All language subtitles for Aventuras del Oeste (cz)

af Afrikaans
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic Download
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bn Bengali
bs Bosnian
bg Bulgarian
ca Catalan
ceb Cebuano
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
en English Download
eo Esperanto
et Estonian
tl Filipino
fi Finnish
fr French
fy Frisian
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
km Khmer
ko Korean
ku Kurdish (Kurmanji)
ky Kyrgyz
lo Lao
la Latin
lv Latvian
lt Lithuanian
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
ne Nepali
no Norwegian
ps Pashto
fa Persian
pl Polish
pt Portuguese Download
pa Punjabi
ro Romanian
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
st Sesotho
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhala
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
te Telugu
th Thai
tr Turkish
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu
or Odia (Oriya)
rw Kinyarwanda
tk Turkmen
tt Tatar
ug Uyghur
Would you like to inspect the original subtitles? These are the user uploaded subtitles that are being translated: 1 00:01:54,733 --> 00:01:56,715 Zavolal jsem v�s, p�nov�..., 2 00:01:56,716 --> 00:02:00,941 ...proto�e v�m, �e va�e dostavn�ky �sp�n� pomohly vl�d�... 3 00:02:00,942 --> 00:02:03,103 ...v boji proti Mormon�m. 4 00:02:03,849 --> 00:02:07,788 Ale my pot�ebujeme n�co rychlej��ho ne� dostavn�ky. 5 00:02:07,789 --> 00:02:12,272 Jak v�te, vztahy s Jihem se zhor�uj�. 6 00:02:12,273 --> 00:02:16,192 Pane, dostavn�ku trv� 21 dn�, ne� p�ejede z Missouri do Kalifornie. 7 00:02:17,251 --> 00:02:20,089 Mus�me prov�st radik�ln� zm�ny. 8 00:02:20,311 --> 00:02:23,995 V�lka by mohla za��t kdykoli. Obyvatel� vy�aduj� nov� zpr�vy. 9 00:02:23,996 --> 00:02:28,618 A st�ty mus� b�t informov�ny, aby mohly podle pot�eby jednat. 10 00:02:29,188 --> 00:02:34,202 Stru�n� �e�eno, p�nov�, nastal �as na rychlej�� spojen�. 11 00:02:34,203 --> 00:02:37,910 P�em��lel jsem o tomto probl�mu a m�m �e�en�. 12 00:02:37,911 --> 00:02:41,068 Mluvte. Pokud bude realizovateln�, nebudeme v�hat. 13 00:02:41,069 --> 00:02:44,505 Je to jen ot�zka pen�z. - O ty se nestarejte. 14 00:02:44,506 --> 00:02:49,066 Najmeme mu�e, kte�� budou jezdit p�es USA, ve dne i v noci. 15 00:02:49,067 --> 00:02:50,954 To se mi zd� nemo�n�. - Pro�? 16 00:02:50,955 --> 00:02:54,559 Kde vz�t mu�e, kte�� by zvl�dli tak dlouh� vzd�lenosti... 17 00:02:54,560 --> 00:02:56,688 ...p�es �zem� ovl�dan� indi�ny. 18 00:02:56,689 --> 00:02:59,872 Jsou jich des�tky, sen�tore, p��mo u na�� spole�nosti. 19 00:03:00,431 --> 00:03:02,441 Je to jen ot�zka financ�. 20 00:03:02,442 --> 00:03:05,417 Na cel� trase budeme pot�ebovat jen zku�en� jezdce. 21 00:03:05,418 --> 00:03:07,757 P�iprav�me ka�d� detail. 22 00:03:07,758 --> 00:03:12,023 Abychom pokryli sou�asnou trasu, budeme muset vyjet ze St. Louis..., 23 00:03:12,024 --> 00:03:15,409 ...projet Kansas, p�es Texas a pod�l �eky Colorado... 24 00:03:15,444 --> 00:03:17,917 ...a nakonec dos�hnout Los Angeles a San Francisco. 25 00:03:17,918 --> 00:03:20,493 Promi�te. 26 00:03:21,487 --> 00:03:23,521 Tohle bude na�e cesta. 27 00:03:23,522 --> 00:03:26,370 Kte�� mu�i by mohli vydr�et takovou cestu? 28 00:03:26,371 --> 00:03:30,048 Slade, Charlie Miller, Haslem, Bill Hickok... 29 00:03:30,049 --> 00:03:34,223 Bude to velk� spole�nost a nazveme ji... 30 00:03:34,904 --> 00:03:36,913 ...Pony Express. 31 00:03:49,902 --> 00:03:51,660 Pane Smithi... 32 00:03:52,028 --> 00:03:54,364 Dejte mi n��. - N��? 33 00:03:56,235 --> 00:04:00,884 Kter� chce�? - Tenhle. 34 00:04:02,791 --> 00:04:05,951 Po�kej. Vr�t�m ti zp�tky. 35 00:04:06,917 --> 00:04:08,591 M�jte se. 36 00:04:08,626 --> 00:04:11,002 Nazdar, Bille. - Nazdar, Franku. 37 00:04:11,003 --> 00:04:13,517 Zn� ji? - Ale to je indi�nka! 38 00:04:13,518 --> 00:04:17,786 Jmenuje se Naobi. �ije s n�mi. Jej� rodi�e jsou na�i p��tel�. 39 00:04:17,787 --> 00:04:21,469 Je moc mil�. Sbohem. - Sbohem. 40 00:04:39,190 --> 00:04:40,558 Nazdar, Bille Cody. 41 00:04:40,559 --> 00:04:44,524 Sly�el jsem, �e ses zachoval jako dosp�l� p�i indi�nsk�m �toku. 42 00:04:44,525 --> 00:04:46,765 D�ky. 43 00:04:52,894 --> 00:04:54,981 Hickoku! 44 00:04:54,982 --> 00:04:57,069 St��lej! 45 00:05:20,738 --> 00:05:26,180 R�d v�s vid�m, pane Hickoku. - Dobr� den, pane Wadelle. 46 00:05:26,181 --> 00:05:30,107 U� jste mluvil s m�mi partnery? - Jo, poslali m� sem. 47 00:05:30,142 --> 00:05:34,351 V�c se m� tak, �e pot�ebujeme �edes�t mu�� pro Pony Express. 48 00:05:34,386 --> 00:05:39,510 N�kte�� u� byli p�ijati. M��eme po��tat i s v�mi? 49 00:05:39,590 --> 00:05:45,287 Z�le�� na tom, jestli se shodneme na plat�. - Nebojte se, ur�it�. 50 00:05:45,322 --> 00:05:48,742 Ale bude to tvrd� a nebezpe�n� pr�ce. 51 00:05:49,866 --> 00:05:53,361 Vy se starejte o finance. Zbytek nechte na mn�. 52 00:05:53,362 --> 00:05:55,392 Jak jsi p�i�el k tomu no�i? 53 00:05:55,393 --> 00:05:59,201 Na�el jsem to. - Lh��i, koupil jsi ho v pevnosti. 54 00:05:59,202 --> 00:06:03,095 No jo, koupil. - K �emu ho pot�ebuje�? 55 00:06:03,096 --> 00:06:05,771 Na obranu. - P�ed k�m? 56 00:06:05,806 --> 00:06:09,644 P�ede v�emi. Bill Hickok to ��k�. - Nezmi�uj Billa Hickoka! 57 00:06:09,645 --> 00:06:11,838 On a tv�j otec jsou na vin�. 58 00:06:11,839 --> 00:06:14,912 Ani nev�m, pro� t� nech�v�m, abys za nimi chodil. 59 00:06:14,913 --> 00:06:17,485 Pen�ze. - Kdo by se staral o pen�ze! 60 00:06:17,486 --> 00:06:21,236 Mohl by ses zranit. - M��u se br�nit, matko. 61 00:06:21,237 --> 00:06:24,325 Bill Hickok ��k�... - U� ti n�kdy Bill Hickok �ekl..., 62 00:06:24,326 --> 00:06:28,008 ...aby ses u�il, �il v m�ru a byl u�ite�n�? 63 00:06:28,009 --> 00:06:30,485 Popravd�? - Jist�. - To mi nikdy ne�ekl. 64 00:06:30,520 --> 00:06:34,591 Poslouchej, synu. ��m bys cht�l b�t? 65 00:06:34,592 --> 00:06:38,031 Chce� sly�et pravdu? Jezdec Ponny Expressu. 66 00:06:48,076 --> 00:06:50,377 N�kdo p�ij�d�. 67 00:07:10,787 --> 00:07:13,089 Pan� McGregorov�... 68 00:08:46,933 --> 00:08:49,296 Nazdar, chlap�e, �ekal jsem t�. Sedni si. 69 00:08:49,298 --> 00:08:51,749 Mysl�m, �e mus� b�t unaven�. 70 00:08:51,750 --> 00:08:55,647 Ale pane Hickoku, je t�eba doru�it d�le�itou zpr�vu. 71 00:08:55,648 --> 00:08:59,823 Ale k �ertu s t�m! J� si mus�m tak deset minut oddechnout. 72 00:08:59,824 --> 00:09:01,677 Ale spole�nost... 73 00:09:01,678 --> 00:09:04,280 Pod�vej, chlap�e, v�, jak to chod�. 74 00:09:04,281 --> 00:09:07,646 R�d ud�l�m pro spole�nost n�co nav�c..., 75 00:09:07,647 --> 00:09:11,870 ...ale jak vid�, jsem zran�n�. 76 00:09:12,410 --> 00:09:14,389 J� to zvl�dnu. - Co zvl�dne�? 77 00:09:14,390 --> 00:09:17,605 Budu pokra�ovat do p��t� stanice. 78 00:09:18,024 --> 00:09:21,015 Jsi bl�zen! To by jsi jel 11 hodin. 79 00:09:21,016 --> 00:09:24,198 Vy u� dal��ch 11 hodin nezvl�dnete. - Ale j� ano. 80 00:09:30,250 --> 00:09:35,274 Dob�e, jsem si jist�, �e to dok�e�, ale nejd��v se mus� naj�st. 81 00:09:35,307 --> 00:09:38,538 Pan� McGregorov�, p�ineste mu n�co k j�dlu! 82 00:09:45,469 --> 00:09:47,873 Hodn� �t�st� a dobrou cestu. 83 00:09:56,157 --> 00:09:58,979 Blahop�eji, drah�. - Gratuluji. 84 00:10:04,638 --> 00:10:06,059 Dobr� den, p�nov�. 85 00:10:06,060 --> 00:10:07,938 Dobr� den, pane Russele. - Dobr� den. 86 00:10:08,738 --> 00:10:12,637 Moje firma v�m gratuluje k �sp�chu va�eho syna. 87 00:10:12,638 --> 00:10:15,169 Jsme hrd� na takov� mu�e. 88 00:10:15,170 --> 00:10:19,191 Je to chlapec, pan Russele. M�j syn je je�t� kluk. 89 00:10:22,001 --> 00:10:24,140 V�born�, synu. - D�kuju. 90 00:10:25,198 --> 00:10:28,147 M� na�e uzn�n�. 91 00:10:29,643 --> 00:10:33,004 Jsi prvot��dn� jezdec. - Jen tak d�l, Cody. 92 00:10:33,818 --> 00:10:37,932 Chlap�e! - �ekaj� na tebe. 93 00:10:40,628 --> 00:10:44,974 Nazdar, Bille. Tady jsou tvoje pen�ze. 94 00:10:44,975 --> 00:10:48,656 Na�e spole�nost ti nav�c p�id�v� bonus. 95 00:11:05,935 --> 00:11:08,640 �ekni jim, aby tady postavili na noc t�bor. 96 00:11:09,175 --> 00:11:10,968 Odj�d�te? 97 00:11:11,789 --> 00:11:14,779 Porozhl�dnu se po okol�. Tohle je �zem� Sioux�. 98 00:11:14,814 --> 00:11:16,488 Dob�e, pane Cody. 99 00:11:19,273 --> 00:11:22,401 Pane Steve, z�staneme tady. - Dob�e, tohle m�sto se mi l�b�. 100 00:11:22,402 --> 00:11:25,722 Zastavili jsme, ot�e? - No tak, p�ipravte t�bor. 101 00:11:25,757 --> 00:11:27,633 Vyp��hn�te kon�. 102 00:11:27,668 --> 00:11:30,730 Luiso, oto� v�z. Hned se vr�t�m. 103 00:11:30,765 --> 00:11:34,206 Z�staneme tady, pane Jamesi. - Dobr�, synku. 104 00:11:34,207 --> 00:11:38,954 Co se d�je? - Bude� muset va�it, Agnes. 105 00:11:38,955 --> 00:11:42,288 Kdo ��k�? - To j� nev�m. 106 00:11:42,289 --> 00:11:46,486 ��kal to mlad� Ted? - Mysl�m, �e ne. 107 00:11:49,941 --> 00:11:52,031 St�t! 108 00:11:52,066 --> 00:11:54,456 Pomoz mi dol�. 109 00:11:57,149 --> 00:11:59,908 Snila jsem o �ivot� na takov�m m�st�. 110 00:11:59,909 --> 00:12:03,929 D�-li b�h, bude se n�m da�it. - Ur�it�. P�da je �rodn�. 111 00:12:03,930 --> 00:12:08,186 Usad�me se v bl�zkosti pevnosti, kde m��eme ��t v m�ru. 112 00:12:08,221 --> 00:12:10,428 Vyd�l�me pen�ze, Luiso. 113 00:12:10,429 --> 00:12:13,486 Budeme obd�l�vat p�du a staneme se bohat�mi farm��i. 114 00:12:16,525 --> 00:12:17,792 Co ti je? 115 00:12:17,793 --> 00:12:19,987 Vzpomn�la jsem si na matku a uboh�ho otce. 116 00:12:20,022 --> 00:12:23,158 I jim by se l�bilo ��t na m�st�, jako je toto. 117 00:12:23,193 --> 00:12:27,892 Nech m�, a� ti pom��u. Jsi ne�ika. 118 00:12:30,484 --> 00:12:33,773 Odstroj�m v�s. Te� si odpo�inete. 119 00:12:33,774 --> 00:12:38,980 Rozumn� �lov�k p�em��l� srdcem ne� odpov�. 120 00:13:14,375 --> 00:13:18,613 D�ky. J�dlo je hotov�, str��ku. 121 00:13:29,361 --> 00:13:34,051 Nebojte se, jsem p��tel. Jmenuju se Bill Cody. 122 00:13:36,494 --> 00:13:39,647 V�tejte, pane. 123 00:13:40,884 --> 00:13:42,750 To je moje nete� Ethel. 124 00:13:42,751 --> 00:13:46,253 A to je... ��k�m mu William. 125 00:13:46,288 --> 00:13:49,271 M�j dobr� a ochotn� p��tel William..., 126 00:13:49,306 --> 00:13:52,143 ...kter�mu mus�te odpustit jeho p�ijet�. 127 00:13:52,178 --> 00:13:53,995 To je p�ekvapen�. 128 00:13:54,030 --> 00:13:57,898 Omlouv�m se. Jsem v�dcem karavany... 129 00:13:57,899 --> 00:14:01,994 Bude pro n�s �est, kdy� se pod�l�me o j�dlo se slavn�m Billem Codym. 130 00:14:05,727 --> 00:14:08,217 Kde jsi k n�mu p�i�el? - K �emu, padre? 131 00:14:08,218 --> 00:14:11,152 V�, co mysl�m. - Tohle? 132 00:14:11,781 --> 00:14:14,706 Myslel jsem, �e v�, jak� je na�e zbra�. 133 00:14:15,403 --> 00:14:17,993 U� jsi zapomn�l? 134 00:14:20,306 --> 00:14:25,041 Kter� to je? - Bible svat�, padre. 135 00:14:26,843 --> 00:14:30,728 Dej mi ten n��. - Tenhle kraj je moc nebezpe�n�. 136 00:14:30,729 --> 00:14:34,020 Zn�m kraj, m�j synu. �e, Ethel? 137 00:14:35,337 --> 00:14:38,450 Indi�n�m jsem k�zal slovo bo�� po cel� l�ta. 138 00:14:38,485 --> 00:14:42,678 Ona taky? - Od t� doby, co ztratila otce..., 139 00:14:42,713 --> 00:14:45,676 ...jsem v�e, co m� a toto je m�j �ivot. 140 00:14:45,711 --> 00:14:50,638 Ale tuhle zemi nem��ete proch�zet jen s va�� modlitbou... 141 00:14:50,673 --> 00:14:51,909 Pokra�ujte. 142 00:14:51,910 --> 00:14:55,069 Cht�l jste ��ct, jen s bibl�. 143 00:14:55,070 --> 00:14:59,289 Omlouv�m se. - Je v�m odpu�t�no. 144 00:14:59,324 --> 00:15:01,228 Pot�ebujeme bo�� pomoc. 145 00:15:01,229 --> 00:15:05,672 Pokud b�h bude cht�t, abych tady zem�el n�silnou smrt�..., 146 00:15:05,707 --> 00:15:07,687 ...p�ijmu jeho v�li. 147 00:15:07,722 --> 00:15:09,892 Uv�domuji si to, padre, ale ta d�vka... 148 00:15:09,893 --> 00:15:13,846 Z�stane ve Fort Fletcheru. Jsme na cest� tam. 149 00:15:13,881 --> 00:15:17,014 Pak se k n�m m��ete p�ipojit. M�me stejnou cestou. 150 00:15:18,080 --> 00:15:20,800 Sioux? - Ano. 151 00:15:20,835 --> 00:15:24,417 Mysl�te si, �e jedin� dobr� indi�n je mrtv� indi�n? - Ne. 152 00:15:24,797 --> 00:15:28,435 Vyst��d�m t� za dv� hodiny. - Pros�m nesp�te, pane St. James. 153 00:15:28,470 --> 00:15:32,077 Jen klid. Budu m�t o�i otev�en�. 154 00:15:32,112 --> 00:15:34,702 Dobrou noc. - Dobrou noc, pane St. James. 155 00:15:34,737 --> 00:15:37,154 Dobrou noc, ale neusn�te. 156 00:15:53,475 --> 00:15:56,300 Kam jde�? Chce� si hr�t na voj�ky? 157 00:15:56,335 --> 00:15:57,477 Pod�vej se... 158 00:15:58,626 --> 00:16:00,344 Dobrou noc. - To je lep��. 159 00:16:00,379 --> 00:16:02,697 Je �as do postele, d�v�ata. 160 00:16:46,824 --> 00:16:49,233 Ano... ano, Agnes. 161 00:16:49,235 --> 00:16:52,048 Ano, v po��dku... 162 00:16:52,419 --> 00:16:54,237 Dobr� ve�er. 163 00:16:54,272 --> 00:16:57,429 Pane Cody, vy jste m� tak vystra�il. 164 00:16:57,430 --> 00:17:00,661 Jak jste se sem dostal, ani� bych v�s vid�l? 165 00:17:00,662 --> 00:17:04,093 Vyu�il jsem toho, �e jste m�l zav�en� o�i. 166 00:17:04,548 --> 00:17:07,317 Jd�te sp�t. Vezmu za v�s hl�dku. 167 00:17:09,401 --> 00:17:13,313 D�kuju mockr�t. 168 00:17:16,184 --> 00:17:19,456 T�mhle je indi�n. - To je p��tel. 169 00:17:21,712 --> 00:17:24,376 V tom p��pad�... dobrou noc. 170 00:17:28,604 --> 00:17:32,667 Jd�te d�l a n�kde se ulo�te. Z�tra brzy r�no vyr��me. 171 00:17:32,668 --> 00:17:36,714 P�ekr�sn� ve�er. A� se �lov�ku nechce j�t sp�t. 172 00:17:36,715 --> 00:17:39,787 J� je�t� nejsem unaven�. P�jdu se proj�t. 173 00:17:39,788 --> 00:17:42,619 Neopou�t�jte vozovou hradbu. Je to nebezpe�n�. 174 00:17:42,620 --> 00:17:47,066 Nebojte se. - P�iprav�m ti l��ko, padre. 175 00:17:49,801 --> 00:17:53,609 M� va�i naprostou d�v�ru? - Naprostou. 176 00:17:53,610 --> 00:17:57,154 Je se mnou u� n�kolik let, v�dycky st�l na m� stran�. 177 00:17:57,155 --> 00:18:01,034 To je chv�lyhodn�. - Zvl�tn�, �e �lov�k jako vy... 178 00:18:01,035 --> 00:18:05,074 ...po letech str�ven�ch v pr�rii st�le nech�pe tyto du�e. 179 00:18:05,075 --> 00:18:08,178 M�l�te se. Rozum�m jim moc dob�e. 180 00:18:08,179 --> 00:18:10,226 M�m indi�nsk� p��tele. 181 00:18:10,227 --> 00:18:14,167 Ty p��b�hy o v�s jsou pravdiv�, pane Cody? - N�kter� ano. 182 00:18:14,202 --> 00:18:18,371 Je to le�, �e jste zabil sv�ho prvn�ho indi�na v pouh�ch 14 letech? 183 00:18:18,372 --> 00:18:20,252 Ne, to je pravda. 184 00:18:20,253 --> 00:18:23,195 Jste na to py�n�, �e? - Ml�, Ethelo! 185 00:18:23,196 --> 00:18:25,851 Nechte ji. Nemus�te m�t obavy. 186 00:18:25,852 --> 00:18:27,947 Ano, jsem na to hrd�, sle�no. 187 00:18:27,948 --> 00:18:30,859 Jednalo se o karavanu, jako je tato..., 188 00:18:30,860 --> 00:18:33,274 ...s mu�i, �enami a d�tmi. 189 00:18:34,391 --> 00:18:37,430 P�ijeli do t�hle zem�, aby si tady vybudovali nov� domovy. 190 00:18:37,431 --> 00:18:40,286 Nikomu neubli�ovali. 191 00:18:41,004 --> 00:18:45,278 M�li plno sn�, kter� nebyly nikdy realizov�ny..., 192 00:18:45,279 --> 00:18:48,990 ...proto�e ti divo�i se rozhodli vz�t jim jejich �ivoty. 193 00:18:50,394 --> 00:18:55,033 Ano, sle�no, zabil jsem jednoho, ale cht�l jsem zab�t v�echny. 194 00:18:55,034 --> 00:18:57,569 To je trestuhodn�. 195 00:18:57,570 --> 00:19:02,318 P�em��lel jste n�kdy nad p���inou, pro� indi�ni takhle jednaj�, pane Cody? 196 00:19:02,319 --> 00:19:03,957 Nikdy! 197 00:19:03,958 --> 00:19:08,278 Copak nevid�te, �e jsme to my, civilizovan� b�lo�i, kte�� jim bereme... 198 00:19:08,279 --> 00:19:11,486 ...jejich nejz�kladn�j�� pr�va. 199 00:19:58,823 --> 00:20:01,013 Mus�me hned vyrazit. 200 00:20:01,014 --> 00:20:04,330 Mysl�te, �e to byl siouxsk� vyzv�da�? 201 00:20:06,069 --> 00:20:11,132 Ano, jsem si jist�, jakmile bysme usnuli, vrhli by se na n�s. 202 00:20:11,133 --> 00:20:13,236 Nesm�me ztr�cet �as. 203 00:20:22,350 --> 00:20:26,260 M�te n�kolik dn� zpo�d�n�. - Ne�lo to tak, jak jsme si p�edstavovali. 204 00:20:26,261 --> 00:20:29,580 My chod�me na jedn�n� v�dy v�as. - Nebudete litovat. 205 00:20:29,581 --> 00:20:31,741 To zpo�d�n� pro v�s bude v�hodn�. 206 00:20:32,934 --> 00:20:35,195 Pod�vejte se. 207 00:20:38,188 --> 00:20:40,939 Je to nejnov�j�� model? - Jo, �pln� ten posledn�. 208 00:20:40,940 --> 00:20:43,714 Je bezpe�n�j��, rychlej�� a p�esn�j��. 209 00:20:44,246 --> 00:20:46,778 Kolik jich m��ete doru�it? - V tuhle chv�li p�t set. 210 00:20:46,779 --> 00:20:50,059 To mi vyhovuje. Dohl�dn�te, a� jsou tady pu�ky brzy. 211 00:20:56,074 --> 00:20:59,026 Jsme v pevnosti. Nen� to skv�l�? 212 00:21:01,118 --> 00:21:06,405 Pane St. Jamesi, koup�m v�m pivo. - Dob�e, Tede. 213 00:21:06,406 --> 00:21:10,576 Dohl�dni, a� mi nalij� velkou sklenici. 214 00:21:10,577 --> 00:21:13,516 Sedni si. A nepij. Jenom ti to u�kod�. 215 00:21:13,517 --> 00:21:16,978 Jsme doma, padre Normane. - To je v� domov, Bille. 216 00:21:34,210 --> 00:21:38,595 U� jsme skoro tam, Steve. - Tady str�v�me noc. 217 00:21:38,596 --> 00:21:42,117 Nem�li byste t�bo�it tak daleko od pevnosti. 218 00:21:42,118 --> 00:21:46,276 Nebojte se, m�me dobr� m�sto jen dva dny odsud. 219 00:21:46,277 --> 00:21:50,531 Probl�my, Bille? - Ne, ale mus�me se m�t na pozoru. 220 00:21:50,532 --> 00:21:52,617 Indi�ni jsou po��d na v�le�n� stezce. 221 00:21:52,687 --> 00:21:56,451 Jestli n�s p�inut�, abychom se museli br�nit, tak to ud�l�me, pane Cody. 222 00:21:56,452 --> 00:21:58,626 Douf�m, �e to nebude nutn�. 223 00:21:58,627 --> 00:22:02,074 P�jdu a pod�v�m se, jestli n�co nepot�ebuj�. 224 00:22:05,302 --> 00:22:09,169 Co pl�nujete d�l, padre? - Z�tra pokra�ujeme v cest�. 225 00:22:09,170 --> 00:22:13,496 Mus�m se setkat s Rud�m oblakem. - Chcete vstoupit na �zem� Sioux�? 226 00:22:14,274 --> 00:22:17,336 Nebude to poprv�. Nebojte se. 227 00:22:17,337 --> 00:22:20,152 William je z tohoto kmene. P�jde s n�mi. 228 00:22:20,153 --> 00:22:22,521 Ona tak� pojede? - Ano. 229 00:22:22,522 --> 00:22:25,049 To nen� vhodn� m�sto pro �enu, padre. 230 00:22:25,050 --> 00:22:26,807 V�m, co d�l�m, pane Cody. 231 00:22:26,808 --> 00:22:31,709 V�te, j� nesd�l�m va�e p�edstavy o uboh�ch indi�nech. 232 00:22:31,710 --> 00:22:35,380 Co byste mi radil? - Nechte ji s osadn�ky. 233 00:22:35,381 --> 00:22:40,006 Netrvejte na tom, pane Cody. - Jak chcete, varoval jsem v�s. 234 00:22:40,007 --> 00:22:42,438 Nezapome�te na to, padre. 235 00:22:44,922 --> 00:22:46,972 Pus� m�! No tak! 236 00:22:46,973 --> 00:22:50,091 Pivo! - P�esta� se chovat jako �a�ek. 237 00:22:50,092 --> 00:22:53,051 Po��dnou sklenici. - Pov�dala jsem, abys nepil! 238 00:22:53,967 --> 00:22:55,615 Co to je? 239 00:22:55,616 --> 00:22:58,809 ��kal jsi n�co? - Nic. 240 00:23:03,706 --> 00:23:04,905 Zdrav�m, plukovn�ku. 241 00:23:04,906 --> 00:23:07,984 Nazdar, Bille. V�echno v po��dku? - Jo, zd� se. 242 00:23:07,985 --> 00:23:09,545 Posa�te se. - D�kuju. 243 00:23:12,109 --> 00:23:15,382 R�d bych znal v� n�zor na situaci. 244 00:23:15,383 --> 00:23:17,037 Moc slibn� to neypad�. 245 00:23:17,038 --> 00:23:20,318 Zpo��tku se bou�ily indi�nsk� tlupy. 246 00:23:20,319 --> 00:23:23,678 Te� povstal cel� kmen Sioux�. 247 00:23:23,679 --> 00:23:24,825 Jsme p�ipraveni. 248 00:23:24,826 --> 00:23:28,560 Jedna v�c je bojovat s 5.000 indi�ny..., 249 00:23:28,561 --> 00:23:32,929 ...druh�, m�t 35.000 Sioux� na v�le�n� stezce. 250 00:23:33,736 --> 00:23:36,609 �e�en�m je respektovat jejich rezervace. 251 00:23:36,610 --> 00:23:40,232 M�m pocit, �e n�kdo z n�jak�ho d�vodu nechce..., 252 00:23:40,233 --> 00:23:42,915 ...aby se tak stalo. 253 00:23:42,916 --> 00:23:45,542 Jen obchodn�ci se zbran�ma by mohli b�t proti. 254 00:23:45,543 --> 00:23:47,701 Tohle mus�me taky probrat. 255 00:23:47,702 --> 00:23:50,147 V�te, �e indi�ni maj� zbran�. 256 00:23:50,148 --> 00:23:53,619 Ano. Mus�me naj�t mu�e, kte�� je indi�n�m prod�vaj�. 257 00:23:53,620 --> 00:23:58,066 Feder�ln� agenti hl�daj� �eleznici. V� p��tel Hickok je jedn�m z nich. 258 00:23:58,068 --> 00:24:01,071 Kde je? - Se sedmou kaval�ri�... 259 00:24:01,072 --> 00:24:03,015 ...v bl�zkosti rezervace Rio Plata. 260 00:24:03,016 --> 00:24:07,063 Brzy bude zp�tky. Te� si odpo�i�te, ur�it� to pot�ebujete. 261 00:24:08,208 --> 00:24:11,127 V�m, kdo n�m ty obchodn�ky najde. 262 00:24:11,128 --> 00:24:12,750 Koho t�m mysl�te? 263 00:24:13,195 --> 00:24:16,109 Je tady t�bor Pawnee�, �est dn� odsud. 264 00:24:16,110 --> 00:24:19,574 Je to kmen v �ele s b�l�m mu�em. 265 00:24:19,575 --> 00:24:24,461 Ano, Frank North, ale co ten... - Jestli jim nab�dli zbran�..., 266 00:24:24,462 --> 00:24:27,791 ...jsem si jist�, �e Frank North by n�m mohl pomoci. 267 00:24:35,751 --> 00:24:37,697 Koukej n�co d�lat! 268 00:24:41,613 --> 00:24:44,813 Pane St. Jamesi, m��u v�m pomoci? - Budu r�d. 269 00:24:52,022 --> 00:24:54,824 Odj�d�te? 270 00:24:54,825 --> 00:24:57,081 Ano. 271 00:25:02,357 --> 00:25:04,087 Cht�la bych se omluvit. 272 00:25:04,735 --> 00:25:08,023 Nem�la jsem ��kat takov� v�ci. Pomohl jste n�m. 273 00:25:08,024 --> 00:25:12,039 T�m se netrapte. Nem�te prost� takov� zku�enosti jako j�. 274 00:25:12,040 --> 00:25:14,472 V�te, j�... 275 00:25:14,473 --> 00:25:18,678 Vyr�stala jsem mezi lidmi, kte�� v�dy k�zali porozum�n�. 276 00:25:18,679 --> 00:25:22,398 To je hezk�, ale v�dycky nen� mo�n� se podle toho ��dit. 277 00:25:22,399 --> 00:25:24,830 Nesm�te to odsuzovat. 278 00:25:24,831 --> 00:25:28,214 Sna��m se to pochopit, i kdy� je to t�k�. 279 00:25:28,215 --> 00:25:31,878 Co nech�pete? - Nen�vist ve va�ich o��ch. 280 00:25:31,879 --> 00:25:36,086 Tu divokost, se kterou vezmete �ivot bli�n�mu sv�mu. 281 00:25:36,087 --> 00:25:38,638 Sna��m, abych to ud�lal d��v, ne� ten druh� zabije m�. 282 00:25:38,639 --> 00:25:41,333 Jednoho dne uzav�eme m�r..., 283 00:25:41,334 --> 00:25:44,981 ...ale do�ij� se ho jen ti, kte�� se te� ubr�n�. 284 00:25:45,679 --> 00:25:49,724 Pokusil se v�m n�kdo n�kdy rozmluvit tenhle zp�sob �ivota? 285 00:25:49,725 --> 00:25:53,056 Moje matka, ale zem�ela d��v, ne� to mohla prov�st. 286 00:25:53,057 --> 00:25:56,319 M�ho otce zabili a ona podlehla sv�mu �alu. 287 00:25:56,320 --> 00:26:00,037 Kam jedete? - Nav�t�vit p��tele. 288 00:26:00,038 --> 00:26:04,069 Pak se rozlou��me. U� tady nebudu, a� se vr�t�te. 289 00:26:04,070 --> 00:26:06,212 Opravdu chcete n�sledovat sv�ho str�ce? 290 00:26:06,213 --> 00:26:09,283 Mus�m. Je jedin�, koho m�m. 291 00:26:09,284 --> 00:26:12,195 I kdy� si to nep�izn�, pot�ebuje m�. 292 00:26:13,152 --> 00:26:16,700 Snad b�h d�, abyste toho nelitovala. 293 00:26:16,701 --> 00:26:19,308 Nashledanou. - Sbohem. 294 00:26:21,293 --> 00:26:23,583 ��astnou cestu, padre Normane. 295 00:26:23,584 --> 00:26:26,680 ��astnou cestu. - Sbohem, v�ichni. 296 00:26:26,681 --> 00:26:30,550 Jsi ��astn�, Ethel? - Ano, velmi. 297 00:26:30,551 --> 00:26:33,892 Nemohla bych tady sama z�stat. Jsi v�echno, co m�m. 298 00:26:33,893 --> 00:26:38,699 Mo�n�, �e m� pan Cody pravdu. Se mnou m��e jet jen bl�zen. 299 00:26:38,700 --> 00:26:41,733 Co bych si tady sama po�ala? 300 00:26:41,734 --> 00:26:45,619 Man�elka plukovn�ka ti nab�dla svoji pohostinnost. 301 00:26:45,620 --> 00:26:48,763 Nalo�il jsem v�z, padre Normane. - Dobr�, vyraz�me. 302 00:26:51,790 --> 00:26:55,215 Koho chcete nav�t�vit, padre? - Rud�ho oblaka. 303 00:26:55,216 --> 00:26:57,294 Vezete mu bibli? - Ano, synu. 304 00:26:57,295 --> 00:27:00,024 Mysl�te, �e se podle n� bude ��dit? - �lov�k nikdy nev�. 305 00:27:00,025 --> 00:27:03,313 Jak se ��k�, jedin� dobr� indi�n je mrtv� indi�n. 306 00:27:15,740 --> 00:27:17,790 Kde m��u naj�t va�eho b�l�ho n��eln�ka? 307 00:27:18,521 --> 00:27:21,238 T�mhle je jeho stan. - D�ky. 308 00:27:33,672 --> 00:27:35,934 To je Bill! 309 00:27:37,236 --> 00:27:39,718 Nazdar, Franku. 310 00:27:47,083 --> 00:27:50,876 Jak se m�? - Dob�e. Jsem ��astn�. 311 00:27:50,877 --> 00:27:52,869 Hodn� se u m� zm�nilo. 312 00:27:52,870 --> 00:27:56,564 Kdy jsme se vid�li naposledy? - P�ed t�emi lety. 313 00:27:56,565 --> 00:28:00,109 T�i roky... Jak ten �as b��! 314 00:28:00,703 --> 00:28:04,331 V�dycky jsem byl s�m. Nev�d�l jsem, co je to rodina. 315 00:28:04,332 --> 00:28:07,716 Ale oni m� tady p�ijali. Tohle je te� m�j �ivot. 316 00:28:07,717 --> 00:28:10,067 Tak pojd. 317 00:28:11,075 --> 00:28:13,763 M��ete ven? N�koho uvid�. 318 00:28:15,252 --> 00:28:18,420 Vzpom�n� si na ni? - Ne. 319 00:28:19,170 --> 00:28:21,720 Je to moje �ena. - Je to u� d�vno. 320 00:28:21,721 --> 00:28:24,722 Koupil sis n�� v pevnosti. 321 00:28:24,723 --> 00:28:26,651 Naobi! - Ano. 322 00:28:28,184 --> 00:28:31,864 Zapov�dali jsme se a zapomn�l jsem se zeptat, pro� jsi p�ijel. 323 00:28:31,865 --> 00:28:34,433 Pot�ebuje� n�co? - Ne, j� nic. 324 00:28:34,434 --> 00:28:38,043 Jsme r�di, �e jsi jel takovou cestu, abys n�s nav�t�vil. 325 00:28:38,044 --> 00:28:41,827 No tak, j� t� zn�m. �ekni mi, pro� jsi tady. 326 00:28:46,567 --> 00:28:49,515 P�j� mi ji. Tohle je d�vod n�v�t�vy. 327 00:28:51,635 --> 00:28:53,482 Pot�ebujeme tyhle pu�ky. 328 00:28:53,483 --> 00:28:56,201 Tlupy Sioux� n�s po��d napadaj�. 329 00:28:56,202 --> 00:28:59,058 Jsou to na�i zap��s�hl� nep��tel�..., 330 00:28:59,059 --> 00:29:01,193 ...proto�e se p��tel�me s b�lochy. 331 00:29:01,194 --> 00:29:04,513 V�m, �e nep�edstavuj� hrozbu ve tv�ch ruk�ch. 332 00:29:04,514 --> 00:29:06,601 Jen chci v�d�t, kdo je sem voz�. 333 00:29:07,519 --> 00:29:10,848 Sl�bil jsem, �e o tom poml��m. - Mus� promluvit. 334 00:29:11,489 --> 00:29:14,281 Tis�ce indi�n� jsou v t�hle chv�li vyzbrojeni... 335 00:29:14,282 --> 00:29:16,720 ...a nemaj� za n��eln�ka b�l�ho mu�e. 336 00:29:16,721 --> 00:29:22,196 Mus�m naj�t tyhle obchodn�ky a zabr�nit jejich pochybn�m k�eft�m. 337 00:29:22,197 --> 00:29:24,100 M��u ti jen ��ct..., 338 00:29:24,101 --> 00:29:27,779 ...�e jeden si ��k� Utter, druh� Charlie. 339 00:29:27,780 --> 00:29:32,420 Je�t� n�co dal��ho, Franku? - ��kali, �e se vr�t�. 340 00:29:32,421 --> 00:29:36,091 Dej mi v�d�t, a� to bude. - Dob�e. 341 00:29:37,334 --> 00:29:39,183 V���m ti. 342 00:29:45,244 --> 00:29:48,228 U �eky napadli indi�ni Forsythovy odd�ly. 343 00:29:51,991 --> 00:29:54,361 Plukovn�ku, Forsythovy odd�ly �el� �toku. 344 00:29:55,082 --> 00:29:56,577 Poru��ku. 345 00:30:53,113 --> 00:30:55,578 Nest��lejte! 346 00:30:57,519 --> 00:30:59,929 Brzy nashledanou, vy prasata! 347 00:31:12,493 --> 00:31:15,478 Dostaneme se pry� do setm�n� nebo tady um�eme. 348 00:31:15,513 --> 00:31:19,950 M�l bych vyrazit na vlastn� p�st a spojit se s Forsythov�mi odd�ly. 349 00:31:20,779 --> 00:31:23,074 Nezn�me postaven� indi�n�... 350 00:31:23,075 --> 00:31:26,407 ...a riskujeme, �e padneme do l��ky. 351 00:31:26,442 --> 00:31:28,417 Skv�l�. A co pak? 352 00:31:29,439 --> 00:31:32,337 Kdybychom se mohli spojit s plukovn�kem Forsythem..., 353 00:31:33,147 --> 00:31:37,180 ...indi�n�m by zbyla jedin� mo�nost k �t�ku sm�rem p�es �eku. 354 00:31:37,215 --> 00:31:39,455 Jak tam chcete proniknout? 355 00:31:39,490 --> 00:31:42,369 Nev�m. Ale budu muset po�kat do setm�n�. 356 00:31:42,404 --> 00:31:44,727 Kup�edu! 357 00:32:35,828 --> 00:32:39,285 Jsem r�d, �e t� vid�m, p��teli. - Jen vydr�, je�t� nejsi doma. 358 00:32:39,320 --> 00:32:42,109 Jsem si jist�, �e se brzy dostaneme z t�hle d�ry. 359 00:32:47,562 --> 00:32:50,539 Jsou zp�tky. 360 00:32:52,311 --> 00:32:53,993 Ale v dobr� spole�nosti. 361 00:33:40,427 --> 00:33:42,543 M� n�jak� ot�zky? 362 00:33:43,608 --> 00:33:47,129 Ne, a� skon��, dej mi v�d�t. - Dob�e. 363 00:33:47,164 --> 00:33:52,275 Tohle pr�zkumn� posl�n� by n�m mohlo vyn�st sud piva. 364 00:33:52,310 --> 00:33:54,869 Co kdy� to zjist�? - To ne. 365 00:33:54,870 --> 00:33:57,656 Nejsme voj�ci. Nep�ij�m�me od nich rozkazy. 366 00:33:57,691 --> 00:33:59,947 N�jak� zpr�vy ohledn� obchodn�k� se zbran�mi? 367 00:34:02,437 --> 00:34:06,547 V�m jen, �e n�kam zmizeli. 368 00:34:06,548 --> 00:34:09,987 Chci, aby jednali podle pr�va. 369 00:34:09,988 --> 00:34:12,161 Ty jsi v�dycky dodr�oval z�kon? 370 00:34:12,162 --> 00:34:16,377 No, j�... - To je dostate�n� d�vod. 371 00:34:16,378 --> 00:34:18,654 Kde je pivo? - Jedeme tam. 372 00:34:18,655 --> 00:34:21,110 V�m, kde je v�z nalo�en� sudy s pivem... 373 00:34:21,111 --> 00:34:24,530 ...na cest� k obchodn�kovi, kter�mu nebude vadit, �e sud chyb�. 374 00:34:24,531 --> 00:34:28,847 Pot�ebuju je�t� n�co za��dit. - Dohl�dnu, aby ti n�co zbylo. 375 00:34:28,848 --> 00:34:32,364 Mus�m vyhledat Rud�ho oblaka. 376 00:34:32,365 --> 00:34:36,081 Zd� se, �e mi zbyde cel� sud. - Ty nepojede�? 377 00:34:37,050 --> 00:34:38,663 Pro� k n�mu jede�? 378 00:34:38,664 --> 00:34:43,284 Abych zjistil, jak p�iv�tal na�e p��tele. Poje�. 379 00:34:54,117 --> 00:34:56,010 Ur�it� varoval ostatn� rudochy. 380 00:34:56,011 --> 00:34:59,255 Po tv�ch p��tel�ch tady nen� ani stopa. 381 00:34:59,256 --> 00:35:02,900 Kdy sem m�li dorazit? - P�ed jedn�m nebo dv�ma dny. 382 00:35:15,612 --> 00:35:19,141 Co chcete? Tohle je �zem� Sioux�. 383 00:35:19,142 --> 00:35:21,745 Hled�me padreho Normana. - Odejel. 384 00:35:21,746 --> 00:35:23,813 V tom p��pad� tady nem�me d�l co pohled�vat. 385 00:35:53,548 --> 00:35:57,978 B�l� mu�i nepln� sv� slovo, kdy� uzav�ou m�rovou smlouvu. 386 00:35:57,979 --> 00:36:01,791 U� jsme spolu d��ve jednali. Lhal jsem ti n�kdy p�edt�m? 387 00:36:01,792 --> 00:36:03,541 Te� ano. 388 00:36:03,542 --> 00:36:06,003 Co ti mu�i cht�j�? Kdy se k v�m p�ipojili? 389 00:36:06,649 --> 00:36:10,230 Netu�il jsem, �e n�s sleduj�. - N� rozhovor je u konce. 390 00:36:20,600 --> 00:36:22,743 Pus�te ji! 391 00:36:31,321 --> 00:36:34,119 Jestli to jsou tvoji p��tel�, vra� se zp�tky do t�bora. 392 00:36:34,120 --> 00:36:36,898 �ekl bych, �e je zajali. - Mo�n�. 393 00:36:36,899 --> 00:36:39,197 Ale nem��eme tvrdit Rud�mu oblaku, �e je lh��. 394 00:36:39,198 --> 00:36:43,833 Budeme se muset vr�tit potaj�. Te� se zbav�me t� hl�dky. 395 00:36:43,834 --> 00:36:46,726 Pro� jsi je sem nechal jet? - Jsou tvrdohlav�. 396 00:36:46,727 --> 00:36:50,331 Je mi l�to t� d�vky. - Aha, tak�e jde o holku! 397 00:36:50,332 --> 00:36:55,792 Z�sta� tady. - Po�kej, pro� nem��u jet s tebou? 398 00:37:15,395 --> 00:37:20,000 Vid� toho indi�na tam naho�e? Je to zl� chlap. 399 00:37:22,302 --> 00:37:26,371 Ale neboj se. Hned bude po n�m. 400 00:37:30,534 --> 00:37:33,351 Vid�l jsi? Je pry�. 401 00:37:45,360 --> 00:37:49,374 Bude� te� mluvit? - P��sah�m, �e jsme sem p�ijeli sami. 402 00:37:53,965 --> 00:37:55,994 Nech�me tady kon�. M�m pl�n. 403 00:37:55,995 --> 00:37:58,903 Nechci hl�dat kon�. 404 00:37:59,771 --> 00:38:03,097 Tak vylez nahoru, kde st�la ta hl�dka. Odtamtud p�ehl�dne� cel� t�bor. 405 00:38:03,098 --> 00:38:04,088 Co mu pov� o mn�? 406 00:38:04,089 --> 00:38:07,789 �eknu Rud�mu oblaku, �e jsi jel do pevnosti pro pomoc. 407 00:38:07,790 --> 00:38:11,043 Co kdy� ti Rud� oblak nebude v��it? 408 00:38:11,044 --> 00:38:16,424 Potom budeme st��let tak dlouho, dokud budeme na�ivu. Jsi pro? 409 00:38:16,425 --> 00:38:18,374 Tak jo. 410 00:38:22,019 --> 00:38:26,464 Mluv, pokud ji chce� zachr�nit. - Nem�m v�c, co bych ti �ekl. 411 00:38:40,152 --> 00:38:43,683 Nev�d�l jsem, �e Rud� oblak mu�� �eny. Mluv� s tebou Bill Cody. 412 00:38:43,684 --> 00:38:48,080 M�j p��tel jel pro pomoc. - Do t� doby budou mrtv�. 413 00:38:48,081 --> 00:38:50,542 Ty ale taky. M�m t� na mu�ce. 414 00:38:50,543 --> 00:38:54,337 Voj�ci t� budou pron�sledovat, kdy� zabije� zajatce. 415 00:38:54,338 --> 00:38:56,678 Netu�il jsem, �e Buffalo Bill je zbab�lec. 416 00:38:56,679 --> 00:39:00,144 Jsem s�m. - Bojuj s jedn�m z m�ch v�le�n�k�. 417 00:39:00,145 --> 00:39:03,469 Co kdy� vyhraju? - M��e� odej�t. 418 00:39:05,518 --> 00:39:08,768 Nev���m ti. - M� m� slovo. 419 00:39:08,769 --> 00:39:12,715 P�ij�m�m, ale zajatci odejdou se mnou. - Tak se stane. 420 00:40:33,791 --> 00:40:35,805 P��tel�, pod�vejte se t�mhle. 421 00:40:41,615 --> 00:40:43,907 Mohli by m�t n�co k pit�. 422 00:40:43,908 --> 00:40:46,601 Nem�te ��ze�? - To bych �ekl! 423 00:40:46,602 --> 00:40:48,231 Nechte to na mn�. 424 00:40:53,328 --> 00:40:54,604 Je�t� jednou d�ky. 425 00:40:54,605 --> 00:40:57,498 To nestoj� za �e�. A te� o v�s. 426 00:40:57,499 --> 00:40:59,585 S�m vid�te, padre Normane..., 427 00:40:59,586 --> 00:41:03,119 ...�e jsem nep�eh�n�l o obt�nosti situace. 428 00:41:03,120 --> 00:41:08,084 Ano, Cody. Jsem va��m dlu�n�kem. Riskoval jste �ivot. 429 00:41:08,085 --> 00:41:11,592 Ale mus�m pokra�ovat d�l po stanoven� cest�. 430 00:41:11,593 --> 00:41:13,301 Obdivuju va�i hou�evnatost, padre. 431 00:41:13,302 --> 00:41:17,561 Ale navrhuji, abyste nechal Ethel na bezpe�n�m m�st�. 432 00:41:17,562 --> 00:41:20,766 Jedno takov� zn�m. 433 00:41:20,767 --> 00:41:23,756 Pokra�uj, Williame. Jedeme! 434 00:41:31,397 --> 00:41:32,931 Chce� taky trochu? 435 00:41:34,601 --> 00:41:38,185 Dej si. To sta��! 436 00:41:44,468 --> 00:41:46,489 Opatrn�, a� se neutop�. 437 00:41:46,490 --> 00:41:48,520 Neboj se. 438 00:42:00,259 --> 00:42:03,997 �ekl bych, �e pivo mi ned�l� dob�e. 439 00:42:03,998 --> 00:42:08,778 M�m h��n� my�lenky. C�t�m se, jako bych natloukl nev���c�m. 440 00:42:09,983 --> 00:42:10,800 Poslouchej, Bille... 441 00:42:10,801 --> 00:42:14,245 Mysl�m, �e poprv� m�m obavy. 442 00:42:14,246 --> 00:42:17,803 Kdyby se n�kdo znenad�n� objevil..., 443 00:42:17,804 --> 00:42:20,761 ...n�kdo, kdo by m� cht�l zab�t... - Jo. 444 00:42:20,762 --> 00:42:24,295 H�dej, co by se stalo? - Zabil by t�. 445 00:42:25,314 --> 00:42:28,228 P�esn� to by se stalo. 446 00:42:31,537 --> 00:42:34,702 Zast�el� m�? M�, Billa Hickoka? - Ne... 447 00:42:35,369 --> 00:42:38,595 Zastavte na chv�li. - Co to d�l�? 448 00:42:46,605 --> 00:42:49,910 Vid� ten k�men? - Jo, vid�m. 449 00:42:53,829 --> 00:42:55,515 Mus�m ��ct, �e m� dobrou mu�ku. 450 00:43:02,961 --> 00:43:05,587 Rychle, schovejte se za v�z. 451 00:43:22,590 --> 00:43:26,444 Chv�li vydr�te. Mus�m nab�t. 452 00:43:42,432 --> 00:43:45,081 D�lej. 453 00:43:47,616 --> 00:43:50,050 Kryj m�. 454 00:44:41,312 --> 00:44:44,301 Pros�m, Jane, nech m� sp�t. 455 00:44:45,550 --> 00:44:50,541 Jsi dobytek, �pinav� svin�, ubo��k a dareb�k! 456 00:44:51,571 --> 00:44:56,984 Nemyslel sis, �e na m� je�t� natref�! Podruh� u� mi neute�e�! 457 00:44:56,985 --> 00:45:00,430 Bude� se plazit u m�ch nohou po cel� sv�j �ivot jako �erv. 458 00:45:02,835 --> 00:45:05,416 Hej, vy, m��ete dovnit�. 459 00:45:13,658 --> 00:45:17,173 Jsi o�ral� jako skunk. - Kdo, j�? 460 00:45:18,063 --> 00:45:20,731 Nebudu t� tlouct v tomhle stavu. 461 00:45:20,732 --> 00:45:23,954 A� vyst��zliv�, d�m ti po��dnou lekci. 462 00:45:23,955 --> 00:45:25,415 No, jist�... 463 00:45:25,416 --> 00:45:28,237 No, jist�... To je v�echno, co �ekne�? 464 00:45:28,238 --> 00:45:31,850 Koukej to vysv�tlit nebo t� po�lu ke stvo�iteli. 465 00:45:31,851 --> 00:45:34,569 No tak, Jane, pros�m. 466 00:45:36,178 --> 00:45:42,166 Nen� to Calamity Jane? - Bill Cody! Jsem r�da, �e vid�m zabij�ka indi�n�. 467 00:45:42,167 --> 00:45:44,556 U� je to d�vno, co? 468 00:45:46,417 --> 00:45:48,250 Nazdar, d�v�e. 469 00:45:51,342 --> 00:45:54,558 A kdo je tohle? - P��tel, se�orito. 470 00:45:56,403 --> 00:46:00,131 Jste n�jak vesel�, padre? - To opravdu jsem, m� dcero. 471 00:46:00,132 --> 00:46:03,777 Slibuju, �e u� nebudu znova p�t. To bylo poprv� a naposledy. 472 00:46:05,143 --> 00:46:07,445 Nikdy by m� nenapadlo, �e t� tu najdu. 473 00:46:07,446 --> 00:46:10,722 Hledala jsem ho. Tentokr�t se z toho nevykrout�. 474 00:46:11,391 --> 00:46:14,719 �ekni mu, �e ho �ek�m v Leavenworthu za dva dny. 475 00:46:14,720 --> 00:46:18,220 Neboj se, budeme tam. Te� ho probud�m. 476 00:46:24,200 --> 00:46:27,861 Probu� se, dobytku. M� hodn� co vysv�tlovat. 477 00:46:41,943 --> 00:46:43,733 Luiso... 478 00:46:43,734 --> 00:46:46,818 Nech toho a poj� si d�t kafe. - Je�t� zatlu�u h�eb�k... 479 00:46:48,659 --> 00:46:51,263 �ekni, a� bude� unaven�. 480 00:46:51,264 --> 00:46:54,093 Mus�m ti to ��kat? - Samoz�ejm�. 481 00:46:54,094 --> 00:46:57,563 Tak dobr�. P�esta� se cp�t. 482 00:47:00,863 --> 00:47:03,590 Mus� to dokon�it d��v ne� sle�na St. Jamesov�. 483 00:47:03,591 --> 00:47:05,828 Neboj se, m� d�t�. 484 00:47:05,829 --> 00:47:08,021 Kde je tv� sestra? - Dole u �eky. 485 00:47:08,022 --> 00:47:10,675 Ot�e, tohle bude m�j pokoj. - A tenhle zase m�j. 486 00:47:11,694 --> 00:47:14,753 D�v�ata, t�eba byste mi mohly ��ct, kde budu sp�t j�. 487 00:47:16,664 --> 00:47:19,726 Pod�vejte, kdo je tady! 488 00:47:19,727 --> 00:47:23,577 Zdrav�m, Bille! 489 00:47:25,161 --> 00:47:27,231 V�tej, Bille. 490 00:47:27,232 --> 00:47:28,723 Pozn�v� to m�sto? 491 00:47:28,758 --> 00:47:33,265 V�ichni jsme r�di, �e v�s vid�me. Kde se tu berete? 492 00:47:33,266 --> 00:47:36,427 �patn� zpr�vy? - Nos�m snad poka�d� zl� zpr�vy? 493 00:47:36,428 --> 00:47:39,625 P�ijel jsem se na v�s pod�vat. - To je fajn. 494 00:47:39,626 --> 00:47:44,094 Bill se zdr��. Mysl�m, �e to m��eme v�ichni oslavit. 495 00:47:44,095 --> 00:47:46,410 R�d bych, abyste mi prok�zali laskavost, p��tel�. 496 00:47:46,411 --> 00:47:50,679 Mohli by padre Norman, sle�na a William tady na �as z�stat? 497 00:47:50,680 --> 00:47:54,068 Budeme r�di. Luisa a j� m�me spoustu m�sta. 498 00:47:54,978 --> 00:47:58,718 Teda, budeme m�t. - On taky z�st�v�? 499 00:47:58,719 --> 00:48:01,498 N�jak� probl�m, pan�? - Je to indi�n. 500 00:48:01,499 --> 00:48:05,549 Je tu n�kdo, na koho jste zapomn�li a z�stal bez p��st�e��. 501 00:48:05,550 --> 00:48:08,010 Kdo, padre? - B�h, m�j synu. 502 00:48:08,011 --> 00:48:10,657 William je m�j p��tel a tak� p��tel v�ech b�loch�. 503 00:48:10,658 --> 00:48:12,359 V jeho srdci nen� nen�vist. 504 00:48:12,360 --> 00:48:16,340 Pro� je v tom va�em? - Necht�la jsem ho urazit. 505 00:48:16,341 --> 00:48:18,506 Byli bychom r�di, kdyby z�stal. 506 00:48:18,507 --> 00:48:22,430 Pot�� n�s, kdy� tu bude. - Samoz�ejm�! 507 00:48:22,431 --> 00:48:25,203 Nen� to tak, drah�? - Ano. 508 00:48:26,906 --> 00:48:30,029 Mo�n� bychom se m�li vr�tit na �zem� Pawnee�. 509 00:48:30,030 --> 00:48:32,642 B�l� n��eln�k North pot�ebuje zbran�. 510 00:48:32,643 --> 00:48:35,369 Chce je pou��t proti Sioux�m. 511 00:48:35,370 --> 00:48:38,256 T�m probud� nen�vist Rud�ho oblaka. 512 00:48:38,257 --> 00:48:42,260 Koho to zaj�m�! My prod�v�me zbran�, bez ohledu na to, k �emu nebo komu slou��. 513 00:48:42,261 --> 00:48:43,811 To v�m s�m. 514 00:48:43,812 --> 00:48:49,037 Ale co kdy� North mluvil s plukovn�kem Carrem a my jsme prozrazeni? 515 00:48:49,038 --> 00:48:53,722 Je mi jasn�, �e nechce� jet s n�mi. - M�m r�zn� povinnosti. 516 00:48:53,723 --> 00:48:57,280 Dneska ve�er m�m sch�zku s ��fem �eleznice. 517 00:48:58,069 --> 00:49:00,971 Vy m��ete jet. To je v�e, co jsem v�m cht�l ��ct. 518 00:49:00,972 --> 00:49:04,009 Uvid�me se v Custeru? - Pokud tam doraz� zbo��. 519 00:49:04,010 --> 00:49:07,629 ��m ho tentokr�t p�ivezou? - Vlakem. 520 00:49:07,630 --> 00:49:11,459 Koleje jsou polo�en� nedaleko. Brzy dos�hnou a� do Custeru. 521 00:49:11,460 --> 00:49:14,729 Sna�te se, a� v�s vid� co mo�n� nejm�n�. 522 00:49:14,730 --> 00:49:19,127 Vlaky jsou hl�dan�. Doprava zbran� je riskantn�. 523 00:49:19,128 --> 00:49:22,484 To je moje starost. Ty ud�lej, co ti ��k�m. 524 00:49:25,110 --> 00:49:27,014 Uhni! 525 00:49:30,401 --> 00:49:32,539 Nikdy jsem nevid�la, �e by byl n�kdo opil� t�i dny. 526 00:49:32,540 --> 00:49:35,985 Nejsem opil� a hned te� ti to dok�u. 527 00:49:36,049 --> 00:49:38,223 Whisky! - Dej mu whisky. 528 00:49:43,060 --> 00:49:45,410 Douf�m, �e spadne� pod pult. 529 00:49:47,357 --> 00:49:51,071 Hele, za��n� m� unavovat. 530 00:49:51,072 --> 00:49:55,300 V�dal jsem se s tebou �ast�ji ne� ostatn�, proto�e jsi �ena..., 531 00:49:55,874 --> 00:49:58,745 ...nicm�n�, kdykoliv m��u zapomenout na dny, kter� jsem s tebou str�vil..., 532 00:49:58,746 --> 00:50:00,624 ...sly�� m�? 533 00:50:01,798 --> 00:50:03,447 Te� poslouchej ty m�. 534 00:50:03,448 --> 00:50:06,180 Nikdy jsem nerespektovala chlapy, nejste nic jin�ho ne� banda zbab�lc�. 535 00:50:07,020 --> 00:50:11,292 Respektuju a obdivuju tebe, Hickoku, ale jestli mi bude� vyhro�ovat... 536 00:50:12,266 --> 00:50:14,762 Tak co se stane? 537 00:50:16,874 --> 00:50:19,680 Nastane ta spr�vn� chv�le, abychom zjistili, kdo z n�s dvou je rychlej��. 538 00:50:28,901 --> 00:50:30,433 Kolikr�t ti mus�m ��kat, �e se mi nel�b�..., 539 00:50:30,434 --> 00:50:33,265 ...kdy� pokukuje� po druh� �en�. - Druh�? 540 00:50:33,300 --> 00:50:35,790 A kter� je prvn�? 541 00:50:36,778 --> 00:50:41,307 J� jsem ta prvn�. - Ty? 542 00:50:42,781 --> 00:50:44,824 Ty dobytku! 543 00:50:47,375 --> 00:50:49,337 Poj� sem. 544 00:50:49,562 --> 00:50:51,227 St�j! 545 00:50:51,228 --> 00:50:53,931 Vysv�tl� mi, jak� je rozd�l mezi mnou a ostatn�ma �ensk�ma? 546 00:50:53,932 --> 00:50:55,853 Co maj� jin�ho? 547 00:50:55,888 --> 00:50:59,373 Pod�vej se sama. T�mhle m� zrcadlo. 548 00:51:00,203 --> 00:51:02,171 B�! 549 00:51:14,220 --> 00:51:15,230 Dej mi nap�t. 550 00:51:25,187 --> 00:51:28,525 Poj�. Poj� se mnou, kdy� ��k�m! 551 00:51:33,439 --> 00:51:38,317 D�lej. Sundej ty �aty. 552 00:51:39,529 --> 00:51:40,683 Svl�kni je! 553 00:51:47,550 --> 00:51:49,204 Zdrav�m. 554 00:51:49,205 --> 00:51:52,389 Pan Mortimer, pan Douglas, geometr spole�nosti. 555 00:52:03,169 --> 00:52:05,711 Co chce ten o�rala? - Nev��mejte si ho. 556 00:52:05,712 --> 00:52:07,590 Jsem tady, abych se zeptal pana Douglase..., 557 00:52:07,591 --> 00:52:11,171 ...jak dlouho bude trvat postavit �eleznici do Custeru. 558 00:52:11,172 --> 00:52:14,925 Je to �ensk�, nebo jsem v�c opil� ne� si mysl�m? 559 00:52:18,994 --> 00:52:22,887 Je to and�l. Mohl bys j� u�pinit �aty. 560 00:52:22,888 --> 00:52:25,389 Nem�l jste sem vodit svoji dceru, Mortimere. 561 00:52:25,390 --> 00:52:27,819 Mohli bychom m�t pot�e. 562 00:52:32,622 --> 00:52:38,345 Promi�te, p�nov�. Jmenuju se Bill Hickok. Mo�n� jste o mn� sly�eli. 563 00:52:38,346 --> 00:52:42,087 P�nov�, seznamte se s �ernou ovc� Sheridanovy arm�dy. 564 00:52:42,088 --> 00:52:43,812 Ne��kaj� v�m takhle? 565 00:52:43,813 --> 00:52:48,583 N�kte�� ano, dokud je�t� mohli mluvit. 566 00:52:48,584 --> 00:52:51,020 Jen klid, nechci ��dn� skand�l. 567 00:52:51,021 --> 00:52:52,930 Co pro v�s mohu ud�lat, pane Hickoku? 568 00:52:53,971 --> 00:52:58,143 Nab�z�m v�m sv� slu�by, aby se tahle kr�sn� sle�na... 569 00:52:58,144 --> 00:53:01,660 ...nedostala do pot�� s t�m otrapou. 570 00:53:01,661 --> 00:53:04,639 D�kuji, ale my nepot�ebujeme va�i pomoc. 571 00:53:04,640 --> 00:53:07,326 Pokud si to rozmysl�te, prost� m� zavolejte. 572 00:53:14,013 --> 00:53:18,797 Nevad�, kdy� pozvu d�mu na drink? - Nechte n�s b�t. 573 00:53:21,762 --> 00:53:23,983 Dv� whisky! 574 00:53:30,445 --> 00:53:34,035 No tak, p��teli, chovej se jako hodn� chlapec. 575 00:53:45,327 --> 00:53:48,828 Podr� ho. Necht�l bych se dostat do poku�en�. 576 00:54:18,659 --> 00:54:21,892 Dokonce i k�� by v tomhle vypadal l�p. 577 00:54:25,696 --> 00:54:27,019 Po�kej! 578 00:54:29,765 --> 00:54:32,072 Jen chvilku. 579 00:54:33,107 --> 00:54:35,423 Te� pije� ty. 580 00:54:36,144 --> 00:54:38,505 Dr� hubu, huso! 581 00:55:18,385 --> 00:55:19,657 Pro� jsi to ud�lal? 582 00:55:19,658 --> 00:55:22,598 Vid�? Kv�li t� mlad� d�m�. 583 00:55:22,599 --> 00:55:24,964 Poj�. 584 00:55:30,674 --> 00:55:34,418 Bille, kde jsi byl? �ekal jsem na tebe cel� den. 585 00:55:34,419 --> 00:55:36,454 Co se d�je, Franku? - M�m pro tebe dobrou zpr�vu. 586 00:55:36,455 --> 00:55:37,273 Tak mluv. 587 00:55:37,274 --> 00:55:39,960 Ti obchodn�ci se zbran�mi jsou zp�tky. 588 00:55:39,961 --> 00:55:42,710 Nab�dli ti pu�ky? - Ano. 589 00:55:43,924 --> 00:55:45,700 Objednal sis n�jak�? - Samoz�ejm�. 590 00:55:45,701 --> 00:55:49,131 Pr� mi je p�ivezou. Necht�li mi ��ct p�esn� datum..., 591 00:55:49,166 --> 00:55:51,056 ...ale ujistili m�, �e to bude velmi brzy. 592 00:55:51,057 --> 00:55:53,885 Poda�ilo se ti zjistit je�t� n�co dal��ho o t�ch chlapech? 593 00:55:53,886 --> 00:55:56,327 Nic d�le�it�ho. V�iml jsem si, �e jsou ned�v��iv�. 594 00:55:56,328 --> 00:55:58,371 To, �e jsem b�loch, je m�tlo..., 595 00:55:58,372 --> 00:56:00,239 ...jen mi �ekli, �e doru�� zbo�� do Custeru. 596 00:56:00,240 --> 00:56:02,525 Mohli by to b�t ��fov� cel� organizace? 597 00:56:02,526 --> 00:56:05,307 To si nemysl�m. Sp� jen najat� pistoln�ci. 598 00:56:05,308 --> 00:56:07,387 Poznal bys je, kdybys je znova vid�l? 599 00:56:07,388 --> 00:56:08,968 Jist�. 600 00:56:12,258 --> 00:56:14,022 O �em p�em��l�? 601 00:56:15,303 --> 00:56:18,347 O n��em, co ti te� nem��u prozradit. - Jen mluv. 602 00:56:20,452 --> 00:56:23,140 R�d bych, abys jel do Custeru s Hickokem a se mnou. 603 00:56:23,141 --> 00:56:26,682 Je to dlouh� cesta a nen� nejvhodn�j�� �as, abys opou�t�l sv�j kmen. 604 00:56:26,683 --> 00:56:30,719 Nezapome�, �e jsem b�loch. Pokud ti m��u pomoci, r�d to ud�l�m. 605 00:56:32,254 --> 00:56:36,212 D�ky, Franku. �ekni Hickokovi, a� z�stane tady, pak se je� rozlou�it s rodinou. 606 00:56:36,213 --> 00:56:40,889 Setk�me se tady za dva dny. Taky chci d�t n�komu sbohem. 607 00:56:48,686 --> 00:56:52,913 Kde najdu Billa Hickocka? - Bohu�el, nev�m, kde by mohl b�t. 608 00:56:52,914 --> 00:56:55,750 P�ed n�kolika dny n�s poctil svoj� p��tomnost�. 609 00:56:56,411 --> 00:56:59,017 Nev�, jestli se vr�t�? - Bo�e chra�, douf�m, �e ne! 610 00:56:59,052 --> 00:57:00,893 Pro� ho chce� vid�t? 611 00:57:00,894 --> 00:57:03,266 Je nutn� v tomhle m�st� v�echno vysv�tlovat? 612 00:57:03,267 --> 00:57:05,576 Jestli jsi p��tel, m��e ti to b�t jedno. 613 00:57:05,577 --> 00:57:10,669 A kdybych nebyl? - Tak to si rozmysli. 614 00:57:10,703 --> 00:57:13,541 Dob�e, dob�e. �ekn�me, �e jsem p��tel. 615 00:57:13,542 --> 00:57:15,387 Poslal m� Bill Cody. 616 00:57:16,208 --> 00:57:19,080 Jestli je to tak, pak jdi k oknu a pod�vej se p�ed hotel. 617 00:57:25,826 --> 00:57:28,423 Dovol mi, a� se p�edstav�m, jsem Frank North. 618 00:57:29,583 --> 00:57:33,125 J� Jane. Calamity Jane. 619 00:57:33,820 --> 00:57:36,787 Co mu m� vy��dit? - Jen to, �e odj�d�me. 620 00:57:36,788 --> 00:57:39,178 Z tohoto m�sta. 621 00:57:40,307 --> 00:57:42,359 ��m d��v, t�m l�pe 622 00:57:42,360 --> 00:57:45,340 Kamkoli p�jdete, j� tak�. Budu tam. 623 00:57:46,404 --> 00:57:49,117 �emu se sm�jete? - Tomu, jak jste pohotov�. 624 00:57:49,118 --> 00:57:50,442 Je�t� m� nezn�te. 625 00:57:50,443 --> 00:57:53,352 Chcete, abych se p�edstavil? - Ud�lejte to. 626 00:57:54,370 --> 00:57:58,214 Sle�no, m�m to pot�en� p�edstavit v�m va�eho budouc�ho man�ela. 627 00:58:07,191 --> 00:58:09,816 Jsem moc r�d, �e t� pozn�v�m, ale odch�z�me. 628 00:58:09,817 --> 00:58:14,126 Po�kej chvilku, Bill m� poslal. M�me pr�ci. 629 00:58:14,127 --> 00:58:17,524 Pr�ci, te�? Ne. - Mus�me jet do Custeru. 630 00:58:17,525 --> 00:58:21,127 Se mnou nepo��tej. Odj�d�m, ale n�kam jinam, �e? 631 00:58:21,128 --> 00:58:25,636 Tak� budu m�t cestu do Custeru. - Je to mo�n�? 632 00:58:25,637 --> 00:58:28,537 To je opravdu n�hoda, �e m�me v�ichni stejnou cestu. 633 00:58:28,538 --> 00:58:31,934 Hej, ty, dobytku. Poj� sem! 634 00:58:36,580 --> 00:58:39,061 Prase, svin�! 635 00:58:45,157 --> 00:58:47,523 Dobr� den, Bille, jak se m�te? 636 00:58:47,524 --> 00:58:48,985 Zdrav�m. 637 00:58:48,986 --> 00:58:53,534 Bill... To je ��asn�. Nemyslela jsem si, �e se vr�t� tak brzy. 638 00:58:53,535 --> 00:58:55,964 N�co se p�ihodilo..., 639 00:58:55,965 --> 00:58:59,121 ...tak jsem se p�i�el rozlou�it, Ethel. 640 00:58:59,122 --> 00:59:03,974 Bude� pry� dlouho? - Nev�m. Mo�n�. 641 00:59:03,975 --> 00:59:06,669 Bude to nebezpe�n� cesta? 642 00:59:06,670 --> 00:59:10,586 Ne, hled�me jen mu�e, kte�� prod�vaj� indi�n�m zbran�. 643 00:59:10,587 --> 00:59:12,839 Ty se nikdy nezm�n�, vi�? 644 00:59:14,395 --> 00:59:18,309 Co t�m mysl�? - Ale nic d�le�it�ho. 645 00:59:18,310 --> 00:59:21,802 Nic v�n�ho. - R�d bych to v�d�l. 646 00:59:22,984 --> 00:59:25,367 Opravdu t� to zaj�m�? - Ano. 647 00:59:26,692 --> 00:59:29,998 Cht�la bych v�d�t, jestli bys mohl ��t bez pr�rie..., 648 00:59:29,999 --> 00:59:32,685 ...bez boj� a probl�m�. 649 00:59:32,686 --> 00:59:35,867 Je t�k� ��t tady, daleko od v�eho. 650 00:59:35,868 --> 00:59:40,439 Je tu spousta jin�ch, kte�� to zvl�daj�. Sta�� se pod�vat kolem sebe. 651 00:59:40,440 --> 00:59:42,532 Chce�, abych takhle �il? 652 00:59:42,533 --> 00:59:46,143 Te� nen� �as, abysme to prob�rali. Mus� odejet. 653 00:59:46,144 --> 00:59:48,366 Promluv�me si, a� se vr�t�, ano? 654 00:59:48,367 --> 00:59:51,408 Dob�e, Ethel, slibuju. 655 00:59:52,231 --> 00:59:57,131 Sbohem, pane Hickoku. R�di se s v�mi setk�me v Custeru. 656 00:59:57,132 --> 01:00:01,056 P�ijedete? - Jist�. Na to si m��ete vsadit. 657 01:00:03,588 --> 01:00:06,387 Uvid�me se v Custeru. - Sbohem. 658 01:00:29,570 --> 01:00:31,768 ڞasn� n�hoda. 659 01:00:33,717 --> 01:00:37,250 �ekla jsem, ��asn� n�hoda. 660 01:00:37,251 --> 01:00:40,040 Jist�... ڞasn�. 661 01:00:41,556 --> 01:00:44,370 Doprov�zel by jsi Billa, kdyby nejel do Custeru? 662 01:00:46,957 --> 01:00:50,656 Rozhodn� ne. K �ertu s pa�er�kama! 663 01:00:50,657 --> 01:00:53,181 Dost kec�. Jedeme. 664 01:00:53,182 --> 01:00:55,002 Bill bude v pevnosti. 665 01:00:56,370 --> 01:00:59,492 L�b� se ti? - Pro� se pt�? 666 01:00:59,493 --> 01:01:02,952 L�b� se ti? - Ano, m�m ji r�d. 667 01:01:02,953 --> 01:01:08,411 Mysl�m, �e se s n� o�en�m. Sotva ji zn�m, ale sta�� to. 668 01:01:08,412 --> 01:01:11,205 Nepotkal jsem ��dnou jinou jako je ona. 669 01:01:11,206 --> 01:01:13,596 Te� poje�me. - J� z�st�v�m 670 01:01:13,597 --> 01:01:15,586 To je nesmysl. 671 01:01:16,901 --> 01:01:21,056 �ekla jsem, �e z�st�v�m. U� t� m�m pr�v� tak pln� zuby! 672 01:01:21,057 --> 01:01:24,157 Koukej jet d�l! 673 01:01:35,582 --> 01:01:37,636 Poslouchej, j�... 674 01:01:39,600 --> 01:01:42,489 Co jsi ��kal? - Ne, co jsi cht�l ��ct ty? 675 01:01:42,490 --> 01:01:46,909 �e jsem t� nikdy nevid�l tak vesel�ho, kdy� jsi vyr�el na cestu. 676 01:01:46,910 --> 01:01:50,282 Na tohle jsem se t� cht�l zeptat. 677 01:01:52,520 --> 01:01:55,823 Nem� chu� si zap�skat? - Ne. 678 01:01:55,824 --> 01:01:58,420 Copak nechce� zm�nit sv�j �ivot? 679 01:01:58,421 --> 01:02:02,089 To jsem ��kal? Nevzpom�n�m si. 680 01:02:19,008 --> 01:02:22,069 Kam se v�ichni hrnou? - Do Black Hills, pro zlato! 681 01:02:22,070 --> 01:02:25,339 V�, co to znamen�? - V�lka s indi�ny. 682 01:02:25,340 --> 01:02:29,056 Black Hills bylo jedno z m�la m�st, kter� bylo uzn�v�no jak rezervace. 683 01:02:29,927 --> 01:02:32,653 Jo, ale kdo zadr�� v�echny ty hleda�e zlata? 684 01:02:32,654 --> 01:02:36,619 Pro�? Jen proto, �e ty hory jsou v indi�nsk� rezervaci? 685 01:02:36,620 --> 01:02:41,358 Nerad souhlas�m s Rud�m oblakem. Nejrad�i by vid�l v�echny b�lochy mrtv�. 686 01:02:41,359 --> 01:02:44,620 Ale v m�rov� smlouv� jsme se zav�zali, �e budeme respektovat tuto rezervaci. 687 01:02:44,621 --> 01:02:48,649 N�rod Sioux� m� mnoho kmen� a ne v�echny cht�j� v�lku. 688 01:02:48,650 --> 01:02:51,638 Vyprovokoval ji jen jeden z nich? - Jsem si t�m jist�. 689 01:02:51,639 --> 01:02:54,163 Poj� se pod�vat. 690 01:02:54,164 --> 01:02:57,296 V�, kv�li �emu jsou tady ti jezdci? 691 01:02:57,297 --> 01:03:00,238 M�lo by n�s to znepokojovat? - Ur�it�. 692 01:03:00,239 --> 01:03:03,876 Vsad�m se, �e Frank North mluvil. - Nen� to jedno? 693 01:03:03,877 --> 01:03:08,008 Jestli cht�j� probl�my, maj� je m�t. Vylo��me na�e zbran�. 694 01:03:08,009 --> 01:03:11,397 Nap�ed mus� p�ijet vlak se zbo��m. 695 01:03:13,205 --> 01:03:17,216 M�li bysme rad�i po�kat, nebo Mortimer dostane podez�en�. 696 01:03:17,217 --> 01:03:21,054 Ty z�stane� tady. Frank by t� ur�it� poznal. 697 01:03:21,055 --> 01:03:24,076 Pokus�m se zjistit, o co jim jde. 698 01:03:24,077 --> 01:03:27,818 Nemysl�m si, �e ti to �eknou. - Asi ne... 699 01:03:27,819 --> 01:03:32,528 Ale Hickok se zakoukal do jedn� sukn�. Ta u� n�m to pov�. 700 01:03:32,529 --> 01:03:35,007 Pokud to v�. 701 01:03:35,008 --> 01:03:36,789 Moc nedouf�m, �e je najdeme. 702 01:03:36,790 --> 01:03:40,476 Obchodn�ci se zbran�mi se budou zdr�ovat mimo kraj se zlatem. 703 01:03:40,477 --> 01:03:45,355 Jestli se Rud� oblak rozhodne j�t do boje, tak jen proto, �e m� zbran�. 704 01:03:45,356 --> 01:03:49,876 Jedn�m slovem, ztr�ta �asu. - Up��mn� �e�eno, j� si to nemysl�m. 705 01:03:51,069 --> 01:03:53,349 Opravdu... 706 01:03:53,806 --> 01:03:56,138 J� tady d�l z�stat nem��u. 707 01:03:56,139 --> 01:04:00,360 Jestli se Rud� oblak rozhodne za�to�it, nevynech� ani m�j kmen. 708 01:04:00,361 --> 01:04:03,823 Mus�m b�t po jejich boku. - A co ty, Bille? 709 01:04:05,568 --> 01:04:09,565 M� z n�koho obavy? - Je tu n�kdo, koho bych se m�l b�t? 710 01:04:13,029 --> 01:04:15,938 Jasn�, Franku. Tvoji lid� t� pot�ebuj�. 711 01:04:15,939 --> 01:04:17,889 Ty z�st�v�? 712 01:04:17,890 --> 01:04:21,007 Jak se jmenovali ti obchodn�ci? - Utter a Charlie. 713 01:04:22,458 --> 01:04:26,412 No, to je d�vod, abych z�stal v Custeru. 714 01:04:32,661 --> 01:04:37,104 Pro� je jejich p��tomnost tak zvl�tn�? - Mo�n� proto, �e jsou od �eleznice. 715 01:04:37,105 --> 01:04:40,014 Vid�te v�ude nep��tele, pane Deadtle. 716 01:04:41,702 --> 01:04:45,890 Mysl�m, �e se m�l�te, ale tady p�ich�z� pan Hickok. Zeptejte se ho. 717 01:04:47,584 --> 01:04:49,070 Dobr� ve�er. 718 01:04:49,071 --> 01:04:51,804 Pan Deadtle se div�, pro� jste tady. 719 01:04:51,805 --> 01:04:55,105 Abych se s v�mi setkal. Odj�d�te, pane Deadtle? 720 01:04:55,106 --> 01:04:57,294 Zrovna se chyst�m. Dobrou noc. 721 01:05:00,591 --> 01:05:04,267 R�d v�s vid�m. Cht�la jsem se rozlou�it. 722 01:05:04,268 --> 01:05:06,873 Odj�d�te? - Ano. 723 01:05:06,874 --> 01:05:08,871 Kdy? - Z�tra. 724 01:05:08,872 --> 01:05:10,077 A pro�? 725 01:05:10,078 --> 01:05:14,698 Neut�k�m od v�s. - Vr�t�te se? - Ne. 726 01:05:16,580 --> 01:05:19,904 Tak to budeme muset na�i svatbu odlo�it. 727 01:05:28,336 --> 01:05:30,078 Utter, ��k�te? - Ano. 728 01:05:30,079 --> 01:05:32,339 Potkal jsem n�kolik mu�� s t�mhle jm�nem. 729 01:05:33,883 --> 01:05:37,398 Sna�te se vzpomenout. Mohlo by to zachr�nit spoustu �ivot�. 730 01:05:37,399 --> 01:05:39,716 Jm�no druh�ho mu�e? - Charlie. 731 01:05:41,291 --> 01:05:43,873 Je mi l�to, ale nezn�m je. 732 01:06:44,395 --> 01:06:45,838 Skryj se. 733 01:06:53,145 --> 01:06:58,726 Co se stalo, Agnes? Jsi zran�n�? 734 01:06:58,727 --> 01:07:02,542 Neopou�t�j m�. 735 01:08:07,598 --> 01:08:10,961 Ot�e... - Schovej se! 736 01:09:16,649 --> 01:09:18,846 Tv�j srub je v plamenech a Luisa je uvnit�. 737 01:09:26,439 --> 01:09:30,220 Luiso... 738 01:09:47,571 --> 01:09:51,449 Rychle, synu, pry�. Nem��e� pro ni u� nic ud�lat. 739 01:09:58,644 --> 01:10:00,533 Pob�! 740 01:10:00,534 --> 01:10:03,418 Padre Normane! K vozu, rychle! 741 01:10:03,419 --> 01:10:05,567 Poj�, Tede! 742 01:10:08,800 --> 01:10:11,162 Posp�te si! 743 01:11:20,713 --> 01:11:21,894 Schovejte se, padre. 744 01:11:23,842 --> 01:11:25,779 Padre! 745 01:11:56,071 --> 01:11:59,536 Williame... Postarej se o ni. 746 01:13:08,951 --> 01:13:12,317 Co se stalo, Franku? - Jsem v�m k slu�b�m, plukovn�ku. 747 01:13:12,318 --> 01:13:15,227 P�edpokl�d�m, �e v�m m��eme b�t u�ite�n�. 748 01:13:15,228 --> 01:13:20,296 To jsou v�ichni, kte�� zbyli. Zbytek Siouxov� pozab�jeli. 749 01:13:20,297 --> 01:13:25,749 Tvoji rodinu tak�? - Tak�. 750 01:13:26,699 --> 01:13:32,218 Jsem vd��n� tv�m lidem, �e se p�ipojili k m�m voj�k�m. 751 01:13:32,219 --> 01:13:35,288 Poskytnu jim ve�kerou podporu. 752 01:13:35,289 --> 01:13:38,884 Te� je nech, a� si odpo�inou. - D�kuju, plukovn�ku. 753 01:14:13,994 --> 01:14:16,531 Co chce�? - Sklo� zbra�, �eno. 754 01:14:16,532 --> 01:14:19,984 U� jsem m�l dost pot��. P�in��m zpr�vy od p��tele. 755 01:14:22,511 --> 01:14:24,014 Jak�ho p��tele? 756 01:14:25,245 --> 01:14:27,668 M�m pro tebe dopis. - Pro tebe? 757 01:14:27,669 --> 01:14:30,178 Dob�e, tak pro v�s. 758 01:14:30,179 --> 01:14:32,321 Kdo ti ho dal? - Bill Hickok. 759 01:14:32,322 --> 01:14:36,910 Bill Hickok? Kde je? - Z�stal v Custeru. 760 01:14:38,037 --> 01:14:40,874 Mus�m vyrazit. Cesta do pevnosti je dlouh�. 761 01:14:42,632 --> 01:14:45,038 Hej, ty... Po�kej. 762 01:14:45,039 --> 01:14:49,004 O co jde? - Co se tam p�e? 763 01:14:52,374 --> 01:14:57,191 Kdy� �lov�k z�stane s�m, vzpom�n� na dv� v�ci..., 764 01:14:57,192 --> 01:14:58,894 ...pit� a p��tele. 765 01:14:58,895 --> 01:15:00,508 A �eny? - Pokra�uj. 766 01:15:01,834 --> 01:15:05,097 Vzpom�n� na dv� v�ci... - To u� jsi ��kal. 767 01:15:07,974 --> 01:15:11,624 Ta �ena ode�la. Nebyl to jej� sv�t. 768 01:15:11,625 --> 01:15:16,195 Jsem opil�, co� je d�vod, pro� ti p�u. 769 01:15:16,196 --> 01:15:18,912 Vzpome� si na den... 770 01:15:20,338 --> 01:15:25,645 P��sahal jsem, �e nebudu znova p�t, ale jak m��e� vid�t... 771 01:15:25,646 --> 01:15:27,570 Hlasit�ji. 772 01:15:27,571 --> 01:15:31,735 Mo�n�, �e alkohol mi umo��uje spat�it podivn� v�ci. 773 01:15:31,736 --> 01:15:34,853 Ka�dou chv�li... 774 01:15:34,854 --> 01:15:38,322 Co ��k�? - C�t� kulku, kter� je ur�en� pro n�j. 775 01:15:39,797 --> 01:15:45,286 Necht�l jsem, aby k tomu do�lo d��v, ne� se rozlou��m, Jane. 776 01:15:45,287 --> 01:15:47,411 Tohle p�e. - D�ky. 777 01:15:57,826 --> 01:15:58,943 Sbohem. 778 01:15:58,944 --> 01:16:02,254 P�nov�, m�m zpr�vu od gener�la Sheridana..., 779 01:16:02,255 --> 01:16:05,220 ...kde p�ikazuje na�emu pluku, abychom se p�esunuli do Custeru. 780 01:16:07,465 --> 01:16:09,969 V�te, pro� si zvolil Custer? 781 01:16:09,970 --> 01:16:13,895 Dva Sheridanovy odd�ly budou pron�sledovat Siouxe p�es Black Hills... 782 01:16:13,896 --> 01:16:16,745 ...a z Custeru budeme blokovat jejich �stup. 783 01:16:16,746 --> 01:16:20,174 Jedn� se o posledn� akt v�lky, p�nov�. 784 01:16:21,976 --> 01:16:24,420 Kdy vyraz�me? - Tento ve�er. 785 01:16:25,494 --> 01:16:27,455 Dob�e, plukovn�ku. 786 01:16:35,066 --> 01:16:37,337 Zastav, Williame! 787 01:16:37,338 --> 01:16:39,715 Z�staneme tady. 788 01:16:48,587 --> 01:16:51,831 U� jsi zp�tky? - Ano a s pr�zdn�ma rukama. 789 01:16:51,832 --> 01:16:55,485 Zd� se, �e tam indi�ni nic pot�ebn�ho nenechali! 790 01:16:56,426 --> 01:16:59,506 Lid� p�ich�zej� a odch�zej�. Nen� to tak, chlapi? 791 01:17:00,878 --> 01:17:04,805 Nem��u se do�kat, a� odejdou. C�t�m, �e p�ijde pohroma. 792 01:17:04,806 --> 01:17:06,843 Ano, d隝 kulek! 793 01:17:06,844 --> 01:17:09,368 Mus�me po�kat na posledn� v�pravu. 794 01:17:09,369 --> 01:17:13,189 �koda, �e nena�li zlato o t�den d��ve. 795 01:17:13,190 --> 01:17:17,210 Pak bysme mohli k�eftovat se zbran�ma bez zbyte�n�ch starost�. 796 01:17:18,244 --> 01:17:20,447 Z�staneme tady, dokud vlak nep�ijede. 797 01:17:21,242 --> 01:17:24,789 Nenech�m se kv�li n�kolika dn�m p�ipravit o hromadu dolar�. 798 01:17:24,790 --> 01:17:26,466 Ty jsi ��f. 799 01:17:26,467 --> 01:17:29,717 Jen m� napadlo, �e bysme m�li j�t ka�d� svou cestou. 800 01:17:29,718 --> 01:17:31,603 Nem�li bysme si tuhle �anci nechat uj�t. 801 01:17:38,142 --> 01:17:39,573 M�m strach o Williama. 802 01:17:39,574 --> 01:17:43,507 Ti lid� se chovaj� podez�ele. 803 01:17:43,508 --> 01:17:46,634 V�imli jste si? - Neboj se o m�. 804 01:17:46,635 --> 01:17:50,664 Vid� m� jako nep��tele. - Nem��eme proti nim bojovat. 805 01:17:50,665 --> 01:17:53,773 Krom� toho, mysl�m, �e tady budeme muset v�ichni z�stat. 806 01:17:55,332 --> 01:17:58,067 Dobr� den. - Zdrav�m. 807 01:18:03,505 --> 01:18:05,487 Vyhr�l jsi, Uttere. 808 01:18:11,824 --> 01:18:14,309 Nebude vadit, kdy� se p�id�m? - Sedni si. 809 01:18:28,133 --> 01:18:32,235 Omlouv�m se, ale zapomn�l jsem... Va�e jm�no je Charlie? 810 01:18:32,236 --> 01:18:33,531 To je jeho jm�no. 811 01:18:33,532 --> 01:18:36,975 Utter a Charlie. Potkal jsem dva mu�e, kte�� se tak jmenovali. 812 01:18:36,976 --> 01:18:40,460 Tak to jsme nebyli my. - Samoz�ejm�, �e ne. 813 01:18:40,461 --> 01:18:43,865 Tohle byli bastardi, kte�� prod�vali zbran� indi�n�m. 814 01:18:43,866 --> 01:18:45,329 Co t�m m�n�? 815 01:18:45,330 --> 01:18:50,190 Vezmu v�s k p��teli, kter� by v�s r�d vid�l, Frank North. 816 01:18:50,191 --> 01:18:53,603 To je v�hr��ka? - Mo�n�. 817 01:19:02,068 --> 01:19:03,946 Odkud je zn�? 818 01:19:03,947 --> 01:19:06,800 �iju zde. Pracuju pro �eleznici. 819 01:19:06,801 --> 01:19:11,430 Ov���m si, co tvrd�. Ale bude� m�t probl�my, jestli l�e�. 820 01:19:23,151 --> 01:19:26,544 Utter a Charlie jsou po smrti. Jsme v pr��vihu. 821 01:19:26,545 --> 01:19:28,542 Kdo to ud�lal? - Hickok. 822 01:19:28,543 --> 01:19:31,437 Jak se to stalo? - Utter ho vyprovokoval. 823 01:19:31,438 --> 01:19:33,282 Ale on s�m u� n�co tu��. 824 01:19:33,283 --> 01:19:36,072 V� o n�s? - Z�ejm�. 825 01:19:36,073 --> 01:19:38,758 To si nemysl�m, nem� ��dn� d�kaz. 826 01:19:38,759 --> 01:19:40,812 M�li bychom vypadnout. 827 01:19:40,813 --> 01:19:43,482 A dostat se do rukou indi�n�m? 828 01:19:44,645 --> 01:19:46,264 Ale... - Uklidni se! 829 01:19:46,265 --> 01:19:50,702 Jestli bude podez��vav�j��, v�dycky se najde �e�en�. 830 01:19:50,703 --> 01:19:54,069 Ut�bo��me se mimo m�sto, aby lid� ve m�st� nezpanika�ili. 831 01:19:54,070 --> 01:19:56,423 Mysl�m, �e m�me t�i nebo �ty�i dny. 832 01:19:56,424 --> 01:19:58,502 Frank a j� pojedeme na pr�zkum... 833 01:19:58,503 --> 01:20:02,308 ...a upozorn�me v�s, a� se budou indi�ni stahovat. 834 01:20:02,309 --> 01:20:05,386 Jestli tudy v�bec p�jdou. - Uvid�me. 835 01:20:05,387 --> 01:20:08,031 M��u si d�t skleni�ku, plukovn�ku? - Jen jednu. 836 01:20:08,032 --> 01:20:10,045 Bille, zvu t�. - D�ky! 837 01:20:33,974 --> 01:20:36,261 To byli ti dva? 838 01:20:37,235 --> 01:20:38,594 Co se stalo, Hickoku? 839 01:20:39,545 --> 01:20:43,421 Pozd�ji. �lov�k nikdy nev�, kdy se zase setk� se sv�mi p��teli. 840 01:20:43,422 --> 01:20:45,898 Nejsi u sv�ho pluku? 841 01:20:45,899 --> 01:20:50,359 J�? Mn� nikdo nerozkazuje. A� to p�jde, odjedu odsud. 842 01:20:50,360 --> 01:20:55,029 Do Washingtonu? - Snad. U� toho m�m v�eho dost. 843 01:20:55,030 --> 01:20:59,067 Odjela, vi�? - M�l bys vyrazit co nejd��v. 844 01:20:59,068 --> 01:21:02,825 Jinak potk� spoustu nep��jemn�ch lid�. - O kom mluv�? 845 01:21:02,826 --> 01:21:06,500 Douf�me, �e Sheridanovi mu�i zatla�� Rud�ho oblaka t�mhle sm�rem. 846 01:21:06,501 --> 01:21:08,522 Ho� s sebou, Hickoku. 847 01:21:13,781 --> 01:21:14,632 Co se tam d�je? 848 01:21:14,633 --> 01:21:17,875 Rychle, cht�j� zab�t Williama. 849 01:21:37,777 --> 01:21:40,235 P�esta�! 850 01:21:42,244 --> 01:21:45,569 Williame... Williame.... 851 01:21:52,656 --> 01:21:54,846 Ty bastarde! 852 01:21:57,161 --> 01:21:59,596 Zmizte! - Show skon�ila. B�te. 853 01:21:59,597 --> 01:22:01,401 T�hni! 854 01:22:07,294 --> 01:22:10,041 Bille... 855 01:22:10,042 --> 01:22:11,662 Tede, chlap�e! 856 01:22:13,502 --> 01:22:16,740 Kde je Ethel? 857 01:22:19,218 --> 01:22:21,187 Postar�m se o n�j. 858 01:22:38,832 --> 01:22:41,776 Ethel, myslel jsem, �e jsi mrtv�. 859 01:22:54,370 --> 01:22:57,595 Napijme se na na�e setk�n�. 860 01:23:06,056 --> 01:23:10,539 Tak mi �ekni, co t� tr�p�, a� to m�me za sebou. 861 01:23:10,540 --> 01:23:13,545 Nev�m, jak ti to m�m pov�d�t. 862 01:23:16,391 --> 01:23:19,589 Nev�m, jak jsem si t� mohla v�it. 863 01:23:19,590 --> 01:23:24,618 Neza��nej zase. - Jsi zbab�lec. 864 01:23:24,619 --> 01:23:28,639 Asi jsem �patn� sly�el. M��e� to zopakovat? 865 01:23:28,640 --> 01:23:32,853 Pro� ne... Jsi zbab�lec. 866 01:23:32,854 --> 01:23:37,674 �ek�, a� dostane� r�nu, proto�e jsi zbab�lec. 867 01:23:37,675 --> 01:23:42,447 Od chv�le, kdy jsem t� potkal, se sna��m nezapomenout, �e jsi �ena. 868 01:23:42,448 --> 01:23:45,842 J� zase zapom�n�m, �e jsi chlap. - Opakuj to! 869 01:23:48,256 --> 01:23:51,478 D��v ne� m� uhod�, dok�u ti, �e to nen� t�eba. 870 01:23:54,390 --> 01:23:59,977 P�nov�, je �as j�t do postele. Salon zav�r�. 871 01:23:59,978 --> 01:24:03,574 Sheridan brzy za�to��. V�, �e jsme tady. 872 01:24:03,575 --> 01:24:06,596 Z�tra budeme evakuovat m�sto. 873 01:24:06,597 --> 01:24:10,706 Z��d�me t�bor pro �eny a d�ti 20 mil ji�n�m sm�rem... 874 01:24:10,707 --> 01:24:14,191 ...a nech�me n�jak� mu�e k ochran� t�bora. 875 01:24:14,192 --> 01:24:17,269 Zbytek z�stane ve m�st�? - M�m pl�n. 876 01:24:17,270 --> 01:24:23,003 Je d�le�it�, aby m�sto z�stalo pr�zdn�. Budu v�s v�as informovat. 877 01:24:41,194 --> 01:24:44,384 Barmane! Dal�� l�hev! 878 01:24:44,385 --> 01:24:48,270 K pit� nebo rozb�jen�? - K pit�. 879 01:24:55,899 --> 01:24:57,744 Sbohem, Ethel. 880 01:24:57,745 --> 01:25:02,441 Pros�m, zbyte�n� neriskuj. Pro� zrovna ty tady mus� z�stat? 881 01:25:02,442 --> 01:25:05,142 Neboj se, brzy budu zase po tv�m boku. 882 01:25:06,351 --> 01:25:08,636 Bille, jsem tak vystra�en�. 883 01:25:08,637 --> 01:25:11,816 Boj�m se o tebe. - Nic se mi nestane. 884 01:25:11,817 --> 01:25:15,653 Ut�bo�� se mimo m�sto a j� se brzy vr�t�m. 885 01:25:15,654 --> 01:25:18,882 V to douf�m. 886 01:25:25,931 --> 01:25:29,580 Sbohem. - Uvid�me se brzy, Bille. 887 01:27:26,924 --> 01:27:29,323 Jak to jde? - Dob�e. 888 01:28:46,796 --> 01:28:49,193 Z�sta� tady! - Dob�e. 889 01:28:58,629 --> 01:29:00,887 Kryj m�! 890 01:29:10,643 --> 01:29:13,620 Hickok se bl��. 891 01:29:14,341 --> 01:29:18,118 M� pravdu. - Jdi k oknu. 892 01:29:23,766 --> 01:29:25,098 Mysl�m, �e t� vid�l. 893 01:29:26,106 --> 01:29:30,342 J� v�m, ale t�eba u� to nikomu nestihne pov�d�t. 894 01:29:33,907 --> 01:29:38,033 Jsme v pasti. - Neboj, dostaneme se ven. 895 01:29:45,346 --> 01:29:47,739 Co je? 896 01:30:17,792 --> 01:30:20,362 Neh�bej se. 897 01:30:36,641 --> 01:30:39,247 Je po v�em? - Ano. 898 01:30:41,035 --> 01:30:44,181 �ekni Billovi... 899 01:30:53,405 --> 01:30:56,391 Je mrtv�. 900 01:31:12,000 --> 01:31:22,000 Z anglick�ch titulk� voln� p�elo�il jahr, 1/2017. 75879

Can't find what you're looking for?
Get subtitles in any language from opensubtitles.com, and translate them here.