlastn� stalo? 12 00:02:44,777 --> 00:02:47,812 Celkem nic. Jenom jeden motor je v tahu. 13 00:02:51,512 --> 00:02:53,914 Nem�me spojen�. R�dio nefunguje. 14 00:02:54,040 --> 00:02:56,616 Jak se dostaneme zp�tky do Anglie? 15 00:03:38,272 --> 00:03:41,506 Zatracen� po�as�. Petere, poj�te honem ke mn�. 16 00:03:41,894 --> 00:03:43,599 U� jdu, sir! 17 00:03:50,725 --> 00:03:53,378 Nev�te n�hodou, kde zrovna jsme? 18 00:03:54,281 --> 00:03:56,245 P�esn� tady. 19 00:03:58,151 --> 00:04:00,069 Tak bez legrace, zn�te polohu? 20 00:04:00,233 --> 00:04:03,536 - Mysl�m, �e jsme napravo od Calais. - Calais? 21 00:04:09,809 --> 00:04:11,611 Calais... 22 00:04:44,276 --> 00:04:47,714 Dostali jsme z�sah. Ohe� na palub�. Ho��me! 23 00:04:47,898 --> 00:04:52,341 Villon vol� pos�dku. Opus�te letoun! 24 00:05:01,961 --> 00:05:05,089 - Rychle, nezdr�ujte! - Moment, pane, kde si d�me sch�zku? 25 00:05:05,234 --> 00:05:06,862 - Co�e? - Kde si d�me sch�zku? 26 00:05:06,988 --> 00:05:09,710 V�dy� jsem v�m to ��kal. V parn�ch l�zn�ch u n�dra��. 27 00:05:09,845 --> 00:05:11,482 U� v�m. Nebude tam horko? 28 00:05:11,598 --> 00:05:13,963 Tak na shledanou, ho�i, v tureck�ch l�zn�ch. 29 00:06:37,465 --> 00:06:39,092 M� poklona. 30 00:06:43,025 --> 00:06:45,675 To je dnes po r�nu chladno, vi�te? 31 00:06:47,383 --> 00:06:50,444 Panebo�e! Rychle! 32 00:06:52,023 --> 00:06:54,987 Podejte mi ruku... 33 00:06:55,343 --> 00:06:57,343 ...ne� bude pozd�! 34 00:07:04,489 --> 00:07:06,481 - D�ky. - Amerika? 35 00:07:06,726 --> 00:07:08,005 Ne, Angli�an. 36 00:07:08,121 --> 00:07:10,885 Ho�te s sebou. Za p�t minut otv�r�me. 37 00:07:11,009 --> 00:07:15,534 N�mci jsou v�ude. Jestli v�s chytnou a m� taky, je s n�mi amen. 38 00:07:15,669 --> 00:07:18,385 - Tak d�lejte, a� u� je to pry�. - D�l�m, d�l�m. 39 00:07:18,635 --> 00:07:21,468 D�lejte, a� to nikdo nevid�. 40 00:08:13,041 --> 00:08:15,907 Kam to lezete, �lov��e? 41 00:08:16,062 --> 00:08:19,718 Vypadn�te, v�dy� mi takhle je�t� rozbijete hlavu. 42 00:09:05,404 --> 00:09:06,707 Promi�te, p�nov�. 43 00:09:09,385 --> 00:09:11,235 J� vopravdu nerad. 44 00:09:18,690 --> 00:09:20,588 J� za to nem��u. 45 00:09:21,925 --> 00:09:25,346 - Nebojte se, ute�eme jim. - S v�ma? Ani m� nenapadne! 46 00:09:25,559 --> 00:09:27,283 - Tak jdu s�m. - Pros�m. 47 00:09:35,701 --> 00:09:38,115 - Pomoz mi. - U� jdu. 48 00:09:57,651 --> 00:09:59,789 To jste si vybral m�sto k p�ist�n�. 49 00:09:59,951 --> 00:10:02,076 Co je? Jste ran�nej? 50 00:10:13,410 --> 00:10:15,201 Trochu vysoko, �e? 51 00:12:13,906 --> 00:12:16,754 D�kuji v�m, p�nov�. B�je�n� v�kon! 52 00:12:19,127 --> 00:12:23,185 Nechv�lil jsem v�s, ale sebe. Smy�ce se nevyznamenaly. 53 00:12:23,655 --> 00:12:26,671 A vy, p�nov�... Jen tak tak. Bylo to hrozn�. 54 00:12:26,787 --> 00:12:29,596 A basy nebylo v�bec sly�et. V�s nen� nikdy sly�et! 55 00:12:29,722 --> 00:12:32,677 Vy se tam vzadu v�dycky bav�te. 56 00:12:33,013 --> 00:12:35,156 Sledujte, pros�m, mou koncepci d�la. 57 00:12:35,292 --> 00:12:38,793 Po��d to nen� vzne�en�, v�t�zn�. Chce to ���vu! 58 00:12:42,117 --> 00:12:44,122 Trochu v�n� a ne jenom... 59 00:12:44,277 --> 00:12:47,521 Je to rozb�edl�, nen� to zp�vn�. Je to �pln� hrozn�. 60 00:12:47,647 --> 00:12:50,166 Tak znovu od ��sla 17. Pros�m, za�neme. 61 00:13:20,377 --> 00:13:22,582 Tak to ne, p�nov�! Pros�m, ne�vanit! 62 00:13:22,861 --> 00:13:25,805 Tady nen� ��dn� k�ze�. Mus�te se soust�edit! 63 00:13:26,105 --> 00:13:28,102 Tohle v�m u� trp�t nebudu! 64 00:13:29,210 --> 00:13:31,066 Pros�m, znovu od ��sla 17. 65 00:13:37,749 --> 00:13:38,900 Kdo to byl? 66 00:13:39,055 --> 00:13:41,626 - J�, maestro. - Kde mysl�te, �e jste? 67 00:13:42,048 --> 00:13:45,002 - V ope�e, maestro. - Moc vtipn�. A ven! 68 00:13:45,360 --> 00:13:50,477 Mefisto, Mark�ta, Faust, odchod! Kdy� pracuju, chci b�t v s�le s�m. 69 00:13:51,126 --> 00:13:54,168 Chci z�stat s Berliozem s�m. Jasn�? 70 00:13:55,019 --> 00:13:57,061 Hal�? To plat� taky pro v�s. 71 00:13:57,187 --> 00:13:59,327 Promi�te, pane LeFort. 72 00:14:01,265 --> 00:14:02,863 Tak pros�m, za��n�me. 73 00:14:09,667 --> 00:14:12,389 P�nov�, ty plechy mus� b�t jasn�j��. 74 00:14:12,525 --> 00:14:14,084 Jako blesk p�ed �derem hromu. 75 00:14:16,523 --> 00:14:20,043 - Kam jde�, brou�ku? - Moment, hned v�s do�enu. 76 00:14:23,855 --> 00:14:26,015 - Bevaire, dynamit. - Tady je. 77 00:14:30,918 --> 00:14:33,252 Jdi se mrknout ven, jestli tam n�kdo nen�. 78 00:14:34,056 --> 00:14:35,543 A te� kytky. 79 00:14:41,549 --> 00:14:45,530 Kdy� budete d�lat takov� krav�l, p�il�tne na v�s dirigent. Uvid�te. 80 00:14:47,050 --> 00:14:49,878 - Hotovo? - Dali jsme to pod kyti�ky. To bude �upa. 81 00:14:50,014 --> 00:14:53,239 - Pozor, jeden karafi�t �ouh�. - Nesahej na to, nebo to bouchne! 82 00:14:54,401 --> 00:14:55,701 Je tam rozbu�ka. 83 00:15:11,023 --> 00:15:14,127 V�echno prohledat. Sv�tla! 84 00:15:18,494 --> 00:15:20,501 Z�stat na sv�ch m�stech. 85 00:15:20,731 --> 00:15:23,418 Odchod zak�z�n! 86 00:15:24,664 --> 00:15:27,211 V budov� opery se schoval anglick� para�utista. 87 00:15:27,327 --> 00:15:30,002 Napom�h�n� nep��teli se trest� smrt�. 88 00:15:36,524 --> 00:15:40,246 Pane kapeln�ku, dnes r�no byl nad Pa��� sest�elen britsk� bombard�r. 89 00:15:40,585 --> 00:15:42,484 Dva letci byli zajati. 90 00:15:42,658 --> 00:15:44,793 Jeden se skr�v� n�kde u v�s. 91 00:15:44,934 --> 00:15:47,710 Je mi l�to, ale mus�m p�eru�it zkou�ku. 92 00:15:48,676 --> 00:15:50,390 To jsou v�ci. Sly�eli jste? 93 00:15:50,526 --> 00:15:53,751 Mus�me bohu�el zkr�tit o deset minut zkou�ku, 94 00:15:53,877 --> 00:15:56,085 nebo n�s p�nov� post��lej� ze samopalu. 95 00:15:56,211 --> 00:15:57,835 To bude premi�ra. 96 00:16:01,821 --> 00:16:03,351 A je to. 97 00:16:04,126 --> 00:16:06,179 Konec zkou�ky. Sbohem. 98 00:16:10,593 --> 00:16:13,376 Ten tupec. Zak�e mi zkou�ku. 99 00:17:07,814 --> 00:17:09,761 - Proboha! - Ani hnout! 100 00:17:09,984 --> 00:17:11,950 - Co pros�m? - Neh�bejte se. 101 00:17:23,140 --> 00:17:27,436 Jde to? Poj�te za mnou. 102 00:18:21,833 --> 00:18:24,012 - Co je? - Jsem Angli�an, post�elili m�. 103 00:18:24,128 --> 00:18:27,276 A j� Francouz. Schovejte n�s. Jdou za n�ma. 104 00:18:38,418 --> 00:18:41,085 J� toho m�m zrovna po krk, abys v�d�la. 105 00:18:43,881 --> 00:18:47,241 Otev�ete! Nebo vyraz�m dve�e! 106 00:18:47,435 --> 00:18:50,040 Moment, u� jdu! 107 00:18:51,114 --> 00:18:53,787 - Pardon. - Domovn� prohl�dka! 108 00:18:53,913 --> 00:18:55,908 J� tu v�echno rozml�t�m! 109 00:18:57,003 --> 00:19:01,448 Zav�i zob�k, ty potvoro! Copak nesly��, �e m�me hosty? 110 00:19:02,097 --> 00:19:05,168 Odpus�te j� to, p�nov�. Ra�te, pros�m, d�l. 111 00:19:10,614 --> 00:19:13,626 Vy m�te kliku, �e m�te �ensk� za horama. 112 00:19:13,869 --> 00:19:17,103 Pane voj�k, kdy� u� jste tady, tum�te. 113 00:19:17,278 --> 00:19:19,670 Vemte ten kufr a polo�te ho na postel. 114 00:19:19,893 --> 00:19:21,592 J� chci z tohohle pekla vypadnout. 115 00:19:21,747 --> 00:19:25,088 Nech toho, ty k��o! To se nestyd� hr�t p�ed cizejma lidma divadlo?! 116 00:19:25,282 --> 00:19:28,023 S takov�mhle blbcem tu nez�stanu ani minutu! 117 00:19:28,139 --> 00:19:31,132 Po�kej, a� budou pry�. J� ti uk�u! 118 00:19:33,668 --> 00:19:36,421 Na balk�n� jsme nikoho nena�li. V byt� nikdo nen�. 119 00:19:45,759 --> 00:19:47,491 Co �um�te? Jdem! 120 00:19:47,627 --> 00:19:50,960 Promi�te, p�nov�. Opravdu, je mi to moc l�to. 121 00:19:51,346 --> 00:19:52,715 Je mi to... 122 00:19:56,889 --> 00:19:58,381 Jdeme d�l! 123 00:20:00,835 --> 00:20:02,783 Jdou pry�, rychle. 124 00:20:30,761 --> 00:20:34,793 Jestli pojede a� do sedm�ho, tak ho to �pln� rozma�k�. 125 00:20:34,964 --> 00:20:36,562 Okam�ik. 126 00:20:52,847 --> 00:20:55,453 - Udr��te m�? - Jste moc t�k�. 127 00:21:02,742 --> 00:21:04,776 Zase nechali otev��no. 128 00:21:09,793 --> 00:21:12,687 - Zmizel mi. - A co? - Kl��. 129 00:21:13,084 --> 00:21:17,210 V�dycky ho d�v�m sem pod roho�ku a najednou je pry�. 130 00:21:17,597 --> 00:21:20,210 - Tak poj�. - Promi�te. 131 00:21:22,293 --> 00:21:23,794 Tak honem. 132 00:21:41,046 --> 00:21:44,794 D�kuji. Peter Cunningham, Kr�lovsk� letectvo. 133 00:21:46,828 --> 00:21:49,752 August�n Bouvet, mal�� a lak�rn�k. 134 00:22:00,293 --> 00:22:02,734 Zni�te to, je to nebezpe�n�. Ale hned! 135 00:22:02,851 --> 00:22:04,944 Ale pane, j� m�m �est d�t�. 136 00:22:05,070 --> 00:22:08,469 A z toho budou ko�ile na celou v�lku. Ko�ilky! 137 00:22:12,789 --> 00:22:14,416 D�kuju p�kn�. 138 00:22:15,888 --> 00:22:18,842 Pane, va�e fousy! 139 00:22:19,075 --> 00:22:20,740 Jsou podez�el�! 140 00:22:33,194 --> 00:22:37,417 - Odjeli. U� jsou pry�. Nikdo tu nen�. - Dobr�. 141 00:22:37,852 --> 00:22:40,621 Tak my p�jdeme taky. Odvedu ho k sob� do bytu. 142 00:22:40,752 --> 00:22:44,543 - K sob�? - A kam jinam? - M��ou tam b�t N�mci. 143 00:22:45,506 --> 00:22:47,627 - Co�e? U m�? - M�te telefon? 144 00:22:47,743 --> 00:22:50,155 Jist�. Clignacourre 1036. 145 00:22:50,320 --> 00:22:52,644 - Okam�ik. - Nikdo to nevezme. 146 00:22:52,770 --> 00:22:55,221 Kdy� jsem tady, nejsem tam. 147 00:23:02,158 --> 00:23:03,460 Hal�? 148 00:23:06,855 --> 00:23:08,418 Hal�? 149 00:23:08,984 --> 00:23:12,122 - August�na Bouveta, pros�m. - Tady je Bouvet. 150 00:23:13,267 --> 00:23:15,128 Von l�e. 151 00:23:21,274 --> 00:23:22,876 Co se d�je? 152 00:23:23,001 --> 00:23:25,225 N�mci? M�m je te� v kvart�ru. 153 00:23:25,361 --> 00:23:28,251 To je mi l�to, dostal jsem v�s asi do p�kn� ka�e. 154 00:23:28,848 --> 00:23:31,233 Nebejt v�s, tak n�s chytili. 155 00:23:32,405 --> 00:23:37,063 To je nad�len�. Kam j� se te� jenom vrtnu? 156 00:23:38,497 --> 00:23:40,466 Promi�te, ale j� te� mus�m odej�t. 157 00:23:40,592 --> 00:23:43,478 Za chv�li mus�m b�t v tureck�ch l�zn�ch. 158 00:23:43,633 --> 00:23:45,106 - Co? - Kam chce? 159 00:23:45,232 --> 00:23:50,090 Pov�dal, �e se chce j�t koupat. Pro�? V�dy� jste �istej jak novorozen�. 160 00:23:50,543 --> 00:23:52,066 Vy mi nerozum�te. 161 00:23:52,182 --> 00:23:56,834 N� velitel letky n�m ur�il sch�zku v tureck�ch l�zn�ch. 162 00:23:57,543 --> 00:24:01,017 Sly�ela jste u� n�co tak bl�zniv�ho? Parn� l�zn�. 163 00:24:01,414 --> 00:24:03,913 Je ran�nej, Oxford mu kouk� z o��. 164 00:24:04,117 --> 00:24:06,925 Sly�ela jste u� n�co takhle bl�zniv�ho? 165 00:24:07,061 --> 00:24:09,460 V�dy� ho chytnou na prvn�m kroku. 166 00:24:13,395 --> 00:24:16,174 Dobr�. Co m�m s v�ma d�lat? 167 00:24:16,475 --> 00:24:19,630 A... v�te co? Tak j� p�jdu m�sto v�s. 168 00:24:19,795 --> 00:24:22,652 - Vy byste tam �el? - Jo. - To je b�je�n�. 169 00:24:22,778 --> 00:24:26,208 A j� mu zat�m se�enu �aty. Budu na v�s �ekat u d�de�ka. 170 00:24:26,519 --> 00:24:29,869 - Kde to je? - M� loutkov� divadlo. Na Champs Elysee. 171 00:24:30,337 --> 00:24:34,918 Posly�te, a jak vlastn� pozn�m toho va�eho velitele letky? 172 00:24:35,068 --> 00:24:36,250 To v�m hned vysv�tl�m. 173 00:24:36,367 --> 00:24:39,001 M� obrovsk� �ern� kn�ry. 174 00:24:39,204 --> 00:24:43,011 - A heslo je "Tea for two". - Tea for two? 175 00:24:43,214 --> 00:24:47,418 - Ten americk� �l�gr. - Jo, zn�m. 176 00:25:00,588 --> 00:25:04,474 - Ale stejn� je to vo hubu. - Co�e? - Je to nebezpe�n�. 177 00:25:05,501 --> 00:25:06,834 Dva mu�i tam! 178 00:25:09,210 --> 00:25:10,543 T�i mu�i sem! 179 00:25:15,082 --> 00:25:16,293 P�jdu tam s�m. 180 00:25:17,793 --> 00:25:19,293 D�le! Hrajte! 181 00:25:27,691 --> 00:25:29,154 Mus� to b�t jemn�j��. 182 00:25:30,448 --> 00:25:33,737 Jsou to p�ece pt��kov�. Je�t� jednou a po��dn�! 183 00:25:33,849 --> 00:25:35,874 - Co je zas? - Pardon... 184 00:25:36,184 --> 00:25:39,335 Maestro, tentokr�t v�s nep�eru��m. Bravo. 185 00:25:41,233 --> 00:25:42,789 Ale te� se na to vyka�lu j�, pane. 186 00:25:43,189 --> 00:25:45,271 Co tu hled�te? Toho Angli�ana? 187 00:25:45,416 --> 00:25:46,753 - Jsem to snad j�? - Nein. 188 00:25:46,927 --> 00:25:48,938 - Nebo on? - Nein. 189 00:25:49,155 --> 00:25:51,969 Pros�m, pros�m, poj�te se mnou. Jen se pod�vejte, pros�m. 190 00:25:52,114 --> 00:25:55,630 Jen poj�te, pod�vejte se. No? Je tady? Nebo tady? 191 00:25:55,746 --> 00:25:59,588 - Ale pros�m v�s, mist�e! - Jen si to v�ecko po��dn� prohl�dn�te. 192 00:26:00,393 --> 00:26:03,243 - No, je tady? - Klid, herr kapelmeister. 193 00:26:03,790 --> 00:26:06,031 P�ed chv�l� jste zak�zal zkou�et s orchestrem 194 00:26:06,157 --> 00:26:07,997 a te� jste pros�m tady p�eru�il mou pr�ci s ��kem. 195 00:26:08,123 --> 00:26:10,564 - Omlouv�m se v�m. - No, dob�e odpust�m v�m to. 196 00:26:10,690 --> 00:26:13,493 Poj�te se pod�vat sem. No, pros�m, je tady n�kde? 197 00:26:13,608 --> 00:26:16,942 Nebo zalezl do kumb�lu? Nebo se schoval do �uplete? 198 00:26:18,725 --> 00:26:20,169 Dovolte! 199 00:26:33,138 --> 00:26:34,584 No ne... 200 00:26:35,379 --> 00:26:37,750 �melina. 201 00:26:37,959 --> 00:26:42,296 To m�m na pauzu. V�dycky m�m po muzice ukrut�nsk� hlad. 202 00:26:42,418 --> 00:26:44,112 M�j �aludek je... 203 00:26:44,450 --> 00:26:47,543 A tak mu mus�m v�dycky n�co p�edhodit. Masit�ho. 204 00:26:47,625 --> 00:26:51,501 - Vy jste filuta. - Malinkat� filut��ek. 205 00:26:52,960 --> 00:26:56,977 - Nem�te chu�? Vemte si. - Ne... - No tak, vemte si. 206 00:26:57,127 --> 00:26:59,543 Na shledanou, maestro. 207 00:27:01,439 --> 00:27:04,876 P�eju v�m p�i dne�n� premi��e hodn� �sp�ch�. 208 00:27:05,750 --> 00:27:07,400 M� �cta. 209 00:27:16,060 --> 00:27:19,584 Tak, konec z�bavy a za�neme hezky hr�t. Rozum�te? 210 00:27:20,707 --> 00:27:24,459 - A lezte! - Mus�m v�m n�co... - Pracovat a ne�vanit! Pochopte to! 211 00:27:25,084 --> 00:27:27,459 - U� jsem �ekl, �e se bude ml�et! - Ale je to d�le�it�. 212 00:27:27,543 --> 00:27:31,641 Tady si vemte hezky �idli�ku, posa�te se a probereme si stupnice. 213 00:27:31,825 --> 00:27:33,365 Jsem MacIntosh. 214 00:27:35,060 --> 00:27:37,376 Kde jsou tady tureck� l�zn�, maestro? 215 00:27:37,917 --> 00:27:39,792 Bl�zn�te, �lov��e? 216 00:27:41,944 --> 00:27:43,552 Po�kejte tady. 217 00:27:45,402 --> 00:27:47,876 Jmenuju se MacIntosh. 218 00:27:48,269 --> 00:27:52,334 - Ale MacIntosh... - A heslo je "Tea for two". 219 00:27:52,459 --> 00:27:54,001 Heslo je... 220 00:27:54,144 --> 00:27:57,727 Proboha, �lov��e, to nesm�te p�skat. To je americk� �l�gr! 221 00:27:57,853 --> 00:28:00,168 Ano. Je to tu zak�zan�. Za to se zav�r�. 222 00:28:04,288 --> 00:28:05,750 Uva�ujte... 223 00:28:05,876 --> 00:28:09,867 Kdybych �el m�sto v�s do t�ch l�zn�, tak hrozn� riskuju. 224 00:28:09,983 --> 00:28:10,680 Dob�e. 225 00:28:10,806 --> 00:28:16,917 Ale kdy� p�jdete vy na ulici, tak v�s na prvn�m rohu zm��knou. 226 00:28:17,448 --> 00:28:19,709 Vy n�co �eknete a j� v tom l�t�m. 227 00:28:20,257 --> 00:28:22,168 Tak�e riskuju tak jako tak. 228 00:28:22,640 --> 00:28:25,934 Um�te jenom "yes". Tak poslouchejte. 229 00:28:26,099 --> 00:28:30,126 M��ete mi sl�bit, �e kdy� p�ivedu toho va�eho vous��e, 230 00:28:30,293 --> 00:28:32,584 �e s n�m zmiz�te? Definitivn�? 231 00:28:33,383 --> 00:28:37,834 J� tedy p�jdu do t�ch tureck�ch l�zn�, najdu vous��e, ud�l�m v�ecko. 232 00:28:38,900 --> 00:28:41,079 Zat�m vy... moment. 233 00:28:41,524 --> 00:28:45,457 - Vy si vlezete sem. - To ne. Tam se udus�m! 234 00:28:45,583 --> 00:28:47,937 Sednout, ani se nehnout! Jak�pak �e�i! 235 00:28:48,053 --> 00:28:50,436 Budete �ekat, a� se vr�t�m! 236 00:28:59,199 --> 00:29:00,709 D�kuji v�m. 237 00:30:36,013 --> 00:30:38,086 Nev�te, kde je fous��? 238 00:30:40,797 --> 00:30:44,417 - Kdy� "I dont know", tak "I dont know". - J� v�m nerozum�m. 239 00:30:45,141 --> 00:30:48,335 Vy j�t se mnou a odv�st si Petera. 240 00:30:48,459 --> 00:30:51,084 "You" mus�te j�t se mnou pro MacIntoshe. 241 00:30:52,473 --> 00:30:53,917 Tak to pardon. 242 00:30:57,705 --> 00:31:00,272 - Krucin�l, do �eho jsem to vlez? - Co jste vy za�? 243 00:31:00,465 --> 00:31:03,043 - Vy jste Francouz? - Co? 244 00:31:03,915 --> 00:31:06,114 - Vy nejste Angli�an? - Ne. 245 00:31:10,541 --> 00:31:14,115 Gentlemani, ra�te prominout, vyslechl jsem v� hovor. 246 00:31:14,251 --> 00:31:17,147 Mluvili jste o MacIntoshovi a Peterovi, �e ano? 247 00:31:17,263 --> 00:31:21,372 V�bec ne. J� ty p�ny v�bec nezn�m. V �ivot� jsem o nich nesly�el. 248 00:31:21,575 --> 00:31:25,227 My hled�me jednoho zn�m�ho, kterej zabloudil... 249 00:31:25,343 --> 00:31:27,948 - n�kde v mlze. - Je fu�. 250 00:31:28,510 --> 00:31:30,536 Nepotkal jste ho n�hodou? 251 00:31:30,652 --> 00:31:34,626 - M� takov� velk� fousy. - Ten vous�� jsem j�. 252 00:31:34,792 --> 00:31:37,984 Vlastn� ne, byl jsem. J� jsem si je musel ost��hat. 253 00:31:38,139 --> 00:31:41,542 Moc nebezpe�n�, moc anglick�. Moc n�padn�. 254 00:31:42,033 --> 00:31:43,658 Poj�te za mnou. 255 00:31:44,900 --> 00:31:47,737 Vypad� jako lord. M��eme to risknout. 256 00:32:00,232 --> 00:32:02,324 Prohledali jste p�du? Pod jevi�t�m? 257 00:32:02,469 --> 00:32:03,777 Je�t� ne. 258 00:32:10,650 --> 00:32:12,538 Pane kapeln�ku, jste tam? 259 00:32:21,942 --> 00:32:23,542 Vyrazit dve�e, rychle! 260 00:32:31,330 --> 00:32:33,257 Pane majore, pod�vejte se. 261 00:32:35,303 --> 00:32:38,054 - Vida ho, pt��ka. - Pane majore! - Co je? - Utekl oknem. 262 00:32:38,180 --> 00:32:40,375 Honem za n�m! Vy taky! 263 00:32:40,876 --> 00:32:43,084 Dejte to zp�tky do sk��n� a zmizte. 264 00:32:46,792 --> 00:32:49,156 Ale, ale... 265 00:32:51,122 --> 00:32:52,959 No po�kejte... 266 00:32:55,751 --> 00:32:57,901 Te� se t�te. 267 00:33:06,735 --> 00:33:09,263 Do opery, rychle! 268 00:33:15,603 --> 00:33:16,920 U� jdu. 269 00:33:38,867 --> 00:33:44,572 - Moje m�ra. - Vy jste cvok! N�meck� uniformy v t�hle dob�... 270 00:33:44,717 --> 00:33:49,243 Pros�m, je to nutn� pro na�i akci. MacIntosh dnes ve�er v ope�e. 271 00:33:49,369 --> 00:33:52,793 Ne, to je nebezpe�n�. V tom j� nejedu. 272 00:33:53,369 --> 00:33:56,729 J� nechci, rozum�te? J� to na sebe neobl�knu. 273 00:33:56,943 --> 00:33:59,385 K tomu m� nikdo nedonut�. Ani vy. 274 00:34:08,250 --> 00:34:10,142 Pane MacIntosh. 275 00:34:11,343 --> 00:34:12,728 U� jsem tady. 276 00:34:12,853 --> 00:34:15,100 Nesu v�m dobrou zpr�vu. 277 00:34:15,236 --> 00:34:17,751 Ani netu��te, jak budete p�ekvapen�. 278 00:34:25,021 --> 00:34:27,927 Kde je ten Angli�an? Mluvte! 279 00:34:28,062 --> 00:34:30,167 - J� jsem krank. - J� t� uzdrav�m! 280 00:34:30,435 --> 00:34:34,244 - To byl on! - Ne, to je harfa. 281 00:34:34,719 --> 00:34:36,143 Kde je ten Angl�n? 282 00:34:36,278 --> 00:34:39,087 - J� ��dn�ho nevid�m... - Tak u� dost! 283 00:34:39,203 --> 00:34:42,322 J� nerozum�l. Opravdu nev�m, co chcete. 284 00:34:42,616 --> 00:34:46,667 - Va�e v�pov�� je ne�pln�. - Jasn�. - Jsem z Wehrmachtu. 285 00:34:47,236 --> 00:34:49,167 A ne z gestapa, pane kapeln�ku. 286 00:34:49,299 --> 00:34:53,866 Ov�em kdy� nepromluv�te, tak v�s p�ed�m lidem, kte�� v�s u� nau�� zp�vat. 287 00:34:54,573 --> 00:34:57,692 Samoz�ejm�, �e dne�n� galap�edstaven� 288 00:34:57,818 --> 00:35:01,709 pro na�eho Obergruppenf�hrera budete dirigovat! 289 00:35:02,070 --> 00:35:03,494 Do t� doby jste zaji�t�n. 290 00:35:03,606 --> 00:35:08,074 Jm�nem z�kona v�s zat�k�m, pan� �enk��ko. 291 00:35:08,199 --> 00:35:11,455 Nem�te pr�vo m� zat�kat. Vi�te, d�ti? 292 00:35:14,844 --> 00:35:17,402 Kdyby tu byl ka�p�rek, jist� by m� zachr�nil. 293 00:35:17,528 --> 00:35:21,876 - Ten nep�ijde. - Zavolejte ka�p�rka na pomoc, d�ti. 294 00:35:22,051 --> 00:35:26,834 Ka�p�rku! 295 00:35:48,865 --> 00:35:51,722 Je to drzost, promen�dovat se v t�hle uniform�. 296 00:35:52,526 --> 00:35:56,744 - Co kdy� na mn� budou cht�t pap�ry? - P�esta�te u�. 297 00:35:57,606 --> 00:36:00,521 - Poslouch� v�s. - V�dy� jsou j� �ty�i roky. 298 00:36:06,959 --> 00:36:08,911 Ale fakt se na m� d�v�. 299 00:36:09,657 --> 00:36:11,778 P�i�li sem dva N�mci. 300 00:36:13,628 --> 00:36:15,841 - Je to August�n. - A n� velitel letky. 301 00:36:16,761 --> 00:36:18,030 M�me �t�st�. 302 00:36:18,156 --> 00:36:22,476 Gener�l August�n n�m p�i�el na pomoc. 303 00:36:22,669 --> 00:36:24,529 Zavolejte ho se mnou, d�ti. 304 00:36:24,655 --> 00:36:30,670 August�n! 305 00:36:51,667 --> 00:36:53,853 Co se v�m stalo? 306 00:36:53,970 --> 00:36:58,359 Ale to nic, jenom mal� �kr�bnut�. Ale co je s v�mi? Kde m�te kn�r? 307 00:36:58,572 --> 00:37:02,960 Ano, musel jsem ho zredukovat. Ne�el mi k t�hle uniform�. 308 00:37:03,918 --> 00:37:07,935 - Je to velmi elegantn�. - P�nov�, dneska je m�j velik� sv�tek. 309 00:37:08,100 --> 00:37:12,626 Dva angli�t� letci a jeden francouzsk� hrdina. 310 00:37:13,564 --> 00:37:17,584 Moje vnu�ka mi o v�s tolik vypr�v�la. O va�� odvaze. 311 00:37:17,981 --> 00:37:20,959 V�n�? Vy jste o mn� d�de�kovi vypr�v�la? 312 00:37:22,291 --> 00:37:25,934 - Ale Juliette byla b�je�n�. - To m� nep�ekvapuje. 313 00:37:26,079 --> 00:37:30,466 V�te, p�nov�, moje divad�lko jist� nen� nejvhodn�j��m �krytem, 314 00:37:30,641 --> 00:37:34,614 ale Juliette a j� v�s m��eme dostat z Pa��e. 315 00:37:34,834 --> 00:37:35,876 V�born�! 316 00:37:35,959 --> 00:37:40,435 Kdy� se dostaneme do neobsazen� Francie, nebude u� probl�m vr�tit se do Anglie. 317 00:37:40,580 --> 00:37:45,209 - Do Anglie? Co j� bych m�l hledat v Anglii? - Poslechn�te ho! 318 00:37:45,501 --> 00:37:48,292 - Pro v�s to bude lep��. - Je to tak, August�ne. 319 00:37:49,125 --> 00:37:50,417 Mapu. 320 00:37:52,046 --> 00:37:53,169 D�ky. 321 00:37:53,485 --> 00:37:56,419 Tady ji m�me, na�i sladkou Francii. 322 00:38:01,368 --> 00:38:05,521 Dohodnuto. Sraz z�tra r�no v 8 hodin na Lyonsk�m n�dra��. 323 00:38:05,776 --> 00:38:07,878 Sednete si do burgundsk�ho vlaku. 324 00:38:08,013 --> 00:38:13,385 Vystoup�te v Mersoltu a pak p�jdete rovnou do hotelu Globus. 325 00:38:13,618 --> 00:38:17,279 Nepi�te si nic. Moje vnu�ka v�s doprovod�. 326 00:38:18,092 --> 00:38:20,398 - To je skv�l�. - V�n� pojedete? 327 00:38:20,582 --> 00:38:24,251 Miluju dobrodru�stv�. Bude to ohromn�, ne? 328 00:38:24,728 --> 00:38:27,834 V jist�m smyslu ano. Jsem v�m zav�z�n, opravdu. 329 00:38:28,088 --> 00:38:32,088 Nesm�me zapomenout, �e m�j p��tel MacIntosh n�s �ek� ve�er v ope�e. 330 00:38:32,205 --> 00:38:35,760 - V ope�e? - Z�stanete tady. Jste ran�n�. 331 00:38:35,982 --> 00:38:38,123 A vy p�jdete se mnou, August�ne. 332 00:38:39,692 --> 00:38:41,435 J� dneska... 333 00:38:46,875 --> 00:38:49,949 - To v�te, �e jdu s v�mi. - Nebojte se. 334 00:38:50,065 --> 00:38:52,459 Vejdeme, popadneme MacIntoshe... 335 00:38:52,626 --> 00:38:55,624 odejdeme a pr�skneme do bot. 336 00:39:25,077 --> 00:39:26,501 Mus�me za kulisy. 337 00:39:43,356 --> 00:39:47,540 - Pros�m. - Promi�te, pane, kde jsou kulisy? 338 00:39:47,666 --> 00:39:50,902 Kulisy? P�jdete tady chodbou a doleva. 339 00:40:53,959 --> 00:40:55,167 Chud�k LeFort. 340 00:40:55,343 --> 00:40:58,084 - Tak co, ��fe, neodlo��me to? - Je pozd�. 341 00:40:58,917 --> 00:41:02,209 T�m h�� pro LeForta. No tak, jde se! 342 00:41:07,690 --> 00:41:09,443 D�kuju, d�v�ata. 343 00:41:14,126 --> 00:41:16,000 Jd�te za mnou. 344 00:42:46,959 --> 00:42:48,792 Za t�icet vte�in. 345 00:43:02,249 --> 00:43:04,409 P�t, �ty�i... 346 00:43:08,883 --> 00:43:10,501 Nula. 347 00:43:14,407 --> 00:43:16,161 Hrome, kikslo to. 348 00:43:18,853 --> 00:43:20,801 Tohle nen� moje vina. 349 00:43:20,995 --> 00:43:22,680 �lov��e... 350 00:43:48,334 --> 00:43:49,543 T�mhle. 351 00:44:04,181 --> 00:44:07,018 Das ist p�est�vka. 352 00:44:07,842 --> 00:44:10,030 P�est�vka, bitte. 353 00:44:13,686 --> 00:44:15,391 J� mus�m do �atny. 354 00:44:32,004 --> 00:44:35,161 - J� to nebyl! - To jsem j�! 355 00:44:36,362 --> 00:44:40,050 - To jsem j�! - To jste vy? - My v�s jako zatkneme. 356 00:44:40,176 --> 00:44:43,469 - Tak jd�te. - Jste n� zajatec, tak se podle toho chovejte. 357 00:44:49,266 --> 00:44:53,954 Obsadit v�chody, v�echna schodi�t�, v�echny chodby! 358 00:44:54,273 --> 00:44:57,266 Galerie! L�e! Posp�te si! 359 00:44:57,460 --> 00:44:59,562 Okam�it� zablokujte horn� vchod! 360 00:45:00,085 --> 00:45:02,042 Ne, doleva. 361 00:45:21,387 --> 00:45:22,869 Rychle, sem. 362 00:45:24,477 --> 00:45:26,928 Ned�lejte paniku. Postupujte systematicky. 363 00:45:27,064 --> 00:45:30,133 �ty�i mu�i ke mn�. Prohled�te prvn� rady. 364 00:45:30,346 --> 00:45:33,262 Vy nezapome�te prohledat v�echny toalety. 365 00:45:41,448 --> 00:45:42,359 J� v�s...! 366 00:45:42,485 --> 00:45:43,920 MacIntosh! 367 00:45:44,887 --> 00:45:46,476 No tohle! 368 00:45:48,461 --> 00:45:49,556 Vy m�te r�nu. 369 00:45:51,876 --> 00:45:56,491 - Nen� to cesta do pekla? - Ne, pod t�mito schody jsou pa��sk� kan�ly. 370 00:45:56,617 --> 00:45:58,874 Je to cel� �eka, kter� te�e pod operou. 371 00:45:59,000 --> 00:46:02,690 - A kde kon��? - Podle Victora Huga nikde. 372 00:46:13,304 --> 00:46:16,293 Z�stanete tady a prohled�te sklepy. 373 00:46:17,276 --> 00:46:21,751 Zatracen� pr�ce. P�t mu�� p�jde se mnou, ale rychle. 374 00:46:24,424 --> 00:46:26,665 Co tam zase d�l�te, chlapi?! 375 00:46:32,670 --> 00:46:34,317 B�h s v�mi. 376 00:47:00,325 --> 00:47:03,209 Vy se je�t� nastydnete s tou va�� ple��. 377 00:47:03,629 --> 00:47:07,135 - Nechcete moji �epici? - Vlezete mi na z�da a veslujte. 378 00:47:07,290 --> 00:47:09,741 Nek�i�te na m�, ��fe. 379 00:47:26,891 --> 00:47:28,509 Gestapo? 380 00:47:29,991 --> 00:47:32,054 Ne, metro. 381 00:47:59,048 --> 00:48:01,375 - Moment, tady je v�chod. - Co zas? 382 00:48:01,847 --> 00:48:04,667 - Tudy se dostaneme ven. - V�chod, fajn. 383 00:48:08,769 --> 00:48:10,459 Tak poj�te... 384 00:48:10,925 --> 00:48:14,208 Takhle oble�en� p�ece nem��eme na ulici. Sebrali by n�s. 385 00:48:14,997 --> 00:48:16,459 Je tam poklop. 386 00:48:44,053 --> 00:48:47,667 - MacIntoshi. - Ano, pane? - Necht�l byste se postavit do pozoru? 387 00:48:53,118 --> 00:48:54,455 Tak... 388 00:49:03,598 --> 00:49:07,395 - Co to se mnou d�l�te, sir? - Bude z v�s hezk� sle�na, hochu. 389 00:49:10,969 --> 00:49:13,667 - A je to. - Co je vlastn�? 390 00:49:57,433 --> 00:50:00,580 - Nechte m�! - Nebojte se, my v�m neubl��me. 391 00:50:50,339 --> 00:50:52,834 - Kolik je hodin? - 8:04. Honem. 392 00:51:29,375 --> 00:51:32,445 - Promi�te, p�nov�. To byl rychl�k do Challonne? - Ano. 393 00:51:32,561 --> 00:51:35,605 - A kdy pojede dal��? - Nev�m, zeptejte se vr�tn�ho. 394 00:51:36,125 --> 00:51:38,325 Koukni se, ���ra. Ro���ci. 395 00:52:00,803 --> 00:52:02,001 St�t! 396 00:52:02,323 --> 00:52:06,959 - Co to nesete? - Po�tovn� pytle. - Dob�e. Po�ta m��e proj�t. 397 00:53:04,042 --> 00:53:06,853 - Neunavujte se. - Nem�me ���vu. Co to? 398 00:53:06,998 --> 00:53:10,262 - Ale do�el n�m benzin. - Mus�te zatla�it. 399 00:53:10,388 --> 00:53:12,144 Tak b�te a tla�te. 400 00:53:12,279 --> 00:53:15,417 Ano, jasn�. Tla�te. 401 00:53:15,679 --> 00:53:18,793 - Tak zaberte, sakra! - Takov� t�n si vypro�uju. 402 00:53:19,380 --> 00:53:23,836 - Dob�e. Bu�te tak laskav, mist�e. - U� je to lep��. - Nafoukanec. 403 00:53:25,090 --> 00:53:27,113 Tak zatla�te. Te�! 404 00:53:27,239 --> 00:53:30,179 - Opatrn�. - Op�ete se do toho po��dn�. 405 00:53:30,596 --> 00:53:32,262 Pomalu, zastavte! 406 00:53:36,042 --> 00:53:39,107 A te� si, p��tel�, rozd�l�me potravinov� l�stky. 407 00:53:39,223 --> 00:53:41,793 - M�te u sebe svoje, MacIntoshi? - Pros�m, pane. 408 00:53:41,964 --> 00:53:46,292 - Francouzsk�. - Ti�t�n� v Lond�n�. Na maso, pros�m. 409 00:53:46,609 --> 00:53:49,001 - D�ky. - A taky francouzsk� pen�ze. 410 00:53:49,117 --> 00:53:51,250 Ti�t�n� v Lond�n�. 411 00:53:51,334 --> 00:53:54,250 - Dobr�. - To je pro v�s. A tohle je pro n�s. 412 00:53:54,626 --> 00:53:57,486 Je kr�sn� den, trochu se projdeme, MacIntoshi. 413 00:53:58,528 --> 00:54:02,167 - No tak jdeme, Gust�nko. - Copak jsem n�jak� �ensk�? 414 00:54:02,350 --> 00:54:06,370 - A� se nau�� mluvit. A co m� prachy? - Po�kejte. 415 00:54:12,051 --> 00:54:13,629 Nebu�te chtivej. 416 00:54:14,417 --> 00:54:16,167 - Copak j� jsem? - Jo. 417 00:54:24,334 --> 00:54:26,675 - Po�kejte na m�, sakra! - Tak s sebou ho�te. 418 00:54:26,792 --> 00:54:30,876 - M�m nohy jako konve. - Proto�e v�m otekly. No, to je kr�sa. 419 00:54:52,151 --> 00:54:55,085 No jo, Angl�ni. Poj�te. 420 00:54:55,318 --> 00:54:57,100 J� u� nem��u! 421 00:54:57,376 --> 00:54:59,463 Dejte mi svatej pokoj! 422 00:55:06,717 --> 00:55:08,073 Tak honem. 423 00:55:08,199 --> 00:55:10,233 No, Stanislave... 424 00:55:11,056 --> 00:55:14,543 Podobn� d�v�rnosti si vypro�uju. To si nezvykejte. 425 00:55:14,931 --> 00:55:17,952 Tak m� tu nikdo dirigovat nebude. M� teda ne! 426 00:55:18,078 --> 00:55:21,245 P��teli, uv�domte si, �e my dva nepat��me do stejn� spole�nosti. 427 00:55:21,381 --> 00:55:23,959 Mezi n�mi bude v�dycky ze�. 428 00:55:24,216 --> 00:55:26,065 Dejte mi ruku, j� nem��u vst�t. 429 00:55:26,250 --> 00:55:29,988 - Co je tohle za n�fuku? - D�vejte pros�m pozor na to, co ��k�te. 430 00:55:30,201 --> 00:55:32,923 - Dobr�. - P�ece m� tu nenech�te?! 431 00:55:34,143 --> 00:55:38,292 - Jsou to spr�vn� ho�i. - Ten mal� se mi zd� dost nafoukan�, sir. 432 00:55:38,550 --> 00:55:40,875 K�i��, aby ho nep�ehl�dli. 433 00:55:42,835 --> 00:55:44,904 Pod�vejte se t�mhle. 434 00:55:46,526 --> 00:55:48,167 Honem, MacIntoshi! 435 00:55:49,597 --> 00:55:51,272 Vr�t�me se! 436 00:55:52,192 --> 00:55:56,029 Utekli n�m. Vyka�lali se na n�s. Vid�te je, zr�dce? 437 00:55:56,455 --> 00:56:01,626 - No tohle. To bych do nich ne�ekl. - Tak jsme tu z�stali sami. - Ale... 438 00:56:02,441 --> 00:56:04,717 Nebojte se. Obejdeme se bez nich. 439 00:56:04,862 --> 00:56:06,869 To se d�l�, p�ni spojenci?! 440 00:56:06,995 --> 00:56:09,901 Obujte se, opatrn�. 441 00:56:10,811 --> 00:56:12,751 Op�ete se o m�. 442 00:56:12,942 --> 00:56:14,763 Vid�te ty Angl�ny? 443 00:56:15,363 --> 00:56:17,244 To se div�m. Mn� byli tak sympatick�. 444 00:56:17,399 --> 00:56:18,901 Sympatick�?! 445 00:56:23,588 --> 00:56:25,626 Vy jste m�l anglickou ch�vu, �e? 446 00:56:47,993 --> 00:56:50,520 B�h n�m ji poslal. 447 00:56:51,179 --> 00:56:54,888 - Tu sest�i�ku? - Tu ma�inu, �lov��e. 448 00:57:15,479 --> 00:57:18,104 - To se v�m povedlo. - D�ky, sir. Kam jedeme? 449 00:57:18,220 --> 00:57:20,438 Pro Francouze. Bez nich je smutno. 450 00:57:22,037 --> 00:57:25,209 Zlod�ji! Zlod�ji! 451 00:57:25,428 --> 00:57:29,622 - Sestro, pros�m v�s, p�esta�te. - Jsme Angli�an�, angli�t� letci. 452 00:57:29,748 --> 00:57:33,292 - Nevykl�dejte mi poh�dky. - Jsme angli�t� letci. Royal Air Force. 453 00:57:33,418 --> 00:57:34,891 Opravdu letci? 454 00:57:37,705 --> 00:57:40,710 Tohle p�ece nen� na ch�zi ale na par�du, ty va�e perka. 455 00:57:42,054 --> 00:57:44,833 - Kdy� mi to tak nezi�tn� nab�z�te, j� to p�ijmu. - Co? 456 00:57:44,959 --> 00:57:47,890 - Vym�n�me si boty. - Dobr�, jak� m�te ��slo? 457 00:57:48,074 --> 00:57:49,750 Jako vy. 458 00:57:58,267 --> 00:57:59,497 To je lahoda. 459 00:58:02,887 --> 00:58:07,303 - Aspo� na m� po�kejte. - Poklusem! - Mus�m si na ty boty zvyknout. 460 00:58:07,429 --> 00:58:09,986 Tak honem, t�hnete se jako slim�k. 461 00:58:10,828 --> 00:58:15,084 Ha! N�mci! Honem, ut�kejte! 462 00:58:25,548 --> 00:58:31,223 Ohromn�. P�i va�em st��� m�te o�i jako rys. D�ky. 463 00:58:31,591 --> 00:58:34,381 - To nic. - Mockr�t d�kuji. - Ale dejte pokoj. 464 00:58:34,691 --> 00:58:38,126 - Co Angl�ni? - Co? - V�dy� je pochytali. 465 00:58:38,343 --> 00:58:42,362 Jejich chyba. Nem�li se od n�s trhnout. 466 00:58:43,582 --> 00:58:44,909 Jdeme d�l. 467 00:58:45,897 --> 00:58:51,917 Moment. J� v�m ty boty rad�i vr�t�m, abych v�m je nerozt�hl. 468 00:58:52,338 --> 00:58:56,334 - V�dy� jste mn� je zni�il. - A co moje, padnou v�m? 469 00:58:56,456 --> 00:58:59,100 - Jsou trochu velk�. - Tak promi�te. 470 00:58:59,449 --> 00:59:01,657 - Tak co zdr�ujete? - No jo... 471 00:59:01,812 --> 00:59:02,964 No tak, jdeme! 472 00:59:05,174 --> 00:59:07,228 - Po�kejte! Po�kejte! - Angl�ni! 473 00:59:09,242 --> 00:59:10,908 - Sl�va! - Hur�! 474 00:59:13,717 --> 00:59:17,543 To jste hodn�, �e jste se pro n�s vr�tili. D�kuju, p��teli. 475 00:59:17,659 --> 00:59:20,961 - Chlapi, komu jste �t�pli tenhle au��k? - Mn�. 476 00:59:21,107 --> 00:59:23,053 - Dobr� den, p�nov�. - Dobr� den, sestro. 477 00:59:23,179 --> 00:59:27,880 - Nastupte si, �ekaj� m� v nemocnici. - Honem, nasedat! Posp�te si, p��tel�. 478 00:59:29,013 --> 00:59:30,863 Podejte mi ruku, honem! 479 01:00:08,068 --> 01:00:10,092 Pros�m sl�nku, pane. 480 01:00:16,209 --> 01:00:17,393 D�ky. 481 01:00:25,141 --> 01:00:27,146 Sch�z� tomu pep�. 482 01:00:37,072 --> 01:00:41,092 Francie sladk�, hv�zdo mo�sk�, 483 01:00:42,138 --> 01:00:48,478 vlasy m� z mo�sk�ch �as a vlny obil� ti kr�l� tv��. 484 01:00:49,069 --> 01:00:50,778 Charles Peguy. 485 01:00:51,515 --> 01:00:53,792 N�dhern� b�sn�k, vi�te? 486 01:00:56,625 --> 01:00:59,054 Jak vid�te, zn�m dob�e v� jazyk. 487 01:01:24,292 --> 01:01:26,432 Hal�? Ano, je zde. 488 01:01:26,655 --> 01:01:28,902 - Co se d�je? - Pro v�s, pane majore. 489 01:01:35,475 --> 01:01:40,250 Co�e? V�n�? To se v�m povedlo. 490 01:01:40,511 --> 01:01:42,613 Legitimovali jsme v�echny mu�e. 491 01:01:42,876 --> 01:01:47,427 V cel�m vlaku byl jedin� Angli�an on. Jsem si jist, �e ho nikdo nedoprov�zel. 492 01:01:47,756 --> 01:01:50,604 Dob�e, zesilte hl�dky v cel�m okol�. 493 01:01:50,730 --> 01:01:53,293 Ano, zes�l�me. 494 01:02:13,111 --> 01:02:15,899 Kde je nejbli��� velitelstv�? Meursault? 495 01:02:16,588 --> 01:02:18,603 Dopravte tam zat�en�ho. 496 01:02:19,231 --> 01:02:20,962 Meursault... 497 01:02:21,116 --> 01:02:24,260 Ano, Meursault. P�ijedu tam dnes ve�er. 498 01:03:03,832 --> 01:03:06,912 A nebylo by moud�ej��, p�nov�, ud�lat �elem vzad? 499 01:03:07,531 --> 01:03:09,323 Ne, hochu. Nem��eme u� couvnout. 500 01:03:51,667 --> 01:03:54,084 Ho�te po nich p�r meloun�. 501 01:03:54,555 --> 01:03:56,521 - Co ��kal? - M�me jim d�t p�r vitam�n�. 502 01:04:25,549 --> 01:04:27,564 Neple�te si mou hlavu s melounem. 503 01:04:27,680 --> 01:04:29,230 Neur�ejte...! 504 01:04:49,846 --> 01:04:52,584 Nestrkejte do m�, v�dy� m� vyhod�te z au��ku! 505 01:05:10,134 --> 01:05:13,043 Je�te vpravo! �lov��e, tady nejste v Anglii! 506 01:05:44,447 --> 01:05:47,933 - A je�t� jeden meloun, rychle! - Do�ly, u� nem�me munici. 507 01:07:17,898 --> 01:07:20,639 - To je Meursault. - To vid�m, ��st um�m taky. 508 01:07:20,755 --> 01:07:24,204 Nejd��ve mus�me naj�t hotel Globus. Ten taky vid�te? 509 01:07:24,321 --> 01:07:26,577 Neotravujte po��d a str�te do m�. 510 01:07:27,110 --> 01:07:28,571 Tam ne, do sedla. 511 01:07:28,687 --> 01:07:31,893 A nezapome�te brzdit, nebo zase spadnete. 512 01:07:44,947 --> 01:07:47,445 Co je to za krav�l? Co to zase vyv�d�te? 513 01:07:47,581 --> 01:07:49,791 Ale spadl mi �et�z. Nejede to, jasn�? 514 01:07:50,072 --> 01:07:52,445 S v�ma je k��. Dejte to sem, uka�te. 515 01:07:52,600 --> 01:07:54,488 M�te ob� ruce lev�. 516 01:07:55,660 --> 01:07:57,113 J� m�m n�vrh. 517 01:07:57,297 --> 01:08:00,243 P�jde n�m to rychleji, kdy� vy si vezmete moje kolo. 518 01:08:00,369 --> 01:08:02,316 Stejn� nejede a j� se vezmu va�e. Jedem! 519 01:08:02,441 --> 01:08:03,865 To p�ece nejde. 520 01:08:03,981 --> 01:08:05,666 To mi u� d�l�te podruh�. 521 01:08:05,782 --> 01:08:08,011 Nejd��v jste mi vzal boty a te� kolo. 522 01:08:08,127 --> 01:08:11,468 - Pros�m v�s, to je norm�ln�, ne? - Dob�e, tak promi�te. 523 01:08:12,301 --> 01:08:14,151 Poslouchejte. Pro� je to norm�ln�? 524 01:08:14,277 --> 01:08:18,035 - Norm�ln� je to samoz�ejm� proto... - �e jsem jenom d�ln�k, �e jo? 525 01:08:18,146 --> 01:08:20,432 - Te� jste to uh�dl, p�esn�! - J� v�m, j� rozum�m. 526 01:08:20,557 --> 01:08:24,085 - Ale vy za to nem��ete, v�bec ne. - Takhle to u� d�l nejde. 527 01:08:24,209 --> 01:08:27,502 Nemyslete si, �e budu cestovat se sobcem, jako jste vy. Odch�z�m. 528 01:08:27,667 --> 01:08:30,292 Tak vida, chcete zdrhnout. 529 01:08:30,456 --> 01:08:32,510 Hledal jste z�minku a te� jste ji kone�n� na�el. 530 01:08:32,626 --> 01:08:36,292 - Egoisto! Stejn� je to v�ecko kv�li v�m. - Jak to, kv�li m�? 531 01:08:36,417 --> 01:08:38,335 Nem�li jsme d�lat Angli�an�m posl��ky. 532 01:08:38,451 --> 01:08:41,318 Oni si sed� v kl�te�e a my se tu d�em. 533 01:08:41,454 --> 01:08:43,662 Pochopte p�ece, �e pro Petera nemohli jet oni. 534 01:08:43,778 --> 01:08:46,984 - Ka�lu na Petera a vy ostatn� na n�j ka�lete taky. - To ne. 535 01:08:47,120 --> 01:08:50,548 P�it�hl jste m� sem, proto�e chcete vid�t tu svou pimprl�tkovou holku! 536 01:08:50,665 --> 01:08:52,931 - Neur�ejte ji! - A je vod pimprl�tek! 537 01:08:53,047 --> 01:08:56,016 A vy byste byl moc ��astnej, kdybyste ty pimprlata um�l tahat. 538 01:08:56,177 --> 01:08:59,125 Stejn� v�s m�m pln� zuby. D�lejte si, co um�te. 539 01:08:59,489 --> 01:09:02,375 - Rozch�z�me se na dobro. - To m� bude stra�n� mrzet. 540 01:09:53,382 --> 01:09:54,777 D�kuju v�m. 541 01:10:29,970 --> 01:10:34,125 - Pardon. - Ti�e! - To j� ne, to kolo. - Ticho! 542 01:10:56,334 --> 01:10:59,209 Nikdo tu nen�. Nem�te n�hodou sirku? 543 01:11:00,071 --> 01:11:01,292 Nem�m. 544 01:11:22,376 --> 01:11:26,124 Takhle se chod� dom�, lajd�ci? �ek�me na v�s celou v��nost. 545 01:11:26,251 --> 01:11:28,168 A jako v�dycky namol! 546 01:11:30,417 --> 01:11:33,718 - Omluvte man�ela, pane gener�le. - A toho m�ho taky. 547 01:11:33,873 --> 01:11:37,084 Alou do kuchyn�! �ek� tam hora n�dob�. 548 01:11:37,275 --> 01:11:39,241 Ro���ci! 549 01:11:44,000 --> 01:11:45,450 St�t! 550 01:11:47,125 --> 01:11:49,834 M�m narozeniny. �ampa�sk� pro p�ny. 551 01:11:50,251 --> 01:11:54,087 �ena nesm� doma porou�et. Man�el nos� kalhoty. 552 01:11:54,290 --> 01:11:56,251 I kdy� trochu plandaj�. 553 01:11:57,539 --> 01:11:59,959 Na zdrav�! 554 01:12:01,064 --> 01:12:02,440 A�... slou��. 555 01:12:02,692 --> 01:12:04,871 P�nov�, co mi te� navrhnete? 556 01:12:06,643 --> 01:12:09,835 - Cel� skvadrona do sedel! - Hudba! 557 01:12:50,528 --> 01:12:54,343 - Kudy se jede k hotelu Globus? - Rovn�, pane majore. - D�ky. 558 01:12:54,469 --> 01:12:57,588 - Jedeme. - Pochodem vchod! 559 01:13:12,292 --> 01:13:14,251 Je to tady, ��slo �est. 560 01:13:18,292 --> 01:13:21,259 Je mi l�to, p�nov�, ale budete muset sp�t v jedn� posteli. 561 01:13:21,578 --> 01:13:23,234 - To nemysl�te v�n�. - Jo. 562 01:13:23,389 --> 01:13:26,043 - Sp�t spolu? - V�dy� jsme ve v�lce. 563 01:13:26,179 --> 01:13:28,251 - Dejte mi u� jednou pokoj. - Jenom klid. 564 01:13:28,368 --> 01:13:30,758 To je sou��st v�le�n�ch �trap, kamar�de. 565 01:13:30,991 --> 01:13:32,330 Vlezte mi na z�da, chlape. 566 01:13:32,446 --> 01:13:34,923 - Co je? - Dovol�te? - Posa�te se t�mhle. - Jo. 567 01:13:35,039 --> 01:13:37,858 - A vy mi pomozte, pros�m. - S radost�. 568 01:13:38,633 --> 01:13:41,713 - B�li jsme se, �e se v�m n�co stalo. - Cel� kraj pro�es�vaj�. 569 01:13:41,839 --> 01:13:45,251 - Je jich v�ude plno. - Petera zatkli, je poplach. 570 01:13:45,584 --> 01:13:47,602 Chud�k Peter na gestapu. 571 01:13:47,737 --> 01:13:51,084 Ale co bude s n�mi? Co budeme d�lat? 572 01:13:53,751 --> 01:13:55,267 Brzo r�no... 573 01:13:56,110 --> 01:13:58,977 v�s p�evedeme do svobodn�ho p�sma. 574 01:13:59,797 --> 01:14:02,122 Postar�me se i o va�e p��tele. 575 01:14:03,042 --> 01:14:05,822 - Co se stalo? - Vyp�naj� proud. 576 01:14:06,616 --> 01:14:08,224 To te� m�me po��d. 577 01:14:10,284 --> 01:14:12,347 - N�kdo klepe. - Asi host. 578 01:14:14,504 --> 01:14:15,959 Po�kejte tu. 579 01:14:20,073 --> 01:14:24,298 - Co je? - M�me tu zamluven� pokoj. Z Pa��e, sle�no. 580 01:14:24,521 --> 01:14:25,993 Hned budu dole. 581 01:14:26,710 --> 01:14:30,709 - A jsme v tom. - Ne, to se v�s net�k�. Cht�j� jen pokoj. 582 01:14:30,942 --> 01:14:35,588 Sp�te klidn�, dobrou noc. Potrp�m si na �ist� postele. 583 01:14:38,871 --> 01:14:41,922 V p�t r�no pro v�s p�ijdeme. Poj�, Julietto. 584 01:14:46,844 --> 01:14:49,295 Promi�te, p�nov�, �e jsem v�s nechala �ekat. 585 01:14:49,440 --> 01:14:51,774 Bu�te tak laskav� a ra�te za mnou. 586 01:14:57,459 --> 01:14:59,461 Dobrou noc, Julietto. 587 01:14:59,897 --> 01:15:01,602 Jsem moc r�d, 588 01:15:02,357 --> 01:15:04,042 �e jsme se zase setkali. 589 01:15:04,726 --> 01:15:06,082 Jste hodn�, August�ne. 590 01:15:06,199 --> 01:15:08,523 - U� se t��m na postel. - Rychle, dovnit�. 591 01:15:10,712 --> 01:15:14,161 - Moc se mi l�b� francouzsk� hot�lky. - Ka�d� m� sv� kouzlo. 592 01:15:14,597 --> 01:15:16,495 M�te pravdu, jsou v�echny stejn�. 593 01:15:17,501 --> 01:15:19,604 Bohu�el m�me hotel pln� obsazen�. 594 01:15:19,740 --> 01:15:22,657 Snad v�m nebude vadit sp�t v jedn� posteli. Dev�tka. 595 01:15:22,802 --> 01:15:25,117 - V�lka je v�lka. - No, ov�em. 596 01:15:31,989 --> 01:15:33,917 Umyvadlo je t�mhle v rohu. 597 01:15:34,342 --> 01:15:38,598 - Kdybyste se cht�li vykoupat, sprchy jsou vlevo na chodb�. - D�ky. 598 01:15:38,976 --> 01:15:41,039 Dobrou noc, p�nov�. 599 01:15:42,308 --> 01:15:45,078 - �ist� pr�dlo je m�j kon��ek. - Kon��ek? 600 01:15:45,194 --> 01:15:49,049 M�m r�da �istou postel. Co to ��k�m? Dovol�te? 601 01:15:49,175 --> 01:15:50,459 Pardon. 602 01:15:52,247 --> 01:15:53,515 P�nov�. 603 01:15:54,813 --> 01:15:58,079 - Tak poj�te. - Tohle mi je�t� sch�zelo. 604 01:15:58,195 --> 01:16:00,042 Lezte, ned�lejte cavyky. 605 01:16:01,353 --> 01:16:04,126 Tak, dneska se hezky vyspink�, Stanisl�vku... 606 01:16:04,345 --> 01:16:05,993 Pros�m v�s, p�esta�te. 607 01:16:06,351 --> 01:16:08,656 - Dejte sem tu deku. - Pardon. 608 01:16:09,667 --> 01:16:12,875 - Vy nejste �enat�, co? - Ne. - J� taky ne. 609 01:16:13,071 --> 01:16:16,180 V�te, r�d bych do toho pra�til. 610 01:16:16,306 --> 01:16:20,219 S Juliettou. Je to hodn� d�v�e. 611 01:16:20,587 --> 01:16:23,143 Stanislave, cht�l bych se v�s na n�co zeptat. 612 01:16:23,463 --> 01:16:25,817 Jak se v�m l�b�m jako mu�? 613 01:16:27,172 --> 01:16:29,792 Mu�? Je pozd�, mus�me j�t sp�t. 614 01:16:30,252 --> 01:16:31,792 Tak dobrou noc. 615 01:16:32,083 --> 01:16:35,722 Moment. Zapomn�l jsem v�m ��ct, �e chr�pu. 616 01:16:35,959 --> 01:16:38,792 Ale nebojte se, sta�� zap�skat a hned p�estanu. 617 01:16:39,006 --> 01:16:41,010 Nebudu celou noc p�skat. 618 01:16:41,398 --> 01:16:42,590 Kruci! 619 01:16:43,617 --> 01:16:46,435 - Co je to s v�mi? Zlob�te se? - Ne, v ope�e je pauza. - Pauza? 620 01:16:46,600 --> 01:16:49,834 A kdy� je pauza, tak m�m v�dycky k�e�e. �aludek se mi sv�r�. 621 01:16:50,348 --> 01:16:52,689 - Mus�m se naj�st. - Nebl�zn�te! 622 01:16:53,502 --> 01:16:55,750 Po�kejte do r�na. Hotel je pln� N�mc�. 623 01:16:56,398 --> 01:17:00,376 - Padnete jim do rukou. - Jsem man�el majitelky nebo ne? 624 01:17:01,269 --> 01:17:02,596 A zav�ete. 625 01:17:08,591 --> 01:17:10,596 A copak j� nejsem Juliettin man�el? 626 01:17:41,375 --> 01:17:43,012 - Sturmere. - Ano, pane majore? 627 01:17:43,787 --> 01:17:45,860 Postarejte se o j�dlo, jdu pod sprchu. 628 01:17:45,985 --> 01:17:47,376 Ano, pane majore. 629 01:18:42,829 --> 01:18:46,248 Jednou za v�lky potkal jeden mal�� pokoj�, 630 01:18:46,984 --> 01:18:50,490 docela hezk�, kr�snou blond�nku. 631 01:18:50,927 --> 01:18:54,792 Aby ho zachr�nila, vyd�vala ho za man�ela. 632 01:18:55,392 --> 01:18:58,140 A on ji miloval v�c ne� sv�j �ivot. 633 01:18:58,357 --> 01:19:01,559 Dneska je po v�lce, zv�t�zili jsme. 634 01:19:02,469 --> 01:19:05,530 A tak se m��eme kone�n� obejmout. 635 01:19:08,192 --> 01:19:11,959 - August�ne... - J� v�m, zbabral jsem to. 636 01:19:13,418 --> 01:19:15,388 V�lka je�t� neskon�ila. 637 01:19:15,610 --> 01:19:17,661 V�n� mus�me �ekat a� na v�t�zstv�? 638 01:19:17,777 --> 01:19:20,828 Rad�i p�esta�te blouznit a hajdy do postele. 639 01:19:46,893 --> 01:19:48,859 - To jste vy? - Pardon. 640 01:21:30,095 --> 01:21:32,207 - Co pros�m? - Kdo jste. 641 01:21:33,251 --> 01:21:37,426 Jsem majitel pan�... toti� hotelu. 642 01:21:37,542 --> 01:21:39,353 - Man�el hotelu... - Man�elka? 643 01:21:39,652 --> 01:21:42,834 Kdepak, to ne. Majitelka je... 644 01:21:44,194 --> 01:21:45,308 Majitelka! 645 01:21:45,550 --> 01:21:49,507 Nev�te, kde se tady d� essen? M�m hlad. 646 01:21:49,691 --> 01:21:52,586 Bohu�el je pozd�, u� nic nem�me. V�ecko do�lo. 647 01:21:55,168 --> 01:21:59,227 - A tohle? - Na to jsem �pln� zapomn�l. 648 01:21:59,343 --> 01:22:02,064 - Je to k j�dlu. Po�ivateln�. - Opravdu? 649 01:22:02,219 --> 01:22:05,219 V�dy� je to... voj�k n�meck�. 650 01:22:05,733 --> 01:22:07,408 Ne��kejte, v�n�? 651 01:22:09,126 --> 01:22:12,396 - Dokonce s�m gener�l. - ��k�te gener�l? 652 01:22:12,696 --> 01:22:17,225 Ale chutn�, po�ivateln� gener�l. 653 01:22:20,770 --> 01:22:24,266 - Nechcete ochutnat? - Ne, ne... Kdepak. 654 01:22:24,411 --> 01:22:28,709 - N�meck� d�stojn�k nevemu nikdy do huby. - Pros�m, jak je libo. 655 01:22:29,693 --> 01:22:31,378 Jste kanibal. 656 01:22:32,308 --> 01:22:33,834 Dobrou noc, pane. 657 01:23:37,977 --> 01:23:41,686 D�kuji v�m, �e jste schoval ob�erstven� pro m�ho nad��zen�ho. 658 01:23:46,631 --> 01:23:48,404 Vy �ibale. 659 01:25:05,751 --> 01:25:07,001 Pane majore! 660 01:25:58,760 --> 01:26:01,665 To je mil� p�ekvapen�. Sn�dan�. 661 01:26:13,225 --> 01:26:14,751 D�ky, Stanislave. 662 01:26:28,488 --> 01:26:30,716 Tak jak se v�m da�� dneska? 663 01:26:31,752 --> 01:26:33,507 Hezky se usm�jte. 664 01:26:33,778 --> 01:26:38,679 Sestro, pod�vejte pacientovi l�ky jako doposud 665 01:26:39,240 --> 01:26:43,626 a po 48 hodin�ch postupn� sni�ujte d�vky. 666 01:26:44,423 --> 01:26:46,209 Je v�m u� l�pe? 667 01:26:46,370 --> 01:26:49,042 Tak se nekoukejte tak smutn�. 668 01:26:50,360 --> 01:26:51,659 Pod�vejte se, hochu. 669 01:26:51,775 --> 01:26:55,921 Dneska je lep�� stonat tady, ne� b�t zdrav� n�kde jinde. 670 01:26:56,211 --> 01:26:57,548 Dal��. 671 01:27:01,650 --> 01:27:03,800 Vida, nov��ek. 672 01:27:04,468 --> 01:27:07,093 Copak v�s zlob�, synku? 673 01:27:07,355 --> 01:27:10,309 Vypad�te p�epadle. Sedn�te si. 674 01:27:11,936 --> 01:27:14,834 Uka�te mi jazyk! 675 01:27:16,176 --> 01:27:19,915 Jazyk b�l�, b�lmo �lut�, nos rud�. J�tra. 676 01:27:22,162 --> 01:27:25,397 Tohle bol�? ��k�m, j�tra. 677 01:27:25,862 --> 01:27:29,334 Vy si moc dop��v�te. A chlast�te. 678 01:27:30,017 --> 01:27:31,292 Sedn�te si. 679 01:27:34,626 --> 01:27:36,626 �ekn�te t�icet t�i. 680 01:27:36,979 --> 01:27:38,693 T�icet t�i. 681 01:27:39,284 --> 01:27:40,810 T�icet t�i! 682 01:27:42,267 --> 01:27:47,280 - Tak bude to? - T�icet t�i. 683 01:27:47,609 --> 01:27:49,918 - T�icet t�i. - Ov�em, ov�em... 684 01:27:50,195 --> 01:27:52,960 Matko p�edstaven�, ty dva p��pady jsem p�ivedla j�. 685 01:27:53,369 --> 01:27:55,017 Toho a tamtoho vedle. 686 01:27:55,133 --> 01:27:57,719 T�m pom��e jen okam�it� zm�na vzduchu. 687 01:27:57,854 --> 01:27:59,733 Za��d�m to, Matko p�edstaven�. 688 01:28:01,700 --> 01:28:06,459 Pod�vejte se, p��teli. Na ta sv� j�tra byste si stejn� m�l d�t pozor. 689 01:28:18,350 --> 01:28:20,132 M� obl�ben� medic�na. 690 01:28:35,650 --> 01:28:38,275 Julietto, vst�vej. Uva�� k�vu. 691 01:28:46,482 --> 01:28:47,692 Vst�vat, je p�t. 692 01:28:47,809 --> 01:28:51,189 Krucin�l, kdo to sem leze?! 693 01:28:51,595 --> 01:28:52,942 Hned! 694 01:28:53,126 --> 01:28:54,336 No, tohle? 695 01:28:59,944 --> 01:29:02,607 - No, co se d�je? - J� nerada. 696 01:29:03,198 --> 01:29:06,116 Promi�te, spletla jsem si pokoje. 697 01:29:07,251 --> 01:29:10,320 To snad ani nen� mo�n�. 698 01:29:25,993 --> 01:29:28,695 V tomhle hotelu jsou sam� bl�zni. 699 01:29:29,422 --> 01:29:31,485 - �e, Sturmere? - Jo. 700 01:29:36,840 --> 01:29:39,532 Vsta�te, u� je p�t hodin. 701 01:29:44,626 --> 01:29:49,168 V�dy� je teprv p�t. N�kdo se zbl�znil nebo co. 702 01:29:54,304 --> 01:29:57,151 - Stalo se n�co? - Promi�te, popletla jsem pokoje. 703 01:29:57,326 --> 01:29:59,662 Tak brzo? To se v�m povedlo. 704 01:29:59,797 --> 01:30:03,501 Ti�e. Je unaven po cest�. 705 01:30:50,794 --> 01:30:54,213 To jste vy? Dobr� jitro. 706 01:31:00,440 --> 01:31:03,779 No tak, kluci. Bu�te hodn�. Ned�lejte r�mus. 707 01:31:04,058 --> 01:31:08,068 P�jdete p�kn� na proch�zku. Tak, p�kn�. 708 01:31:10,367 --> 01:31:11,516 �up, �up. 709 01:31:17,295 --> 01:31:19,484 Mn� to padne, ale v�m? 710 01:31:20,404 --> 01:31:21,731 Tady m�te helmu. 711 01:31:23,435 --> 01:31:27,513 Je�t� jednu. A odznaky poln�ch �etn�k�. 712 01:31:29,876 --> 01:31:31,132 Flinty. 713 01:31:32,642 --> 01:31:34,463 Ale pozor, jsou nabit�. 714 01:31:36,401 --> 01:31:39,898 - D�vejte pozor, je to nabit�. - �lov��e, dr�te to po��dn�. 715 01:31:40,798 --> 01:31:42,203 Vy nem�te rozum! 716 01:31:49,657 --> 01:31:51,565 Julietto, otev�i jim! 717 01:31:56,851 --> 01:32:01,126 - Na�i psi v�s povedou. - Znaj� tady na hranic�ch ka�dou cesti�ku. 718 01:32:01,379 --> 01:32:03,334 Nebojte se jich, neubl�� v�m. 719 01:32:04,478 --> 01:32:07,630 Vypad�te jako prav� skop��ci. Nikdo v�s nepozn�. 720 01:32:07,753 --> 01:32:12,082 - Co kdy� potk�me pravou hl�dku? - Budou myslet, �e jste z jin�ho odd�lu. 721 01:32:12,266 --> 01:32:14,194 - J� nev�m. - Tak p�jdeme. 722 01:32:16,596 --> 01:32:18,388 Pozor, psy dr�te na ����e. 723 01:32:18,533 --> 01:32:20,974 Jinak v�m ute�ou a zabloud�te. 724 01:32:25,998 --> 01:32:27,959 - Sbohem, Julietto. - Sbohem. 725 01:32:28,438 --> 01:32:32,244 - Vr�t�te se do Pa��e? - Ano, ke sv�m loutk�m. 726 01:32:32,419 --> 01:32:34,627 Gener�l August�n u� nep�ijde. 727 01:32:34,772 --> 01:32:37,765 Ne, ale sl�bil, �e se vr�t� po v�lce. 728 01:32:38,695 --> 01:32:40,893 Julietto, cht�l bych v�m ��ct... 729 01:33:10,004 --> 01:33:12,474 - Kruci, ze�. Co te� budeme d�lat? - Copak v�m? 730 01:33:12,638 --> 01:33:16,600 To se zeptejte ps�, ti n�s vedou. J� se tu nevyzn�m. 731 01:33:21,059 --> 01:33:22,501 Honem, za nimi! 732 01:33:24,836 --> 01:33:27,994 Podr�te ty zatracen� bestie, j� p�elezu ze�. 733 01:33:28,130 --> 01:33:31,539 - V�dy� m� zakousnou. - Copak m��ou, kdy� jsou na druh� stran�? 734 01:33:32,198 --> 01:33:33,815 Nemrskejte sebou. 735 01:33:38,252 --> 01:33:41,516 - Nenech�vejte m� tady! - Tak, hotovo. 736 01:33:43,269 --> 01:33:44,566 Lezte ke mn�. 737 01:33:48,127 --> 01:33:50,442 �lov��e, vy jste se zbl�znil, ne? 738 01:33:50,597 --> 01:33:52,224 Psst, klid. 739 01:33:56,433 --> 01:34:00,065 - Tak m� p�ece sundejte. - Nem��u, dr��m psy. Copak to nevid�te? 740 01:34:00,181 --> 01:34:02,438 Nemluvte a nastavte z�da. 741 01:34:03,803 --> 01:34:05,167 Poj�te bl�. 742 01:34:08,001 --> 01:34:10,468 Zastavte, vy potvory jedny. 743 01:34:10,584 --> 01:34:14,362 - Pro� chcete, aby zastavili? - P�ece v�s neponesu a� do Anglie. 744 01:34:14,585 --> 01:34:17,461 - Mn� tady nic nechyb�. - Pod�vejte se... 745 01:34:17,660 --> 01:34:20,334 Tak tohle jsme si spolu neujednali, pane kapeln�ku. 746 01:34:20,449 --> 01:34:23,251 Tak jdeme, ��dn� zbyte�n� �e�i. 747 01:34:23,500 --> 01:34:25,389 To u� je pot�et�, co jste m� vypekl. 748 01:34:25,515 --> 01:34:27,908 Nejd��v s botama, potom s kolem. 749 01:34:28,586 --> 01:34:30,988 - Co je zas? - B�te trochu doleva. 750 01:34:31,220 --> 01:34:34,638 - Je to spr�vn� sm�r? - Ale jo, je. - Tak jdem. 751 01:35:01,237 --> 01:35:03,677 Na svou vej�ku jste zatracen� t�kej. 752 01:35:06,709 --> 01:35:09,684 - Po�kejte na m�! - Kam ut�k�te?! 753 01:35:24,565 --> 01:35:26,550 Po�kej! St�j! 754 01:35:31,084 --> 01:35:32,959 V�ecko prohledat, rychle! 755 01:35:50,684 --> 01:35:52,282 Stanislave... 756 01:36:02,317 --> 01:36:06,927 Stanislave... 757 01:36:07,663 --> 01:36:09,193 Jsem tady. 758 01:36:11,153 --> 01:36:14,417 Zachr�nil jste mi zase �ivot. Mockr�t d�kuju. 759 01:36:14,707 --> 01:36:18,446 Ztratili jsme psy. Zabloudili jsme. 760 01:36:23,168 --> 01:36:26,836 J� u� nem��u d�l. M�m toho dost. 761 01:36:27,669 --> 01:36:31,068 - Ale kdy� tu z�staneme, tak n�s chytnou. - To je fuk. 762 01:36:31,194 --> 01:36:34,700 - Pros�m v�s, poj�te. - Ne, j� chci z�stat tady. 763 01:36:34,835 --> 01:36:38,612 - Poj�te... - Vlezte mi na z�da. - Hrome! 764 01:36:38,864 --> 01:36:42,530 - Nebu�te hysterka! - J� chci zp�tky do Pa��e. 765 01:36:42,859 --> 01:36:44,448 Vr�t�m se na sv� le�en�... 766 01:36:44,603 --> 01:36:47,750 - V�dy� se tam vr�t�te. - Ale ne. - Ale jo. 767 01:36:47,954 --> 01:36:49,949 - Ale ne! - Ale jo! 768 01:36:51,203 --> 01:36:55,261 Moje �t�tce z prav� ��n�. �pln� nov�. 769 01:36:55,435 --> 01:36:58,197 Koup�m v�m jich p�t krabic a hezky hranat�. 770 01:36:58,341 --> 01:37:02,013 Ale j� pot�ebuju kulat�. V�dy� vy se v tom v�bec nevyzn�te. 771 01:37:02,139 --> 01:37:04,744 S�m si vyberete, tak poj�te. 772 01:37:07,912 --> 01:37:11,263 - A co barvy? - Koup�m v�m jich, kolik chcete. Tak poj�te. 773 01:37:11,389 --> 01:37:15,350 Julietta by n�s zachr�nila. �koda, �e tu nen�. 774 01:37:16,038 --> 01:37:20,820 - Jsem tu j�. - Co si mysl�te? Vy nejste vona. 775 01:37:21,188 --> 01:37:23,939 Najdete svou hol�i�ku vod ka�p�rka. 776 01:37:28,207 --> 01:37:32,197 Co si to dovolujete?! J� si to s v�ma vy��d�m, vy tajtrl�ku! 777 01:37:35,417 --> 01:37:37,319 Promi�te, je v�m l�p? 778 01:37:38,152 --> 01:37:40,084 Pot�ebuju je�t� jednu. 779 01:37:42,171 --> 01:37:44,263 - Dobr�? - Ano. 780 01:37:45,619 --> 01:37:48,620 A vy, nechcete taky jednu? 781 01:37:49,385 --> 01:37:52,910 - Ne. V�bec ne. - P�es to ti ji vraz�m. Tu m�! 782 01:38:07,707 --> 01:38:09,834 Nap�ed jedeme na velitelstv�. 783 01:38:10,497 --> 01:38:13,168 M�m jim odevzdat dva sudy v�na, co jsou za v�mi. 784 01:38:13,393 --> 01:38:17,113 - A oni mi prodlou�� Ausweis. - Ausweis? Co je to? 785 01:38:17,616 --> 01:38:19,679 To je propustka do neobsazen� z�ny. 786 01:38:19,834 --> 01:38:23,147 - A co kdy� odm�tnou? - To se mi je�t� nestalo. 787 01:38:23,282 --> 01:38:26,667 - Na�e v�no jim moc chutn�. - Ni�� si j�tra. 788 01:38:27,074 --> 01:38:31,292 Pak p�ekro��me demarka�n� ��ru. Schovejte se, u� tam budeme. 789 01:38:58,433 --> 01:39:01,542 Zav�raj� vlastn� voj�ky. Jde to s nima z kopce. 790 01:39:33,542 --> 01:39:36,709 - Zat�m ra�te ke mn�. Zat�en� tu bude hned. - D�kuju. 791 01:39:37,250 --> 01:39:38,926 P�ive�te toho letce. 792 01:39:41,890 --> 01:39:44,011 Poj�. Ven! 793 01:39:46,490 --> 01:39:47,788 Rychle! 794 01:40:11,845 --> 01:40:13,947 Dobr� den, pane. Jak se v�m da��? 795 01:40:14,073 --> 01:40:17,918 - Dobr� den, sest�i�ko. - P�ivezla jsem v�m to objednan� v�no. 796 01:40:18,044 --> 01:40:21,818 To jste hodn�. V�born�! �ty�i sudy. 797 01:40:22,029 --> 01:40:26,639 Ne, jenom dva. Ten a ten. 798 01:40:27,191 --> 01:40:29,959 Je to p�edlo�sk�. Rozum�l jste mi? 799 01:40:30,848 --> 01:40:33,763 Ov�em, dva sudy. Rudy, Fritz! 800 01:40:33,898 --> 01:40:38,160 - Pr�kaz, sestro. - Poj�te se mnou. 801 01:40:39,206 --> 01:40:40,294 Pros�m! 802 01:40:47,542 --> 01:40:49,957 Ne! Ten. A ten. 803 01:40:59,208 --> 01:41:01,145 - Pros�m, sestro. - D�kuji. 804 01:41:18,793 --> 01:41:22,303 Vy dva, st�t! �elem vzad! 805 01:41:22,497 --> 01:41:26,276 - Co ra�te? - Oto�te se a jd�te! 806 01:41:29,840 --> 01:41:33,095 Zastavit, st�t! Rozchod! 807 01:41:34,364 --> 01:41:36,793 Tak poj�te, pacholci. 808 01:41:39,974 --> 01:41:44,043 Lezte, tady se m��ete klidn� vyspat. 809 01:42:02,467 --> 01:42:06,542 Chytili pana August�na a Stanislava. Co m�m d�lat? 810 01:42:29,200 --> 01:42:32,803 - Jste v po��dku? - Ov�em, jak�iv jsem se nec�til l�p. 811 01:42:33,006 --> 01:42:36,890 - Takov� �t�st�, dal�� sklep. - Ale n�meck�. 812 01:42:37,184 --> 01:42:40,796 Hlavn�, �e v�no je francouzsk�. To bude pohoda. 813 01:42:41,174 --> 01:42:42,240 P�kn� pohoda. 814 01:42:42,356 --> 01:42:44,702 To v�, �e to nenech�me v�echno vychlastat ofic�r�m. 815 01:42:48,547 --> 01:42:50,834 No, to je ohromn�. 816 01:43:04,511 --> 01:43:06,100 Dobr� pr�ce. 817 01:43:07,542 --> 01:43:10,682 Jmenuju se Peter Cunningham. Jsem poru��kem Kr�lovsk�ho letectva. 818 01:43:10,808 --> 01:43:14,062 - M�m ��slo 881. - To u� jste ��kal desetkr�t! 819 01:43:14,709 --> 01:43:18,855 - Kde jsou va�i kamar�di? - Jmenuju se Peter Cunningham, jsem poru��kem... 820 01:43:19,242 --> 01:43:21,354 Jsou to va�i dva Francouzi? 821 01:43:22,793 --> 01:43:24,793 - Ano. - Chytli jsme je, jsou tady. 822 01:43:24,960 --> 01:43:27,941 No, kone�n�. Pod�vejte se, va�i p��tel�. Pros�m. 823 01:43:29,258 --> 01:43:31,834 Ne�eknu nic, a� si m� zabijou. 824 01:43:32,042 --> 01:43:34,779 J� taky ne. A� si v�s zabijou, j� nepromluv�m. 825 01:43:34,982 --> 01:43:36,793 J� to v�d�l, �e jste kamar�d. 826 01:43:37,736 --> 01:43:41,084 - Mus�me se odtud dostat. - Jenom�e jak? - No, jak...? 827 01:43:44,138 --> 01:43:48,360 U� to m�m. Poj�te sem. Vy jste p�ece hr�l Wagnera. 828 01:43:48,524 --> 01:43:51,084 - V�te, jak se n�mecky �ekne d�le? - D�le? 829 01:43:51,595 --> 01:43:52,689 �uk, �uk... 830 01:44:23,807 --> 01:44:25,376 Odve�te ho. 831 01:44:37,342 --> 01:44:43,105 Dejte ty �pinav� pracky pry�! Nesahejte na m�, jsem britsk� d�stojn�k! 832 01:44:43,251 --> 01:44:45,208 Snad se n�m nezbl�znil. 833 01:44:45,702 --> 01:44:48,433 Monsieur LeFort, monsieur Bouvet. 834 01:44:48,714 --> 01:44:53,547 Takov� p�ekvapen�. Ra�te vstoupit. 835 01:44:55,334 --> 01:44:56,656 Polezte! 836 01:45:00,129 --> 01:45:02,337 Mus�me si z�skat �as. 837 01:45:05,484 --> 01:45:09,751 Pane kapeln�ku, pro tentokr�t budu dirigovat j�. 838 01:45:10,153 --> 01:45:12,292 A vy budete zp�vat. 839 01:45:37,707 --> 01:45:43,101 Tucet kulek pro v�s, tucet kulek pro v�s. Cel� dva tucty. 840 01:45:43,266 --> 01:45:47,393 Takov� pl�tv�n� munic�. Kdo v�m dal ty psy? 841 01:45:48,177 --> 01:45:52,206 A kdo v�m opat�il na�e uniformy? Jmenujte sv� spoluvin�ky! 842 01:45:53,446 --> 01:45:55,000 Tak j� �ek�m! 843 01:45:57,584 --> 01:46:00,753 - Pane komisa�i... - Nejsem ��dn� komisa�. Jsem major Achbach! 844 01:46:00,917 --> 01:46:05,624 Pane majore, chci z�skat �as. Vlastn�, nechci zdr�ovat, v�echno pov�m. 845 01:46:05,779 --> 01:46:09,163 V�born�, dost�v�te rozum, maestro. No tak? 846 01:46:09,309 --> 01:46:12,572 No tak, m�l jsem v pond�l� sch�zku. 5. dubna. 847 01:46:24,584 --> 01:46:25,644 Pros�m. 848 01:46:30,167 --> 01:46:35,084 M�l jsem sch�zku s kapit�nem Jean Pierrem, kter� je vlastn� ser�ant Henry 849 01:46:35,316 --> 01:46:38,386 - a ��kaj� mu Mar��l. - Ale ne... 850 01:46:38,580 --> 01:46:43,281 Tak to nebylo. Jde o mal� omyl, majore Achbachu. 851 01:46:43,494 --> 01:46:48,260 - Jak�pak pond�l�? - Jakto? - Byl to �tvrtek. - Jo, to je pravda. 852 01:46:48,870 --> 01:46:55,459 - A potom to nebylo v dubnu, proto�e se to stalo v �ervenci. - Jo. 853 01:46:55,602 --> 01:46:59,012 A ten doty�nej Henry se nejmenoval Mar��l. 854 01:46:59,176 --> 01:47:00,629 Ten se narodil p�ed v�lkou. 855 01:47:00,774 --> 01:47:02,925 - Jo, von se narodil p�ed 1. sv�tovou. - Sv�tovou. 856 01:47:03,071 --> 01:47:08,244 - Sv�tovou? - Cel� �ty�i roky trvala. - To je hr�za. 857 01:47:08,515 --> 01:47:12,000 Cel� �ty�i roky? Kdo je Mar��l?! 858 01:47:12,167 --> 01:47:15,139 J� u� s�m nev�m, proto�e m� po��d p�eru�uje. 859 01:47:15,256 --> 01:47:18,126 - Ka�le, pliv�, smrk�... - Moment. 860 01:47:18,703 --> 01:47:23,682 Jen si vzpome�te. Bylo to na N�m�st� V�t�zstv�. 861 01:47:24,263 --> 01:47:27,508 Zrovna proti so�e Ludvika XIV. 862 01:47:27,808 --> 01:47:31,454 - Vy jste tam vid�l n�jakou sochu? - Jo. - Nesmysl. - Jak to? 863 01:47:31,580 --> 01:47:34,792 Proto�e N�mci nechali v�echny sochy odstranit. 864 01:47:35,164 --> 01:47:39,376 - Ale pro� do toho pletete Ludvika? - Vy si ze m� d�l�te bl�zny. 865 01:47:39,816 --> 01:47:44,310 V�te, co v�s to m��e st�t? Te� mi pov�te, kam se schovali ti dva Angli�ani! 866 01:47:44,436 --> 01:47:45,750 - Kolik? - Dva. 867 01:47:46,043 --> 01:47:48,564 - To ale nen� tak moc. - Vy dob�e v�te, kde jsou. 868 01:47:48,687 --> 01:47:51,042 A j� zas v�m, �e nejsou daleko. 869 01:47:53,672 --> 01:47:55,725 A� �ije Napoleon! 870 01:47:57,352 --> 01:47:59,019 Ho��! 871 01:48:02,496 --> 01:48:04,937 Mus�me to trochu p�ikrmit. 872 01:48:06,448 --> 01:48:09,102 Toho ko�aku je �koda. 873 01:48:19,188 --> 01:48:21,167 Vym�nili jste mi be�ky. 874 01:48:21,503 --> 01:48:24,379 - Popletli jste be�ky. - Be�ky, was ist das? 875 01:48:24,738 --> 01:48:28,501 Raz, dva, t�i! 876 01:48:31,120 --> 01:48:32,777 Poplach! Ho��! 877 01:48:32,922 --> 01:48:37,501 - Poplach! Zavolejte hasi�e! - Honem pry�! 878 01:48:48,325 --> 01:48:50,874 Ho��! 879 01:49:02,251 --> 01:49:07,126 - Ve sklep� v sudech jsou dva mu�i. Zachra�te je. - Vemte si mou masku! 880 01:49:32,029 --> 01:49:33,530 Pan LeFort! 881 01:49:38,905 --> 01:49:40,369 Bouvet! 882 01:50:36,129 --> 01:50:40,543 MacIntoshi, mysl�m, �e jste to p�ehnal. Poj�te. 883 01:50:47,176 --> 01:50:49,443 Nebojte se, to jsem j�. August�n. 884 01:50:49,598 --> 01:50:51,979 Poj�te, Angli�ane! Poj�te, u� jsou venku. 885 01:51:29,331 --> 01:51:33,876 Zatracen� svinstvo! Vemte si ty francouzsk� hasi�e okam�it� na povel! 886 01:51:34,001 --> 01:51:37,369 Uhasit po��r! Nat�hnout hadice a pustit vodu! 887 01:51:37,505 --> 01:51:38,822 N�stup! 888 01:51:40,490 --> 01:51:43,918 Nastartovat vozidla! Nasedat! 889 01:51:44,334 --> 01:51:46,351 Rychle! Nesm�me ztr�cet �as! 890 01:51:54,892 --> 01:51:56,809 Kup�edu, jedem! 891 01:51:59,918 --> 01:52:01,667 Zp�tky! 892 01:52:12,665 --> 01:52:14,251 To je cirkus! 893 01:52:16,461 --> 01:52:18,126 Ned�lejte zmatek! 894 01:52:19,566 --> 01:52:23,440 - Vy jste se zbl�znili. - Doprava. - Doleva! Jo, doleva! 895 01:52:24,251 --> 01:52:26,278 Sakra, takhle se nehnem! 896 01:52:43,334 --> 01:52:46,168 Vyho�te ty sudy! Jsme p�et�eni. 897 01:52:50,527 --> 01:52:53,094 Ho�te s sebou, jsou za n�ma. 898 01:53:00,834 --> 01:53:03,740 Dva obrn�n� vozy pr�v� p�ij�d�j�. 899 01:53:05,047 --> 01:53:08,069 Letoun u� odstartoval. Moc ho pot�ebujeme. 900 01:53:08,584 --> 01:53:11,751 Ano. D�kuju v�m. Konec. 901 01:53:22,803 --> 01:53:24,294 Je to t�mhle! 902 01:53:37,574 --> 01:53:42,952 Jsou pode mnou na silnici 328. Jedou na jih. Konec. 903 01:53:43,191 --> 01:53:45,283 D�kuju, konec. 904 01:53:46,118 --> 01:53:47,377 Tak, vyraz�me! 905 01:53:57,596 --> 01:54:01,160 - Vy ned�te pokoj? - To jsem nebyl j�. - Kdo teda? 906 01:54:10,257 --> 01:54:12,185 Proboha, n�let! 907 01:54:15,981 --> 01:54:19,400 - Nebude na n�s st��let? - Ne, to je pr�zkumn�k. 908 01:54:45,811 --> 01:54:49,559 Tva�te se jako by nic. V�te, �e n�s sleduje. Blbec. 909 01:55:02,584 --> 01:55:04,275 To je jako ve westernu. 910 01:55:11,439 --> 01:55:13,947 Poj�te mi pomoct, je to zam�en�! 911 01:55:17,482 --> 01:55:20,043 - To nep�jde, to neutrhnete. - Hned to bude. 912 01:55:29,001 --> 01:55:30,502 Otev�ete vrata. 913 01:55:40,642 --> 01:55:43,190 - Kluz�ky. - J� v�d�la, �e tu je�t� budou. 914 01:55:43,393 --> 01:55:46,667 - Ale v�dy� nemaj� vrtule. - Tak to je konec. 915 01:55:53,479 --> 01:55:59,193 - Zastavili se na leti�ti. - J� jsem v�m nerozum�l, opakujte to. 916 01:56:00,584 --> 01:56:03,354 Opakuji. Jsou na b�val�m leti�ti. Konec. 917 01:56:03,606 --> 01:56:06,221 Ano! U� rozum�m. D�kuju. 918 01:56:06,482 --> 01:56:09,626 - P�ipn�te lano. - Ano, pane. 919 01:56:10,579 --> 01:56:14,709 - Roztla�te m�! - V�dy� tla��m. �l�pn�te sakra na spojku. 920 01:56:14,881 --> 01:56:16,973 Pardon, sest�i�ko. Tu spojku! 921 01:56:17,108 --> 01:56:20,542 - Nen� tam ani kapka benzinu. - Je tam litr, to je dost. 922 01:56:20,907 --> 01:56:23,822 Rad�i vylezte a tla�te, �lov��e. 923 01:56:23,977 --> 01:56:26,573 Nesahejte na m�, �lov��e. Nebo j� v�s... 924 01:56:28,122 --> 01:56:30,806 - Kde je dvojka? - Tam, kde m� bejt. - Kde? 925 01:56:30,932 --> 01:56:34,680 - Sakra, mezi jedni�kou a trojkou! - Tak v�m d�kuju. Zatla�te! 926 01:56:34,796 --> 01:56:38,535 - Tak do toho, sestro. J� v�m, ale tla�te. - Jedem. 927 01:56:38,661 --> 01:56:40,123 Tak je�te, sakra! 928 01:56:50,387 --> 01:56:52,722 M�me je! Rychle! 929 01:57:04,667 --> 01:57:08,169 - A co lano, dr��? - OK, m��em? 930 01:57:08,440 --> 01:57:11,084 - Co ��kal? - M�me nasedat, tak lezte. 931 01:57:13,296 --> 01:57:16,037 - Tam nevlezu, nem��u. - Vy m�te strach, �e jo? 932 01:57:16,173 --> 01:57:20,424 Hloupost! V�dy� je to d�lan� pro dva a my jsme t�i. Jasn�? 933 01:57:22,737 --> 01:57:24,316 Vid�te ho? 934 01:57:24,597 --> 01:57:28,084 - Tak j� jdu. - Po�kejte, pus�te m�. Dejte tu pracku pry�! 935 01:57:28,209 --> 01:57:30,708 To jste celej vy, tohleto. Pus�te m� tam. 936 01:57:31,532 --> 01:57:33,093 Kliku. Rychle! 937 01:57:43,300 --> 01:57:44,626 Pus�te m� k tomu. 938 01:57:46,903 --> 01:57:50,313 To bude m�j k�est. V���te, �e polet�m poprv�? 939 01:57:54,836 --> 01:57:57,936 - Kone�n�! Nasedat! - Dobr�! 940 01:58:02,372 --> 01:58:05,637 - Ud�lejte mi m�sto! - Netla�te se na m�! 941 01:58:08,485 --> 01:58:11,079 - Je�! - Vypadnu, v�dy� m� zmrza��te! 942 01:58:44,053 --> 01:58:45,959 Sko�te! Honem! 943 01:58:59,779 --> 01:59:01,876 Je�te na pln� plyn! 944 02:00:21,570 --> 02:00:23,401 U� jsou za hranicemi. 945 02:00:27,900 --> 02:00:29,709 V�tr je zase �ene k n�m. 946 02:00:31,328 --> 02:00:33,159 Tam ne! 947 02:00:33,682 --> 02:00:36,132 Te� n�s to nese zase zp�tky! 948 02:00:36,830 --> 02:00:40,115 - Dostanou n�s! - M�me nespr�vn� v�tr! 949 02:00:40,834 --> 02:00:42,856 Rychle ke kulometu! 950 02:00:47,902 --> 02:00:49,689 Kam m���te, pitom�e? 951 02:00:52,188 --> 02:00:54,144 Rychle, pr�v� sem let�! 952 02:00:54,319 --> 02:00:57,834 Vsta�te, �lov��e! Postavte se k m��idl�m... 953 02:00:59,197 --> 02:01:00,194 Tam! 954 02:01:21,378 --> 02:01:26,334 Zbl�znil jste se? Co to d�l�te? Kam to m���te, vy nemehlo?! 955 02:02:04,543 --> 02:02:06,129 Vy�lo n�m to! 956 02:02:12,081 --> 02:02:13,902 Sl�va Francii! 957 02:02:15,461 --> 02:02:17,292 Dovol�te, sest�i�ko? 958 02:02:19,510 --> 02:02:21,059 A co j�? 959 02:02:23,444 --> 02:02:24,752 Odpus� mi to, Bo�e. 960 02:02:26,793 --> 02:02:27,832 A v�ichni! 961 02:02:28,305 --> 02:03:28,609 Podpo�te n�s a sta�te se VIP �lenem bez reklam skrze www.OpenSubtitles.org 77394

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.